Jump to content

Huwelijksakte ontcijferen


ErickJ

Recommended Posts

 • Member Group

Ik heb een huwelijksakte al heel ver ontcijfert maar er zijn een aantal woorden die ik niet "gelezen" krijg, wie kan mij helpen? Ik heb de "akte" in kleinere stukjes geknipt en gescand op 1200 DPI

Please login or register to see this image.

Please login or register to see this link.

1 Huwelijkse akte van den 10 november 1827

2 in den jaar achttienhonderd zeven en twintig

3 den tienden november ....... ons ..... ...... ......

4 .... ..... in handen van den Burgerlijken

5 stand der Gemeente Geulle de...... Maastricht

6 provincie Limburg verschenen den .......

7 Joannes h....... geboren den achttiende november

8 zeventien honderd negentig in de Gemeente Geulle

9 volgens geboorte akten uit ....... ....... ......

Aktedeel02-01_zpsd9279260.jpg

Please login or register to see this link.

10 den 8 november achttienhonderd zeven en twintig

11 .. .. zoon van Christiaan Kurvers en Barbara

12 Notten beide overleden in de gemeente Geulle

13 den vader Christiaan Kurvers is overleden den

14 vijfden februari achttienhonderd zeven en twintig

15 in zijn .... / plaats volgens sterf akte afgegeven

16 door ons .... ..... der gemeenten Geulle den

17 achtste november achttienhonderd zeven en twintig

18 de moeder Barbara Notten overleden den twintigste

19 januari achttienhonderd vijftien volgens sterf akte

20 afgegeven door ons .... .....

21 den achttien november achttienhonderd zeven en

22 twintig van .... ....

In de marge:

1 No 36

2 huwelijkse

3 akte van            

4 Joannes Kurvers

5 en Anna

6 Maria Bouwens

Aktedeel02-02_zpsa501a934.jpg

Please login or register to see this link.

23 en de jonge dogter Anna Maria Bouwens

24 geboren den .... sept /..... .. .. ....

25 de ........ ....... afgegeven door de

26 Burgemeester der gemeente Spaubeek den tiende

27 september achttien honderd seven en twintig

Aktedeel02-03_zps73b3a749.jpg

Please login or register to see this link.

28 ..... dogter van Joannes Bouwens ... ...

29 Maria Elisabet Hamers beijde .... present

30 in dit tegenwoordig k....lijk consen.......

31 ...... com.....ten ... versorgt hebben .. ...

32 .. ......... voltrekking van dit huwelijk

33 onder hun ....... waar voor de eerste publikatie

34 .. ........ ge....dt den acht en twintigsten

35 october om ... .... voor de .... .... van

36 de kerk der gemeente Geulle met luijter stem

37 men gepubliceert en ........ dat er trouw

Aktedeel02-04_zps9bd1bcc4.jpg

Please login or register to see this link.

38 be...... beloften tusschen Joannes Kurvers

39 en Anne Maria Bouwens beijde wonende

40 al ...... dat de..... die iets ..... in te brengen

41 tegen dit ........ huwelijk dat die gehouden

Aktedeel03-01_zps98b9ca1f.jpg

Please login or register to see this link.

42 ..... om het zelve aan te brengen bij.... ......

43 ...... dezer gemeente

44 de tweede publikatie in ..... heeft plaats

45 gehad / den op zondag den vierde november

46 voor de middag om elf uren voor de .... .....

47 der gem..... kerk van Geulle met luider stemmen

48 gepubliseert .. ....... dat er trouwe beloften

49 bestonden tusschen Joannes Kurvers en

50 Anna Maria Bouwens beijde inwoond... der

51 gemeente Geulle als er eimand wat de welke

52 ...... hadde in te brengen tegen dit aanstaande

53 huwelijk dat die gehouden waaren het zelver

54 aan te brengen bij de ..... ...... dezer

55 gemeente het was de tweede en laatste publikatie

Aktedeel03-02_zps0a2d2ecb.jpg

Please login or register to see this link.

56 gene oppostie of tegen spraak tegen dit

57 huwelijk bij ons gedaan zijnde Rigt doende

58 op hun verzoek zoo hebben zij naar ........

59 van alle stukken hun boven vermelt als ook

60 het ...... cap..... van het ..... wet boek

61 het huwelijk aan gaande aan de Bruidegom

62 en aan de Bruid gevraagt of zij zig tot man

63 ende vrouwe nemen .... inde zelve hebben

64 ons B......... ...... woort van ja ja

65 ... .......... wij in den naam van de

66 wet dat Joannes Kurvers en Anna

67 Marie Bouwens door den huwelijksen

68 .. Band verbonden en vereennigt zijn

69 waar over .... akte gemaakt hebben

70 in tegen woordigheijt van Gosewijn

71 Pepels oud .... en  dertig ...... herbergier

72 van zijn beroep en ....... Phillipens

Aktedeel04_zps6bc29ec3.jpg

Please login or register to see this link.

73 oud ... en .....tig jaaren school

74 onderwijzer der gemeente Geulle en Servaas

75 Ramakers oud dertig jaaren herbergier dezer

76 gemeente en Ma.....as Sen.... Veldwachter

77 dezer gemeente alle vier wonende alhijer

78 de ....... naar voor afgaande voor ........

79 deze ......... huwelijkse akte met ons hebben

80 onder getekent den vader genaamd Bouwens verklaart

81 niet te kunnen schrijven de moeder Mari Elisabeth

82 verklaart niet te kunnen schrijven

83 J Curvers Anna Maria L Phlippens

84 B……. verklaart niet te

85 kunnen schrijven G Pepels Ramakers

86                                     ........

87                               Den ....... ........

88                                 = H ............ =

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Eerste stukje:

1  Huwelijkse akte van den 10 november 1827

2  in den jaar achttienhonderd zeven en twintig

3  den tienden november is voor ons Hendericus Alberegs

eersten assessor en houder van den Burgerlijken

5  stand der Gemeente Geulle distrikt Maastricht

6  provincie Limburg verschenen den .......

7  Joannes Ku... geboren den achttiende november

8  zeventien honderd negentig in de Gemeente Geulle

9  volgens geboorte akten uit gegeven den ...

Regel 7: ik denk dat de naam begint met Ku en niet met een H.

Dit was het voor mij voor nu even.

groet, Frank

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Beste Erick,

Wat is je doelstelling: de akte grofweg begrijpen en de personen genoemd in de akte incl. hun (mogelijke) relaties en relevante datums uit de akte destilleren of echt de inhoud van de akte woord voor woord, letter voor letter correct te transcriberen. Dat maakt een zee van verschil in de moeite die een corrector moet verrichten. Als het laatste je doel is raad ik je aan bij je huidige ervaringsniveau geen akte van ongeveer 90 regels in het geheel te transcriberen en dan te vragen voor hulp. Hak de akte in delen op en transcribeer het eerste deel zo goed mogelijk. Daar krijg je dan commentaar op en van de verbeteringen van je fouten leer je waardoor je steeds minder fouten zult maken. Ter illustratie de eerste 9 regels exclusief de fouten door Frank gevonden waarbij ik de juiste regelaanduiding (!!) aanhoud:

Als dit je bedoeling is loop dan het volgende gedeelte nog eens grondig na en verbeter waar je fouten ziet.

1 Houwelijkse ackte ...

2 ... het ... hondert seven ...

3 tiende ... Alberigs

5 ... Gemeynte ... provintie

6 ... eersamen ...

7 ... seventien

8 hondert en ... Gemeynte ...

9 geborte akte afgegeven door ons eersten assessor

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Eigenlijk ben ik een beetje te laat met mijn reactie, want tussentijds bleek er nog iemand het eerste stukje te hebben bewerkt.

Toch stuur ik maar alles wat ik heb.

Let op! achttienhondert met een t en niet met een d

3 den tienden november is voor ons ... Alberigs

4 eersten assessor en houder van den Burgerlijken

5 stand der gemeente Geulle distrikt maastricht

6 provincie Limburg verschenen den eersamen

7 Joannes Kurvers geboren den achttiende november

9 volgens geborte akte ut gegeven door ons

11 en is zoon van

15 in zijn huys plaats

16 door ons eersten assessor der gemeente Geulle den

19 [het woord akte hier weglaten!]

20 akte afgegeven door ons eersten assessor

22 twintig van eenen Kand    [nu zouden wij zeggen: aan de ene zijde]

24 geboren den dix sept fructidor L an nuit

25 de Republijk ... af gegeven door de

Hier stop ik. Ook ik moet slapen.

Op regel 3 kon ik de voornaam niet ontcijferen, maar de familienaam Alberigs kwam ik tegen bij een huwelijk in Geulle (tafels huwelijken 1823-1832, jaar 1827)

Met vriendelijke groet,

Archie

Als bijlage de verklaring van [eerste] assessor.

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Vergeet mijn opmerking over correcte regelaanduiding. Omdat ik een hekel heb aan een opgehakte akte waarvan sommige delen geen overlap hebben heb ik van FS de akte gedownload. Dat is het rechtbank exemplaar terwijl jij kennelijk het gemeente exemplaar hebt. Deze zijn niet identiek.

In het gemeente exemplaar staat:

1 ... acte ...

2 in den jaere ...

9 ... door ons

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Verbeteringen.

Ik heb twee verbeteringen op mijn antwoord onder # 4:

9 volgens geborte akte af gegeven door ons      [af gegeven wordt geschreven als twee woorden]

24 geboren den dix sept fructidor L an huit    [geboren den 17 fructidor van het jaar 8 (is bij de indexering van de huwelijksakte vertaald naar 17 juli 1800) op basis van de franse republikeinse kalender ingevoerd in Frankrijk in 1792]

mogelijke invulling:

25 de Republijk Française? af gegeven door de

Met vriendelijke groet,

Archie

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

@ Chris, bedankt

Het gaat mij erom dat ik een inzicht krijg wat er in de akte staat, welke personen ermee gemoeid waren zodat ik gegevens kan toevoegen en/of verbeteren in mijn stamboom.

Je had het over correcte regel aanduiding, wat heb ik dan verkeerd gedaan?

Mag ik de link hebben waar jij de rechtbank exemplaar gedownload heb?

@ Archie, bedankt

Bij regel 24 daar was ik zelf nooit achter gekomen, de geboortedatum die ik heb van Anna Marie Bouwens is 17 september 1801, maar jij meent dat die 17 juli 1800 moet zijn?

Wat regel 25 betreft dat zou best mogelijk zijn.

Tot nu heb ik t/m regel 27 compleet.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Erick,

Even de lunchpauze gebruikt om je nog wat op weg te helpen:

23  en de jonge dogter Anna Maria Bouwens

24  geboren den dix sept fructidor l'an neuf

25  de Republijk? ..... afgegeven door de

26  Burgemeester der gemeynte Spaubeek den tiende

27  september achttien honderd seven en twintig

regel 24: datum van de Franse republiek 7 Fructidor van het jaar negen

edit: 13:28: zit nog even de vorige reacties te lezen en zie dat Archie daar het jaar acht (huit) invult. Ik denk dat er als begin een 'n' staat, want op andere locaties zie je de 'h' met een lange haal omhoog geschreven worden. De laatste letter lijkt mij meer een 'f' dan een 't', waardoor het getal 'neuf' overblijft.

regel 25: van de Republiek ...

regel 27: september moet m.i. november zijn.

28  en is dogter van Joannes Bouwens ... en

29  Maria Elisabet Hamers beijde hyer present

30  in dit tegenwoordig houwelijk consenteerende

31  welke comparanten ons versocgt hebben om over

32  te gaan tot voltrekking van dit houwelijk

33  onder hun beraamt waar voor de eerste publikatie

34  en ........ geschiedt den acht en twintigsten

35  october om Elf uuren voor de hooft poort van

36  de kerk der gemeente Geulle met luijter stem

37  men gepubliceert en ........ dat er trouw

In regel 34 en 35 zal iets moeten staan over een publikatie. Meestal werden dit soort dingen ook afgeroepen, maar ik kan hier geen chocola van maken...

groet, Frank

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Volgens de geboorteakte van dix sept (17) Fructidor l'an neuf (9) is Anna Marie geboren te Spaubeek op seize (16) courant (= lopend, dito)

zie ook haar geboorteëxtract in de huwelijksbijlagen.

Please login or register to see this link.

en de geboorteakte

Please login or register to see this link.

Omgerekend is dit 3 sept 1801

Please login or register to see this link.

17 juli 1800 is 28 Messidor l'an huit (8)

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

@ #7

Fantastisch dat u zoveel hulp krijgt bij het ontcijferen van de tekst.

Ik ben maar een amateurtje en haal nog wel eens wat letters door elkaar.

Dus als een van de anderen een betere transcriptie heeft, het is uw feestje.

en @ #10

Ook ik heb gezocht naar de huwelijkse bijlagen bij Geulle en niet bij Geleen.

Trouwens de bijlagen bij huw akte nr 36 in Geulle van 1827 zijn zoek.

[

Please login or register to see this link.

= img 198]

@ # 7

Ik kom er nu achter dat ik inderdaad het jaar neuf niet goed ontcijferd heb.

Ik beweer niet dat zij op 17 juli 1800 is geboren.

Er staat letterlijk in mijn verhaal: "is bij de indexering van de huwelijksakte vertaald naar 17 juli 1800"

zie wiewaswie:

Please login or register to see this link.

Je kunt ook bekijken in de bijlage.

Ik trek me nu terug uit het transcriptie-geweld en ga andere dingen doen.

Met vriendelijke groet,

Archie

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Er staat mi. afixtie en verderop ook nog geaffigeert, dit komt van het ww. afficheren dat 'door aanplakking bekend maken' betekent.

publikatie en afixtie is geschiedt.

Zie ook:

Please login or register to see this link.

en

Please login or register to see this link.

Men (is) gehouden de selve niet alleen uuijt te bellen, maer oock de vercoopinge sondaechs te voren te moeten vercondigen, met affixie ende aenclevinge van billetten aen de kercke deuren,  Cost. v. Antw. 4, 714 [1608].

Please login or register to see this link.

Ende affigeert voorts den Exploictier Acte van 't selve syn exploict aen de deure van 't Raedt-huys, ende doet daer van oock behoorelijcke insinuatie ten huyse van den Latitant, ofte anders aen de woon-plaetse daer hy hem laetst onthouden heeft,  BORT, Crim. S. 67 a [c. 1670].

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

@ Chris, Frank en Archie, bedankt voor jullie ontcijfer werk tot nu toe.

Dit is wat wij al hebben ontcijfert:

1 Huwelijkse akte van den 10 november 1827

2 in den jaar achttienhonderd zeven en twintig

3 den tienden november is voor ons Hendericus Alberegs

4 eersten assessor en houder van den Burgerlijken

5 stand der Gemeente Geulle district Maastricht

6 provincie Limburg verschenen den eerzame

7 Joannes Kurvers geboren den achttiende november

8 zeventien honderd negentig in de Gemeente Geulle

9 volgens geboorte akte afgegeven door ons eersten assessor.

10 den 8 november achttienhonderd zeven en twintig

11 hij is zoon van Christiaan Kurvers en Barbara

12 Notten beide overleden in de gemeente Geulle

13 de vader Christiaan Kurvers is overleden den

14 vijfden februari achttienhonderd zeven en twintig

15 in zijn huis plaats volgens sterf akte afgegeven huis plaats = woonplaats

16 door ons eersten assessor der gemeenten Geulle den

17 achtste november achttienhonderd zeven en twintig

18 de moeder Barbara Notten overleden den twintigste

19 januari achttienhonderd vijftien volgens sterf akte

20 afgegeven door ons eersten assessor

21 den achttien november achttienhonderd zeven en

22 twintig van eenen kand eenen Kand = aan de ene zijde

In de marge:

1 No 36

2 huwelijkse

3 akte van

4 Joannes Kurvers

5 en Anna

6 Maria Bouwens

23 en de jonge dochter Anna Maria Bouwens

24 geboren den dix sept fructidor l’an neuf ----->> geboren den 17 fructidor van het jaar negen (4 sep 1801 omgerekend)

25 de Republiek Française afgegeven door de

26 Burgemeester der gemeente Spaubeek den tiende

27 november achttien honderd zeven en twintig

28 en is dochter van Joannes Bouwens en er

29 Maria Elisabeth Hamers beide zijn present

30 in dit tegenwoordig huwelijk consen.......

31 welke comparanten ons verzorgd hebben om over

32 te gaan tot voltrekking van dit huwelijk

33 onder hun b...... waar voor de eerste publicatie

34 en afixtie is geschiedt. den acht en twintigste

35 oktober om elf uren voor de hoofd poort van

36 de kerk der gemeente Geulle met luider stem

37 men gepubliceerd en geaffigeert dat er trouw

38 be...... beloften tussen Joannes Kurvers

39 en Anne Maria Bouwens beide wonende

40 alhier dat de gene die iets heeft in te brengen

41 tegen dit aanstaande huwelijk dat die gehouden

42 ..... om het zelve aan te brengen bij eersten

43 assessor dezer gemeente

44 de tweede publicatie in afixtie heeft plaats

45 gehad / den op zondag den vierde november

46 voor de middag om elf uren voor de hoofd poort

47 der gemeentelijke kerk van Geulle met luide stemmen

48 gepubliceerd en geaffigeert dat er trouwe beloften

49 bestonden tussen Joannes Kurvers en

50 Anna Maria Bouwens beide inwoners der

51 gemeente Geulle als er iemand wat de welke

52 iets hadden in te brengen tegen dit aanstaande

53 huwelijk dat die gehouden waren het zelve

54 aan te brengen bij de eersten assessor dezer

55 gemeente het was de tweede en laatste publicatie

56 gene oppositie of tegen spraak tegen dit

57 huwelijk bij ons gedaan zijnde Rigt doende

58 op hun verzoek zo hebben zij naar ........

59 van alle stukken hun boven vermeld als ook

60 het ...... cap..... van het ..... wet boek

61 het huwelijk aan gaande aan de Bruidegom

62 en aan de Bruid gevraagd of zij zich tot man

63 ende vrouwe nemen .... inde zelve hebben

64 ons B......... geantwoord van ja ja

65 ... .......... wij in den naam van de

66 wet dat Joannes Kurvers en Anna

67 Marie Bouwens door den huwelijkse

68 .. Band verbonden en verenigt zijn

69 waar over .... akte gemaakt hebben

70 in tegenwoordigheid van Gosewijn

71 Pepels oud .... en  dertig ...... herbergier

72 van zijn beroep en ....... Phillipens

73 oud ... en .....tig jaren school

74 onderwijzer der gemeente Geulle en Servaas

75 Ramakers oud dertig jaren herbergier dezer

76 gemeente en Ma.....as Sen.... Veldwachter

77 dezer gemeente alle vier wonende alhier

78 de ....... naar voor afgaande voor ........

79 deze ......... huwelijkse akte met ons hebben

80 onder getekend den vader genaamd Bouwens verklaart

81 niet te kunnen schrijven de moeder Maria Elisabeth

82 verklaart niet te kunnen schrijven

83 J Curvers Anna Maria L Philippens

84 Bouwens verklaart niet te

85 kunnen schrijven G Pepels Ramakers

86                                     ........

87                               Den eersten assessor

88                                 = H Alberegs =

@ Chris, 17 fructidor an IX is omgerekend 4 septembre 1801 volgens de site van

Please login or register to see this link.

en nog bedankt voor de links naar de akten.

Link to comment
Share on other sites

Guest limburger

Nog even over assessor en eerste assessor. Dit is het beste te vertalen met wethouder en loco-burgemeester.

Met vriendelijk groet,

Henk Sonnemans

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

@ Erick,

Er staat in de trouwakte inderdaad geboren 17 Fructidor, maar dat is fout. De geboorteakte is van 17 Fructidor (aangifte) maar als je de geboorteakte leest zul je lezen dat zij op 16 Fructidor is geboren. Een slordigheid van de eerste assessor van Geulle, die nota bene het geboorteëxtract uit Spaubeek voor zijn neus had.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Nog wat aanvulling en (mogelijke) correcties:

Ik heb de regels, die al compleet zijn, weggelaten.

30  in dit tegenwoordig huwelijk consenteerende

33  onder hun beraamt waar voor de eerste publicatie

38  be...... beloften tussen Joannes Kurvers

Eerste woord: 'betaatten' ? Kan dit 'bestaande' moeten zijn, schrijffout van de ambtenaar? Misschien vergezocht....  ???

Tweede woord is m.i. niet 'beloften', lijkt meer op 'bestenden'

42  was om het zelve aan te brengen bij eersten

58  op hun verzoek zo hebben zij naar voorstelling?  -> Deze weet ik niet zeker

60  het derde capittel van het ..... wet boek

63  ende vrouwe nemen wilden en de zelve hebben

64  ons Beurtelijks geantwoord van ja ja

65  Soo verclaaren wij in den naam van de

68  .. Band verbonden en verenigt vereennigt zijn

69  waar over wij akte gemaakt hebben

71  Pepels oud drie en  dertig jaaren herbergier

Naam Pepels, zou ik niet te zeker van zijn. Wat er precies staat weet ik ook niet.

72  van zijn beroep en Louwijs ? Phillipus

73  oud vuf en vuftig jaren school

Leeftijd 55 jaar, mogelijk in dialect geschreven?

76  gemeente en Mathyas Senty VeldwachterVeldwagter

78  De welke naar voor afgaande voor ........

79  deze presente huwelijkse akte met ons hebben

80  onder getekend den vader genaamd Joannes Bouwens verklaart

groet, Frank

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Dit is wat ik ervan maak:

38. belooften bestenden tusschen ...

58 ... soo hebben wij naar voorleesing

60 ... sesde ...ziviel ...

71 Pipers ... seven ...

73 ... vief en vieftig ...

78 ... voorleesing

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik wil iedereen bedanken die geholpen heeft.

regel 45 en regel 68 zijn nog de enigste die nog niet klaar zijn maar voor mij is het zo goed

regel 86 zal de "bibber" handtekening van Mathyas Senty [M Senty] moeten zijn

de achternaam die ik als Pepels heb aangezien kan inderdaad Pipers zijn.

Te gek dat er nu een leesbaar versie van deze akte is, daar zal mijn vader ook blij mee zijn.

Nogmaals bedankt iedereen.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

@ #18

Enige aanvullingen.

37 men gepubliceerd en geaffigeert dat er trouw      .... trouwe ipv trouw

38 belooften bestenden tussen Joannes Kurvers  [ bestenden = bestendigen? of bestonden c.q. bestaan? (zie bijl)]

42 was om het zelve aan te brengen bij eersten

60 het zesde capittel [= hoofdstuk*] van het Civiel Wet boek

61 het houwelijk [ipv huwelijk!] aan gaande aan de Bruidegom

63 ende vrouwe nemen wilden en de zelve hebben

64 ons burtelijks geandwoort van ja ja

65 zoo verclaaren wij in den naam van de

67 Marie Bouwens door den huwelijkse              ... houwelijksen ipv huwelijkse

71 Pepers [**] oud zeven en dertig jaaren herbergier

72 van zijn beroep en Louwijs Philippus

73 oud vuf en vuftig jaaren school

* Capitel of Capittel: Bepaaldelijk de artikelen of hoofdstukken waarin eene wet of verordening is verdeeld.

** zie huwelijk dochter

Please login or register to see this link.

Met vriendelijke groet,

Archie

PS. Je zult wel "dubbele" tegenkomen, ik had even niet tot het eind gescrol(l)d.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...