Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Opnieuw een waarschuwing omtrent privacy


RichardK

Recommended Posts

  • Member Group

In regionale dagbladen van gisteren en vandaag (de Provinciale Zeeuwse Courant en de Gooi- en Eemlander) staat een artikel van de hand van Lilian Dominicus met als titel "Stamboomsites zijn handel". Het gaat over de mogelijke gevaren van websites waar je een stamboom kunt publiceren. In feite ben je strafbaar als je gegevens van nog levende mensen op zo'n site zet.

Volgens jurist Arnoud Engelfriet, die door de schrijfster van het artikel is geïnterviewd, moeten we niet gek opkijken als er op termijn een Europese privacytoezichthouder (woord is overigens te lang voor Scrabble) wordt opgericht. Deze instantie kan optreden wanneer gegevens van levende personen zonder hun toestemming op internet worden gezet.

In het artikel wordt verder gewaarschuwd voor bepaalde sites die het niet zo nauw nemen met de privacy. Zelfs als de namen van levende personen worden afgeschermd kan er sprake zijn van strafbaar gedrag. Als alternatief wordt stamboomnederland.nl genoemd, waar het wel goed geregeld zou zijn.

Hoofdzaak is en blijft: zorg dat levende personen niet voorkomen in een stamboom die je ergens op internet zet.

Groeten van Richard

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux
Hoofdzaak is en blijft: zorg dat levende personen niet voorkomen in een stamboom die je ergens op internet zet.

Dat is mij uit het hart gegrepen.

Zonder de bedoeling te hebben hier een discussie te starten

(daar heb ik namelijk zelfs een enorme hekel aan) zou ik daar iets over willen zeggen.

Behalve dat het kennelijk strafbaar is om gegevens over nog levende personen te plaatsen,

is het natuurlijk ook gewoon een kwestie van fatsoen.

Mocht ik vanavond (helaas) komen te overlijden, dan is het wettelijk blijkbaar zo geregeld,

dat men morgenochtend straffeloos mijn gegevens op Genealogieonline mag zetten omdat ik dan

toch geen levende persoon meer ben.

Ik volg het hele privacydebat niet zo, omdat ik onderzoek in de 16e en 17e eeuw gewoon

boeiender vind.

Maar af en toe vind ik het toch alarmerend, dat ik van de ene op de andere dag kan veranderen

van een levend mens in persoon nummer 15.668 in het bestand van een of andere fanatieke verzamelaar.

"Omdat het juridisch mag", kan zo iemand dan tegen mijn naasten zeggen.

vriendelijke groeten,

Jan.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Zo nu en dan eens op je eigen naam Googelen is ook aan te raden.

Recent kwam ik online in een stamboom mijn eigen gegevens tegen, inclusief geboortedatum en geboorteplaats. Toestemming om deze gegevens te publiceren waren niet van mij afkomstig.

Heb de auteur hiervan benaderd met het verzoek alles te verwijderen.

De 1e reactie was dat het toch openbaar was omdat een familielid dit ooit ergens in een boek had gepubliceerd. Toen was ik net geboren dus aan mij is nooit toestemming gevraagd…

Ook kwam er nog aan mij het verzoek om niet de stamboom te frustreren.

Heel jammer, ik koester mijn privacy op internet, en de auteur heb ik gewezen op de Wpb.

De gegevens zijn nu “versleuteld†zonder herkenbare voornaam. 

Gelukkig was ik niet met het geheel, en ik ben er ook nog niet klaar mee:  ergens anders sta ik ook nog op een testversie van iemand anders die ik niet via een mail o.i.d. kan bereiken.

Zucht 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_sad.png" alt=":(" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Artikel 1 onder a van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zegt wat wordt verstaan onder persoonsgegeven:

"persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;".

Ik denk dat er velen met mij zijn die behoefte hebben aan DUIDELIJKHEID omtrent wat nu wel en wat nu niet mag, al dan niet met toestemming.

Wellicht is er een gespecialiseerde jurist die in een zo'n klaar mogelijke taal ons antwoord kan geven op de volgende vragen:

Mag je de door de persoon zelf gepubliceerde persoonsgegevens overnemen?

Mag je persoonsgegevens uit een huwelijksadvertentie overnemen? Uit een geboorte-advertentie? Uit een overlijdensadvertentie?

En als het geheel of gedeeltelijk ja is, wat mag je er dan van publiceren?

Met vriendelijke groet,

Archie

Link to comment
Share on other sites

Guest limburger

Zie deze link: www.mijnprivacy.nl/Vraag/privacy_internet/genealogie_internet/Pages/genealogie.aspx

Met vriendelijke groet,

Henk Sonnemans

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ook op dit forum is er vaker over gesproken, en verwezen naar de specialist

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Guest limburger

Dus nu meen ik het te begrijpen. Als ik nu geen problemen wil krijgen met verre familie (of verre aangetrouwde familie) dan doe ik er verstandig aan om, als ik zou publiceren, gewoon die stamboom abrupt te laten eindigen ca 1900. Dit heb ik al enige personen zien doen die publiceerden in boekvorm. Nu pas, begrijp ik waarom zij dit deden. Gewoon allerlei gedoe voorkomen, zo zat dat!

Met vriendelijke groet,

Henk Sonnemans

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

@Sonnemans

Bedankt voor de link. Ik heb dit met interesse gelezen.

Toch geeft dit maar gedeeltelijk antwoord op mijn vragen.

@ Ludmilla

Bedankt voor de link. Ook dit heb met stijgende interesse gelezen.

@ Alle lezers

Ik raad een ieder die op internet publiceert onderstaande richtsnoer te dowloaden:

Please login or register to see this link.

Lees vooral het schema op blz 5.

Hier is de volgende vraag van belang:

"Betreft het een publicatie waarbij de toegang effectief is beperkt tot het eigen huishouden, familieleden en/of kennissen, bijvoorbeeld d.m.v. een

wachtwoord?"

Antwoord: De publicatie valt onder de uitzondering voor persoonlijk/huishoudelijk gebruik, de Wbp is niet van toepassing.

Op de internetpagina

Please login or register to see this link.

wordt trouwens niet meer over "kennissen" maar "vrienden" gesproken.

In mijn ogen zijn dat onvergelijkbare grootheden.

Met vriendelijke groet,

Archie

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Privacy en de bescherming daarvan kan heel ver gaan. Zo kreeg ik bij mijn bezoek aan het Westfries Archief in Hoorn, gisteren, een nieuwe pas. Met daarop in plaats van mijn Burger Service Nummer (BSN) een nummer van het archief zelf.

Het bleek namelijk dat mensen hadden geklaagd dat hun naam en BSN op de aanvraagbriefjes komen te staan. Die briefjes worden na het bekijken van de originele stukken ingenomen aan de balie. Uiteindelijk belanden ze bij het oud papier, en daar wringt de schoen. Want een kwaadwillende kan met combinatie van naam en BSN een pogong tot identiteitsdiefstal doen.

Dus heb ik nu een pas met een nummer dat begint van 136. Ik heb echter al jaren en jaren een pas van archief Utrecht, en daar beginnen de nummers met 116. Ik tikte dus vrolijk mijn nieuwe nummer in (dacht ik), beginnend met 116... En dat kwam me op de knorrige opmerking van de computer te staan dat ik "een niet bestaand relatienummer had ingevoerd".

Maar het is allemaal goed gekomen, ook na de even knorrige melding dat "het door u aangevraagde archiefstuk niet ter lening beschikbaar is". Gezellig, die computers. De stukken waren wèl op microfiche aanwezig, dus na twee valse starts zat ik prinsheerlijk achter de fichereader. Hoorn heeft, voor zover ik weet, de beste readers van het hele land.

Groeten van Richard

Link to comment
Share on other sites

Guest limburger

Het kan zijn dat ik het verkeerd lees, of dat ik het verkeerd uitleg. Maar ik kom dus tot de conclusie dat ik aan genealogie mag doen, de gegevens mag opslaan en vervolgens mogen alleen familieleden en kennissen die bekijken en zij mogen dat alleen doen met een wachtwoord of iets dergelijks dat ik hun meedeel. Laat ik dit nu toevallig (zonder enige kennis van privacywetgeving) zo doen. Die kennissen kunnen natuurlijk ook genealogen zijn, zo breed zie ik de term "kennis" ook wel weer. Het lijkt zelfs alsof ik de plicht heb om mijn genealogische gegevens goed af te schermen, want ze zijn alleen bestemd voor de ogen van familieleden en een paar kennissen (lees genealogen)

Met vriendelijke groet,

Henk Sonnemans

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...