Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Integriteit indexering


Archie

Recommended Posts

  • Member Group

Het vertrouwen op de juistheid van gegevens in een database staat of valt met afspraken rond de werkwijze.

Natuurlijk zullen er tikfouten in voor komen, dat is bijna niet te vermijden.

Het volgende geval bracht mij aan het twijfelen omtrent de integriteit van de gegevens in de database van voorheen Genlias, nu dus WieWasWie.

Hendrika de Bree, weduwe van Jan van den Berg, overlijdt in De Bilt op 24 juli 1898. Daarvan wordt akte nr 31 opgemaakt.

De verantwoordelijke ambtenaar maakt schrijffouten in de akte. Sommige worden in de kantlijn verbeterd. Maar niet alle!

De volgende schrijffout laat hij staan: als vader geeft hij op Frans van den Berg, maar dat is in werkelijkheid Frans de Bree.

Hoe behoor je dit nu te indexeren?

Volgens mij is er een al dan niet ongeschreven regel dat de te ontsluiten inhoud LETTERLIJK wordt overgenomen.

In mijn ogen betekent dit dat je niet mag afwijken. Ook al weet je beter! Het staat er namelijk niet.

Wat is nu het geval? In de index wordt als vader Frans de Bree opgevoerd. Dat is dus in tegenspraak met wat er in de akte vermeld staat!

De oplossing had kunnen zijn een vermelding op het veld Nadere informatie. (Dit veld blijkt gesneuveld te zijn in WieWasWie, maar dat is eeen ander verhaal.)

Heeft u ook van deze voorbeelden?

Hoe wordt bijvoorbeeld de naamsverandering van een bij een huwelijk geëcht kind opgenomen?

[Omdat de bijhorende akte niet opgenomen kon worden, de url:

Please login or register to see this link.

]

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Hallo Archie,

Ik ken ook gevallen dat bij overlijden de naam van een van de ouders van de overledene verkeerd is opgegeven. Vaak gebeurd dat als de overledene al vrij oud is en de aangevers onbekend zijn met de namen van de ouders van de overledene. Men komt in de overlijdensaktes ook tegen "ouders onbekend".

Zelf ga ik altijd vanuit de naam dat vermeld staat in de doopakte en/of geboorteakte. Indien bij de volgende aktes de voornaam of voornamen en/of familienaam anders is geschreven maak ik daarvan een aantekening.

Lees daarom ook alle aktes, ook de huwelijksbijlagen, zeer goed door. Men komt vaak verrassende dingen tegen zoals naamsaanneming, adoptie geëcht, enz. Alles wat in de akte staat vermeld wat van belang is voor een genealogisch onderzoek, of het goed of fout is, altijd vermelden door een aantekening te plaatsen.

Bij een geëcht kind zet ik bij de geboorte eerst de familienaam van de moeder neer en daar achter (geëcht met datum en nieuwe familienaam). Mochten er ook rechtbankverslagen aanwezig zijn, neem ik deze geheel over.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

Guest limburger

Ik ga ook altijd uit van de oudst bekende naam. Iets wat in alle cursussen over genealogie wordt aanbevolen.

Een hekel heb ik aan publicaties waar wordt gesproken over het huwelijk tussen Jan/Joannes/Johannes Jans/Jansen/Janssen met Anna Custers/Cüsters/Kusters. Hemeltje lief dat ziet er zo rommelig uit. Maak gebruik van de mogelijkheid om aantekeningen te maken in je computerprogramma (of voetnoten bij duurdere programma's) Wat schijnbaar veel mensen niet doen.

Met vriendelijke groet,

Henk Sonnemans

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik ga zelf uit van de volgende volgorde:

1) geboortenaam of doopnaam (de schrijfwijze zoals deze is opgenomen in de doopakte of geboorteakte). Mocht beide het geval zijn hanteer ik de schrijfwijze van de geboorteakte.

2) Franse naam als de geboorte én het overlijden plaats vindt in de Franse tijd

3) Nederlandse trouwnaam als de desbetreffende persoon in de Franse tijd is geboren en de Nederlandse tijd trouwt

4) Nederlandse overlijdensnaam als de desbetreffende persoon in de Franse tijd is geboren en ongehuwd is gebleven.

Met betrekking tot de erkenning van kinderen valt het nodige te discussiëren.  In principe zou je uit moeten gaan van de naam van de moeder. Het  probleem is dat deze persoon na erkenning de naam van de vader krijgt. Bij een huwelijk of overlijden is deze persoon niet meer te vinden onder de naam van de moeder.

Ik geef de betreffende persoon de naam van de vader met de vermelding dat hij/zij geboren is onder de naam van de moeder en door de vader erkend is. Deze erkenning wordt in de regel vermeld op de geboorteakte waardoor het naar mijn mening legitiem is om de naam van de vader te geven.

In het geval van de foute naamsvermelding zet ik het kind onder de juiste vader met in de opmerkingenveld de verkeerde naam uit de desbetreffende akte. Ook ander fouten in de akte zet in in de opmerkingenveld.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

De vraag van Archie is,

hoe je een afwijking in een akte indexeert;

ten behoeve van bijvoorbeeld Genlias of WieWasWie.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik vind dit een zeer belangrijk onderwerp. Geconstateerd wordt dat er duidelijk een misser is gemaakt bij het indexeren van de originele bron, alle officiele gegevens uit de akte dienen authentiek te worden overgenomen.

Mogelijk was de instructie niet geheel duidelijk bij de vrijwilliger die dit destijds heeft ingevoerd.

Vraag is dan, wat doen we er mee?

Het ontbreken van een vakje 'Nadere informatie' dient te worden aangekaard bij WieWasWie, een essentieel onderdeel op de website.

Op www is wel een mogelijkheid om fouten te melden, dat is rechtstreeks naar het archief. Het is de taak van de betreffende archiefinstelling/ deelnemer www, om het recht te zetten.

Link to comment
Share on other sites

Guest limburger

Ik heb inderdaad de vraag verkeerd begrepen. Hij is volgens mij niet al te duidelijk gesteld. Volgens mij had de vraag moeten luiden: "Hoe zijn de regels rond de indexering ?" Zou iemand die dat weet mij dat willen laten weten?

Eigenlijk wordt er hier gesuggereerd dat er mensen zijn die die regels niet kennen ( of er niet goed naar handelen) en als dat het geval is, wat doen we daar dan aan?

O ja, nog eventjes iets. Het geven van een uitvoerig voorbeeld vertroebelt de vraag.

Met vriendelijke groet,

Henk Sonnemans

PS Zullen we dan maar de kop boven deze bijdrages gaan wijzigen in: Hoe zijn de officiële regels rond de indexering?

Link to comment
Share on other sites

Guest jakkes

De bewuste akte in GenLias bevatte de volgende gegevens:

[06278013]

Bron: Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie: Het Utrechts Archief

Algemeen: Toegangnr: 481

Inventarisnr: 360

Gemeente: De Bilt

Soort akte: Overlijdensakte

Aktenummer: 31

Aangiftedatum: 25-07-1898

Overledene: Hendrika de Bree

Geslacht: V

Overlijdensdatum: 24-07-1898

Leeftijd: 80

Overlijdensplaats: De Bilt

Vader: Frans de Bree

Moeder: Aaltje Wandersen

Partner: Jan van den Berg

Relatie: weduwe van

Nadere informatie werd bij De Bilt overlijden niet geleverd. Deze index is aangeleverd in de beginjaren van ons ouwe trouwe GenLias.

De persoon, die dit toendertijd geïndexeerd heeft, is zo vriendelijk geweest om de juiste naam te plaatsen.

Dat geeft bij het zoeken naar Frans de Bree in ieder geval een hit.

Een index is maar een hulpmiddel om bij de juiste akte te kunnen komen. Daar moeten we niet te zwaar aan tillen.

Het gaat uiteindelijk om de akte zelf.

NB: Ik heb ergere miskleunen gezien; bij bepaalde plaatsen worden alle doodgeboren kinderen vermeld onder het kopje geboorteakte. De onervaren genealoog zoekt zich dan een ongeluk.

Je tweede vraag:

Bij een erkenning wordt er meestal wel iets vermeld:

[16880367]

Bron: Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie: Het Utrechts Archief

Algemeen: Toegangnr: 481

Inventarisnr: 555

Gemeente: De Bilt

Soort akte: Akte van erkenning

Aktenummer: 49

Aangiftedatum: 13-11-1839

Kind: Hansje van Broekhuisen

Geslacht: V

Geboortedatum: 09-07-1821

Geboorteplaats: De Bilt

Vader: Gerrit Aalten

Moeder: Merrigje van Broekhuisen

Nadere informatie: erkenning van het kind door Gerrit Aalten

  weduwnaar van Merrigje van Broekhuisen overleden 16-10-1839

Let op de verschillende datums.

Dit is overigens wel een bijzonder geval; het kind wordt niet erknd bij een huwelijk, maar pas bij het overlijden van de vrouw.

Dergelijke akten zoeken moet over het algemeen wel via de oorspronkelijke naam.

Wie wat bewaard, die heeft wat !!! Weer een puntje gescoord ?

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...