Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Nieman, gezocht:plaats waarheen vertrokken


arni72

Recommended Posts

  • Member Group

Wie kan mij vertellen hoe je erachter komt wat "vertrokken naar G.207" betekend?

Het gaat om de personen 121 en 122.

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik dacht eerst aan de G als afkorting van Gesticht (zoals in de grote steden), maar hier is eerder sprake van een adres. Wijk G nummer 207?

Groeten van Richard

Link to comment
Share on other sites

Arni,

Er zijn in dit geval twee mogelijkheden voor de letter G.

Een wijkaanduiding OF een andere mogelijkheid, die ik al de nodige malen ben tegen gekomen:

De eerste letter van een dorp, gehucht of buurtschap, dat in die tijd onder de desbetreffende plaatsnaam viel.

Bij Epe vind ik voor de G de volgende dorpen: Gate, de Geere, Geerstraat en Gortel.

Een aardig voorbeeld van de indeling op de eerste letter van de dorpsnamen is Deil.

Please login or register to see this link.

Bij Epe is het gehele BR (1860-1900) opgebouwd op de eerste letter van de achternaam. Daar zul je de Niemans of Niemannen niet terugvinden ook niet vanwege de periode.

Helaas is de periode vanaf 1900 nog niet gefilmd; laat staan dat deze via FS digitaal beschikbaar komt.

Voor gestichten en dergelijke (waar veel mensen op één en hetzelfde adres vertoefden) werden in veel gevallen aparte boeken aangehouden.

Zie o.a.

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Dankjewel voor jullie recties.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_azn.gif" alt="^-^">

Ik ga op zoek naar wijk/plaats G., in of nabij Epe.

Mochten hier nog zoektips voor zijn, sites voor historische indelingen, ik hou me aanbevolen.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_laugh.gif" alt=":laugh:">

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik denk het gevonden te hebben op de volgende website, kunnen jullie je hierin vinden?

Please login or register to see this link.

De secties

De kadastrale gemeente Epe - Oene is in 1832 in twintig secties verdeeld. "De verdeeling der gemeente in sectiën, ... behoort de landmeter te trachten, dezelve in te rigten overeenkomstig de plaatselijke gewoonten, en vooral in dezelve natuurlijke en onveranderlijke grenzen te volgen. Het is noodig de sectiën omtrent onderling gelijk te maken, en derzelver getal niet nutteloos te vermenigvuldigen. Eene sectie moet in het algemeen niet grooter zijn dan van 200 tot 400 morgens; derzelver getal moet ten minste drie en ten hoogste 7 of 8 zijn; de eenige uitzondering op dezen regel is voor gemeenten, welke minder dan 100, en die, welke meer dan 3000 morgen bevatten". De gemeente Epe - Oene behoort dus duidelijk tot de grotere met twintig secties. "Elke sectie moet niet alleen worden aangewezen door de letters van het alphabet, maar ook door den in de gemeente gebruikelijken naam... Deze benaming maakt de kennis van dezelve gemakkelijk voor de belastingschuldigen, en wijst hun op de zekerste wijze de ligging hunner egendommen aan". Aan de voorwaarde van gebruikelijke herkenbare namen is in de Eper situatie goed voldaan. De volgende secties komen in Epe - Oene voor:

A De Wolberg

B Vemde

C Dijkhuizen

D Oosteroene

E Oene

F Dijkerrot

G Oenerbroek

H Horthoekerrot

I Het Broek

K Over de Grift

L Zuuk

M Emst

N Bloemendaal

O Emsterenk

P De Heide

Q Gortel

R Gortelse Bos

S Tongeren

T Wissel

U Epe

Het procesverbaal waarin de verdeling van de kadastrale gemeente in secties is vastgelegd...... Het grote oppervlak van de gemeente en de bodemgesteldheid, zowel voor wat betreft samenstelling als (hoogte)ligging, brengen met zich mee, dat er grote verschillen zijn tussen de diverse secties. Er zijn hoge en droge en lage en natte secties. Er zijn secties met haast alleen heide, er zijn secties met veel landbouw en er zijn secties met vrijwel alleen weiland. Er zijn hele grote vrijwel onbewoonde secties en er zijn tamelijk bevolkte secties.

Zo ligt in de grote westelijke secties A "De Wolberg" en P "De Heide" en R "Het Gortelse Bos" de meeste heide. In R "Het Gortelse Bos" bevindt zich ook veel bos, zoals de naam terecht doet veronderstellen. Verder is het bos zeer gelijkmatig verdeeld, maar dan veelal in houtwallen uiteraard, behalve in F "Het Dijkerrot" en G "Het Oenerbroek", de twee oostelijke secties, welke weinig bos bevatten. Dennen, duidend op een begin van ontginning van heide, komen voor in sectie A De Wolberg, maar opvallend weinig in sectie P De Heide en naar verhouding veel in sectie S Tongeren.

De secties waar vrijwel geen huizen voorkomen zijn in het westen A De Wolberg, P De Heide en R Het Gortelse Bos en in het oosten G Het Oenerbroek. Tussen de twee kleine enclaves in het westelijke heidegebied, S Tongeren en Q Gortel, is een opvallend verschil in aantal huizen: in Gortel meer dan twee keer zoveel als in Tongeren. De meeste huizen komen voor in sectie U Epe, T Wissel, M Emst, O Emsterenk en L Zuuk, variërend van meer dan honderd tot ruim 40. De overige secties hebben een verspreid huizenbestand van ruim tien tot bijna 30 stuks. Sectie E Oene houdt het midden tussen alles met 32 huizen.

Link to comment
Share on other sites

@Arni,

De personen waar jij iets over vroeg zijn ingeschreven in 1920.

Helaas zijn de bevolkingsregisters rond 1920 niet gefilmd door FS.

Het verhaal over de kadastrale indeling heeft betrekking op 1832.

De bevolkingsregisters van Epe en Oene zijn over de gehele aanwezige periode (1860-1900) alfabetisch ingedeeld; althans op de eerste letter van de achternaam van de hoofdbewoner.

Ofwel: Het lijkt erop, dat Epe in die periode GEEN gebruik gemaakt heeft van kadastrale gegevens.

Als ik de bevolkingsregisters steekproefgewijs doorblader zie ik onder de kolom 'Huizing' veelal GEEN letteraanduiding. In sommige gevallen wel de naam van een gehucht e.d.

Mogelijk geeft de indeling, die het CBS gebruikt, een betere indicatie:

Indeling per 2009:

CBSWijk CBSBuurt Naam

0 0 Epe-Centrum

0 1 Hogeland-Hoge Weerd

0 2 Epe-Zuid

0 3 Epe-Oost

0 4 Epe-Noord

0 8 Verspreide huizen Wissel

0 9 Verspreide huizen Vemde-Zuuk

1 0 Emst

1 1 Oene

1 7 Verspreide huizen Emst

1 8 Verspreide huizen Oene

1 9 Verspreide huizen Emsterbroek

2 0 Vaassen-Centrum

2 1 Vaassen-Noord-West

2 2 Vaassen-West

2 3 Oude Apeldoornseweg en omgeving

2 4 Vaassen-Oosterhof

2 7 Verspreide huizen De Botterd

2 8 Verspreide huizen Vaassen

2 9 Verspreide huizen Geerstraat en omgeving

3 0 Tongeren

3 1 Gortel

3 8 Verspr. h. bosgebied Niersen en Gortel

3 9 Verspreide huizen bosgebied Tongeren

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...