Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Nieuwe openingstijden Haarlem


RichardK

Recommended Posts

  • Member Group

Dag allen,

Het Noord-Hollands Archief heeft een besluit genomen over de nieuwe openingstijden van de twee archieflokaties in Haarlem. Hiervoor is eerst een online enquête gehouden en het is democratie in optima forma. (Wat wil zeggen dat de meerderheid beslist, en niet iedereen daar gelukkig mee hoeft te zijn).

Het komt in concreto neer op:

In totaal hebben 226 personen de enquête ingevuld, waarvan ruim 63% de voorkeur geeft aan twee hele dagen en wel de dinsdag en donderdag.

Aldus is besloten dat de locatie Kleine Houtweg in 2013 haar deuren elke dinsdag en donderdag opent van 9.00 tot 17.00 uur. Op woensdag en vrijdag bestaat de mogelijkheid om in beperkte mate archiefstukken van deze locatie aan te vragen (tot 12.00 uur) en in te zien op de locatie Jansstraat.

Op de locatie Jansstraat wijzigt alleen de zaterdagopenstelling. In plaats van elke zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur is de studiezaal vanaf het nieuwe jaar nog één zaterdag in de maand open. Maar dan wel van 9.00 tot 17.00 uur en met volledige dienstverlening. Rekening houdend met de openingstijden van andere archiefinstellingen is er voor de derde zaterdag van de maand gekozen.

De nieuwe openingstijden van het Noord-Hollands Archief zijn met ingang van 1 januari 2013 als volgt:

Locatie Kleine Houtweg:

dinsdag en donderdag van 9.00-17.00 uur

Locatie Jansstraat

dinsdag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

derde zaterdag van de maand, 9.00-17.00 uur.

Op onderstaande zaterdagen in 2013 is de studiezaal geopend:

Zaterdag 19 januari 2013

Zaterdag 16 februari 2013

Zaterdag 16 maart 2013

Zaterdag 20 april 2013

Zaterdag 18 mei 2013

Zaterdag 15 juni 2013

Zaterdag 20 juli 2013

Zaterdag 17 augustus 2013

Zaterdag 21 september 2013

Zaterdag 19 oktober 2013

Zaterdag 16 november 2013

Zaterdag 21 december 2013

Groeten van Richard

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...