Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

BHIC zet 11.000 akten uit archieven van Domeinen, Leen- en Tolkamer online


Ludmilla

Recommended Posts

  • Member Group

De archieven van de rentmeester-generaal en van de Leen- en Tolkamer bevatten vanwege hun adviesfunctie veel afschriften van stukken van zowel de Staten-Generaal als de Raad van State over allerlei zaken betreffende dorpen in de Meierij. Dat was voor onderzoeker Henk Beijers aanleiding alle akten te onderzoeken en indiceren.

De onderwerpen die hierin aan de orde komen, zijn heel divers: geschillen over domeinzaken (zoals jacht, tollen, houtschatten, molens), verzoeken van dorpsbesturen om geld te mogen lenen of extra belastingen te mogen heffen, maar bijvoorbeeld ook kwesties over uithangborden, pothuizen, hoefstallen, stoepen, kelderingangen, het schouwen van (water)wegen, grenzen tussen plaatsen of gemeenschappelijke gronden, pegels (peilschalen) bij watermolens.

Een brede variëteit dus, waardoor je achter informatie kunt komen over onder andere bastaarden, boedels, nalatenschappen en andere genealogisch interessante feiten; over dorpsreglementen; huis- en perceelsnamen; ontginningen en andere landschappelijke ontwikkelingen; militaire zaken en onderwijs. Om maar een paar dingen te noemen.

Lees meer op

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...