Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Maria Kromwels uit Strijp, 18e eeuw


jacqueline

Recommended Posts

  • Member Group

De achternaam K/Cromwels - zou ik hier hier een Engels lijntje hebben?

Bruidegom  Bastiaan Verhoolen , Gestel

Bruid Marie Kromwels, Strijp

Plaats Veldhoven

Datum ondertrouw 06-01-1759

DTB Veldhoven inv.nr. 43.7 , folio 32v

Bruidegom Sebastianus Verhoolen ,

Bruid Maria Kromwels ,

Plaats Blaarthem

Datum ondertrouw 06-01-1759

Datum trouwen 21-01-1759

DTB Blaarthem inv.nr. 5.2 , folio 38v

In Strijp zijn meerdere familieleden met dezelfde naam. Ook elders in den lande komt de naam af en toe wel voor.

Uit de 17e eeuw vermeldingen uit de militaire hoek, er is b.v. sprake van de compagnie van sergeant-majoor Cromwel (1659, Index schepenprotocol Grave). 

De ouders van Sebastianus zijn Jan Verholen en Cathalyn Peters van Oosterhout, van hen heb ik geen huwelijk, ze dopen NG te Capelle van 1715 tot 1730. Bij hem heb ik aantekeningen staan die ik nog na moet zoeken; haar familie komt in ieder geval een aantal generaties her uit de omgeving van Capelle.

Catharina Verholen, de dochter van Maria en Sebastianus, huwt 1798 te Gorinchem met Frederikus Bronkhorst; en hun dochter Antonetta 1822 te Zwolle met Jacob Hiesje, deze zowel als zijn vader zijn militair geweest.

En ik sta er niet gek van te kijken, als Sebastianus Verholen en Frederikus Bronkhorst ook militair waren, en Maria Kromwels eveneens uit een familie van militairen komt. Maar misschien zit ik er wel helemaal naast.

Wie weet hoe ik die Kromwels uit Strijp vlot kan trekken?

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Jacqueline,

op Geneanet vond ik een meneer, die melding maakt van een

Godefridus Geert Cromwels, geboren te Strijp op 7-9-1736.

De ouders vermeldt hij echter niet.

Please login or register to see this link.

Op die datum vond ik alleen maar:

Dopeling Godefridus Drissen

Vader Joannes Drissen

Moeder Margarita van Leutelaer

Getuige Joannes Goerts van Leutelaer

Maria Croonenborgh

Plaats Strijp

Datum doop 07-09-1736

DTB Strijp inv.nr. 40.2 , folio 29

Hoewel er echt heel weinig van lijkt te kloppen,

zou je eens contact met hem kunnen opnemen

Please login or register to see this link.

Niet geschoten is altijd mis.

Verder is mijn ervaring, dat de site van het SRE

niet altijd alle gegevens vermeldt.

Bij ondertrouw voor schepenen zijn vaak vaders

of broers aanwezig, en soms zijn er meer details,

zoals leeftijd en beroep, en bij de RK huwelijken zijn

ook altijd twee getuigen vermeld.

Misschien zijn de originele inschrijvingen

inmiddels via familysearch te bekijken?

succes, Jan

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Jan,

Hartelijk dank! Joannes Drissen had ik al eens voorbij zien komen, op zoek naar een mogelijk ouderpaar met de namen Joannes X Margaretha. Er waren meer kandidaat-ouders, maar met de door jou gevonden vermelding van de doop van Godefridus lijkt dit toch het juiste paar te zijn.

Behalve Maria Kromwels heb ik nl. ook haar veronderstelde broers en zussen  Andreas, Catharina, Gordianus/Govardus en Petronilla, zij treden op als doopgetuigen. Een Gordianus Kromwels kon ik niet terug vinden, wel de door jou genoemde Godefridus die trouwt als Goort.

En Joannes Drissen X Margarita van Leutelaer dopen behalve Godefridus: Petronella en Catharina (1726); Anna Maria!(1730) en Andreas(1732).

Dat kan geen toeval meer zijn.

Ik heb nu niet zoveel tijd, hopelijk kan ik er later vanavond nog verder naar kijken. Want het is nu wel heel intrigerend geworden!

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Jacqueline,

aanvankelijk had ik weinig vertrouwen in deze vermelding,

maar aangezien alle puzzelstukjes passen, denk ik,

dat het wel moet kloppen.

Ik heb nog wat verder gezocht, maar het is inderdaad

bijzonder tijdrovend. Voor de vader van Margaritha

houd ik het voorlopig op een Goort van Leutelaar,

daarvan zijn er verschillende, waaronder overigens ook

de pastoor van Son, terwijl ik Andreas Croonen (leesfout??)

ervan verdenk de vader van Joannes Drissen te zijn.

Veel succes, en ik ben heel benieuwd wat je vindt.

Jan.

P.S. Andreas Croonen is helaas geen leesfout  ???

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Tot dusver gevonden/bedacht:

Luijtelaar of Lutelaer was een goed gelegen in de heerlijkheid Eckart te Woensel, dat nu een wijk van Eindhoven is.

• Binnen het gebied Eckart lagen drie hoevecomplexen: ten Hetsrode, Eckart en te Lutelaer. Het goed Te Lutelaer blijkt al in 1340 te bestaan als wordt gesproken van een erfenis van Lemkinus van Luttelaer. In 1390 geeft heer Jan van Berlaer, heer van Helmond, het goed genaamd Te Lutelaer in de parochie Woensel, ter plaatse Eckart, in erfpacht aan Dirck van den Bogarde [J.Th.M. Melssen, '1080 Woensel 1980. Enkele gegevens over grondgebied en zegel', in: Bijdragen tot de geschiedenis van Woensel, III, Eindhoven 1981, p 25, 26].

[bron: Meertens instituut]

Als vader voor Margarita idd een Goort  - dit echtpaar viel me op

Bruidegom Gort Jan van Luijtelaer ,

Bruid Anneken Janssen

Plaats Woensel

Datum trouwen 07-09-1681

icm deze doop - wel wat eerder dan ik verwachtte- van evt. Joannes

Dopeling Joannes Driessen

Vader Dries Janssen

Moeder Maria Joosten

Getuige Joannes Mertens

Elisabeth Franssen

Plaats Maarheeze

Datum doop 22-10-1680

twee grootmoeders: Anneke en Maria, en kleindochter Anna Maria.

Kan alleen de doop van Margarita niet vinden, heb meerdere ingangen geprobeerd.

Het Geert van Godefridus Geert Cromwels; via geneanet, zou dat ook niet eigenlijk (of beter oneigenlijk) Goort moeten zijn?

Dries Janssen = doopgetuige Andreas Croonen? Andere doopgetuigen bij Verholen X Kromwels: Dorotheus en Maria Croonenborgh

Ik zoek nog even verder.

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Naast Andreas Croonen komt er ook een Andreas Croonenburg voor.

Dezelfde?

2 Andreas Croonen  28-10-1732  doop Getuige Strijp

3 Andreas Croonenborgh  11-10-1734  doop Getuige Woensel

4 Andreas Croonenbeurgh  23-12-1734  doop Getuige Strijp

De afstand Strijp-Maarheeze is aan de ruime kant (25 km)

voor Dries Janssen. Daar zullen er wel meer van geweest zijn,

en dichter in de buurt.

Geert moet natuurlijk Goort zijn. Ik krijg de indruk dat de publicist

op Geneanet dit daarom niet zelf in de DTB heeft gevonden, maar heeft overgenomen

uit een andere publicatie. Dat lijkt me een reden om hem te benaderen;

hij is zo te zien nog steeds op geneanet aktief.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik kom er niet uit.

Om meneer Rooijakkers te contacteren moet ik lid zijn van geneanet! (Nog?) niet gedaan dus.

Croonen/Croonenborgh kan best dezelfde Andreas zijn.

De Kronenburg was blijkbaar een kasteel in Wijk, dus ik heb ook nog gezocht op de site van het Streekarchief van Heusden en Altena.

Er zijn allerlei gegevens die er wellicht mee te maken hebben, maar echt gericht zoeken en vinden is er niet bij.

Er is in Woensel een Goort Goorts van Luijtelaer, hij wordt genoemd in een testament van 1685; gevonden via de oud-rechterlijke zoekwijzer 

Please login or register to see this link.

. Staat deze overigens los van de stamboom zoekwijzer

Please login or register to see this link.

?

Via archieven.nl de wetenschap dat deze Goort een beurs van 30 gulden kreeg toegekend uit de nalatenschap van Fransiscus Ruttens van Helmond.

Er is echter ook een Goort Jan van de Luijtelaer, doopt in 1677

Dopeling Simon Goorts van de Luijtelaer

Vader Goort Jan van de Luijtelaer

Moeder Heijlken Goort

Getuige Jan Goorts; Anneken Aerts

Plaats Woensel

Datum doop 26-01-1677

en een Gord Lennerts van den Luijtelaer

Dopeling Maria van de Luijtelaer

Vader Simon Gorts van de Luijtelaer

Moeder Anna Peters van Lijrop

Getuige Gort Lennerdts van den Luijtelaer; Elisabeth Aerts

Plaats Woensel

Datum doop 22-06-1682

bovenstaande vader - is dat dezelfde, hertrouwend,  als

Bruidegom Simon van Luijtelaer ,

Bruid Maria Egidius van Mierloo ,

Plaats Blaarthem

Datum trouwen 06-08-1686

DTB Blaarthem inv.nr. 5.2 , folio 2v

doopt

Dopeling Egidius van Luytelaer

Vader Simon van Luytelaer

Moeder Maria Egidius van Mierloo

Getuige Joannes van Mierlo; Petronilla van Luytelaer

Plaats Blaarthem

Datum doop 05-06-1687

Dopeling Joannes van Luijtelaer

Vader Simon van Luijtelaer

Moeder Maria van Mierloo

Getuige Joannes Janssen van Hapart; Aldegondis Bijnen

Plaats Blaarthem

Datum doop 06-05-1690

Dopeling Egidius van Luytelaer

Vader Simon van Luytelaer

Moeder Maria Egidius van Mierloo

Getuige Egidius van Mierloo; Jacobus Coolen; Anna Dionisius Bunnen

Plaats Blaarthem

Datum doop 14-06-1692

Dopeling Anna van Luijtelaer

Vader Simon van Luijtelaer

Moeder Maria Egidius van Mierloo

Getuige Godefridus van Luijtelaer; Gertrudis Franciscus Verrijt

Plaats Blaarthem

Datum doop 08-02-1695

Dopeling Petronilla van Luytelaer

Vader Simon van Luytelaer

Moeder Maria van Mierloo

Getuige Joannes van Mierloo; Jacoba Godefridus van Luytelaer

Plaats Blaarthem

Datum doop 01-12-1697

Die doopgetuige Gort Lennerdts doopt ook een Petronella

Dopeling Petronella van Luijtelaer

Vader Godefridus Leonardus van Luijtelaer

Moeder Anna Burchouts

Getuige Joannes Handrick Burchouts; Joanna Janssen

Plaats Woensel

Datum doop 01-01-1670

Net als Margarita van Luijtelaer.

Maar die dopeling hierboven - dat zal toch niet nog, op dan 49-jarige leeftijd, deze bruid zijn?

Pitronela Goorts van Luytelaer  14-01-1719  trouwen Bruid Woensel

Haar vader doopt ook nog een Jacomina - en heeft een zus Catharina

Dopeling Jacomina van de Luijtelaer

Vader Godefridus Leonardus van de Luijtelaer

Moeder Anna

Getuige Henricus van der Waerden; Catharina Leonardus van de Luijtelaer

Plaats Woensel

Datum doop 25-03-1674

Een Franciscus van de Luijtelaer doopt te Woensel een Catharina in 1723; evenals Johanna Goorts van Luijtelaer dat doet in 1718. (En Margarita Luijtelaer in 1726.)

Mechteld Goorts van Luytelaer  25-05-1715  trouwen Bruid Woensel

is dat

Dopeling Mechtildis Goorts

Vader Goort Jansen

Moeder Lijsbet Goorts

Getuige Simon Jan Cornelis; Griettien Jan Lenaerts

Plaats Woensel

Datum doop 13-01-1680

En Joannes Goorts van de Luijtelaer  11-07-1720  doop Getuige Woensel

Dopeling Joannes Goorts

Vader Godefridus Jansen

Moeder Elisabeth Goorts

Getuige Fulgentius Luijtelaer; Dimpna Ariens

Plaats Woensel

Datum doop 17-09-1681

Opmerkingen de peter is kannunik in Weert en pastoor in Emmenes.

Het lijkt of ik het spoor totaal bijster ben en dat is ook zo.

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Jacqueline,

ik zei al, er gaat flink wat tijd in die Goorten zitten

Ik heb nog wat verder gezocht, maar het is inderdaad bijzonder tijdrovend. Voor de vader van Margaritha houd ik het voorlopig op een Goort van Leutelaar, daarvan zijn er verschillende, waaronder overigens ook de pastoor van Son

Je moet maar denken, dat hoort nou eenmaal bij deze hobby

en des te groter het plezier als je er uit komt.

Hierbij in een fotobestandje (tegen spam) de gegevens van die meneer:

Please login or register to see this link.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Jacqueline,

ik vond nog, dat het trouwboek van Strijp

over de periode tot aan 26-6-1745

verloren is gegaan. Handig om te weten.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Jan,

Dat is idd handig; verklaart ws het ontbrekende huwelijk van Joannes Drissen X Margarita van Luijtelaer.

Meneer Rooijakkers heb ik gemaild; de mail is gelezen - en nu afwachten.

Ik heb vanavond wel e.e.a. uitgezocht, maar wordt er nu wat daas van dus laat het even bezinken.

Later in de week ga ik er mee verder.

Bedankt voor de hulp tot dusver!

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...