Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

gevraagd informatie Archief Gorinchem - Lambertus W.J. Brans 1917-1945


Ludmilla

Recommended Posts

  • Member Group

Voor het onderzoek www.oorlogsslachtoffersgemeentegeldermalsen.nl onder het knopje Deil, Lambertus Wilhelmus Josephus Brans 1917-1945 was niets te vinden, geen ouders etc om te komen bij een nazaat die nog iets over hem kan vertellen.

Bron zijn de gegevens van de

Please login or register to see this link.

en de Duiste Overlijdensakte via CBG

Please login or register to see this image.

Het vermoeden bestond dat hij de zoon was van Cornelis 1872-1937 en Aleida de Zeeuw maar zij blijkt te zijn overleden in 1906. Ook het bevolkingsregister van het Regionaal Archief Rivierenland gaf geen uitsluitsel.

En waarom ben ik dan zo verbaasd B-4 als ik in de bron www (ja heus), zijn overlijden in Gorinchem zie?

akte 164, ingeschreven op 22 november 1947, zoon van Cornelis Brans en Margaretha Rijnhout

Het zou een

Please login or register to see this link.

betreffen

Is er iemand die in archief Gorinchem een kopie kan maken? En misschien is er meer bekend over zijn huwelijk (op de Duitse akte staat dat hij gehuwd was), of waren er broers/zussen van Lambertus ook woonachtig in Gorinchem? (Privacy mag via de mail)

Kosten worden vergoed.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Margaretha was als weduwe met kinderen, inderdaad de tweede echtgenote van Cornelis Brans, volgens haar

Please login or register to see this link.

en was dus 46 jaar toen Lambertus werd geboren. :-\

Cornelis en Margaretha trouwden 3-11-1915 te Deil,

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Hallo Ludmilla,

Zal vrijdag of komende maandag in het archief van Gorinchem eens kijken. Mocht hij zijn geboren en/of getrouwd in Gorinchem, dan vermoed ik dat er meer gegevens over hem zouden moeten zijn. Dan moet ik ook wat literatuur gaan raadplegen. Enige jaren geleden is namelijk een speciale uitgave verschenen over verhalen uit het dagelijks leven in Gorinchem 1940-1945 en in 1995 een uitgave Gorinchem tijdens de bezetting 1940-1945.

Zal je op de hoogte houden.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

boi& Super, dank je wel! Mede namens

Please login or register to see this link.

.

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Hallo Ludmilla,

Heb op het Regionaal Archief Gorinchem geen huwelijksakte kunnen vinden.

Wel interessant materiaal, of dat men in Geldermalsen blij mee moeten zijn weet ik niet.

Zal de tot nu toe gevonden gegevens en wat later de foto's naar je toe sturen.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Masje,

Geweldig bedankt voor al je moeite, onbetaalbaar, maar als je kosten hebt gemaakt dan hoor ik dat wel.

In principe gaat het om de overlijdensaangifte in 1947, misschien staat de naam van zijn vrouw daarin genoemd. In de Duitse akte stonden geen ouders, wel dat hij gehuwd was.

Ik begrijp dat in de documenten geen huwelijk genoemd staat.

De site voor de Gemeente Geldermalsen telt 134 namen van slachtoffers, burgers waaronder joodse slachtoffers, gesneuvelde Nederlandse en geallieerde militairen, Indie-gangers, maar daarnaast, en die worden NIET meegeteld onder de slachtoffers, worden de namen genoemd van 7 inwoners in Duitse dienst en 41 overleden Duitse militairen in Geldermalsen.

Richard van de Velde geeft daarover op zijn site een uitleg:

“Het zal mogelijk mensen kwetsen de namen te lezen van overleden Duitse militairen op Geldermalsens grondgebied. De webmaster heeft echter gemeend dat dit historisch document hun namen niet mogen ontbreken. Zevenenzestig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog moet het toch mogelijk zijn, althans laat ik het proberen, om tot verzoening te komen met het verleden. In deze kwestie houd ik echter terdege rekening met de gevoelens en standpunten van familieleden van omgekomen inwoners uit de gemeente Geldermalsenâ€.

Bedankt voor je ontvangen gegevens; over een eventueel vervolgverzoek zal ik je nog informeren.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Cornelis blijkt in november 1937 te zijn overleden in Deil, als weduwnaar van M. Rijnhout, zo lees ik in de plaatselijke krant van 7 december 1937:

Please login or register to see this link.

De overlijdensakte, te zien bij FamilySearch:

Please login or register to see this link.

bevestigt dat Cornelis tweemaal getrouwd was, de eerste keer inderdaad met de genoemde Aleida de Zeeuw.

Groeten van Richard

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Zie www.oorlogsslachtoffersgemeentegeldermalsen.nl onder Deil klikken op L.W.J. Brans

De gegevens zijn inmiddels gevonden, sorry voor het zoeken.

Dit is wat ik nu heb,

Lambertus Brans tr Deil 14-11-1868 Lena Zwezerijnen,

Kinderen:

1. Helena Maria geb Deil 11-12-1870, overleden Nijmegen 15-6-1928, tr te Beesd 10-5-1900 met Nikolaas Jozephus van den Hurk 1872-1941

2. Cornelis geb Deil 12-11-1872, overleden Deil 4-11-1937 tr 9 september 1904 te Deil Aleida de Zeeuw geb Deil 30-8-1869, overleden Deil 17-10-1906, dv Jan Floris en Elizabeth Spronk

Cornelis tr(2) Deil 3-11-1915 met weduwe Margaretha Rijnhout geboren Beesd 8-2-1871, overleden Deil 10-2-1933 :

Kinderen:

Lambertus Wilhelmus Josephus geb Deil 6-3-1917 gehuwd met ?

3. Jan Willem geb Rumpt 25-6-1877

4. Adriana Tonia geb Rumpt 4-6-1881

5. Lambertus geb Deil 1883 tr te Deil 9-6-1922 met Margaretha van Gameren

Uit het korte huwelijk van Cornelis van Alida is geen kind bekend. Zijn tweede vrouw had kinderen uit haar huwelijk met Jacobus Thomas Jansen, minimaal vier die jong overleden, misschien zijn er nog kinderen die volwassen werden. Of als Lambertus zelf kinderen had.

Gezocht wordt een nabestaande die iets kan vertellen over het slachtoffer.

Masje weet dat ook voor zijn onderzoek in archief Gorinchem. Richard van de Velde stelt het zeer op prijs als je in dat archief iets meer zou kunnen vinden, dank je wel.

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Uit de stukken over Lambertus Wilhelmus Josephus Brans die in het Regionaal Archief Gorinchem bevinden, blijkt dat hij niet is gehuwd. In de Duitse overlijdensakte staat ook in dat hij in Gorinchem zou zijn geboren, dat niet juist is. Tussen 1941 en 1945 is ook geen trouwakte van hem in Gorinchem te vinden. Zou hij dan niet in Duitsland zijn getrouwd? Of heeft hij tegen de Duitse autoriteiten gezegd dat hij wel gehuwd is, om extra geld te krijgen. Hij staat ook niet op de lijst van Gorinchemse burgers die naar Duitsland te werk zijn gesteld. Niet op de lijst van ongehuwden of gehuwden (gezinnen). Op de betreffende stukken uit het archief van Gorinchem staan ook allerlei verwijzingen vermeld. Maar die bevinden allemaal op het Nationaal Archief in Den Haag.

Men zou in het Regionaal Archief Rivierland te Tiel eens in de Bevolkingsregister van Deil kunnen inzien of het gezin Brans-Rijnhout meer kinderen hebben gehad. Meestal lopen die tot 1938.

Mogelijk, het is een hypothese, dat hij wordt gezocht in verband met het vervoeren van gedeporteerden. Dat kan zijn in Utrecht en misschien ook in Gorinchem. Men zou ook in de desbetreffende archieven van Deil, Beesd (Regionaal Archief Rivierenland) en Utrecht gaan inzien of daar iets over hem te vinden is. In het Secretariaatarchief van Gorinchem zijn ook heel veel brieven te vinden uit andere gemeentes in Nederland en Rode Kruis die om inlichtingen vragen over vermiste personen of navraag doen of de familieleden nog in leven zijn. Ik vermoed dat de archieven van het secretariaat te weinig of in het geheel niet geraadpleegd worden voor een genealogisch onderzoek.

In het kort de nodige gegevens:

Lambert Wilhelmus Josephus Brans

geboren Deil 6 maart 1917

zoon van Cornelis Brans en Margareta Rijnhout

overleden Oberndorf (Duitsland) 7 januari 1945

overlijden ingeschreven Gorinchem 22 november 1947 (Bron: Regionaal Archief Gorinchem, overlijden Gorinchem 1947, nummer 164)

als beroep: transporteur

woonachtig:

00-00-0000 Deil R 32 ged.

10-07-1938 Beesd A88

20-08-1940 Utrecht, Oranjestraat 35

21-03-1941 Gorinchem Kalkhaven 33

20-07-1942 Persoons Bewijs 11269

06-10-1947 Art. 83, 2de lid.

Op de lijst van voortvluchtige personen en personen die zich elders in een gevangenkamp bevinden wordt hij ook genoemd. Zijn laatste woonadres was Kalkhaven 35 te Gorinchem. (Bron: Regionaal Archief Gorinchem, Gorinchem Secretariearchief na 1931, volgnummer 658). Volgens inlichtingen van het Rode Kruis op 30 november 1945 was hij politiek onbetrouwbaar.

Of deze gegevens, die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn opgesteld, ook betrouwbaar zijn moet nog verder onderzocht worden.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Update,

Het gezin Brans kon ik niet terugvinden in de

Please login or register to see this link.

. Met jouw gegevens kon ik verder, tot 1938 staat er als woonadres Deil R 32, de R staat voor Rumpt (de gegevens op de website zijn daarom verplaatst van Deil naar Rumpt). Rumpt staat in hetzelfde boek van Deil, alleen moet je verder doorbladeren en dat had ik even niet door. Het was dus wat moeilijk zoeken maar uiteindelijk heb ik alle benodigde kaarten gevonden en met rechtermuisknop kunnen downloaden. Van de daarop genoemde gegevens heb ik een overzicht kunnen maken. In het kort:

Uit het eerste huwelijk van vader Cornelis Brans met Aleida de Zeeuw was er nog een dochter, Aleida stierf drie weken na de geboorte en een zus van Cornelis kwam bij hen inwonen tot hij hertrouwde met de weduwe Margareta Rijnhout. Van haar vijf kinderen Jansen bleef 1 zoon in leven, trouwde met een nichtje van Cornelis' eerste vrouw en woonde met zijn gezin bij een oom.

Van de halfzus en stiefbroer van Lambertus zijn gegevens van kinderen, waarvan er mogelijk nog in leven zijn die iets kunnen vertellen over Lambertus.

Zoals je al zei, een eventueel huwelijk van hem is in Nederland niet gevonden.

Bij het RAR in Tiel is gevraagd naar een dergelijk Secretariaatsarchief met gegevens van het Rode Kruis zoals je ook in Gorinchem hebt gevonden en bij het

Please login or register to see this link.

zal ook nog navraag worden gedaan over Lambertus WJ Brans.

Ik wil je heel hartelijk danken voor al je moeite.

Masje vond in archief Gorinchem gegevens van een andere inwoner uit Deil die gevangen zat, die gegevens waren nog niet bekend en worden verder onderzocht.

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Hallo Ludmilla

Graag gedaan, heb daardoor ook weer een en ander geleerd.

Heb ook geluk gehad, dat Secretariearchief goed toegankelijk is, zodat men maar enkele volgnummers hoefde te raadplegen

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...