Jump to content

Een amsterdams probleem in 1731


Guest Jan Clavaux

Recommended Posts

Guest Jan Clavaux

Beste mensen,

Martinus Giese, "van Amsterdam", ondertrouwt aldaar op 13-12-1731 met Catharina Coré.

De gegevens van Catharina zijn me bekend; ze was een dochter van de parijse pruikenmaker

Claude Coré en van Jeanne Belleflamme.

Het echtpaar laat RK de volgende kinderen dopen:

- 1733 Martha GIJSE

- 1735 Elisabeth GIESE, doopgetuige o.a, Pieter GIESE

- 1736 Jacobus GIESE, doopgetuige o.a. Dirk VAN GEIJSEN

- 1738 Johannes GIESE

- 1741 Theodorus VAN GIESE

- 1743 Jacoba VAN GIESE

- 1746 Joanna VAN GEIJSEN, doopgetuige o.a. Dirk VAN GEIJSEN

- 1749 Leonardus VAN GIJSEN, doopgetuige o.a. Leonardus VAN GIJSEN

Vier van deze kinderen zijn gehuwd en noemden zich later VAN GIESE/GEIJSEN

Om te beginnen, is Martinus helemaal niet in de amsterdamse doopboeken terug te vinden.

"van Amsterdam" is geen garantie voor zijn geboorteplaats.

Hetzelfde geldt ook voor zijn familieleden Pieter, Dirk en Leonardus.

Deze drie broers(?) lijken überhaupt verder niet in de amsterdamse DTB voor te komen.

In de ondertrouwinschrijving heet Martinus 25 jaar, maar het lijkt, alsof er eerst 21 stond.

Hij is vergezeld van zijn moeder Magdalena Boonum,

wat niets oplost, maar juist de kern is van het probleem!

Hieronder een beknopt overzicht, voor de overzichtelijkheid gebruik ik maar de optie citaat:

Mogelijk is ze gereformeerd gedoopt in 1671 als dv Roelof Bonum en Grietje Jans.

27-5-1702 ondertrouwd als JD van Amsterdam met Jochum Aartsz Kosijn.

Hieruit enige kinderen. Jochem is begraven 11-5-1707.

11-1-1709 ondertrouwt zij als weduwe van Jochum Cosijn met Claes Jansz Klooster.

Hieruit nog twee kinderen in 1710 en 1713.

Klaas Klooster is mogelijk in 1729 begraven.

Dan was er nog een andere, oudere Magdalena Bonum.

Deze ondertrouwt in 1688 met Sieuwert Cleijenburg en had kinderen tussen 1691 en 1708.

De eerder genoemde Roelof Bonum treedt op als doopgetuige met vernoeming en was wellicht haar broer.

Deze Magdalena is als weduwe van Siewert C. begraven in 1741.

Wanneer Siewert is overleden kon ik niet achterhalen

Allebei de Magdalena's zouden in principe in aanmerking kunnen komen als moeder van Martinus Giese.

De eerste Magdalena was tussen 1707 en 1709 een tijdje vrijgezel.

De tweede Magdalena zou rond 1708 al weduwe geworden kunnen zijn.

Wat opvalt, is dat Magdalena nergens doopgetuige is bij de kinderen van Martinus.

Ook is ze niet vernoemd, tenzij de naam van Martha, de oudste dochter, een variant van Magda moet voorstellen.

Ik heb de DTB van Amsterdam uitgebreid bestudeerd en op alle varianten van de diverse personen

gezocht die ik maar kon bedenken. Verder heb ik de scans gedownload van het merendeel

van de interessante inschrijvingen.

Misschien kunnen andere mensen eens met een frisse blik naar dit probleem kijken.

De mogelijkheid, dat er bij de ondertrouw is gerommeld (in verband met de minderjarigheid

van Martinus?), en dat Magdalena voor de show als zijn moeder optrad, sluit ik ook niet uit.

vriendelijke groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Misschien maak ik het niet makkelijker, maar als ik zoek in de doopinschrijvingen Amsterdam, dan kom ik in 1712 ook Magdalena =Grietje x Siebert tegen die getuigen zijn bij de doop van een dochter Grietje van het echtpaar Grietje x Hendrik (van) Wassenbergh, zijn naam kwam ik in je tekst niet tegen.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Jan, volgens mij kun je Magdalena (I) eigenlijk wel schrappen. Ze was een tijdje vrijgezel, zeg je. Die periode loopt van half 1707 tot begin 1709. Dat is erg kort voor een treurende weduwe om een kind te krijgen dat NIET op naam van hetzij haar voorafgaande, hetzij haar toekomende echtgenoot wordt ingeschreven. Een vrouw moest überhaupt een jaar wachten voor ze mocht hertrouwen (mits, als niet, indien en tenzij, maar dat laten we hier voor het gemak even weg). Een echtgenoot tussendoor is ook uitgesloten, dan had dat bij het huwelijk met die Klooster vermeld moeten zijn.

Ik zou voor optie II gaan. En dan goed zoeken, vooral op variaties! (Zie Ludmilla's inbreng.)

Petra.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

@Beide dames, bedankt voor de snelle reacties.

Ludmilla, deze is mij bekend; ik moest voor mijn vraag een middenweg vinden

tussen het vermelden van zoveel mogelijk relevante gegevens enerzijds,

en een leesbaar verhaal anderzijds.

Petra, zowel voor Magdalena 1 en 2 geldt natuurlijk, dat het om een onecht

kind moet gaan met een zekere Giese.

vriendelijke groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Aanvulling

Ik vond er nog een paar dingen bij.

Hierbij een globaal overzicht van de afkomst van de beide Magdalena's:

Experienti Bonum. (religie: presbyteriaans. Bonham?)

Otr. Amsterdam 07‑01‑1640 Magdalena Roelofs Hemsing.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, John, ged. Amsterdam 23‑12‑1640.

Otr. (1) Amsterdam 23‑12‑1662 Barbertje Jans

Otr. (2) Amsterdam 20‑07‑1669 Aeltje Jans

Otr. (3) Amsterdam 15‑12‑1679 Grietje Pieters

Uit het tweede huwelijk

Magdalena Jans Bonum, ged. Amsterdam 01‑04‑1676.

Otr. (1) Amsterdam 27‑05‑1702 Jochem Aertsz Kosijn.

Otr. (2) Amsterdam 11‑01‑1709 Claes Jansz Klooster.

2. Roelof, Ralph, ged. Amsterdam 16‑02‑1642.

Otr. Amsterdam 18‑03‑1667 Grietje Jans

Hieruit:

Magdalena Roelofs Bonum, ged. Amsterdam 09‑08‑1671.

Otr. Amsterdam 05-11-1688 Siewert Kleijenburg.

De vraag naar de afkomst van Martinus Giese blijft gewoon actueel.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Beste mensen,

ik realiseer me, dat ik ook nog even moet wijzen,

op een vraag die ik twee jaar geleden hier stelde:

Please login or register to see this link.

Annemarie wees me toen op het bestaan van de amsterdamse

wever en amateurdichter Jan van Gijsen.

Deze woonde op het eind van zijn leven in de Anjelierstraat,

ten huize van Johannes Belleflam jr, pruikmaker en haarsnijder.

(zijn grafdicht vermeldt abusievelijk Egelantierstraat)

Deze Johannes was een broer van Johanna Belleflam,

de schoonmoeder van Martinus van Geijsen.

Martinus is in de literatuur overigens nergens vermeld als

zoon van Jan van Gijsen, maar ik wilde het bestaan van

deze man voor de volledigheid wel aanstippen; je weet

nooit wat het nog kan opleveren.

groeten, Jan.

* Bronnen:

Amstelodamum 1919

Van der Aa, biographisch woorden boek,

Nieuw Nederlands Biographisch Woordenboek.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik denk maar even hardop om het zelf te kunnen volgen.

Giese is een patroniem?

Martinus wordt in 1731 bijgestaan door zijn moeder. Daaruit blijkt niet dat hij een kind is van een ongetrouwde vrouw? Hoe komt hij aan een vernoeming Giese? Ãls ze gehuwd was bij zijn geboorte, dan zal dat zijn uit Magdalena 2 want dat echtpaar wordt genoemd als doopgetuigen? Wie is dan de Grietje 3 x Hendrik Wassenbergh? Want die worden genoemd in combinatie met Grietje 1 én 2.

Bij de doop in 1749 wordt er ook een Martha Gijsen genoemd, zie kind 1

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Ludmilla,

bedankt voor je reactie, het heeft wat tijd gekost om

je reactie te begrijpen, maar het kwartje is gevallen.

Bij Martinus' ondertrouw is vermeld, dat hij is

"geasst met sijn moeder Magdalena Boonum"

Er staat niet bij, dat hij een kind was van een ongehuwde vrouw,

maar als hij Giese heette, dan was hij in ieder geval niet in echt geboren.

Als vrouw van Hendrik Wassenbergh wordt steeds genoemd Grietje Bonum,

bij de doopgetuige in onderstaande inschrijving uit 1712 is de naam van de

doopgetuige denk ik een verschrijving..

Please login or register to see this image.

Je hebt het over Grietje 1, 2 en 3, maar volgens mij was er maar één Grietje,

nl gedoopt Noorderkerk op 4-11-1671 als dv Jan Bonom en Aeltie Jans.

Maar ik denk wel, dat ik weet wat je bedoelt, namelijk, dat Siebert Kleijenberg

in 1712 nog in leven was, dus, dat zijn Magdalena het niet was.

In 1724 zijn zowel Siewert als Magdalena Boonum doopgetuige van hun

kleinkind Catrina Kleijenburg.

De Martha van Gijsen, die in 1749 doopgetuige was van Leonardus,

was naar mijn vermoeden de oudste zus van de dopeling, op dat moment

ruim 16 jaar oud.

Al met al kan ik Magdalena Roelofs Bonum dus afstrepen. :)

Dan blijven er nog twee opties open:

- De andere Magdalena was de moeder (tussen haar twee huwelijken in)

- Er is gejokt bij de ondertrouw

Samen komen we er hopelijk een keer uit.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Het is me nogal eens overkomen dat ik op zoek ging naar een 'moeder' en dat het uiteindelijk om een 'stiefmoeder' bleek te gaan. Of dat in geval ook zo is weet ik uiteraard niet, maar hou het in het achterhoofd zou ik zeggen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Annemarie,

dank je wel voor je reactie.

Dat het om een stiefmoeder zou kunnen gaan zit inderdaad in mijn achterhoofd,

samen met nog een heleboel andere opties.

Voor zover dat mogelijk is, heb ik tientallen aangetrouwde familieleden van de beide Magdalena's

uitgezocht, maar daarbij kon ik geen spoor van een Martinus of een G(e)ijse ontdekken.

Naar aanleiding van jouw tip over Jan van Gijsen destijds, moet er misschien in Haarlem

gezocht worden. Daar wijd ik dan nog eens een aparte vraag aan.

groeten vanuit een herfstig Nederland 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_angry.gif" alt=">:(" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/angry@2x.png 2x" width="15" height="15">

Jan

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Jan Clavaux

Aangezien het al een paar dagen erg stil is op het forum,

ben ik zo vrij om dit nog niet opgeloste probleem nog eens

onder de aandacht te brengen.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...