Jump to content

Pozet in de Strafkolonie Veenhuizen


Guest Andries Koornstra

Recommended Posts

Guest Andries Koornstra

Hallo allen.

Op 11 juli 1833 overlijdt te Veenhuizen de dertienjarige Johannes Bernardus Pozet. In zijn overlijdensakte wordt moeder Elisabeth Pozet genoemd. In de geboorteakte te Den Haag heet zij Maria Pozet, naaister. De geboortedatum is 22 maart 1820, vader niet bekend, aangevers Johannes Hermanus Huijsman, oud soldaat, en Dirk van Geelen, koopman.

De overlijdensakte meldt zijn aankomst te Veenhuizen: 5 april 1830, en ook wordt gemeld dat hij woonachtig was aan het "eerste etablissement".

Mijn vraag: is bekend of je aan de hand van deze gegevens meer over betrokkene aan de weet kan komen? Het lijkt mij dat de kans groot is dat zijn moeder de daadwerkelijke "ingeslotene" zal zijn geweest, toch? Van haar is behalve het noemen in de geboorte- en overlijdensakte van haar zoon niets te vinden. Wie heeft ervaring met het zoeken in Veenhuizen? Bij de familie van Philip Freriks vonden ze toen van alles, geloof ik, of was het die van Willeke Alberti?

groetjes, Andries.

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 85
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • joke andriessen

  12

 • Ludmilla

  4

 • Petra

  4

 • RichardK

  4

 • Member Group

Je zou denken dat deze 2 misschien familie konden zijn van een andere Johannes Bernardus Pozet:

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Ja, die had ik ook gevonden, maar om de zaak niet al te verwarrend te maken er niet bij gezet. Ik zie in hem mijn voorvader, die in 1809 voor twee jaar uit Friesland verbannen werd, maar helemaal nooit terug kwam. Het moet hem haast wel zijn, er is in de bronnen bevestigd dat hij in Hellevoetsluis is geboren. Zie voor hem ook:

Please login or register to see this link.

groetjes, Andries.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Andries, waarom zou z'n moeder de "ingeslotene" moeten zijn?  Weeskinderen (of anderszins in weeshuizen ondergebrachte kinderen) werden vaak en bloc naar deze koloniën getransporteerd, was voordeliger voor de stad die hen onderbracht. Ik weet niet of dat hier speelt, maar het is een mogelijkheid.

Je kunt er heel veel over lezen, dit onderwerp! O.a. in de boeken van Wil Schackmann (b.v. De Proefkolonie).

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
joke andriessen

Andries,

Misschien komt het door het mooie weer, maar hoe kan iemand die in 1820 is geboren in 1809 verbannen zijn?

Groet, Joke

Nu ik alles nog eens lees begrijp ik dat die opmerking op de bijdrage van Sylvia slaat

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_oops.gif" alt="B-9">

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Andries,

ik sluit me bij Petra aan, met het vermoeden, dat hij als wees

in Norg terecht gekomen is.

Dat verklaart tevens, dat de voornaam van de moeder in

Norg verkeerd is weergegeven.

Overigens heb ik de geboorteakte in Den Haag nog even bekeken,

op zoek naar meer details (een adres!) maar tevergeefs.

Wel opvallend was, dat de geboorteaangifte pas vijf dagen later

was (op een maandag, de 27e).

Verder werd de aangifte gedaan door de vroedvrouw, vergezeld

van de twee reeds door jou genoemde getuigen.

Zoals gezegd: het is voorlopig een theorie, dat hij wees was,

maar een acceptabel uitgangspunt voor verder onderzoek.

Succes!

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

In Drenlias zitten de aktes BS en successie memories.

In het archief Drente (niet digitaal) zullen meer gegevens zijn van hem, als kind daar gekomen en gestorven. De administratie werd bijgehouden.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
joke andriessen

Hier staat een heel verhaal wat er te vinden is in Drents archief:

Please login or register to see this link.

Als je doorklikt een heel stuk over wezen.

Groet, Joke

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Dank aan alle antwoorders! Ik wist helemaal niets van de hele Veenhuizen-geschiedenis. Een kennis -zal ik hem maar noemen- heeft er vroeger eens gelogeerd, dat wel.

Maar in de tijd van die arme Johannes Bernardus Pozet werden er grote groepen weze naartoe gestuurd. Wist ik niet, het verandert de zaak dus wel enigszins. Ik zal binnenkort naar Assen, want op het web is er -blijkt- nog zo goed als geen indexering te raadplegen. Ik weet de datum van aankomst: staat keurig in de overlijdensakte, dus dat zou allemaal te volgen moeten zijn.

Intussen weet ik dan ook dat Maria Elisabeth/Elisabeth Maria Pozet naar alle waarschijnlijkheid in de periode 1820 (geboorte van haar onwettige zoon) - 1830 (zijn aankomst in Veenhuizen) moet zijn overleden. Dat is een overzichtelijk tijdvak. En voor mijn gevoel zal dat overlijden kort voor 5 april 1830 moeten zijn, want anders zou de wees toch wel eerder in Veenhuizen zijn gearriveerd? Wat de plaats van overlijden is blijft natuurlijk de grote vraag, maar dat is dan misschien uit haar zoons dossier te destilleren.

Als ik iets vind, dan meld ik dat hier. Kan wel even duren, vooral voor het tripje naar Assen moet ik even de gelegenheid dat het uitkomt afwachten.

groeten, Andries.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Andries,

na een onderzoekje in het gemeentearchief, lijkt het erop,

dat Elisabeth Pozet zich pas na 1816 in Den Haag heeft gevestigd.

Van haar mogelijke vader vond ik ook geen spoor.

Ik heb daarvoor de DTB doorgelopen op Pozet en alles wat daar volgens

mij op lijkt, en secundaire bronnen zoals de lidmatenregisters

en de (niet complete) buurtboeken t/m 1816.

Jammer, maar het kunnen uitsluiten van mogelijkheden is ook nuttig.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Bedankt dat je voor me gekeken hebt Jan! Ze zal een vluchtige bezoeker zijn geweest. Ik kon haar overlijdensakte ook al niet in Den Haag vinden in de periode 1820-1830. En inderdaad: de schrijfwijze van de naam is een valkuil die steeds op de loer ligt.

Ik hoop maar op een dossier te Veenhuizen waaruit we meer gewaar worden!

groeten, Andries.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Andries,

een "dossier" zal er in Veenhuizen niet geweest zijn,

hooguit een korte inschrijving in een boek.

Het enige, dat ze daar van hem wisten, hebben ze

kennelijk in de overlijdensakte al vermeld: zijn geboortedatum

en -plaats (wat voor een akte uit 1833 al heel uitzondelijk was!),

zijn datum van binnenkomst en de vermoedelijke,

maar foute voornaam van zijn moeder.

Dat nog eens vergezeld van de opmerking "verder niets bekend",

of woorden van gelijke stekking.

Onderzoek in Assen zal vrees ik alleen maar nuttig zijn om

definitief vast te stellen, dat er inderdaad verder niets bekend is.

Hopelijk komt met de indexering van de Burgerlijke Stand vroeg

of laat de overlijdensakte van zijn moeder een keer boven water........

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Andries,

Volgens mij was Veenhuizen in de beginjaren geen "strafkolonie" waar landlopers, zwervers onder gebracht werden. Als ik me zo kan herinneren over Gorinchem werden bepaalde families die geen werk had en geen cent te makken "vrijwillig" naar Veenhuizen gezonden. De families werden door het gemeentebestuur aangewezen.

Het zou mogelijk zijn dat in de brieven aan/van het gemeentebestuur meer info te vinden zijn. En ook mogelijk in de gemeenteverslagen van die tijd.

In 1823 veranderde Veenhuizen het aanzien van het dorp volledig toen er drie grote gestichten voor bedelaars, landlopers en wezen werden gebouwd. De Maatschappij van Weldadigheid wilde de armen door middel van arbeid op het land en in de vervening heropvoeden. Aanvankelijk bood men arme gezinnen uit de grote steden de gelegenheid vrijwillig naar Drenthe te komen en zich daar in koloniën te vestigen. Het idee hierachter was dat men zo als boer een nieuw bestaan kon opbouwen.

In 1859 nam het Rijk de drie gestichten over voor bedelaars, landlopers, kinderen die heropgevoed moesten worden.

mvg, Masje II

PS. Ben vandaag in Veenhuizen geweest om eens te zien wat er zoal staat en de sfeer. Een museum dat ik iedereen kan aanraden om eens te kijken. Het is voor jong en oud heel interessant met allerlei schrikelementen en leerzame vertellingen. Neem wel de tijd.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Als het een "éénregelige" inschrijving is, zal tenminste toch wel de inzendende gemeente worden genoemd? Anders heb ik de neiging de andere inschrijvingen op dezelfde bladzijde na te trekken, om zo wat meer gewaar te worden. Voornemens die ik zo snel mogelijk in daden hoop om te zetten.

En een bezoek aan Veenhuizen? Daar moet ik ook nog maar eens aan geloven.

groeten, Andries.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Aan de geïnteresserde.

Een goede vriendin van me heeft gevonden dat die arme Johannes Bernardus Pozet, die in 1833 in Veenhuizen overleed, op 28 augustus 1830 (een maand of vijf oud dus) te vondeling is gelegd op de hoek van de Leliegracht en de Herengracht. Het heeft hem in die dertien jaar dat hij op deze aarde mocht verblijven dus echt niet meegezeten!!!

De moeder krijgt dan in Amsterdam, ze heet wederom Maria Pozet in de aktes, op 19 mei 1825, in de Tuinstraatgang nr.3 nog een tweeling, genaamd Jacobus en Maria. Van hen ontbreekt verder elk spoor. Vader ook hier niet bekend - dat spreekt voor zich. De moeder wordt 29 jaar oud verondersteld, geboren dan 1795/96.

En dan hebben we ook nog in het bevolkingsregister een Maria Theodora Pozet gevonden, geboren in Goes op 30 maart 1791. Die is 5 jaar ouder dan Maria die hierboven wordt vermeld, zal dus een andere zijn? Ze is huishoudster van Jacobus Wolfraat, geboren Culemborg 18 juni 1803, en zijn gezin. Deze Maria Theodora is volgens zeggen weduwe. Haar overlijdensakte uit 1858 noemt geen echtgenoot of ouders....

groeten, Andries.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Dat is toch een hele mooie vondst

(waarmee Johannes bijna 200 jaar later nog een keer gevonden wordt)

Hoe kwam men er achter, dat Maria de moeder was?

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
joke andriessen
op 28 augustus 1830 (een maand of vijf oud dus) te vondeling is gelegd

Waarschijnlijk bedoel je 1820?

En de rest van die jaren in een weeshuis geweest?

Groet, Joke

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

@Joke: sorry, slordig van me, het is inderdaad 1820.

@Jan: de geboortedatum staat in de akte van vinding, hij zal dus een briefje met zijn naam en geboortedatum opgespeld hebben gehad. Moeders naam staat niet in de akte.

groeten, Andries.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Via Zeeuwen Gezocht:

Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813

Inwoner Maria Poset

Orpheline (wees)

Leeftijd: 15 jaar

Geboortejaar: 1796

Geboorteplaats: Goes

Rol: Inwoner

Jaar: 1811

Plaats: Goes

Adres: A 72

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Bedankt Jan.

Dit maakt het wel erg waarschijnlijk dat Theodora Maria en Maria elkaars zussen waren? Zo groot zal Goes toch niet zijn geweest?

Het blijkt dat dat op adres A72 een redelijk groot aantal wezen gehuisvest is. Met andere woorden, het weeshuis van Goes is daar gevestigd geweest.

Ik zal eens kijken of er weesarchief bewaard is gebleven.

groeten, Andries.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Andries,

ik zie, dat er al eerder voor je in de Zeeuwse Bronnen is gezocht:

Please login or register to see this link.

Het feit, dat Maria wel en Maria Theodora niet in het goese weeshuis

(zoek op goes orphelin*) is vermeld, maakt het waarschijnlijk, dat

het niet om twee zusjes gaat, maar om één persoon.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Ik schaam me diep. Omdat ik me het niet herinnerde dat ik die vraag twee jaar geleden op sbf heb gesteld. En omdat ik daardoor het aangedragene van destijds daardoor ook niet heb herkend. Nu weet ik het natuurlijk wel weer. Toen kon ik niet veel met die Zeeuwen, nu krijgen ze echter (zij het nog zeer ten dele) een plaatsje in de puzzel.

Ik ben toevallig vanochtend met die lieden in IJzendijke bezig geweest (ook zonder feest van herkenning uit mei 2009!). Ik zie ook nog geen link met de mensen uit Goes.

Ik loop nu een beetje tegen het feit aan dat niet alles via internet te vinden is. Ik heb de fiches van DTB RK Goes via het CBG besteld. We gaan in Amsterdam kijken naar de vondelingen van het Aalmoezeniersweeshuis, en ook zo snel mogelijk in Assen naar het Veenhuizenregister.

groeten, Andries.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Gelukkig, maar het geeft toch te denken wat het menselijk geheugen betreft. De ingangsgegevens zijn nu ook heel anders. Ik probeer met het ontrafelen van dit nieuwe groepje bij dezelfde Johannes Posset van wie ik afstam uit te komen. Voor mijn gevoel moet Johannes, voordat hij in Witmarsum met Mintje Jacobs (Snijder) kinderen kreeg (1805-1808) een relatie met een andere vrouw hebben gehad. En uit die relatie zou ik dan Maria Pozet (en Maria Theodora van 1791, kan net, hij in 1771 geboren zijnde) willen zien spruiten. En dat wordt dan gevoed door het feit dat hij ook als Johannes Bernardus is gedoopt, de namen die de arme (kleinzoon?) JB uit Veenhuizen dus ook draagt .... Ik heb goede hoop.

groet, Andries.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Johannes Bernardus=Jean Baptist?

IJzendijke ovl

 

Overlijden Jean Baptiste Poncet, 8-10-1809

Soort akte:

Overlijdensakte

Aktenummer:

87

Aktedatum:

1809

Gemeente:

IJzendijke

Overlijdensdatum:

8-10-1809

Overlijdensplaats:

IJzendijke

Overledene:

Jean Baptiste Poncet

Geboorteplaats: Grenoble

Geslacht: Mannelijk

Burgerlijke staat: Onbekend

Leeftijd: Niet vermeld

Beroep: Fuselier

Vader:

N N

Moeder:

N N

Toegangsnummer:

25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980

Inventarisnummer:

IJZ-O-1809

Opmerkingen:

Jean Baptiste Poncel is overleden in het Ambulante Hospitaal te IJzendijke.

Prijs fotokopie:

€ 5,00

Vindplaats:

Zeeuws Archief

laatste wijziging 19-04-2011

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Bingo.

Archief 423 Doop-, trouw- en begraafboeken Ossendrecht

Register 2 NH doop- en trouwboek 1759-1810 - huwelijk 1759-1796, 1802, 1807-1808

Akte velden

Soort registratie trouwakte

Pagina 218

Datum trouwen 03-05-1795

Datum ondertrouw 23-04-1795

Persoons velden

Rol bruidegom

Voornaam Johannes Bernardus

Achternaam Poesset

Plaats geboorte Hellevoetsluis

Woonplaats Ossendrecht

Beroep tamboer

Rol bruid

Voornaam Pieternella

Achternaam Verplakken

Plaats geboorte Goes

Woonplaats Goes

Please login or register to see this image.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Voor bingo mogen we echt wel BINGO!!!! schrijven. Geweldige vondst Jan! Het kan niet missen, dat geboortig van Hellevoetsluis maakt het voor mij 100%. En de Goes-connectie zit er ook nog in! Het is zo langzamerhand uitgegroeid tot een indrukwekkend resultaat. Ik hoop dat de microfiches dopen RK Goes snel bij me in de bus zullen vallen, dan kan het laatste bewijsstuk voor de twee relaties worden opgesnord.

En Theodora Maria van geboortejaar 1791? Die gaan we zeker in Goes gedoopt vinden - het bevolkingsregister meldt op twee plaatsen de geboortedatum van 30 maart 1791 te Goes. Of Pieternella ook de moeder zal zijn? Kan volgens mij best, JB-senior nam het niet zo nauw, dit huwelijk is al een wonder!

Jean Baptist Poncet streep ik voorlopig door Ludmilla, vooral vanwege de geboorteplaats Grenoble.

blije groeten, Andries

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Wat een spellingsvarianten, deze Poncet hoort er niet bij.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_oops.gif" alt="B-9">

Mooi resultaat

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap_clap.gif" alt="B-5">

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Beginnersgeluk.

In Bergen op Zoom,

Please login or register to see this link.

,  kun je gewoon op Po*et zoeken.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_laugh.gif" alt=":laugh:">

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Ik heb de fiches van DTB RK Goes via het CBG besteld.

Helaas gaan die niet helpen, omdat de meeste zaken NG zijn. Ik heb de DTB Goes in bezit en heb daar het volgende gevonden:

Kinderen van (een) Pieternella Verplakke:

NG dopen: 29-11-1793 Jan Verplakke

moeder: Verplakke Pieternella

getuige1: Maria Mackensi

onecht kind, vader is Jan Hoogereive.

Een dochter Poser, die m.i. wel van het juiste stel is:

NG dopen: 03-04-1796 Maria Theodora

vader: Poser Johannes Bernhardus

moeder: Verplakke Pieternella

getuige1: Theodorus Poser

getuige2: Maria Theresia Fontijne

Kandidaat voor Pieternella zelf:

NG dopen: 08-02-1769 Pieternella

vader: Verplacke Janis

moeder: Bastiaanse Maria

getuige1: Carel Verplacke

getuige2: Anna Verplacke

En ik denk dat dit het huwelijk van Janis en Maria is:

NG Ondertrouw: 18â€04â€1761

Huwelijk: 08â€05â€1761

bruidegom: Verplakke Janis Cornelisse

bruid:  Centse Maria

brg jm van Goes, brd jd van Kattendijke; beide won te Goes

Ik heb in zowel de transcripties als op de films van de doopboeken, zowel NG als RK, geen doop gevonden op 30 maart 1791. Ook niet als onecht kind.

groet, Frank

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...