Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Nationale Militie - overzichten ziekten en gebreken


FrankvdV

Recommended Posts

 • Member Group

Allen,

Vanaf heden is

Please login or register to see this link.

voorzien van vier overzichten van de lijsten van ziekten en gebreken, welke voor de Nationale Militie in gebruik waren bij de keuring van de jonge mannen. De overzichten van 1821, 1836, 1862 en 1871 zijn beschikbaar.

Gewerkt wordt nog aan de wetteksten, die ik ook geheel en gedeeltelijk (alleen de meest belangrijke delen).

Aanvullingen en andere opmerkingen zijn uiteraard van harte welkom!

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

De overgrootvader van mijn man is in 1875 als oudste zoon vrijgesteld van militie uit hoofde van lichaamsgebreken (nr. 17 van het reglement op het geneeskundig onderzoek). Volgens het besluit van 1871 is dat dan: N°. 17. * Litteekens, gepaard met stoornis in de verrigtingen of met neiging tot weder opbreken.

Dat valt nog reuze mee gezien al die andere ziektes en gebreken die vrijstelling gaven. Leuk om te lezen, mooi project.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Gewerkt wordt nog aan de wetteksten, die ik ook geheel en gedeeltelijk (alleen de meest belangrijke delen).

Aanvullingen en andere opmerkingen zijn uiteraard van harte welkom!

De eerste wettekst m.b.t. de Nationale Militie staat sinds zojuist op mijn site. Het is de volledige wettekst van de Wet op inrigting van de Nationale Militie van 8 januari 1817. Vanuit de tekst kan doorgeklikt worden naar een pagina waarop afbeeldingen van alle in de wet genoemde modellen en voorbeeld-formulieren.

En ook in 1817 was de ambtenarij al aardig op dreef 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_grin0.gif" alt="default_grin0.gif">

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

De formulieren zijn via Internet Explorer niet te zien, waarschijnlijk vanwege het tegenhouden van pop-ups. Daar komt geen melding van op het scherm, dus is het ook niet mogelijk om de pop-upblokkering tijdelijk uit te schakelen.

Via Firefox zijn de modellen wel te zien, alleen dan valt op dat ze niet scherp worden afgebeeld. Voor mensen met slechte ogen is dat niet prettig.

Groeten van Richard

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

De formulieren zijn via Internet Explorer niet te zien, waarschijnlijk vanwege het tegenhouden van pop-ups. Daar komt geen melding van op het scherm, dus is het ook niet mogelijk om de pop-upblokkering tijdelijk uit te schakelen.

Via Firefox zijn de modellen wel te zien, alleen dan valt op dat ze niet scherp worden afgebeeld. Voor mensen met slechte ogen is dat niet prettig.

Groeten van Richard

De modellen van de formulieren zijn nu aangepast: ze zijn groter gemaakt, dus beter leesbaar. Ook is de wijze van pop-up gewijzigd. Testen van anderen hebben uitgewezen dat dit nu correct werkt.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

De tweede wettekst staat sinds zojuist op

Please login or register to see this link.

, en wel die van 19 augustus 1861. Deze wet is per 1 januari 1862 van kracht geworden.

Aan het einde van deze tekst zijn drie afbeeldingen gevoegd, waarin een flink aantal situaties weergegeven worden hoe het exact zit met het dienstplichtig zijn ingeval een gezin vier zonen heeft of ingeval een zoon vijf zonen heeft.

De wettekst van 1815 is de volgende, die op het lijstje staat om geplaatst te worden.

Als altijd: vragen, opmerkingen en aanvullingen zijn van harte welkom!

met groet, Frank

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
De wettekst van 1815 is de volgende, die op het lijstje staat om geplaatst te worden.

En ook die is inmiddels online te bewonderen. Veel lees plezier!  boi&

met groet, Frank

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Member Group

wat een uitgebreide site, maar ik kom niet helemaal verder, ik weet niet waaronder ik moet zoeken.

bij mijn voorouder staat in het militaire register;

Op den 24n junii

1828 met gagement

wegens ligchaams-

gebreken, ingevolge

Z. M. dispositie

van den 17e mei te

voren, no. 46, en minis-

terieele aanschrijving

van den 9 junii

daaraan volgende.

L.A.

ik weet dat hij blind daar geworden is, maar wat hierboven allemaal bedoeld word, word er bedoelt; 17 mei ongeluk  ingevolge

Z. M. dispositie?? 

Z.M is zijne majesteit en volgens mij behaagde het haar? klopt dat?

dus eigenlijk wil ik alleen nog weten wat no 46 is.

24 juni ontslagen met behoud van gagement/geld.

is het nu na te zoeken waardoor hij blind is geworden?  er was toendertijd geen oorlog ofzo.

gera

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Z.M. Dispositie betekent Zijne Majesteits dispositie. Het moet dus ergens in de 19e eeuw zijn geweest, onder koning Willem I (1813-1840), dan wel Willem II (1840-1849) dan wel Willem III (1849-1890).

Dispositie betekent beschikking, anders gezegd het gaat hier om een Koninklijk Besluit, en wel besluit nummer 46, uitgevaardigd op 17 mei. Die KB's (zoals ze ook wel worden genoemd) worden bewaard bij het Nationaal Archief en de kans is groot dat daar in staat hoe de verwondingen tot stand zijn gekomen. Het KB 46 van 17 mei 1828 (onder koning Willem dus) inzien in Den Haag. Wat veel mensen vergeten is, dat Willem I pas zo heette nadat hij overleden was en zijn zoon Willem II vanuit Tilburg het land regeerde. Willem I werd bij leven gewoon Koning Willem genoemd.

Groeten van Richard

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Member Group

Frank van de Velde heeft zijn website Digitale Bronnen - Nationale Militie

Please login or register to see this link.

inmiddels oo de kaart gezet en wordt ook genoemd op de site van de militieregisters.nl

Please login or register to see this link.

, op

Please login or register to see this link.

wat weer overgenomen is door

Please login or register to see this link.

Een mooi resultaat

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap_clap.gif" alt="B-5"> waardoor nog meer kijkers de site kunnen raadplegen.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Allen,

Mijn site over de

Please login or register to see this link.

is zojuist uitgebreid met een flink aantal pagina's die een "Handleiding tot de leer van het geneeskundig onderzoek bevatten". Op de eerste pagina geef ik wat meer informatie hierover:

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

In 1856 is de door A.W.M. van Hasselt (1814-1902) geschreven "Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek (het Visiteren)" verschenen. In dit werk behandelde hij de onderzoeken die benodigd waren voor het onderzoek om manschappen te keuren. Ook heeft hij tot in detail aangegeven welke mogelijkheden iemand kon voorwenden om of ziekten voor te wenden, het simuleren om voor de dienst afgekeurd te worden of juist of deze te maskeren, het dissimulieren, ten einde goedgekeurd te worden, het dissimuleren.

Korte biografie

Alexander Willem Michiel van Hasselt was geboren in 1814 in Amsterdam. Door overplaatsing van zijn vader naar Dokkum heeft hij daar het gymnasium doorlopen. Nadat hij in 1832 het gymnasium voltooid had, heeft hij zich in 1832 ingeschreven voor 's Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen (RKMG). In 1833 gevolgd door de inschrijving aan de factulteit Geneeskunde van de Hogeschool Utrecht. Hij heeft zijn studie aan de RKMG gevolgd en in 1837 is hij na zijn examen aangesteld als officier van gezondheid 3e klasse. In 1838 promoveerde hij met de hoogste lof tot Medicinae Doctor, mits hij een contract voor 10 jaar tekende als Officier van Gezondheid.

In 1840 werd hij als docent geplaatst op het RKMG. Hij had daarmee feitelijk een dubbele functie: die van leraar in een aantal toegewezen vakken en een functie bij een van de klinieken van het Groot Rijks Hospitaal. Van Hasselt kreeg als vakken toegewezen: "leer der vergiften", "leer van de dood en de schijndood", "leer van het visiteren van manschappen op verborgen en voorgewende kwalen" en "leer van de Militaire Reglementen".

In 1843 trouwde hij met zijn nicht Cornelia Georgette 's-Gravesande Guicherit (Delft 1823 - Den Haag 1896). Zij kregen in de periode van 1843 tot 1861 zeven kinderen. Van deze zeven overleven slechts de oudste en jongste dochters hun ouders.

Van Hasselt heeft in zijn professionele loopbaan een flink aantal publicaties op zijn naam gezet, onder meer over toxicologie en gezondheidsleer. In 1856 verscheen bovengenoemde handleiding.

A.W.M. van Hasselt.

Afbeelding op site van de KNAW

In 1856 is hij benoemd tot lid van de KAW (Koninklijke Academie van Wetenschappen), afd. Wis- en Natuurkunde. In 1857 heeft hij zitting genomen in de redactie van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Door de wettelijk verplichte sluiting van de RKMG in 1880 en het besluit van Van Hasselt om geen burger-praktijk te openen (waar hij als officier van gezondheid op tegen was) is hij met pensioen gegaan.

Hij is op 16 september 1902 in Den Haag overleden. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw en Ridder der Orde van de Eikenkroon.

De Handleiding

Het originele boek is ingescand door "The Internet Archive" in 2011 met financiele ondersteuning door de ":Open Knowledge Commons and Harvard Medical School". De scan is te vinden op de website www.archive.org (opent in nieuw venster).

Deze pagina's zijn puur bedoeld als achtergrondinformatie voor de lijsten met overzichten van ziekten en gebreken, die gebruikt werden voor de keuring van manschappen. Graag reactie bij vragen, opmerkingen, aanvullingen etc.etc.

met groet, Frank

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • Member Group

Een gedeelte van mijn website heeft een technische update gekregen en is daarmee (naar mijn gevoel) weer bij de tijd. Ook is de lay-out enigszins aangepast.

Alle pagina's van de Nationale Militie zijn nu te vinden onder zowel het oude:

Please login or register to see this link.

als het nieuwe

Please login or register to see this link.

.

De pagina's van de genealogie van de familie Camfferman hebben niet alleen de nieuwe lay-out, maar ook inhoudelijk is daar het nodige aangepast. Voor hen die die naam eens tegengekomen zijn: neem gerust eens een kijkje. Ik heb al eens het compliment mogen ontvangen dat mijn site de grootste en beste is wat betreft de stamboom van de familie Camfferman.

met groet, Frank

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Member Group

Allen,

 

Even dit draadje onder het stof vandaag gehaald

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

De pagina's van de Nationale Militie op mijn site zijn aangevuld met de eerste pagina's aanvullende

Please login or register to see this link.

. Deze ben ik aan het opbouwen naar aanleiding van de

Please login or register to see this link.

op militieregisters.nl. Ook probeer ik aanvullende documenten, die ik vind n.a.v. verwijzingen in de vermelde documenten te plaatsen.

Een leuke vondst is een vermelding van een

Please login or register to see this link.

in een ingezonden brief in Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad waarin de getalsterkte van het Nederlands leger in 1867 staat vermeld. Uiteraard verdeeld over de diverse wapens, zoals kavallerie, infanterie, etc.

Edited by Frank van de Velde
Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...
 • Member Group

Eerst het stof wegblazen van dit draadje en dan iedereen die dit leest op deze eerste januari van 2018 een heel goed en positief jaar wensen!

 

En dan vertellen, dat mijn

Please login or register to see this link.

de afgelopen paar weken een ruime aanvulling heeft gekregen in diverse wetten en Koninklijke besluiten en wel:

Een transcriptie van (korte) wetten:

 • Wet van den 1sten Mei 1863 betrekkelijk de Nationale Militie, kleine wijziging op de wet van 19 augustus 1861.
 • Wet van den 22sten April 1864 betrekkelijk de Nationale Militie, kleine wijziging op de wet van 19 augustus 1861.
 • Wet van den 11den Julij 1882 tot wijziging van heffing der registraties, kleine wijziging op de wet van 19 augustus 1861.

En transcripties van een aantal Koninklijke besluiten en reglementen welke overzichten van ziekten en gebreken bevatten op welke de mannen al dan niet afgekeurd werden voor de militaire dienst.

 • Please login or register to see this link.

  met de lijst van ziekten en gebreken.
 • Please login or register to see this link.

  met de lijst van ziekten en gebreken.
 • Please login or register to see this link.

  , bevat wijzigingen van het Koninklijk Besluit 9 van 1871 (die al op mijn site staat).
 • Please login or register to see this link.

  , bevat wijzigingen van het Koninklijk Besluit 9 van 1871.
 • Please login or register to see this link.

  , is een volledige herziening van de Reglementen op het geneeskundig onderzoek van 1871 en de wijzigingen daarom van 1878 en 1881.
  Bij dit Koninklijk besluit horen drie reglementen met overzichten van ziekten en gebreken:
  1. Please login or register to see this link.

   behorend bij Koninklijk Besluit 151
  2. Please login or register to see this link.

   behorend bij Koninklijk Besluit 151
  3. Please login or register to see this link.

   behorend bij Koninklijk Besluit 151

Ik ben nog bezig met een aantal andere reglementen met lijsten van ziekten en gebreken en diverse andere documenten, zoals voorgeschreven middelen e.d. bij medische onderzoeken om te werken en t.z.t. te plaatsen.

 

Leuk vind ik om te zien, dat het oudste reglement (wat ik gevonden heb) een overzicht bevat van 36 punten, waarop afgekeurd kon worden, tegen 327 van Reglement B voor de Nationale Militie uit 1883. Dan kun je wel spreken van voortschrijdend medisch inzicht, denk ik dan.

 

Graag bij foutjes, onduidelijkheden of andere op- of aanmerkingen graag even een berichtje.

 

Edited by frenkievee
Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...
 • Member Group

Hallo allen,

Zondag 11 november heb ik mijn pagina over de

Please login or register to see this link.

aangevuld met het

Please login or register to see this link.

met de daarbij behorende keuringsreglementen en overzichten. Daarnaast op mijn pagina over de

Please login or register to see this link.

een aantal links toegevoegd naar o.m. Geneanet, waar inmiddels meer dan 550.000 namen zijn geindexeerd van de soldaten die in dienst van Napoleon zijn geweest.

Verder heb ik vandaag diezelfde pagina nog verder aangevuld met

Please login or register to see this link.

, waarin een kleine wijziging op het keuringsreglement van 1904 is gemaakt en tot slot het laatste Koninklijk Besluit online gezet waarin de keuringsreglementen voor de Nationale Militie genoemd zijn. Dit is

Please login or register to see this link.

. Deze reglementen bleven geldig toen in 1922 de dienstplichtwet werd ingevoerd.

De keuringsreglementen vanaf 1816 t/m 1918 staan nu online:

 • Please login or register to see this link.

  met de lijst van ziekten en gebreken.
 • Please login or register to see this link.

  met de lijst van ziekten en gebreken.
 • Please login or register to see this link.

  met de

  Please login or register to see this link.

  .
 • Please login or register to see this link.

  met de

  Please login or register to see this link.

  .
 • Please login or register to see this link.

  met de

  Please login or register to see this link.

  .
 • Please login or register to see this link.

  met de

  Please login or register to see this link.

  .
 • Please login or register to see this link.

  , is een volledige herziening van de Reglementen op het geneeskundig onderzoek.
 • Please login or register to see this link.

  , is een volledige herziening van de Reglementen op het geneeskundig onderzoek.
 • Please login or register to see this link.

  , is een volledige herziening van de Reglementen op het geneeskundig onderzoek.

In diverse jaren ertussen zijn er besluiten geweest, waarbij wijzigingen zijn doorgevoerd. Deze zijn (bijna allemaal) opgenomen. Zie hiervoor de indexpagina.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo  Frank en andere lezers.

 

Ooit gevonden van een voorouder:

In het jaar 1909 bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad uit
hoofde van gebreken genoemd onder nr.30 van den dienst is vrijgesteld.

 

Door de jaren heen schijnt die nummering  soms gewijzigd te zijn..

 

Maar een verklaring van nr. 30 die in 1909 gold, heb ik op

jouw site niet kunnen vinden.

Daar zie ik alleen maar artikelnrs. met hoe men moest keuren

en voor welk leger onderdeel enz.

En medische termen waarin ik niet thuis ben.

Ligt het aan mij of aan Chrome of ??

 

Met hartelijke groeten,

Cor

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Beste Cor,

 

De nummering van de ziekten en gebreken waarvoor men afgekeurd kon worden, is inderdaad in de loop der jaren behoorlijk gewijzigd. Ook zijn er diverse keren meerdere lijsten in gebruik geweest, nl. aparte voor de dienstplichtigen en aparte voor de vrijwilligers/beroeps.

Op de pagina

Please login or register to see this link.

  van de Nationale Militie heb ik de volgende indeling gebruikt:

 1. Wetgeving Nationale Militie. Met teksten over de wetten en dergelijke als achtergrond voor de geinteresseerden.
 2. Koninklijke Besluiten met Overzichten Ziekten en Gebreken. De integrale teksten van deze besluiten met de lijsten die in de loop der jaren gebruikt zijn.
 3. Aanvullende informatie. Dit opent een aantal extra pagina's met achtergrondinformatie. Deels die ooit op militieregisters.nl heeft gestaan en deels van een boek uit 1856 waarin het proces van de medische keuringen staan beschreven.
 4. Franse Overheersing. Informatie over de periode van Napoleon.
 5. Gerelateerde links.

Het gaat in je vraag om de overzichten onder het punt 2. Aangezien je een besluit uit 1909 aanhaalt, gaat het om het

Please login or register to see this link.

, omdat deze geldig was van 1 november 1904 tot 15 april 1918. Het overzicht is verdeeld over een paar pagina's vanwege de lengte. Voor dienstplichtigen ging het hier om

Please login or register to see this link.

. Daarin staat onder nummer 30: " 30. Verouderde ontwrichtingen. ".

Ik ben ook niet medisch onderlegd en weet dus niet wat ik me hierbij moet voorstellen.

 

Hopelijk helpt dit.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo  Frank en andere lezers.

 

Bedankt voor het antwoord.

Via Google gelezen dat in 1 (of meerdere ?) gewrichten in het verleden een

ontwrichting had plaatsgevonden.

Als leek denk ik dan aan een meniscus of schouder blijvend uit de kom. 

Kan uiteraard ook een probleem van een ander gewricht zijn.

De man heb ik nog gekend en hij fietste nog tot bijna zijn 90e jaar.

Nooit een mechanisch probleem bij hem gezien. 

 

Het gegeven (Verouderde ontwrichtingen) zal ik toevoegen.

 

Met hartelijke groeten,

Cor

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...
 • Member Group

Hallo allen,

 

Mijn bovengenoemde website is sinds kort ook bereikbaar via:

Please login or register to see this link.

.

Dit is voorlopig nog een doorverwijzing, dus er verschijnt gewoon weer www.famvandevelde.nl/militie in beeld.

 

Edited by FrankvdV
Link to comment
Share on other sites

 • Beheerder

Top FrankvdV bedankt voor de melding!

Daarmee wordt ik meteen weer op de bron Nationale Militie gewezen.

 

Met een genealogische groet,

sadminF - beheerder

 

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...
 • Member Group

Hallo lezers,

 

Bij een huwelijksbijlage van een verre familielid staat vermeld dat de desbetreffende persoon "door de militieraad uithoofde van  lichaamsgebrek nr. 346 van het reglement op het geneeskundig onderzoek van de dienst is vrijgesteld".

Periode 1875. Op de site 

Please login or register to see this link.

 kom ik  helaas nr. 346 nergens tegen, ik hoop dat iemand nog een idee heeft om mij verder te kunnen helpen.

 

Mvg. Ries63

Edited by Ries63
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Door nog eens goed op de site van 

Please login or register to see this link.

 te kijken toch het desbetreffende nr. 346 gevonden, waarmee mijn vraag dus beantwoord is.

 

Mvg Ries63

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...