Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Eén onleesbare naam: Volkstelling 1744 Friesland Workum


Maikel Galama

Recommended Posts

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

na reeds 370 personen te hebben ingevoerd kom ik nu een persoon tegen die ik niet thuis kan brengen.

Het betreft de volkstelling van 1744 uit Friesland, Item 431 blz. 30.

Zie:

Please login or register to see this link.

Wie kan de naam lezen, hij staat tussen Jeltie Born en Dirk Rinses.

Ik lees iets van Coper Giese maar dat lijkt me niet goed !

Wie helpt ?

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Bram,

zou heel goed kunnen maar ik kan Casper Geere nergens anders terugvinden.

Niet in de DTB bestanden, niet in de quotisatie van 1749 en niet in de burgerboeken.

En bij vrijwel iedereen lukt dat terugvinden tot nu toe wel.

Ik twijfel dus nog !

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Please login or register to see this image.

Ik kan er niets anders van maken.

Er staat inderdaad letterlijk Coper Giese[n], of desnoods Copir.

Ik ben niet bekend in het noorden, maar hier in het westen ben ik

de voornaam Coppier wel eens tegengekomen, met variaties als Kompeer etc.

Ik vermoed, dat het patroniem Koppens er ook mee te maken heeft.

succes.

P.S. Het minimale krulletje aan de O kan op een A wijzen, hoewel het handschrift erg netjes is.

In dat geval zou er een complete S zijn weggevallen ?

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

van Richard, meelezer op SVF maar nog geen actief deelnemer, kreeg ik via het Tresoar forum het volgende bericht:

Speciaal voor Maikel (na zijn noodkreet elders gelezen hebbend):

Ik denk dat er capt.n staat, en dat zou meteen verklaren waarom hij in Workum niet trouwt, niet overlijdt en in 1749 al weer weg is.

Groeten van Richard

PS Ik ben er nog niet uit of ik me daar ga aanmelden of niet, vandaar deze ingewikkelde constructie

Zie Tresoarforum dd 21-07-2012:

Please login or register to see this link.

Ook ik houd er -net als Richard- rekening mee dat er geen Coper of Casper staat maar een beroep. Dit komt vaker voor, denk aan Br. = Burgemeester en Vr. = Vroedvrouw.

Onder de r van ''Coper'' staat trouwens een kleine afkortings ''z'', of niet ?

Wat Jan schrijft komt waarschijnlijk heel dicht bij dat wat er werkelijk staat, maar of het helemaal juist is ?

Bij mij bestaat iig nog enige twijfel.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi Maikel,

In 1750 wordt in Workum een kind gedoopt van Jan Geere.

zijn peter is soldaat, is dit misschien een link naar de capitein?

Groet,Bram

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Ik ben om:

er staat Capiteijn [afgekort] Geere.

Iedereen had natuurlijk zijn eigen manier van woorden afkorten (ik ook).

Heel gebruikelijk is Cap: , maar na de vondst van Bram ben ik het

terugredenerend geheel met hem eens.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Bram en Jan,

beide heel erg bedankt voor het meedenken !

Ik zou willen dat ik met Jan kon zeggen: ''ik ben om'', maar als ik dat zou doen zou ik me zelf voor de gek houden.

Mijn grootste irritatie is het niet kunnen plaatsen van de bewuste persoon via andere bronnen.

Zolang ik dat niet kan houd ik nog diverse mogelijkheden open.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Maikel en anderen,

Het is heel verleidelijk in het eerste woord capitein te lezen. Na bestudering van de betreffende pagina's uit de VT 1744 (vanaf blz 416, hier

Please login or register to see this link.

) heb ik echter als ik het geschrevene vergelijk met de schrijfwijze van de andere namen in de genoemde blz. van de VT, de volgende kanttekeningen:

- is de voorlaatste letter van het eerste woord wel een i ? Ik zie geen puntje.

- idem: de laatste letter van dat woord? Is dat een echt een t ? Ik zie nergens een t die zo wordt geschreven?

- idem: de zgn afkortings- z, die zie ik verder niet gebruikt? Of kijk ik er over heen? Er wordt wel meer afgekort: convoymr./ Hendr./wedr., noem maar op, als afkortingsteken staan er dan      steeds twee puntjes onder die r.

- is die laatste letter van alweer dat eerste woord dan wel een r ? Deze heeftdan de vorm van een schrijfletter terwijl elders vrijwel steeds een klein R wordt geschreven en af en toe een r ; met een boogje naar erechts dus, i.p.v. naar links.

Verder vraag ik me af: als de genoemde dopeling uit 1750 het kind zou zijn van een kapitein, zou dat dan niet vermeld worden als ook vermeld wordt dat de peter een soldaat is? En een kapitein verkeerde toch in heel andere sociale kringen dan een soldaat?

Het tweede woord lijkt wel de naam Gale - zie b.v. op blz 421: Gale Waijer = Geele Wayes, en blz. 431 (zelfde blz als de te ontcijferen naam): Gale Bonties = Geele Bonses.

Gale dus - niet: Gales.

Het lijkt dan geen patroniem, maar een voornaam. Kan dat misschien ook het geval zijn? En dat dat eerste woord dan iets zegt over de relatie van de ingeschrevene met Gale?

Maar ja, welke relatie, dat weet ik dan helaas ook niet.

In de overlijdens is b.v. behalve van weduwes van, die als zodanig echter in de VT staan, ook sprake van

Workum overlijden/begraven 1747

Overleden: de meid van Geele Schoenmaker

Datum    : 18 januari 1747

maar dat is er op geen enkele manier van te maken. Ik heb in het beroepsnamenboek van Glasbergen en in de database gezocht  op  C?p*, in de hoop een mij onbekend beroep op het spoor te komen. Wat er dan naar voren komt is cuper en copiist., lijkt geen van beide relevant. Waar ik ook nog aan denk is het Franse copine - had Gale een Franstalige vriend wellicht? Die zich als zodanig presenteerde?

Het handschrift is zoals Jan al zegt erg netjes. Daarom is het des te vreemder dat dit woord zo onleesbaar is. Ook dat kan betekenen dat het om een vreemd/onbekend woord ging, waarbij erg getwijfeld is over de schrijfwijze?

Ik ben het dus eens met Maikel: het is verstandig diverse mogelijkheden open te houden.

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Kan mijn vorige bericht inmiddels niet meer aanpassen.

Cipi(e)r is eventueel ook nog een passend beroep. Of coper.

Hoe langer ik er naar kijk, hoe meer het lijkt of er na de C, m.i. buiten kijf de eerste letter?, maar wat aan gerommeld is, er lijkt een a te staan, maar het kan ook een e zijn, zelfs lijkt er heel licht een puntje staan, wat op een i zou wijzen. Het lijkt allemaal wat weggeveegd of gecorrigeerd, evenals de poot van de p ? En die laatste letter? of letters? zijn ook al zo onzeker. Ga er maar aan staan. Ik heb er al aardig wat wildcards tegenaan gegooid. Het lijkt er op dat of dat Geele er helemaal naast zit, of dat de betreffende persoon inderdaad verder nergens geregistreerd is. Ik ben erg benieuwd of er toch nog iemand in slaagt het raadsel op te lossen!

groeten van Jacqueline 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
henk elsinga

Dag Maikel en anderen,

Na onderlinge vergelijking van het schrift op de diverse bladzijden kom ik tot het volgende:

Ik lees: Copir Giese

Copier is een Engelse voornaam

Giese is een Engelse achternaam (is trouwens ook een Friese voornaam).

-De tweede letter van de voornaam is geen a. (dus Capt. valt af).

-De laatste letter van de voornaam lijkt sprekend op een r in superschrift (inplaats van twee puntjes staan er 2 streepjes onder).

-Als de achternaam Gale was, zou ik de genitiefvorm Gales verwachten.

-Er worden overigens in deze lijsten wel rangen vermeld: bijv: Majoor P. Manting.

-Er komen in deze lijsten ook andere vreemde namen voor: bijv. Olinguet.

-Workum lag aan zee, dus konden er mogelijk vreemdelingen verblijven (zeelieden).

mvrgr,

Henk Elsinga

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Henk en Jacqueline e.a.,

vandaag heb ik nog eens geprobeerd er uit te komen maar het is me niet gelukt...........

Ook niet met jullie aanwijzingen, integendeel zou ik bijna willen zeggen.

Het aantal mogelijkheden lijkt nog groter geworden.

Ik laat het aan Tresoar over, ben benieuwd wat zij er tzt mee gaan doen.

Iedereen die -op welke manier dan ook- een steen(tje) heeft bijgedragen om tot een oplossing te komen (nogmaals) heel erg bedankt !

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik opteer net als Jacqueline het tweede woord op Gale.

De schrijfwijze is gelijk aan de enkele regels hoger ingeschrevene: de wed. Gale Bonties.

Haar huwelijk is wel te traceren.

Workum, huwelijken 1707

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 februari 1707 in Workum

Man      : Gaele Bonties afkomstig van Workum

Vrouw    : Aaltie Joukes afkomstig van Workum

Maar zij komt niet meer voor in 1749 Quotisatie van Workum.

Het is interessant om te weten welk beroep Gaele Bonties heeft gehad en dat het wellicht zijn zoon is geweest vooraf gegaan met het beroep van wijlen zijn vader?

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...