Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Betekenis van Trajectensis en Mosae trajectini


.E.

Recommended Posts

 • Member Group

Bij het zoeken van een voorvader, op de site van allelimburgers.nl ben ik het het volgende tegen gekomen:

Bruidegom Houbiers, Thomas Woonplaats=Trajectensis

Vader van de dopeling Houbiers, Thomas Algemeen=Trajectensis

De vertaling vanuit het Latijns is Utrecht, maar Thomas is in Geulle geboren zie onderste afbeelding

Hier de afbeeldingen:

Please login or register to see this attachment.

Please login or register to see this attachment.

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Bij het zoeken van gegevens op allelimburgers.nl zie ik dat Mosae trajectini achter de naam van Thomas Houbiers vader van de Dopeling, Houbiers, Thomas, Geboortedatum=<=22-12-1726.

Is de vertaling van Mosae trajectini vanuit het latijns Maastricht?

Onder de afbeelding

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

google geeft: Traject - weg- oversteek- route

Trajectum zou de Romeinse naam voor Utrecht zijn maar wordt bestreden

Please login or register to see this link.

Mosa Trejectum was de naam voor Maastricht

Please login or register to see this link.

Trajectensis (aan de weg gelegen?)

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
jacqueline

Hallo Erick

Please login or register to see this link.

Traiectensis = van Utrecht

Traiectum, Traiecti = Utrecht, te Utrecht

Mosæ Traiectum, Mosæ Traiecti = Maastricht, te Maastricht

Mosae Traiectum / Traiectum ad Mosam = Maastricht

Zou hij militair zijn geweest?

Het garnizoen van het Regiment Cavalerie van Hessen-Philipsthall (Cralingen) lag van 1722-1725 in Utrecht, via

Please login or register to see this link.

In Maastricht wemelt het van de garnizoenen, maar in 1828 is er maar 1 cavalerie regiment: het Regiment Cavalerie van der Duyn ('s Gravemoer/Schack) lag er van 1725 - 1728.

Please login or register to see this link.

Misschien is hij overgestapt?

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Stel dat Thomas jr militair was hoe kom ik daarachter? Op de site van milwiki.nl heb ik niets gevonden. Maar waarom er "Trajectensis" achter zijn naam staat weet ik nog niet, hij is in Geulle geboren of heeft hij in Utrecht gewoond voordat hij trouwde met Petronella Thijssen?

Zou Thomas sr in Maastricht "Mosae trajectini" zijn geboren hebben gewoond voordat hij naar Geulle kwam?

Maar er is nog een ding wat nog wat verwarring geeft, achter Petronella Thijssen naam staat "ex Geul" wat betekend "uit Geulle" zou er dan niet voor "Trajectensis" en "Mosae trajectini" het woord "ex" moeten staan willen zij uit Utrecht of Maastricht komem

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
jacqueline

Volgens mij hebben we het niet helemaal over hetzelfde! Hoe kom jij bij Thomas sr. en Thomas jr.?

Bruidegom    Houbiers, Thomas  Woonplaats=Trajectensis

Vader van de dopeling    Houbiers, Thomas  Algemeen=Trajectensis

De vertaling vanuit het Latijns is Utrecht, maar Thomas is in Geulle geboren zie onderste afbeelding

Er is een echtpaar Thomas Houbiers X Petronella Thijssen.

Bij het huwelijk in 1722 is zij woonachtig in Geulle en hij in Utrecht. Woonachtig - dit zegt dus niets over een geboorteplaats! Zijn geboorteplaats wordt helemaal niet genoemd, en over zijn vader wordt niets gezegd. En de Thomas die in 1726 in Geulle wordt gedoopt! niet geboren! is zijn zoon, dat is hij niet zelf.

In 1724 staat als  algemeen nog steeds Trajectensis vermeld, waar dit naar verwijst is me niet duidelijk, misschien naar de verblijfplaats van de vader ten tijde van de doop?

In 1726 wordt een zoon Thomas geboren, dan staat bij algemeen Mosae trajectini en ex geul, waarbij het lijkt of de eerste opmerking naar de vader, en de tweede naar de moeder verwijst. In welks geval ook moeder inmiddels niet meer in Geulle verblijft - immers, het gaat hier alweer om een doop, niet om een geboorte. Zij kan zich bij haar man in Maastricht hebben gevoegd? En het kind wordt dan in beider geboorteplaats gedoopt? ik speculeer nu maar wat hoor!

De reden dat ik opper dat Thomas Houbiers, en dan heb ik het over de bruidegom uit 1722 en de vader uit 1724 /1726, militair is, is het feit dat Utrecht zowel als Maastricht garnizoenssteden waren. Vervolgens sluiten gegevens via Milwiki aan bij deze veronderstelling.

Of je hierover meer zekerheid kunt krijgen weet ik niet.

Misschien dat de aktes zelf nog wel wat meer duidelijkheid kunnen geven over de onder algemeen vermelde opmerkingen. Ik kan op de website van AlleLimburgers zo snel niet vinden wat voor soort opmerkingen dit zijn, ik neem aan zaken die van belang zijn maar niet in 1 van de andere velden genoemd kunnen worden.

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
henk elsinga

Dag Erick,

Het is een kwestie van interpretatie.

Ik lees het verhaal als volgt:

-16-01-1722 kerkelijke huwelijksvoltrekking te Geulle; bruidegom woont op dat moment te Utrecht; bruid komt van Geulle (en zij is daar ook geboren).

-21-09-1724 doop te Geulle; ouderpaar is woonachtig te Utrecht; moeder is in de kraam gekomen te Geulle (w.s. bij haar familie); getuigen komen ook van Geulle.

Is dit trouwens geen tweeling ?

-22-12-1726 doop te Geulle; ouderpaar is woonachtig te Maastricht; moeder komt oorspronkelijk van Geulle; moeder is in de kraam gekomen te Geulle; getuigen komen ook van Geulle.

Het kwam wel vaker voor, dat een vrouw voor een bevalling naar haar ouderlijk huis ging; als haar man militair was, ligt dat voor de hand, omdat bij haar familie hulp en geschikte accommodatie was.

Het komt wel vaker voor dat er gedoopt wordt in de oorspronkelijke geboorteplaats van een ouder; de grootouders of getuigen hoeven dan niet te reizen (bijv: als ze slecht ter been zijn).

Omdat het hier R.K. dopen betreft, concludeer ik dat de geboortes ook plaats vonden te Geulle, want R.K.-dopen vinden plaats op dezelfde dag en de afstand naar Utrecht was te ver om zo snel te reizen.

Indien de man militair was, zou dit mogelijk te zien zijn in de oorspronkelijke tekst van het trouwboek, bij de ondertrouw; een militair kreeg toestemming van zijn commandant om te trouwen.

mvrgr,

Henk Elsinga

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

@ Henk Elsinga, De doop van 21-9-1724 is van de tweeling Henricus en Gosuinus Houbiers.

@ Jacqueline, wat bedoel je met "Vervolgens sluiten gegevens via Milwiki aan bij deze veronderstelling." welke gegevens?

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
jacqueline

Erick, zoals Henk het reconstrueert heb ik het ook in gedachten.

W.b. de gegevens via Milwiki:

Het zou zo kunnen zijn dat Thomas van 1722 tot 1725 als cavalerist gelegerd is in het garnizoen te Utrecht, in dienst van het Regiment Cavalerie van Hessen-Philipsthall (Cralingen), en dat hij daarna overgaat naar het Regiment Cavalerie van der Duyn ('s Gravemoer/Schack) dat van 1725 tot 1728 is gelegerd in Maastricht. Zie mijn eerste antwoord.

Ik hoop dat het zo duidelijk is?

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Beste Erick, 2fast4you,

ik heb dit eens aangekeken, en even gewacht met reageren.

Als ik ook een duit in het zakje mag doen,

in de DTB van Geulle, onder de rook van Maastricht,

wordt in verband met de familie Houbiers afwisselend vermeld

trajectensis en mosae trajectensis

(of vervoegingen daarvan)

Het ligt voor de hand dat de pastoor van Geulle

allebei deze termen bezigde voor "uit Maastricht"

Het is gewoon een verkorte schrijfwijze, op de

manier waarop een inwoner van Zaltbommel het

over Bommel heeft, of een nog sprekender voorbeeld:

een inwoner van Maasbree heeft het over Bree,

en hij heeft het dan niet over het stadje Bree in België.

De constructies, die ik hierboven lees, als zou Thomas in

Utrecht wonen en zijn vrouw 200 km verderop gaan bevallen,

waar dan ook nog eens uit zou moeten volgen, dat Thomas

dus militair was zijn voor mij - met alle respect voor de bedenkers -

reden om te reageren, en het vermoeden uit te spreken, dat de

wereld van Thomas niet groter was dan Geulle en Maastricht.

Ter verduidelijking: soldaten werden aangemoedigd om te trouwen.

Een gezin zorgde er voor, dat ze zich minder losbandig gedroegen.

Verder werden ze zo afhankelijker van het leger en deserteerden ze

niet voor een kleingheidje. Gezinnen van soldaten reisden in vredestijd

altijd mee met het garnizoen; ook op dit forum vind je voorbeelden

genoeg van soldaten, die hun kinderen in alle mogelijke garnizoens-

plaatsen lieten dopen.

Al met al vermoed ik, dat

a) Thomas nog nooit van zijn leven in Utrecht is geweest

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_cool.png" alt="B)"> het nog maar te bezien valt, of hij soldaat was.

Wat punt

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_cool.png" alt="B)"> betreft, zie je in de praktijk vaak (maar niet altijd)

dat in het doopboek achter de naam van de vader het woordje

miles wordt toegevoegd als hij soldaat was.

Erick, doe er je voordeel mee.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Erick,

zoek voor de aardigheid eens op deze dame:

Please login or register to see this image.

Haar man heet de ene keer Jansen, de andere keer Houbiers

Als dit de ouders zijn van Thomas, dan weet je, waarom zijn zoon Hendricus hette,

en waarom hij zowel Houbiers als Janssen heette. :)

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
jacqueline
De constructies, die ik hierboven lees, als zou Thomas in

Utrecht wonen en zijn vrouw 200 km verderop gaan bevallen,

waar dan ook nog eens uit zou moeten volgen, dat Thomas

dus militair was

Nou, dat laatste deel  is wel een beetje te kort door de bocht Jan!

Ik zie nu ook dat ik het toch niet helemaal eens ben met Henk, in mijn opzet heeft Petronella zich in ieder geval pas bij Thomas gevoegd nadat hij zich bij het garnizoen in Maastricht heeft aangesloten. Pas in 1726 staat nl. achter haarnaam ex geulle.

Zou hij militair zijn geweest?
De vragende vorm geeft aan dat het een hypothese is! Die volgt uit

* de mogelijke vermelding van zowel Utrecht als Maastricht als verblijfplaats van Thomas - bevestigd door de vertaling uit het Latijn via de door mij genoemde website. Die komt toch niet uit de  lucht gevallen?

en wordt versterkt

* doordat de verblijfplaatsen van twee cavalerieregimenten precies aansluiten bij de interpretatie van de plaatsnamen uit de doopgegevens

* door het feit dat Petronella volgens de geplaatste doopgegevens pas na de veronderstelde! overstap naar Maastricht ex geul is.

In mijn kwartierstaat komen ook militairen voor, evenals in die van mijn man.

En inderdaad, de echtgenotes en gezinnen reizen  mee - bijna altijd! Iets met een regel en een uitzondering die deze bevestigt. Hetzelfde geldt voor de vermelding dat de vader soldaat is in een doopboek.

Wat niet wegneemt dat het heel best ook allemaal te snel geconcludeerd kan zijn, het grote gevaar van "even googelen".

En als Thomas nooit in Utrecht is geweest - dan vervalt de hele soldaten-theorie vanzelf ook!

Echter - was het dan gebruikelijk,in Maastricht te wonen en in Geulle te dopen? Of begrijp ik je nu verkeerd? En waarom staat er dan pas in 1726 achter Petronella vermeld dat zij ex geul is? En niet al bij de doop in 1724?

In ieder geval lijkt het me verstandig de aktes te bekijken.

En ik denk dat in eerste instantie vader en zoon door elkaar gehaald zijn - klopt dat Erick? Op enigerlei tijdstip stond er vanavond een huwelijksakte van volgens mij de dopeling uit 1726? Met ook de vermelding ex geul?

Als dat juist is, verwijst dit dan naar de doop? Of naar zijn woonplaats? Die in dat geval niet Maastricht is?

groeten van Jacqueline

NB Jan, zie dat je ondertussen een nieuwe reactie hebt geplaatst. Ik plaats het mijne toch maar, omdat mijn redenering erdoor verduidelijkt wordt. Hoop ik.

Ik ben afgegaan op de gegevens uit het topic, jouw laatste reactie plaatst alles weer in een ander perspectief.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Jacqueline,

terwijl jij je bericht plaatste, heb ik mijn bericht nog veranderd.

Dat maakt voor de grote lijn gelukkig niets uit.

Ik respecteer alle hypothesen; ik zet de mijne daar gewoon naast.

Groetjes, Jan.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Voila,

Please login or register to see this image.

Te Gronsveld trouwden 8-6-1687 Henricus Houbiers en Maria Norbiex

Norbiex is een verbastering van Noorbeek;

Van Oorbeek een verkeerd verstane vorm van Van Noorbeek.

Zoeken in Maastricht heeft toch nog zijn nut  default_grin0.gif

Groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

Guest limburger

Van Oirbeeck zou ook een verbastering kunnen zijn van: van Oirsbeek

Met vriendelijke groet,

Limburger

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Te Gronsveld trouwden 8-6-1687 Henricus Houbiers en Maria Norbiex

Norbiex is een verbastering van Noorbeek;

Van Oorbeek een verkeerd verstane vorm van Van Noorbeek.

Zoeken in Maastricht heeft toch nog zijn nut 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_grin0.gif" alt="default_grin0.gif">

Groeten, Jan.

Sorry Jan maar dit klopt niet, Tomas jr Is gedoopt als Houbiers dit betekent dat Thomas sr zich nog Houbiers schreef toen Thomas jr gedoopt werd, zie de afbeeldingen hieronder.

Er staat op de eerste [huwelijk] geschreven:

Olim Houbiers vide reg. baptis 22 i0bris 1726

en op de tweede [overlijden]:

Olim Houbiers vide registrum baptisatorum 22 xbris 1726

Beide betekenen dat Thomas als Houbiers is gedoopt, vertaling: Voorheen Houbiers zie doop register 22 december 1726

Please login or register to see this attachment.

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Erick, zoals Henk het reconstrueert heb ik het ook in gedachten.

W.b. de gegevens via Milwiki:

Het zou zo kunnen zijn dat Thomas van 1722 tot 1725 als cavalerist gelegerd is in het garnizoen te Utrecht, in dienst van het Regiment Cavalerie van Hessen-Philipsthall (Cralingen), en dat hij daarna overgaat naar het Regiment Cavalerie van der Duyn ('s Gravemoer/Schack) dat van 1725 tot 1728 is gelegerd in Maastricht. Zie mijn eerste antwoord.

Ik hoop dat het zo duidelijk is?

groeten van Jacqueline

En hoe kan ik daarachter komen, kan ik dat ergens op een site zoeken?

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Erick,

het is volgens mij de doopakte van Thomas senior

Redenen waarom ik dat denk:

- Zijn vader wordt zowel met de naam Jansen als Houbiers vermeld (dat zie je niet zo gek vaak 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">)

- De tweeling Goswinus en Hendricus is naar de wederzijdse grootvaders vernoemd.

- De doopgetuige Gerardus Noorbeeks bij de tweeling zal familie zijn van de grootmoeder, Maria Noorbeeks.

- Hij is, zoals gezegd, afkomstig uit Maastricht.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

.......Als ik ook een duit in het zakje mag doen,

in de DTB van Geulle, onder de rook van Maastricht,

wordt in verband met de familie Houbiers afwisselend vermeld

trajectensis en mosae trajectensis

(of vervoegingen daarvan)

Het ligt voor de hand dat de pastoor van Geulle

allebei deze termen bezigde voor "uit Maastricht"

Het is gewoon een verkorte schrijfwijze, op de

manier waarop een inwoner van Zaltbommel het

over Bommel heeft, of een nog sprekender voorbeeld:

een inwoner van Maasbree heeft het over Bree,

en hij heeft het dan niet over het stadje Bree in België......

Hier kan ik me wel in vinden dat trajectensis en mosae trajectensis Maastricht kunnen betekenen

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Erick,

het is volgens mij de doopakte van Thomas senior

Redenen waarom ik dat denk:

- Zijn vader wordt zowel met de naam Jansen als Houbiers vermeld (dat zie je niet zo gek vaak 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">)

- De tweeling Goswinus en Hendricus is naar de wederzijdse grootvaders vernoemd.

- De doopgetuige Gerardus Noorbeeks bij de tweeling zal familie zijn van de grootmoeder, Maria Noorbeeks.

- Hij is, zoals gezegd, afkomstig uit Maastricht.

groeten, Jan.

Nee Jan, geloof me het is van Thomas jr.

Thomas sr is ouder en is niet in 1726 geboren want de tweeling broers van Thomas jr, Henricus en Gosuinus, zijn in 1724 geboren.

Thomas sr is in 1722 met Petronella Thijssen getrouwd

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Mij lijkt dat je het mooi gevonden hebt, Jan. Ik zat duidelijk helemaal op het verkeerde spoor.

Erick,  je begint dit onderwerp met

Bruidegom    Houbiers, Thomas  Woonplaats=Trajectensis

Vader van de dopeling    Houbiers, Thomas  Algemeen=Trajectensis

De vertaling vanuit het Latijns is Utrecht, maar Thomas is in Geulle geboren zie onderste afbeelding

Waarbij de naam Thomas de eerste twee keer naar de vader verwijst - en de laatste keer naar de zoon - dat was jou toen misschien nog wel duidelijk, maar mij, als lezeres zonder voorkennis in deze kwestie, totaal niet! Nu haal je echter zelf ook vader en zoon door elkaar!

Misschien is het verstandig e.e.a. goed op een rijtje te zetten? (Niet vervelend bedoeld hoor!)

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Hallo Erick,

Thomas Janssen/Houbiers (SR) is in 1688 in Maastricht geboren en in 1722 (34 jaar oud) in Geulle met Petronella Thijssen gehuwd.

Is de in 1688 als doopgetuigen optredende Joannes Noorbeek niet de vader van Maria Noorbeeks?

Thomas Janssen/Houbiers (JR) is in 1726 in Geulle geboren en in 1762 in Geulle met Maria Mechtildis Peeters gehuwd.

Zou Houbiers geen bijnaam kunnen zijn?

Wat dat ook zou mogen betekenen.

En dat Janssen "officiële" familienaam of een patroniem is?

Ik ga toch met Jan mee.

Men zou de originele doopakte van Thomas uit 1688 moeten zien.

Het zou wel mogelijk zijn dat Henricus Houbiers eerst met Maria Noorbeek is gehuwd.

Kort na de geboorte van Thomas in 1688 is zij overleden (originele akte inzien)

Henricus Houbiers huwde voor de tweede maal met Engelbeta/Angelina Coemans (originele akte inzien)

Wie weet vind men daar de sleutel.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ok even een samenvatting volgens mijn gegevens:

NN HOUBIERS trouwt met NN NN

kinderen:

HENRICUS HOUBIERS -> zie volgend

EGIFIUS HOUBIERS -> geen verdere gegevens

JOANNA HOUBIERS -> geen verdere gegevens

HENRICUS HOUBIERS trouwt met MARIA NORBIEX op 08 jun 1687 in Gronsveld

kinderen:

CATHARINA HOUBIERS -> geen verdere gegevens alles in blauw is een aanname

Thomas Houbiers * ? † 30 nov 1775 Geulle

Thomas zou in Maastricht geboren zijn -> zie volgend

Thomas Houbiers trouwt met Petronella Thijssen op 16 jan 1722 te Geulle

Thomas zou uit Trajectensis komen, dat kan Utrecht zijn of een afkorting voor Maastricht zijn

kinderen:

Henricus en Gosuinus Houbiers, tweeling * 21 sep 1724 te Geulle

Henricus † 02 jul 1802 te Geulle -> verder geen gegevens van de tweeling.

Thomas Houbiers jr * 22 dec 1726 † 10 dec 1787 Geulle -> zie volgend

Na de geboorte van Thomas Houbiers jr veranderd Thomas Houbiers sr zijn achternaam in Janssen

Thomas Janssen gedoopt Houbiers jr trouwt met Maria Mechtildis Peeters op 05 sep 1762 te Geulle

Maria Mechtildis Peeters * Nuth 04 okt 1738 † Geulle 20 jun 1787

kinderen krijgen de achternaam Janssen:

Joannes Janssen

Matthias Janssen

Petronella Janssen

Martinus Janssen

Joanna Catharina Janssen

Mijn vragen:

1. Waar de gegevens vandaan komen dat Thomas Houbiers sr in 1688 in Maastricht geboren is? [geopperd door Jan Clavauxn en Masje II] Ik kan alleen zien dat een Thomas Jansen in 1688 is geboren.

2. Indien Thomas Houbiers sr een militair was [volgens Jacqueline] en gelegerd in Utrecht of Maastricht waar kan ik dit achterhalen of opzoeken, is er een lijst met de namen van de soldaten van alle regimenten?

3. Als Henricus Houbiers in 1688 een zoon genaamd Thomas krijgt van Maria van Oirbeeck krijgt is hij niet lang alleen geweest. Hij trouwt op 08 jun 1687 met Maria Norbiex en Thomas Janssen is gedoopt / geboren op 17 mei 1688, dit zou betekenen dat hij in juli 1687 met Maria van Oirbeeck gemeenschap zou hebben gehad.

Thomas jr is gedoopt Houbiers dus dit betekend dat zijn vader als achternaam ook Houbiers moet hebben gehad, dit kan volgens mij niet kloppen met het kind Thomas Janssen van Henricus Janssen en Maria van Oirbeeck.

De achternaam van Thomas sr en jr is altijd Houbiers geweest tot Thomas sr ergens na de doop van Thomas jr de achternaam van de familie in Janssen veranderde.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Erick,

De antwoorden op je vragen zijn te vinden in de voorgaande antwoorden!

1. Waar de gegevens vandaan komen dat Thomas Houbiers sr in 1688 in Maastricht geboren is? [geopperd door Jan Clavauxn en Masje II] Ik kan alleen zien dat een Thomas Jansen in 1688 is geboren.

Ik citeer Jan:

Haar man heet de ene keer Jansen, de andere keer Houbiers
Bij de doop van Thomas, heet zijn vader Jansen - bij andere dopen dus ook wel Houbiers. Ik weet niet of Jansen toen ook al een achternaam was of in eerste instantie nog een patroniem. Als Thomas (JUNIOR! ZIE HIERNA) deze naam later ook gebruikt  (ik heb dit niet nagekeken Erick, ga af op jouw gegevens) dan is het op dat moment in ieder geval een achternaam aangezien zijn vader geen Jan was maar een Henricus. Dit switchen tussen patroniem en achternaam en veranderen van achternaam is helemaal niet ongebruikelijk.

2. Indien Thomas Houbiers sr een militair was [volgens Jacqueline] en gelegerd in Utrecht of Maastricht waar kan ik dit achterhalen of opzoeken, is er een lijst met de namen van de soldaten van alle regimenten?

Nee, zo'n lijst is er niet. En deze hypothese kun je ook beter zo snel mogelijk vergeten!Citeer nu even mezelf :

Ik zat duidelijk helemaal op het verkeerde spoor.

3. Als Henricus Houbiers in 1688 een zoon genaamd Thomas krijgt van Maria van Oirbeeck krijgt is hij niet lang alleen geweest. Hij trouwt op 08 jun 1687 met Maria Norbiex en Thomas Janssen is gedoopt / geboren op 17 mei 1688, dit zou betekenen dat hij in juli 1687 met Maria van Oirbeeck gemeenschap zou hebben gehad.

Maria van Oirbeeck = Maria Norbiex. Jan:

Norbiex is een verbastering van Noorbeek; Van Oorbeek een verkeerd verstane vorm van Van Noorbeek.

Thomas jr is gedoopt Houbiers dus dit betekend dat zijn vader als achternaam ook Houbiers moet hebben gehad, dit kan volgens mij niet kloppen met het kind Thomas Janssen van Henricus Janssen en Maria van Oirbeeck.

Zie vraag 1!

De achternaam van Thomas sr en jr is altijd Houbiers geweest tot Thomas sr ergens na de doop van Thomas jr de achternaam van de familie in Janssen veranderde.

Zie vraag 1! Waarom denk je dat Thomas sr. de naam (ook) veranderde? Heb je aktes waarop hij Jansen wordt genoemd? Er kunnen allerlei redenen zijn waarom Thomas jr, Jansen en geen Houbiers als achternaam voert. Zeker als het voorheen (dus bij zijn grootvader) ook al een achternaam was. 

Groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Hallo Erick,

Ik raad je aan om naar het archief in Maastricht te gaan. Via internet kan men niet tot een oplossing komen.

Men zal de DTB's van Maastricht, Gronsveld en Geulle (en misschien ook nog Eijsden) grondig moeten doorspitten.

Daarnaast de Schepenbank van Maastricht en Gronsveld en misschien ook Geulle.

De familie Houbiers zou uit de regio Maastricht-Luik afkomstig kunnen zijn.

Zie ook de vragen en antwoorden op:

Please login or register to see this link.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux
Via internet kan men niet tot een oplossing komen.

De oplossing is er al.

Thomas Jansen alias Houbiers is 99% zeker gedoopt in Maastricht in 1688

als zoon van Hendricus Jansen alias Houbiers en Maria Noorbeeks.

Gezien het patroniem van Hendricus, bestaat de mogelijkheid, dat

hij een zoon was van Johannes Houbier, die in 1654 in

Sint Geertruid (nog geen twee km verderop) is vermeld.

Nog één opmerking voor ik mijn bijdragen aan dit topic definitief stop.

Egifius Houbiers (#1677) zal een typfout zijn.

Please login or register to see this image.

Hij is in vijf maanden later (100% zeker, nl in hetzelfde gezin) vermeldt

in Gronsveld als Ghilis Houberts.

De latijnse vorm is Egidius.

vriendelijke groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik weet het niet meer, Houbiers alias Janssen, Janssen alias Houbiers, Norbiex zou het zelfde zijn als Oirbeeck

Egifius moet eigenlijk Egidius of Aegidius zijn en is Latijns voor Ghilis, Houbiers veranderd in Houberts.

Ik moet inderdaad naar het archief en daar naar antwoorden zoeken.

In ieder geval bedankt voor jullie meningen en gegevens.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Erick,

jammer; zijn we weer niks opgeschoten 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_cry-1.gif" alt="B-6">

Please login or register to see this link.

Hopelijk vind je in het archief eindelijk de ouders van Thomas senior!

Laat het dan weten, want ik ben onderhand razend benieuwd,

dat zul je begrijpen.

Heel veel succes toegewenst !!!

Jan.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Zo-wie-zo laat ik wat weten als ik wat gevonden heb maar het kan een tijd duren eer ik naar het archief kan gaan.

Maar het is niet voor niets geweest, er zijn hele mooie theorieën gemaakt, stof tot nadenken.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...