Jump to content

WieWasWie.nl - Wat zijn uw indrukken?


sadminF
 Share

Recommended Posts

 • Member Group

www zegt dat het niets kan doen aan de slechte kwaliteit van de scans. Dit kan en wil ik niet geloven. IK heb een BS scan gedownload via www en deze is echt niet te lezen (grootte 135kb). Dezelfde scan gedownload via de deelnemende instelling (grootte 1.313 kb). Deze scan is perfect van kwaliteit.

Scans die ik via de diverse instellingen heb gedownload zijn alle van goede kwaliteit.

Ik heb de indruk dat www de scans heeft verkleind om ruimte op de server te besparen. Als dit zo is verkoopt www dus onzin.

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 293
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Ludmilla

  72

 • Archie

  21

 • RichardK

  32

Top Posters In This Topic

Posted Images

 • Member Group

@Bart,

Hartelijk dank voor je aardige woorden. Ik ben nu ruim een jaar zeer intensief hiermee bezig en ondertussen ben ik niet ontevreden met het resultaat. Zelf wil ik als genealoog weten hoe het zit en ik denk dat de leden van SVF hetzelfde willen. Delen is weten.

Over het aanbieden van de mindere kwaliteit scans hoop ik morgen terug te komen. Ik wacht op antwoorden.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik veronderstel dat de vraagsteller op het

Please login or register to see this link.

, Jean Huysmans, bovenmatige interesse heeft in de kwaliteit van de scans omdat hij FamilySearch vertegenwoordigt.

Mijn vraag aan

Please login or register to see this link.

:

Hallo Arnoud,

Misschien dat je me kunt helpen met het volgende:

Archieven, instellingen, maar ook de site Wiewaswie.nl die scans aanbieden tegen betaling, valt dat onder de Wet verkoop op afstand, of onder een andere wettelijke regeling zodat de koper beschermd is?

Het blijkt regelmatig dat scans niet voldoen aan een kwaliteit. Als koper mag je verwachten dat als een document gescand is, en ter verkoop wordt aangeboden, aan een bepaalde kwaliteit voldoet, minimaal leesbaar moet zijn. Bij erg oude documenten kan de kwaliteit van het origineel erg slecht zijn, waardoor ook een scan niet leesbaar is. Mag men die ter verkoop aanbieden?

Bij Wiewaswie blijkt dat de scans van de DTB prima zijn, daarentegen die van de Burgerlijke Stand erg slecht, en zelfs onleesbaar. Wiewaswie zegt daar niets aan te kunnen doen en verwijst naar de deelnemende instelling, bijvoorbeeld archief van de gemeente X die de scan heeft aangeleverd, maar is dat wel zo? Welke mogelijkheden zijn er voor de koper van een scan als blijkt dat de kwaliteit echt ontvoldoende/onleesbaar is, mag de koper om een restitutie vragen?

Zoals je misschien weet, zijn de onderhandelingen tussen www en FamilySearch nog gaande. Hun scans zijn van prima kwaliteit. De scans die nu gebruikt worden komen hoofdzakelijk van het Nationaal Archief.  Www heeft in de jarenlange aanloop steeds gezegd dat scans van betere kwaliteit zouden zijn, nu blijkt dat nog niet.

Misschien dat je hierover iets kunt vertellen, je tekst over de

Please login or register to see this link.

heb ik gelezen.

Mag ik je commentaar/advies opnemen in ons topic

Met vriendelijke groeten, Ludmilla

Ontvangen reactie:

Beste Ludmilla,

De eis dat een product goed moet zijn, geldt altijd. Niet alleen bij koop op afstand dus, ook als je iets in de winkel koopt.

Maar "goed" betekent niet per se "perfect". De wet zegt "moet aan de gewekte verwachtingen voldoen" (art. 7:17 BW). Als ik een autosloop ben en een auto verkoop voor 100 euro aan jou, moet jij niet verwachten dat die auto rijdt.

Als de kwaliteit afwijkt van het gewone, heb je als verkoper wel een informatieplicht. Ik moet bij mijn autosloop dus zeggen "deze auto rijdt niet". Bij scans hetzelfde: je mag er vanuit gaan dat deze leesbaar zijn. Als dat niet of niet goed gaat, moet de verkoper dat erbij zetten en/of een preview geven. En dan weet je wat je gaat krijgen.

De koper mag/moet klagen bij de verkoper. En de verkoper mag niet doorverwijzen naar de fabrikant, in jullie geval moet Wiewaswie dus aangeven waarom de scans wel/niet voldoen en mag zij niet jou als koper naar de maker van de scan doorsturen.

Deze mail mag je publiceren, mits integraal en met mijn naam erbij.

Met vriendelijke groeten,

Arnoud Engelfriet

WieWasWie toont een preview.

Please login or register to see this link.

en de

Please login or register to see this link.

geven geen richtlijnen hoe te handelen bij klachten over kwaliteit van de scans.

De Helpdesk van www is gevraagd om een reactie.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Reactie van WieWasWie:

Beste Ludmilla,

Het is in dit geval goed om te beseffen dat de deelnemende archiefinstellingen gezamenlijk WieWasWie vormen. Een betaling aan WieWasWie, is dus - indirect - een betaling aan die instellingen. Daarnaast is de kwaliteit zeker niet van alle scans slecht; kijk bijvoorbeeld eens naar de scans van de burgerlijke stand van Groningen. Dit onderstreept maar weer dat de kwaliteit afhangt van wat de instellingen aanleveren.

We zijn mede door jouw/jullie input wel van mening dat we deze kwestie goed moeten onderzoeken en indien mogelijk ook moeten verbeteren. Waarschijnlijk zullen de deelnemende archiefinstellingen daar toch het grootste aandeel in moeten hebben. Door slecht leesbare scan direct aan hen te melden worden zij gestimuleerd om snel te handelen. Dat kan op WieWasWie.nl via de reactieformulieren bij de aktes.

Hopelijk wordt hiermee één en ander wat meer verduidelijkt. In ieder geval bedankt voor deze input, die zeker wordt gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,

WieWasWie

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

IK heb de indruk dat wiewaswie zijn "klanten" niet serieus neemt. Hieronder mijn ervaringen met wiewaswie.

Mijn klacht i.v.m. slecht scan:

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb via uw site een familielid gevonden met een scan. Het bekijken van de scan is niet mogelijk.

Bij het downloaden van de scan krijg ik een link waarbij een bestand wordt gedownload. Deze scan is zo slecht dat deze, na het opslaan, niet te bekijken valt.

link:

Please login or register to see this link.

Met vriendelijke groet,

Reactie wiewaswie

Beste............................,

Wij hebben ook gezien dat de afbeeldingen niet altijd even duidelijk zijn. WieWasWie kan niets veranderen aan de kwaliteit van de afbeeldingen. Wel kan je een opmerking plaatsen onder het betreffende document. Dan krijgt de instelling, die de akte via wiewaswie.nl aanbiedt, bericht van het probleem.

Vriendelijke groet,

Team WieWasWie

Mijn vervolgreactie

Geachte heer/mevrouw,

Uw reactie is precies hetgeen wat ik verwacht had en ook is aangegeven in de diverse forums.

Desondanks stemt uw antwoord mij niet tevreden en wel op basis van de volgende argumenten:

1)  Ik heb met wiewaswie een overeenkomst afgesloten en niet met de desbetreffende deelnemrnde instelling. U bent wettelijk te beschouwen als leverancier en derhalve aansprakelijk/verantwoordelijk voor de geleverde scans.

2) Ik heb dezelfde scan ook gedownload bij de deelnemende instelling. Wat mij daarbij opvalt is het feit dat de scan bij de deelnemende instelling ca. 5 x zo groot is als de door u geleverde scan. De scan bij de deelnemende instelling is perfect van kwaliteit.

Graag verzoek ik u om scans van goede kwaliteit. Ik heb zelf de indruk dat de scans door wiewaswie zijn verkleind om schijfruimte uit te sparen hetgeen ten koste gaat van de kwaliteit. Zelfs de scan gedownload via de site van FamilySearch is beter van kwaliteit.

Als wiewaswie geen betere kwaliteit scans kan/wil leveren verzoek ik u om mijn abonnement te beëindigen en verzoek ik u om restitutie van het abonnementsgeld.

Met vriendelijke groet,

De reactie van wiewaswie (vergelijk deze maar met de reactie van Ludmilla en zoek de verschillen)

Beste ...........................,

Het is in dit geval goed om te beseffen dat de deelnemende archiefinstellingen gezamenlijk WieWasWie vormen. Een betaling aan WieWasWie, is dus - indirect - een betaling aan die instellingen. Daarnaast is de kwaliteit zeker niet van alle scans slecht; kijk bijvoorbeeld eens naar de scans van de burgerlijke stand van Groningen. Dit onderstreept maar weer dat de kwaliteit afhangt van wat de instellingen aanleveren. Dat heeft overigens niets te maken met verkleining in verband met schijfruimte.

We zijn mede door jouw input wel van mening dat we deze kwestie goed moeten onderzoeken en indien mogelijk ook moeten verbeteren. Waarschijnlijk zullen de deelnemende archiefinstellingen daar toch het grootste aandeel in moeten hebben. Door slecht leesbare scans direct aan hen te melden worden zij gestimuleerd om snel te handelen. Dat kan op WieWasWie.nl zoals gezegd via de reactieformulieren bij de aktes.

Met vriendelijke groet,

WieWasWie

Dus als ik een TV van Philips koop is dat een gezamenlijk product van de leveranciers van Philips en moet ik maar uitzoeken welke van de leveranciers ik moet aanspreken.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik heb tweemaal gevraagd aan de helpdesk www om ook te reageren op hetgeen hypo stelt, dat er verschil zit in het downloaden van scans via www en via archief x.

Alsmede de vraag of uit hun reactie kan worden opgemaakt, dat zij dus aanspreekpunt zijn omdat ze wettelijk verantwoordelijk zijn voor de geleverde producten.

Ook heb ik aan Arnoud Engelfriet gevraagd of de reactie van www, voor nu, voldoende is voor de koper van een scan.

Als hier geen passende oplossing gevonden kan worden tussen klant en koper, moet er toch een beroep gedaan kunnen worden om een overeenkomst te beëindigen? Ook dat zal ik voorleggen aan de jurist.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Met heel veel dank, brericht van Arnoud Engelfriet:

Als ik even op

Please login or register to see this link.

kijk dan wordt dat toch duidelijk gepresenteerd als een abonnement op WieWasWie zelf. En daarbij worden mij beloofd dat ik scans ga krijgen. Er staat niet bij "toegang tot scans uit andermans archief" of iets dergelijks.

WieWasWie belooft je dus scans uit hun collecties. Je doet zaken met hen en zij moeten zorgen dat de scans conform de verwachtingen zijn. En je moet weten dat een scan soms wat minder is, maar in het algemeen moet een scan gewoon leesbaar en bruikbaar zijn voor het doel van genealogie.

Wellicht als ze nu héél duidelijk maken dat zij 1-op-1 doorgeven wat die bron heeft en dat de kwaliteit vanwege ouderdom etc soms tegen kan vallen, dan misschien maken ze een kansje om weg te komen met af en toe een slechte scan.

Met vriendelijke groeten,

Arnoud Engelfriet

en ook van hem, ter verduidelijking wat hij bedoelt met 1-op-1 en over het annuleren van een contract:

Met 1-op-1 bedoelde ik dat men duidelijk kan aangeven "Wij weten ook niet precies wat je koopt want wij vragen elke scan op bij de instelling en geven die dan door". Dan is het abonnement meer een "ophaaldienst", waarbij ze voor jou documenten gaan ophalen bij een ander. En tsja, dan weet je soms ook niet wat je krijgt.

Als ze zelf een voorraad scans hebben dan moeten zij zorgen dat die klopt. Een bedrijf kan niet zeggen "ik koop in maar ik weet niet wat ik doorverkoop".

Het contract annuleren kan als je kunt aantonen dat men structureel onder de maat zit (dus niet één keer een slechte scan) en men weigert dit te verbeteren. Maar je moet ze hoe dan ook eerst vragen om betere scans aan te leveren. En dat moeten zij dan regelen, ze mogen niet verwijzen naar hun leveranciers.

Met vriendelijke groeten,

Arnoud Engelfriet

Tot slot over het verschil in kwaliteit van de gedownloade scans van www en archief X:

Beste Ludmilla,

Als WWW zelf een bewerking uitvoert op de scans (zoals verkleinen) dan kunnen ze onmogelijk nog naar de leverancier wijzen voor de kwaliteit daarvan. Het is dan 'hun'

scan geworden, hun product en dus ook hun probleem als het niet goed is.

Ook metadata is onderdeel van de conformiteit oftewel de verwachtingen bij het product. Maar dit lijkt me lastiger aan te tonen als wanprestatie, want metadata ís er gewoon niet altijd.

Met vriendelijke groeten,

Arnoud Engelfriet

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Vandaag is de oude blog van www uit de lucht gehaald. Daarmee gaat dus een stuk historie in de prullenbak. Ach, ik kan er niet mee zitten, er stond erg veel kritiek op. Maar ook bijdragen en suggesties ter verbetering en die zijn niet zichtbaar opgepakt bij de start van de site, nu een week geleden.

Nog geen reactie van www op het voorgaande, neemt www verantwoordlijkheid voor de kwaliteit van de scans? Het staat niet op het lijstje "reeds bekende fouten". Ze lezen mee, ze "nemen het mee", maar doen ze er ook iets mee?

Welke punten zijn er nu belangrijk voor de gebruiker die dringend aangepast zouden moeten worden, zijn er nieuwe opmerkingen? Staat uw gesignaleerde opmerking in hun lijstje "bekende fouten"?

Vreemd vind ik te lezen dat het inzien van een scan niet direct gaat maar via een email-link. Hoe is die ervaring? Zijn er echte pluspunten te noemen aan het gebruik van www?

Genlias zou nog tot 1 november online blijven, maar waar staat dat officieel?

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Heden nacht 0.00 uur ontvangen van WWW de volgende e-mail, hebben anderen ook zo'n mail ontvangen?:

----------------------------------------------------------------------------------------

(aanhef mijn e-mailadres)

Op 15/07/2012 loopt je huidige Proefabonnement af. We vragen je te kiezen voor één van de volgende opties:

Neem een (nieuw) abonnement (zou aanklikbaar moeten zijn), of:

• A) Neem geen (nieuw) abonnement en 'bevries' je account. Al je gedeelde gegevens blijven zichtbaar op WieWasWie.nl maar de gegevens kunnen niet meer worden bewerkt door jou of door anderen. Je kunt nog wel meebouwen aan stambomen van anderen. Ook kun je je gegevens exporteren. Als je later een nieuw abonnement neemt kun je je gegevens weer bewerken.

•

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_cool.png" alt="B)"> Neem geen (nieuw) abonnement en verwijder automatisch al je gegevens direct na het aflopen van je abonnement. Dit proces is onomkeerbaar.

Klik hier (zou aanklikbaar moeten zijn) om je keuze te maken.

Als je hierboven niets aangeeft en niet reageert op de e-mail, dan treed optie A (freeze) automatisch in op 15/07/2012.

Met vriendelijke groet,

WieWasWie (zou aanklikbaar moeten zijn

----------------------------------------------------------------------

De linken werken niet, hebben anderen daar ook last van?

Je zou maar een weekend weg zijn en dan heeft WWW al zijn beslissing genomen, terwijl er niet gereageerd kan worden.

Ik vind de brief zo knullig, dat je bijna zou denken dat de brief niet van WWW afkomstig is?

Groet

Everardus

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Het is al FOUT en ondoordacht om zo'n mededeling tijdens de vakantieperiode uit te laten gaan.

Hoeveel mensen zijn NU voor een of meerdere weken weg?

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

@ Everardus,

Ik heb hetzelfde probleem. Geen connectie. Waarom niet in deze tijd de proefperiode door laten lopen tot pakweg september en dan middels een betere "klantgerichter" brief aangeven dat je inschrijving verloopt en/of omgezet dient te worden. Nu is de reactietijd 2 dagen! Ik heb geen stamboomgegevens bij hen staan, dus mij maakt het verlopen niet zoveel uit en een abonnement neem ik wel als de kinderziektes er uit zijn en/of GENVER op zwart gaat.

@ Masje II. je hebt helemaal gelijk. Vakantieperiode en snelle reactie passen niet bij elkaar.

met vriendelijke groet, Bart

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

ook ik kreeg hetzelfde mailtje en heb dat hun via een antwoordmailtje laten weten.

Meteen er ook maar bij vermeld dat het wellicht beter is om het gratis abonnement nog even door te laten lopen ivm de vele kinderziektes.

EN ik heb ze heel veel oprechte sterkte toegewenst.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Met zoveel (start?)problemen en een Beta-versie is het niet eerlijk je te houden aan een proefperiode van twee weken, maar het geld moet gaan binnenkomen. Of dit averechts gaat werken zullen ze zelf merken.

Of www echt meeleest met dit topic weet ik niet; bij het melden van zaken is het antwoord veelal "wordt aan gewerkt".

Op mijn eerdere mails van een week geleden over de kwaliteits van de scans, kreeg ik geen reactie meer en leek het er op dat men weer terug was gegaan in de zwijg-modus.

Daarom heb ik op het

Please login or register to see this link.

ingehaakt:

We hebben via de mail al contact hierover maar krijg geen reacties meer? Het is duidelijk dat de Wet zegt dat er wel degelijk regels zijn bij het aanbieden van een product, het moet van voldoende kwaliteit zijn (leesbaar); er mag niet zomaar verwezen worden naar de aanbieder (archief). Ook is er geen duidelijk antwoord waarom er verschil zit in de grootte van een identieke gedownloade akte bij het archief en bij www, waardoor er kwaliteitsverlies kan zijn ontstaan.

Daar vond ik zojuist ook een antwoord:

Beste Ludmilla,

Ik ben het niet vergeten hoor! Sterker nog, wij zijn druk bezig te achterhalen a) waar de oorzaken van de slechte scans en het verschil in kwaliteit t.o.v. de scans bij de instelling vandaan komen; en b)wie kunnen de problemen oplossen, en op welke manier.

Dit onderzoeken en oplossen is niet zo eenvoudig als het van buitenaf misschien lijkt; we hebben te maken met een groot aantal verschillende partijen en systemen, en tegelijk een beperkt budget. Bovendien willen we graag juiste informatie geven in plaats van onzin of loze beloftes. Vandaar dat een vervolg op ons eerdere antwoord dus even op zich laat wachten. Dit vinden wij overigens zelf ook erg vervelend.

Wat ik wel alvast kan melden:

De kwaliteit van de scans van het RHCe zal op korte termijn verbeterd worden. Op dit moment zijn er verkeerde URL’s gekoppeld aan de aktes in het systeem. Hierdoor worden –foutief- afbeeldingen in lage resolutie getoond. De juiste URL’s – naar de afbeeldingen in hoge resolutie – worden opnieuw aangeleverd door het RHCe. Voor zover nu bekend gebeurt dat in augustus.

Bij deze zogenaamde hermigratie worden ook de data van het Noord-Hollands Archief, Stadsarchief Rotterdam en Archief Eemland toegevoegd of ververst.

Een ander probleem met plaatjes op WieWasWie.nl is dat het tonen van scans van het BHIC op dit moment verkeerd gaat. Downloaden lukt gewoon, maar alleen bekijken kan niet. Hier ontbreken de juiste URL’s. Het BHIC zal de aktes waarbij dit probleem speelt in ons databeheersysteem moeten updaten. Ze zijn daar mee bezig.

Ten slotte wil ik benadrukken dat het CBG (als beheerder/exploitant) en de archieven die in WieWasWie samenwerken (!) hetzelfde nastreven als de gebruiker van WieWasWie.nl; een goed product! Tot het zover is, kunnen jullie er op rekenen dat we jullie zo goed en zo snel mogelijk informeren

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Dit onderzoeken en oplossen is niet zo eenvoudig als het van buitenaf misschien lijkt; we hebben te maken met een groot aantal verschillende partijen en systemen, en tegelijk een beperkt budget.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_whatdoyemean.gif" alt="uh_9">

Link to comment
Share on other sites

 • Beheerder

Beste leden,

N.a.v. mijn twitter op

Please login or register to see this link.

is er gereageerd door wiewaswie op het e-mailbericht met de foute linken.

Daarin wordt aangegeven dat ze er naar gaan kijken.

Met een genealogische groet,

sadminF

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik heb me nog niet echt verdiept in www, alleen een paar keer even kort gekeken, maar als scans van www slecht van kwaliteit zijn terwijl ze van het archief prima zijn, dan deugt dat natuurlijk niet. En dan letterlijk via knippen en plakken dezelfde antwoorden sturen naar Ludmilla en Hypo, dat vind ik eerlijk gezegd ook niet helemaal netjes. Kortlopende proefabonnementen tijdens de startperiode waarin er vanalles nog niet helemaal goed werkt en dan mailtjes over het einde van die proefabonnementen sturen tijdens de vakantietijd, ook nog met links die niet werken, dat vind ik ook niet echt handig. Er lijkt zeker nog een en ander voor verbetering vatbaar te zijn. Hopelijk gaat dit daadwerkelijk gebeuren.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

WWW moet voortaan één eerste e-mail met linken eerst aan zich zelf sturen, want dan kan er gecontroleerd worden of linken het doen.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_sleepy.gif" alt=":sleepy:">

Als je het project WWW via een proefabonnement WWW wil promoten, dan is dit de averechtse manier om (amateur)genealogen te paaien.

Ik stond op de grens van wel of geen abonnement te nemen

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_whatdoyemean.gif" alt="uh_9">, maar de toon van de e-mail van WWW heeft me doen besluiten zeker dit jaar er geen te nemen.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_stop.gif" alt="(33">

Dit is geen kinderziekte meer te noemen, maar lijkt op een epidemie en de vaccins (adviezen van buiten) lijken in de prullenbak te zijn gegooid.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_pulling_hair.gif" alt="default_pulling_hair.gif">

Groet

Everardus

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Reactie van WieWasWie via de mail, 16.10 uur:

Beste Ludmilla,

Wij doen het ook liever via mail, maar we kregen je reactie al op het blog voordat we zelf een antwoord konden versturen. Zoals aangegeven op het blog willen we graag zo goed en zo volledig mogelijk antwoorden. Vandaar dat het soms wat langer duurt voordat er een reactie komt. Zodra we iets kunnen laten weten zullen we dat in ieder geval zo snel mogelijk doen.

We lezen af en toe ook de meldingen op het stamboomvragenforum; wanneer daar problemen worden gesignaleerd, dan gaan wij er van uit dat die ook aan ons zijn doorgegeven. In dat geval kunnen jullie er van uit gaan dat we daar goed naar kijken en en er alles aan proberen te doen om een oplossing voor het probleem te vinden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de meldingen over het aflopende proefabonnement, waarbij we uit moeten zoeken wat er precies verkeerd gaat met de toegestuurde links.

Met vriendelijke groet,

WieWasWie

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

de reactie op mijn mail mbt de niet werkende links en de suggestie mbt eventuele verlenging van het gratis abonnement:

Beste Maikel,

Bedankt voor je bericht, dat nu wel goed is aangekomen. We zullen zo snel mogelijk uitzoeken hoe het precies zit met de links in het mailtje dat je krijgt toegestuurd wanneer je abonnement afloopt. In dit geval zal je account worden 'bevroren', wat overigens erger klinkt dan het in werkelijkheid is: het heeft bijvoorbeeld geen gevolgen voor de ingevoerde gegevens, of het zoeken in WieWasWie.nl (wel worden de functies uitgeschakeld die aan een betaald abonnement vast zitten).

Het proefabonnement is bedoeld om kennis te kunnen maken met de extra mogelijkheden van WieWasWie.nl. Daarom kan het maar één keer aan een account worden toegekend; en even een knopje omzetten om het te verlengen is in dit geval niet mogelijk. We zijn overigens druk bezig om de mogelijkheden van de site verder uit te breiden, maar vinden het belangrijk dat de mensen nu alvast kennis kunnen maken met WieWasWie.nl, zodat we de site ook met behulp van hun suggesties verder kunnen verbeteren. Uiteindelijk gaat het er om dat we de gebruikers zo goed mogelijk van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,

WieWasWie

En mijn reactie, die ik maar niet verstuur:

Jammer dat er tijdens deze (op zich sympathieke) kennismaking zoveel zaken mis gingen, ik heb me af en toe behoorlijk geërgerd en had een tijdelijke verlenging toch wel verwacht, op zijn minst totdat alles wel naar behoren zou werken..........

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Op 10 juli jl. schreef ik op Stamboomforum.nl bij de rubriek "WieWasWie vanaf nu te gebruiken" het volgende:

Zijn er ervaringen met Firefox (versie 13.0.1)?

Bij mij deden sommige onderdelen het niet goed. Ik kreeg wel een aardig deel van de database aangeboden: om precies te zijn 20842754 documenten.

En ik was toch echt in de Uitgebreide zoekmodus bezig met een vijftal verfijningen.

Als eerste werd de naam die ik had opgegeven gewijzigd in *. Als tweede werd het tijdvak van 20 jaar gewijzigd in 0 t/m 9161. Het documenttype bleef wel overeind. De ingevulde rol daarentegen was weer vervallen.

Wie het weet mag het zeggen.

Aangezien ik denk dat ze bij WWW ook deze rubriek in de gaten houden, zal ik ze geen rapportage zenden.

Een ding weet ik zeker; ik heb zo mijn bedenkingen over de voorgaande test(en).

Het collectiegebied blijkt verre te zijn van de aanduiding Nederland. Voor WWW bestaat Nederland alsnog uit: Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Groningen, Limburg en Overijssel.

Jammer, maar ik besteed mijn tijd voorlopig maar niet meer aan zoeken bij WWW (beta).

[Tot zover de daar geplaatste tekst].

Omdat er nog niemand reageerde op mijn vraag: "Zijn er ervaringen met Firefox (13.0.1)?", lijkt het dat er geen een genealoog (al dan niet amateur) gebruik maakt van Firefox!!

Als dat waar is, zou ik dat graag weten.

mvg

PJ

PS. Een oud Chinees gezegde: "Niet het vele is goed, maar het goede is veel"

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Hallo Archie,

Vermoedelijk zal WWW pas maandag weer op honk zijn.

Ze geven wel steeds aan nog niet alles te kunnen aanbieden.

Ik kan je alleen mijn ervaringen vertellen met FF versie 10.0.02 en daar lijkt tot nu toe alles goed te gaan. Zeker geen van de toch wel erg vreemde punten die jij opnoemt, vreemd omdat het lijkt dat iets zelfstandig te werk gaat, zeg maar...

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_pulling_hair.gif" alt="default_pulling_hair.gif"> Zeer frustrerend zoiets!

Ik weet natuurlijk niet wat je al hebt proberen uit te vogelen, maar ken je het onderdeel "bekende fouten" op www's website?

Please login or register to see this link.

Daar staat:

Als Javascript uitgeschakeld is, werken bepaalde onderdelen van WieWasWie.nl niet goed. Het is daarom aan te raden om Javascript in te schakelen.

Ook wil ik nog opmerken dat ik de automatische update van FF met wat moeite heb uitgeschakeld, juist omdat ik 'rare zaken' tegenkwam en steeds weer de voor mijn gebruik van FF belangrijke add-ons stopten met werken.

Mijn indruk is dat iedere update van FF, die elkaar tegenwoordig behoorlijk snel opvolgen, voor dergelijke problemen zorgen omdat derde partijen er steeds hijgend achterna hollen.

Maar goed dat lost je probleem niet op.

Om toch het een en ander te kunnen uitsluiten:

Is Java goed ingesteld? zie boven de link.

Heb je een andere browser op je computer, gebeurt het daar ook, als je dezelfde zoekactie doet op de WWW site?

Het zijn maar kleine handreikingen, maar je weet nooit hoe je een haas vangt.....of zoiets.

Als je het helemaal zat bent, laat bovenstaande dan maar lekker zitten.

Als laatste zou ik toch wel wiewaswie direct aanschrijven, omdat ze op die manier het meest adequaat kunnen reageren op je probleem. Hier vind je hun e-mail adres:

Please login or register to see this link.

Groeten, Keren

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Nou ja, of de d... ermee speelt!

Ik had de zoekactie uit mijn vorige bericht laten staan, en ben er zojuist mee verder gegaan, was niet ingelogd.

Ik had op familienaam tussen 1880-1925 laten zoeken en toen op bevolkingsregister gefilterd, waardoor ik 12 resultaten kreeg in twee pagina's bevat.

Na mijn laatste bericht [dus na een minuut of vijf-zeven?], klikte ik op pagina twee en jaar hoor iets vergelijkbaars wat Archie ook heeft....

Periode wijzigt in 1738-1936 // resultaten 3307512 // en maar twee provincies

Zucht, voor vandaag geef ik het even op.....

Zal WWW voor maandag een mail sturen, met de door mij gemaakt screenshots.

groeten, Keren

P.S. Archie ligt dus niet aan je instellingen, het is wel altijd waar je als eerste aan denkt, maar deze vlieger gaat deze keer niet op 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_happy_1.gif" alt=":0((">

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Archie,

Ik maak gebruik van Firefox (versie 13.0.1).

Het opzoeken in WWW geeft geen problemen, heb mij niet geregisteerd, dus geen verdere ervaring.

Mijn eerste indruk was teleurstellend:

1. Niks geen nieuws in vergelijk met bestaande sites, een matige zoekmachine ( zie vele commentaar in deze topic)

2. Uit eenvoudig vergelijk blijkt dat Genlias en bv AlleGroningers meer info leveren.

3. Details ontbreken, bv geen actenummers (Overijsel), scheidingen die als huwelijk staan aangegeven.

Voorlopig geen belangstelling!

Groet,

Bram

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik vind dit een schandalige ontwikkeling daar al de gegevens door honderden vrijwilligers zijn gedigitaliseerd voor Genlias en diverse andere archief instellingen, en nu wil WIEWASWIE er geld aan willen verdienen over de rug van de vrijwilligers. 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_cry-1.gif" alt="B-6"> Je betaald al als vriend bij het CBG en nu moet je ook nog betalen voor de gegevens die je zelf heb ingevoerd. Ik vind het geldklopperij. Heel veel ouderen die niet meer zo goed ter been zijn, konden via Genlias en Seniorweb nog steeds hun hobby uitoefenen, ook dat word hun nu ontnomen. Want vaak hebben ze alleen een AOW en dan telt elke euro. 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_pulling_hair.gif" alt="default_pulling_hair.gif">. En dan de toon van de mail als je niet meedoet word je bevroren, had dat niet wat vriendelijke gekund en met een betere uitleg. En als ik klik op Neem een nieuw abonnement krijg ik De webpagina kan niet worden weergegeven.

Dus het werkt ook nog niet goed ook.

Groet Leny

Link to comment
Share on other sites

 • Beheerder

Beste Leentje en andere lezers,

De door u genoemde redenen worden door meer mensen als onrechtvaardig gezien.

Daarvoor is een onderwerp op het StamboomVragenForum, waarin ook hard gewerkt wordt om bijvoorbeeld het toegankelijk houden van de akten op de site van FamilySearch, maar ook recht voor de vrijwilligers te staan.

Ons forumlid Ludmilla heeft er een dagtaak aan ieder betrokken instantie aan te schrijven en bij de les te houden. Zie:

Please login or register to see this link.

Daar kunt u eventueel reageren op het verdien model van WieWasWie.

Dit onderwerp is bedoeld  uw indrukken te beschrijven over hun zoeksite in bèta, en daarbij fouten en foutjes aan te geven.

Zoals u ook doet in uw laatste alinea.

WieWasWie verzoekt ieder de foutmeldingen aan hen door te mailen, zodat zij op de hoogte zijn en actie kunnen ondernemen.

Met een genealogische groet,

sadminF

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik een beetje spottend met WWW omga. 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Het (voorlopig ?) laatste kontakt met WWW wil ik jullie echter niet onthouden:

Beste maikelgalama,

Je Proefabonnement op WieWasWie.nl is afgelopen per 15/07/2012.

Vanaf deze datum is je account bevroren. Al je gegevens blijven zichtbaar op WieWasWie.nl maar de gegevens kunnen niet meer worden bewerkt door jou of door anderen. Je kunt nog wel meebouwen aan stambomen van anderen. Ook kun je je gegevens exporteren. Als je een nieuw abonnement neemt kun je je gegevens weer bewerken.

Klik hier om een nieuw abonnement te nemen.

Met vriendelijke groet,  WieWasWie

Jullie zullen na al het voorgaande onmiddelijk begrijpen waarom het gezegde ''eind goed al goed'' hier niet opging.............inderdaad, de linken WieWasWie.nl, ''hier'' en ''WieWasWie'' leverden de volgende tekst op:

Verbindingsproblemen vaststellen

Groetjes, Maikel

P.s. Ter illustratie nog het volgende.

Een vriend van me heeft wel een abonnement genomen !!!!!!!!

Hij twitterde:

Neem je een abonnement op WieWasWie, dan staat er op je bankafschrift dat je betaald hebt voor WatWasWaar! Merkwaardig.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
 • Create New...