Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Hulp gevraagd bij digitaliseren Volkstellingen 1744


Ludmilla

Recommended Posts

  • Member Group

Bron forum Tresoar via Twitter

Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 1744

Begin dit jaar bereikte Tresoar de mijlpaal van 1000 volgers op Twitter. Ter gelegenheid daarvan werden volgers in de gelegenheid gesteld om hun digitaliseringswensen in te dienen. Op 26 maart werd daaruit geloot. De winnaar was @sneuperdokkum die graag de Volkstelling uit 1744 gedigitaliseerd zou willen zien. Dat is inmiddels klaar en de foto's van de vier delen zijn op 4 mei in de Digicollectie geplaatst.

Nog mooier zou het zijn als er aan de foto's ook een database gekoppeld zou kunnen worden met daarin de namen en overige gegevens van de personen die in de volkstelling genoemd worden. Daar is in het verleden al eens een begin mee gemaakt en de eerste 5 gemeenten zijn al ingevoerd. Voor de overige 36 gemeenten willen wij graag een beroep doen op vrijwilligers.

Voelt u ervoor om één van de onderstaande gemeenten voor uw rekening te nemen? Neem dan contact op met

Please login or register to see this link.

. U ontvangt dan een Excel-bestand waarin de gegevens ingevoerd kunnen worden, met een invoerinstructie. Invoeren kunt u gewoon thuis doen aan de hand van de foto's van de Volkstelling zoals ze in de Digicollectie getoond worden.

Stand van zaken:

Nog in te voeren gemeenten:

deel 1:

Ferwerderadeel

Westdongeradeel

Oostdongeradeel

Kollumerland c.a.

Dantumadeel

Achtkarspelen

Tietjerksteradeel

Smallingerland

Idaarderadeel

Rauwerderhem

deel 2:

Menaldumadeel

Franekeradeel

Barradeel

Baarderadeel

Hennaarderadeel

Wonseradeel

Wymbritseradeel

Het Bildt

deel 3:

Aengwirden

Haskerland

Schoterland

Lemsterland

Opsterland

Stellingwerf Oosteinde

Stellingwerf Westeinde

deel 4:

Leeuwarden

Bolsward

Franeker

Sneek

Dokkum

Harlingen

Stavoren

Sloten

Workum

IJlst

Hindelopen

Reeds ingevoerd:

Leeuwarderadeel

Gaasterland

Hemelummer Oldevaart

Doniawerstal

Utingeradeel

Omschrijvinge van familiën in Friesland

Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven staten in te zenden. Deze staten zijn als volgt samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden vermogend of "insolvent" dan wel "gealimenteerd" was en de aangeboden vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten. Nagenoeg de hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van een volkstelling kan worden gesproken.

De Volkstelling van 1744 (4 delen) is gefotografeerd door vrijwilligers van de FAF en is te vinden in de Digicollectie.

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

de trein dendert verder, er zijn inmiddels 2 gemeenten in bewerking genomen: Wymbritseradeel en Workum.

Voor de aktuele situatie zie:

Please login or register to see this link.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • Member Group

Ik heb gevraagd naar een heel erg klein bestand en heb

Please login or register to see this link.

gekregen.

Strak ingebonden pagina's met voor mij onbegrijpelijke voornamen (Pijtrijk=v, Hoijte=m) en de achternamen zijn meestal patroniemen (Gossis, Tjommes).

De Namenthesaurus helpt goed. Als je zelden op Tresoar bent omdat je daar niets te zoeken hebt, dan moet je dat wel weten te vinden (kreeg de tip via Home, Direct (midden links) naar Namenthesaurus).

Maar met de handleiding, het

Please login or register to see this link.

en een kort lijntje met een ervaren invoerder kom ik er wel, ik fiets me er wel doorheen.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smiley_tour.gif" alt="Tour_9">

Er zijn nog wat plaatsen die nog niet gekoppeld zijn aan een invoerder m/v, fietst u mee? 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smiley_tour.gif" alt="Tour_9"> Tour_9

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smiley_tour.gif" alt="Tour_9">

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Ludmilla,

op de 1e regel van blz. 5 lijkt wel te staan: weduwe Gelema.

Het gaat ongetwijfeld om dit paar:

IJlst, huwelijken 1724

Vermelding: Eerste proclamatie op 11 juni 1724

Man      : Sixtus Antonius van Galama afkomstig van IJlst

Vrouw    : Cicilia Wilhelmina de Sigers ter Borg afkomstig van Paterswolde

groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

IJlst is ingeleverd.

Aly laat weten:

Het is geweldig dat zoveel mensen willen meehelpen. We hebben net alle gemeenten in bewerking genomen en zitten dus vol.
Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...