Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Jan Thijssen en Immegien Roelofs


Bram

Recommended Posts

  • Member Group

Hallo,

Ik ben op zoek naar gegevens van Jan Thijssen en Immegien Roelofs, de ouders van Jantje Jans.

Jantje Jans is gedoopt op 25-03-1731 te Noordwolde en Boyl.

Zij overleed op 22-08-1806 te Olderberkoop.

Bron: Tresoar - Weststellingerwerf; vader ook Jan Tijses genaamd.

Zij is getrouwd op 09-08-1750 te Noordwolde met mijn voorvader  Wilhelmus Henricus Brul

(bron: HCO 428/64)

Groet, Bram

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
joke andriessen

Hallo Bram,

Als ze uit Noordwolde kwamen zal het moeilijk worden:

Weststellingwerf - Hervormde gemeente - Noordwolde en Boyl

769.  Doopboek, 1729-1811.

      Index: DTB nr. 781d.

770.  Trouw- en lidmatenboek, 1729-1850.

      Indices huwelijken: DTB nrs. 781a en 781b.

      Index lidmaten: DTB 781h.

      N.B. Huwelijken van 1729-1811 en lidmaten van 1730-1850.

Daarom zal het huwelijk ook niet te vinden zijn.

Heb je de andere kinderen wel gevonden?

1733, 1736, 1739,1741,1744.

Dan zal dit hem zijn:

Quotisatiekohieren 1749

Jan Thyssen, Weststellingwerf

              Plaats:  Noordwolde

        Omschrijving:  boer

          Gezin volw:  5 en kind: 3

              Aanslag:  38-15-0

            Verhoging:

            Vermogen:

                Bron:  Weststellingwerf, fol. 37

Lidmatenboek Weststellingwerf, 1730

Man  : Jan Tijssens

Vrouw: Immigjen Roelofs

Woonplaats: Noordwolde

- In 1730 lidmaat te Noordwolde

Opm. : vertrokken

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)

JAN TIJSES

IEMKJE ROELOFS

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Herv. Gemeente Noordwolde en Boyl, lidmaten 1730-1850

DTB 770 blad 2

Wijzigingsdatum: 22-3-2011

Helaas staat er niet bij wanneer en waarheen ze vertrokken zijn.

Groet, Joke

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Bram en Joke,

Bram, waar in Overijssel heb je dat huwelijk gevonden (bron: HCO 428/64)? In Noordwolde is er geen registratie te vinden. En weet je zeker dat de ovl Jantje Jans de dopeling uit 1731 is? En geen naamgenote?

w.b. Jan Tijssen nog:

Stemkohier 1728 Noordwolde (Weststellingwerf)

Stem nr. 58, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:

Neeltje Boelens weduwe Wigeri, eigenaar voor 1/2

Lutger Jans wezen, eigenaar voor 1/4

Gerbrant Fledderus wezen, eigenaar voor 1/4

Jan Tijssen gebruiker

Stemkohier 1728 Noordwolde (Weststellingwerf)

Stem nr. 59, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:

Gerbrant Fledderus wezen, eigenaar voor 1/4

Neeltje Boelens weduwe Wigeri, eigenaar voor 1/2

Lutger Jans wezen, eigenaar voor 1/4

Jan Tijssen gebruiker

Onder de dopelingen waar Joke naar verwijst bevindt zich geen Tijs. Het lijkt echter voor de hand liggend dat er ook een kind met deze naam gedoopt zal zijn.

Misschien is dit dus ook nog een zoon?

Weststellingwerf, huwelijken 1752

Vermelding: Bevestiging huwelijk in juni 1752

Man      : Tijs Jans afkomstig van Vinkega

Vrouw    : Trijntien Jannes afkomstig van Noordwolde

Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811

Inventarisnr.: DTB 770

Lidmatenboek Weststellingwerf, 1757

Man  : Thijs Jans

Vrouw: Trijntjen Jannis

- Op 15 mei 1757 ingekomen van Steggerda

Herv. Gemeente Noordwolde en Boyl, lidmaten 1730-1850

DTB 770 blad 18

Echtpaar doopt o.a.

Weststellingwerf, dopen, geboortejaar 1766, doopjaar 1766

Dopeling: Immigjen

Geboren op 18 mei 1766 in Noordwolde

Gedoopt op 25 mei 1766 in Noordwolde en Boyl

Dochter van Thijs Jans en Trientien Jannes

Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811

Inventarisnr. : DTB 769

Dit zal het huwelijk zijn van dochter Hiltje uit 1739

Weststellingwerf, huwelijken 1760

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 mei 1760 in Noordwolde

Man      : Jan Lykles afkomstig van Noordwolde

Vrouw    : Hiltjen Jans afkomstig van Noordwolde

Opmerking : Pinkstermaandag

Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811

Inventarisnr.: DTB 770

vanwege
Weststellingwerf, dopen, geboortejaar 1775, doopjaar 1775

Dopeling: Immigien

Geboren op 18 maart 1775 in Noordwolde

Gedoopt op 19 maart 1775 in Noordwolde

Dochter van Jan Lijkles en Hiltien Jans

Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811

Inventarisnr. : DTB 769

En deze dopeling is misschien een verhaspelde Immigjen

Weststellingwerf, dopen, geboortejaar 1764, doopjaar 1764

Dopeling: Wemmigjen

Geboren in 1764 in Noordwolde

Gedoopt op 17 februari 1764 in Noordwolde en Boyl

Dochter van Jan Theunis en Aeltjen Jans

Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811

Inventarisnr. : DTB 769

en dan zal deze bruid Aaltje uit 1736 zijn
Weststellingwerf, huwelijken 1756

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 april 1756 in Noordwolde

Man      : Jan Theunis afkomstig van Noordwolde

Vrouw    : Aaltjen Jans afkomstig van Noordwolde

Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811

Inventarisnr.: DTB 770

Maar het kan ook dat Wemmigjen een verhaspelde Lammigjen is, want:

Weststellingwerf, dopen, geboortejaar 1757, doopjaar 1757

Dopeling: Lammigjen

Geboren op 11 januari 1757 in Noordwolde

Gedoopt op 16 januari 1757 in Noordwolde en Boyl

Dochter van Jan Theunis en Aeltjen Jans

Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811

Inventarisnr. : DTB 769

en zou dit een broer van Immigjen Roelofs kunnen zijn?

Lidmatenboek Weststellingwerf, 1739

Tyte Roelofs

- In 1739 belijdenis te Noordwolde

Herv. Gemeente Noordwolde en Boyl, lidmaten 1730-1850

DTB 770 blad 9

(Doopt Margjes in 1737 en 1742.)

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Joke en Jacqueline,

Allereerst hartelijk dan voor jullie reacties.

Helaas levert dit geen directe gegevens op voor Jan en Immegien, maar wel weer wat duidelijkheid.

ad Joke:

1. Helaas zal het huwelijk niet gevonden worden in genoemde documenten.

2. Naar andere kinderen heb ik niet gezocht (ergens is een grens, maar ik neem de gegevens wel mee).

3. Ze hebben bestaan blijkt ook uit het quotisatiecohier en het lidmatenboek.

4. Vertrokken (Steenwijk?)

ad Jacqueline:

5. HCO 428/64 komt uit Steenwijk, kerkelijk

Ook in Steenwijk trouw wordt huwelijk genoemd

Jansen Jantje 1750 x Willem Brul

6. Zekerheid over de juistheid heb ik niet, maar Tressoar geeft:

Weststellingwerf, dopen, doopjaar 1731

Dopeling: Jantjen

Geboren  in Noordwolde

Gedoopt op 25 maart 1731 in Noordwolde en Boyl

Kind van Jan Thijssens en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : JENTJE of JANKE

Vader  : JAN TIJSES

7. DE andere gegevns ga ik verwerken, zie punt 2.

Groeten,

Bram

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Bram,

Juist omdat directe gegevens ontbreken lijkt het verstandig je grenzen zo ruim mogelijk trekken!

Broers en zussen van Jantje kunnen je op het spoor zetten van de namen van de ouders van Jan en Immegien, en als je broers en zussen van het echtpaar kunt vinden geeft dat weer allerlei nieuwe mogelijke aanknopingspunten.

Willem Brul is dragonder - ik weet niet of dat algemeen zo is, maar in mijn eigen kwartierstaat zie ik dat het huwen van militairen vaak generaties lang doorgaat.

Per slot van ontbreekt misschien ook de doop van (een) Tijs, en het onvindbare huwelijk kan behalve door het ontbreken van het trouwboek dus misschien ook wel verklaard worden uit het feit dat het elders is gesloten.

Tenslotte heb ik me denk ik niet duidelijk uitgedrukt:  ik twijfel niet aan de juistheid van de doop in 1731, maar aan die van het overlijden in 1806. Tenzij jij natuurlijk bewijzen hebt dat dit ovl de dopelinge uit 1731 betreft, denk ik dat het ws een andere Jantje Jans is -  uit Oldeberkoop. b.v. deze

Ooststellingwerf, huwelijken 1779

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 mei 1779 in Oldeberkoop

Man      : Pape Karsten afkomstig van Oldeberkoop

Vrouw    : Jantje Jans afkomstig van Oldeberkoop

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeberkoop Nijeberkoop 1731-1810

Inventarisnr.: DTB 550

Die van jou zat in Steenwijk, of misschien weer in Noordwolde of desnoods elders in Weststellingwerf - maar wat doet ze in Oldeberkoop? Daar zit de familie toch helemaal niet?

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Volgende gegevens staan als volgt vermeld op familysearch - het echtpaar met 6 kinderen

Pedigree Resource File

name: Jan Thyssen

gender: Male

AFN: 5411-DXJ

Marriages (1)

spouse: Immigje Roelofs (AFN: 5411-F4Q )

child 1: Jantjen Jans (AFN: 5411-FFL )

gender: Female

BIRTH 25 MAR 1731 NoardwÆ’lde

child 2: Aaltien Jans (AFN: 5410-01Q )

gender: Female

CHRISTENING 05 AUG 1736 NoardwÆ’lde

DEATH 21 DEC 1819 Pepergea

child 3: Roelof Jans (AFN: 5411-FRN )

gender: Male

BIRTH 20 SEP 1733 NoardwÆ’lde

child 4: Thys Jans (AFN: 540V-9NP )

gender: Male

CHRISTENING 07 MAY 1741

NoardwÆ’lde

child 5: Hiltje Jans (AFN: 5411-G19 )

gender: Female

BIRTH 11 JAN 1739 NoardwÆ’lde

child 6: Zijgjen Jans (AFN: 5411-GCC )

gender: Female

BIRTH 23 JAN 1744 NoardwÆ’lde

Groetend - Robert

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Jacqueline en Robert,

Hartelijk dank voor de aanvullende informatie.

Jacqueline,

1. Ik ben het volkomen met je eens dat extra informatie verhelderend kan werken, en zal deze opmerking ook zeker meenemen in mijn verder onderzoek.

2. Willem Brul was de enige Brul die in het leger gezeten heeft (beroepshalve). Na zijn legertijd is hij stadsratelwacht geweest!!

3. Volgens Robert is Thys geboren in 1841 ook in Noordwolde.

4. Het overlijden in 1806 klopt inderdaad niet, bewijs ontbreekt, was meer een voorbarige aanname mijnerzijds.

Willem Brul overleed in 1783, dus Jantje kan teruggegaan zijn naar Noordwolde, misschien hertrouwd.

Meer waarschijnlijk is:

Weststellingwerf overlijden/begraven 1811

Begraven: Jantjen Jans

Datum  :  16 februari 1811

Plaats  : Noordwolde

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Genoemd: JANKE JANS

Bron:

Tresoar

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Gemeente Weststellingwerf, register van overledenen 1806-1811, van 1806-1807

ook Aengwirden, Ooststellingwerf en Schoterland

Inventarisnr.: DTB 768

of

Weststellingwerf overlijden/begraven 1811

Begraven: Jantje Jans Baas

Datum  :  1 februari 1811

Plaats  : Noordwolde

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Genoemd: JANKE JANS

Bron:

Tresoar

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Gemeente Weststellingwerf, register van overledenen 1806-1811, van 1806-1807

ook Aengwirden, Ooststellingwerf en Schoterland

Inventarisnr.: DTB 768

Ook hier geen bewijs maar Noordwolde klopt wel!

Moet dit verder uitzoeken.

Groeten,

Bram

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Bram en anderen,

Op 7 mei 1741 is een Tijte geboren 

Weststellingwerf, dopen, doopjaar 1741

Dopeling: Tijte

Geboren  in Noordwolde

Gedoopt op 7 mei 1741 in Noordwolde en Boyl

Zoon van Jan Thijssens en niet genoemde moeder

Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811

Inventarisnr. : DTB 769

Nu kan dit fout zijn overgenomen uit het doopboek, daarvoor zou je de inschrijving moeten bekijken, of zelfs nog onzorgvuldig zijn ingeschreven destijds - maar hoe dan ook kan dit niet de bruidegom zijn uit 1752! En die doopt wel een Immigjen.

Met het generaties lang huwen van militairen bedoel ik, dat het een mogelijkheid is Jan Thijssen zelf ook soldaat was voor en misschien ook nog ten tijde van zijn huwelijk.

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...