Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Kerkarchief, Gereformeerde Kerk Scharnegoutum 1867-1970


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Geachte Medeonderzoekers

Vandaag 9 juni 2012 geplaatst 775 gefotografeerde pagina-s van het kerkarchief van de

Gereformeerde kerk te Scharnegoutum op

Please login or register to see this link.

Ook vindt u daar de;

Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconierekeningboeken,

Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, enz.

van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 205.805 gefotografeerde bladzijden

Het volgende project is Westhem en Wolsum

zie

Please login or register to see this link.

â–ªAalsum-Wetsens-1772-1812

â–ªAchlum-Hitzum-1656-1934

â–ªAnjum-1684-1812

â–ªAkkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden-1602-1812

â–ªBirdaard-Janum-1645-1796

â–ªBlija-Hogebeintum-1611-1980

â–ªDantumadeel-Trouwen-Gerecht-en-Doopsgezinden-1796-1809 

â–ªDantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook Zwaagwesteinde

â–ªDokkum-1605-1829   

â–ªDongjum-1671-1970 

â–ªDonkerbroek en Haule-1701-1934

â–ªEe-Engwierum-1659-1850

â–ªFerwerd-1654-1934

â–ªGaastmeer-Nijehuizum-1720-1939

▪Goënga-Gauw-Offingawier-1667-1918

â–ªHallum-1532-1934 en Doopsgezind Hijum

â–ªHeeg-1594-1915

â–ªHerbaijum-1730-1903

â–ªHolwerd-Diaconierekeningen-1749-1823

â–ªIJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns-1705-1852

â–ªJoure-1802-1856

â–ªJutrijp-Hommerts-1682-1812

â–ªMakkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897

â–ªMarrum-Westernijkerk-1619-1962

â–ªMetslawier-Niawier-1658-1850

â–ªMidlum-1605-1970

â–ªMinnertsga-1655-1882

â–ªNijland-1651-1812

â–ªOlde-Nijeberkoop-1714-1850

â–ªOosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966

â–ªOosthem-Abbega-Folsgare-1723-1812

â–ªOppenhuizen-Uitwellingerga-1599-1987

â–ªOudega-Idzega-Sanfirden-1742-1812

â–ªPeins en Zweins-1653-1971

â–ªReitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

â–ªRinsumageest-Sijbrandahuis-1628-tot-29 maart 1812

â–ªRied en Boer 1614-1972

â–ªSchalsum-1636-1971

▪Scharnegoutum-Loënga (Hervormd)-1645-1967

â–ªScharnegoutum (Gereformeerd) 1867-1970

â–ªSloten 1594-1934

â–ªTjerkgaast-Doniaga-St.Nicolaasga-Idskenhuizen-Legemeer=Langweer-1613-1936

â–ªTzum-1634-1909 

â–ªWanswerd-Jislum-1686-1977

â–ªWesthem en Wolsum  in bewerking

â–ªWijmbritseradeel-Trouwen-voor-het-Gerecht-1758-1811

â–ªWolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier

Please login or register to see this link.

Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief

van Friesland met ca. 232.665  familienamen,

ook uit andere Provincies, en ca. 205.075

gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...