Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Afkortingen op de BurgerlijkeStand-kaart


Ludmilla

Recommended Posts

  • Member Group

Afkortingen op BurgerlijkeStand-standkaart

A, a ambtshalve

A. Apostolische Gemeente

A.E. Anglicaans-Episcopale Kerk

A.I. Afgescheiden Israëlitische Gemeente

a.i. ambtshalve ingeschreven

AK aparte kaart (van de betr. persoon)

Arr.Rb. Arrondissementsrechtbank

B.D. buitengewoon dienstplichtig

B.S. Burgerlijke Stand

C, C1, C2 bij controle gebleken

C.A. Christelijk Afgescheiden Gemeente

C.E. Christelijk Evangelische Gemeente

C.G. Christelijk Gereformeerde Kerk

Contr. bij controle gebleken

D (gewoon) dienstplichtig

D, dochter

D. Doopsgezinde Gemeente

D.E. Duitse Evangelische Gemeente

Dv dochter van

E.B. Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)

E.L. Evangelisch Luthers Kerkgenootschap

E.P. Engelse Presbyteriaanse Gemeente

G.D. gewoon dienstplichtig

G.G. Gemeente van Gedoopte Christenen

G.G. Gereformeerde Gemeente

G.K. Gereformeerde Kerken

G.K. Gestichtskaart

G.O.K. Gereformeerde Gemeente onder het Kruis

Geen Geen kerkgenootschap of vereniging metgodsdienstig

doel

Gev. B.S. geverifieerd in Burgerlijke Stand

h, huisvrouw

H. hoofd (in kolom beroep / bedrijf)

H.A. Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk

H.A.E.A. Hersteld Apostolische Zendings-gemeente in de Eenheid

der Apostelen

H.K. hulpkaart

H.L. Hersteld Evangelisch Luthersch Kerk-genootschap

HL ? onbekend

hv huisvrouw van

i, inwonend

I.R. invaliditeitsrente

inw. inwonend

l.g. laatste gemeente van inwoning

L.H. Leger des Heils

L.S. Landstorm

N.D. niet dienstplichtig

N.H. Nederlands/Nederduits Hervormd Kerkgenootschap

N.I. Nederlands Israëlitisch Kergenootschap

N.Zb. Nederlandsche Zionistenbond

O ondergeschikte (in kol. beroep / bedrijf)

O.C., O.R. Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

(Oud Katholiek)

O.G. Oud-Gereformeerde Gemeente

O.G.K. Oud-Gereformeerde Kerk

O.R. ouderdomsrente (+ nummer enkantoor van toekenning)

P pensioen

P.I. Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap

P.P. pensioen van het ABP

Pers. persoonskaart aangelegd (1939 )

PK persoonskaart aangelegd (1939)

R. Remonstrantse Broederschap

R.K. Rooms Katholiek Kerkgenootschap

S scheiding

S. Schotse Gemeente

Shv gescheiden huisvrouw van

T scheiding van tafel en bed na 5 jaar

Th.V. Theosophische Vereniging

Tvgd toeziend voogd

V.G. Vrije Gereformeerde Gemeente

v.o. (w.) vertrokken onbekend waarheen

v.o.c. vertrokken onbekend waarheen, gebleken bij controle

Vbl. Rg. Verblijfregister

VD Vreemdelingendienst

VT volkstelling, b.v. (19)20 / (19)21

W. Waalse Gemeente

z zoon

Z. Zendingsgemeente

Z.A. Nederlandse Vereeniging van Zevende-dags-

Adventisten

Z.a. ? onbekend

Z.R. Zee-Risico, uitkering ingevolge de Oorlogszee-

ongevallenwet.

zv zoon van

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hoi Ramon,

Bedankt voor deze vermeldingen en die gaan we bewaren!

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap_clap.gif" alt="B-5">

Tot mijn grote schande moet ik bekennen dat ik te weinig naar die afkortingen kijk, maar ze zijn wel degelijk van belang!

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_ashamed0002.gif" alt="A9!">

groetjes,

Charlotta

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...