Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Is Johannes Michiels Tromp stamvader van de familie Tromp in de USA ?


Recommended Posts

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

ik kom ergens de volgende tekst tegen:

Mogelijk heeft Hylke Michiels een broer Hans (Johannes) gehad die in 1707 met een groot gezin naar Amerika is vertrokken.

Deze Hans huwt in Pennsylvania en uit dat huwelijk wordt op 25 december 1715 een zoon Michiel geboren, die als Michiel Hansen Tromp de stamvader is geworden van het Amerikaanse geslacht Tromp.

Heeft iemand de mogelijkheid iets over deze Hans of Johannes Michiels (Tromp) te vinden en ook of deze afkomstig is uit Woudsend in Friesland ?

Hylke Michiels is deze:

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1678

Dopeling: niet genoemd

Gedoopt op 4 juli 1675

Zoon van Michiel Ages en Yns Palses

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Herv. gem. Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge, doop 1609-1811

Inventarisnr. : DTB 887

Wymbritseradeel, huwelijken 1697

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 augustus 1697

Man       :  Hylke Michiels afkomstig van Woudsend

Vrouw     : Wytske Tietes Hettinga afkomstig van Langweer

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge

1608-1811, Hiaat 1638-1691

Inventarisnr.: DTB 888

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ken je dit al, Maikel, uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad, jrg.17 ?

Please login or register to see this image.

tromp2.jpg

tromp3.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Mantegna,

Dank voor je bijdrage.

Ik ken een bijna identieke tekst die in november 1964 in de Nederlandsche Leeuw is gepubliceerd, ook van Mr. A.S. Miedema.

Mijn vraag blijft of de opmerking over de genoemde stamvader Hans of Johannes Tromp klopt.

In Woudsend (of Friesland) kan ik geen doop vinden !

Ik heb overigens in mijn openingsvraag de doopgegevens aangepast, ik had aanvankelijk de doop van een broer Age vermeld maar het ging om de doop van een niet met name genoemde zoon van Michiel Ages.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

misschien moet ik het onderstaande ook nog vermelden, ik kwam het bij het doorlezen van diverse zaken nog tegen:

Op 15 april 1693 wordt te Woudsend de nalatenschap beschreven van Michiel Ages op aangifte van diens weduwe Jaerd Jans en op verzoek van Douwe Ages en Doede Sytses als voogden over Pals en Hylke Michiels, kinderen van de overledene bij Yns Palses.

Kind Age is dan blijkbaar reeds overleden maar er wordt ook geen Johannes (of Hans) vermeld.

Mijn voorlopige conclusie is dan ook dat de stamvader van de amerikaanse Tromp géén zoon was van Michiel Ages.

En daarmee lijkt de theorie van Mr. A. S. Miedema dus onjuist.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Hallo Maikel,

Ik heb het artikel in de Nederlandsche Leeuw van 1964, kolom 383 en verder doorgelezen. Het lijkt me dat er totaal geen bewijs voor de hypothese wordt geleverd. Aan de andere kant hebben we wel de inventarisatie uit WYM Q14, folio 86 (15 april 1693), die plaatsvond naar aanleiding van het overlijden van Michiel Ages. De bedoeling van deze inventarisatie is om tot scheiding te komen tussen zijn twee onmondige voorkinderen Pals en Hylke enerzijds, en de weduwe Jaard Jans, stiefmoeder van die twee kinderen, anderzijds. Als er nog een gegadigde was geweest, dan was die genoemd, ook indien hij/zij reeds meerderjarig was. Kortom: ik geloof er helemaal niets van dat er een Amerikaanse tak op die plaats is ontsproten aan deze familie. Drs. Y. Brouwers, auteur van het boek "Vier eeuwen Tromp van Woudsend" noemt de aanname van Miedema (overigens vóór 1964 overleden) niet eens. Maar dat kan ook omdat hij niet op de hoogte ervan was.

groetjes, Andries.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Interessant dat een eerdere publikatie, met de kennis van nu, mogelijk ontkracht kan worden. Is het dan zo, als jullie daar zeker van zijn, dat er een officiele publikatie volgt in een van "de vakbladen" waarin jullie bevindingen staan?

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Ramon,

Op 15 april 1693 wordt te Woudsend de nalatenschap beschreven van Michiel Ages op aangifte van diens weduwe Jaerd Jans en op verzoek van Douwe Ages en Doede Sytses als voogden over Pals en Hylke Michiels, kinderen van de overledene bij Yns Palses.

Kind Age is dan blijkbaar reeds overleden maar er wordt ook geen Johannes (of Hans) vermeld.

Bovenstaande is wat Andries en ik tegenkwamen in de friese archieven, de conclusie die we beide trekken is dat die Hans / Johannes Tromp waar dhr Miedema naar refereert, waarschijnlijk niet een zoon van Michiel Ages is.

Is dat gegeven voldoende om dan te concluderen dat die Hans Tromp er niet bij hoort ?

Ik durf dat niet aan, Andries misschien wel ? Andries is veel meer thuis in zaken van vóór 1812.

Het liefst zou ik willen dat iemand het begin van de familie Tromp in Amerika in kaart kan brengen.

Of misschien al heeft gedaan.

Pas dan durf ik een definitief oordeel te vellen.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Dat heb ik ook gedacht Maikel. Er wordt gesproken van een groot gezin dat naar Amerika emigreert. Als de namen van de kinderen bekend zouden zijn zouden er vast conclusies kunnen worden getrokken met betrekking van al dan niet verwant zijn aan de Woudsender Trompfamilie. Maar zowel het artikeltje in ANF als dat in de NL reppen met geen woord over de samenstelling van dat geëmigreerde gezin. Dus Ramon, vooralsnog brand ik mijn handen er niet aan. Maar misschien is er iets over gepubliceerd in de States?

groet, Andries.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...