Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Overijssel: Digitale uitgave van de Kadastrale Atlas 1832


Maikel Galama

Recommended Posts

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

van het Overijssels archief verscheen onderstaand bericht over de digitale uitgave van de Kadastrale Atlas 1832 van Overijssel.

Zie ook:

Please login or register to see this link.

Groetjes, Maikel

8 juni De in de negentiende eeuw ingevoerde grondadministratie is een rijke bron van gegevens over de mensen die hier vroeger leefden, hun bezittingen, economische activiteiten en woonomgeving.

Op 8 juni presenteert de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832 een digitale uitgave, bestaande uit een DVD en een CD-Rom met alle kadastrale kaarten en gegevens van Overijssel in 1832.

Met de presentatie van een digitale uitgave rondt De Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832 een project van twintig jaar af. De doelstelling van de stichting was: “Voor de gehele provincie Overijssel de oudste kadastrale gegevens uit 1832 op uniforme wijze te publicerenâ€. Hiermee is aan die doelstelling voldaan.

Meer digitale uitgaven

Tot nog toe heeft de Stichting 15 atlassen met daarin 27 gemeenten gepubliceerd, waarvan 11 in boekvorm. Intussen werd het vanwege digitalisering veel goedkoper en eenvoudiger om digitaal uit te geven. Hiervan hebben de gemeenten Giethoorn, Haaksbergen en Enschede/Lonneker gebruik gemaakt. Kampen e.o. hebben gekozen voor een combinatie: de kaarten in een papieren kaartenmap; de administratieve gegevens (de OAT) op een CD-Rom.

Heel Overijssel digitaal

Nu, in 2012, zijn ook de 35 overgebleven gemeenten van de in totaal 62 gemeenten in 1832 bewerkt. De hele provincie Overijssel is nu digitaal met teksten, percelen en kaarten te raadplegen. In 20 jaar tijd is er een enorme hoeveelheid werk verricht door veel vrijwilligers en medewerkers van historische verenigingen en het Historisch Centrum Overijssel. Er zijn in die 20 jaar 1500 kadastrale minuutplans gedigitaliseerd en ca 250.000 percelen ingevoerd in een database.

Extra's

De nieuwe uitgave biedt dezelfde informatie als de eerder uitgegeven boeken, maar de vorm is anders: geheel digitaal. Dit biedt de mogelijkheid om de inhoud efficiënter te presenteren. De uitgave biedt dan ook veel extra’s. Zo zijn er door de samensteller meer dan anderhalf miljoen hyperlinks aangebracht die een koppeling vormen tussen kaarten en de administratieve gegevens (OAT’s). Hiermee kan men gemakkelijk vanuit de OAT naar de betreffende kaart klikken. Ook is het mogelijk snel op naam van de eigenaar te zoeken.

Een andere extra toevoeging zijn de scans/foto’s van de kadastrale kaarten en de figuratieve schetsen bij het proces verbaal van grensbepaling. Deze scans kunnen worden geprint. Kortom: de nieuwe uitgave bevat een rijke inhoud!

Watwaswaar en HisGis

Intussen kwam het initiatief, door DIVA, om een landelijke website te presenteren voor alle Nederlandse kadasterkaarten (de minuutplans) en de bijbehorende administratie (de OAT’s). Dit was in eerste instantie de website “De Woonomgevingâ€, later opgevolgd door “WatWasWaarâ€.

De bestaande gemeentelijke kadastrale atlassen zijn in een snel tempo gedigitaliseerd en in een geografisch informatiesysteem (Gis) gezet. De nog onbewerkte gemeenten, zijn door een team van vrijwilligers ter hand genomen. Het resultaat: in het voorjaar van 2010 stonden alle percelen met bijbehorende informatie in een database.

Een van de leden van de Stichting Kadastrale Atlas van Overijssel 1832 (Jos H.G. Schmit) had alle 1517 kaarten gedigitaliseerd in het kader van een vrijwilligersproject, waarna ze konden worden verzameld tot gemeenten, konden worden gegeorefereerd en vervolgens gekoppeld aan de OAT.

Vervolgens kwam in 2005 Hans Mol van de Fryske Akademy met het initiatief van HisGis; een historisch geografisch informatiesysteem dat op den duur heel Nederland zal beslaan. Daarom zijn de Overijsselse gegevens zowel te vinden op www.hisgis.nl en www.Watwaswaar.nl. Beide websites hebben veel gemeen, maar wat de functionaliteit betreft zijn er verschillen. Geen overlap, maar een aanvulling.

Een belangrijk argument om de keuze te maken voor een Gis applicatie is dat hierdoor  mogelijkheden worden geboden tot het leggen van verbanden, zowel in tijd als in thema’s. In de toekomst zal het mogelijk zijn om met dit geografisch informatiesysteem allerlei kaartlagen aan elkaar te koppelen.

Woord van dank

Een aantal mensen verdient een vermelding voor hun jarenlange inzet. Dat zijn Jos H.G. Schmit, die alle 1500 kaarten heeft gedigitaliseerd, veel OAT’s heeft gecontroleerd en de DVD heeft ontworpen. Piet den Otter van het HCO heeft als voorzitter van de Stichting Kadastrale Atlas 1832 naast het coördineren ook het lezenswaardig artikel over de invoering van het Kadaster geschreven. Geert Hannink heeft samen met Jan Wigger, medewerker van het HCO, het lokale verloop van de kadastrering beschreven.

Aan de reeds eerder uitgegeven boeken is verder meegewerkt door Anne-Marie Evertse-Crince Le Roy, Harm Hoving, Johan Admiraal en Henk Bordewijk.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...