Jump to content

Doop-Trouw en Lidmaten van diverse plaatsen in Friesland aangevuld


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Doop-Trouw en Lidmaten van diverse plaatsen in Friesland aangevuld

Geachte Medeonderzoekers

Vandaag 24 mei 2012 geplaatst 3569 gefotografeerde pagina’s Dopen, Trouwen, Lidmaten aangevuld van IJsbrechtum-Tjalhuizum en Tirns, Rinsumageest en Sijbrandahuis, Dokkum huwelijken bevestigd door het Gerecht, Verenigde Christelijke gemeente, Remonstrantse gemeente, Doopsgezinde gemeente Anjum, Olde en Nijeberkoop, Jutrijp en Hommerts, Nijland, Ee en Engwierum, Dantumawoude Doopsgezind, Metslawier en Niawier, Wolvega. op

Please login or register to see this link.

Verder;

Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconierekeningboeken,

Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, enz.

van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 196.207 gefotografeerde bladzijden

zie

Please login or register to see this link.

â–ªAalsum-Wetsens-1772-1812

â–ªAchlum-Hitzum-1656-1934

â–ªAnjum-1684-1812

â–ªAkkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden-1602-1812

â–ªBirdaard-Janum-1645-1796

â–ªBlija-Hogebeintum-1611-1980

â–ªDantumadeel-Trouwen-Gerecht-en-Doopsgezinden-1796-1809 

â–ªDantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook Zwaagwesteinde

â–ªDokkum-1605-1829   

â–ªDongjum-1671-1970 

â–ªDonkerbroek en Haule-1701-1934

â–ªEe-Engwierum-1659-1850

â–ªFerwerd-1654-1934

â–ªGaastmeer-Nijehuizum-1720-1939

▪Goënga-Gauw-Offingawier-1667-1918

â–ªHallum-1532-1934 en Doopsgezind Hijum

â–ªHeeg-1594-1915

â–ªHerbaijum-1730-1903

â–ªHolwerd-Diaconierekeningen-1749-1823

â–ªIJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns-1705-1852

â–ªJoure-1802-1856

â–ªJutrijp-Hommerts-1682-1812

â–ªMakkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897

â–ªMarrum-Westernijkerk-1619-1962

â–ªMetslawier-Niawier-1658-1850

â–ªMidlum-1605-1970

â–ªMinnertsga-1655-1882

â–ªNijland-1651-1812

â–ªOlde-Nijeberkoop-1714-1850

â–ªOosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966

â–ªOosthem-Abbega-Folsgare-1723-1812

â–ªOppenhuizen-Uitwellingerga-1599-1987

â–ªOudega-Idzega-Sanfirden-1742-1812

â–ªPeins en Zweins-1653-1971

â–ªReitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

â–ªRinsumageest-Sijbrandahuis-1628-tot-29 maart 1812

â–ªRied en Boer 1614-1972

â–ªSchalsum-1636-1971

▪Scharnegoutum-Loënga-1645-1967

â–ªSloten 1594-1934

â–ªTjerkgaast-Doniaga-St.Nicolaasga-Idskenhuizen-Legemeer=Langweer-1613-1936

â–ªTzum-1634-1909 

â–ªWanswerd-Jislum-1686-1977

â–ªWijmbritseradeel-Trouwen-voor-het-Gerecht-1758-1811

â–ªWolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier

Please login or register to see this link.

Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief

van Friesland met ca. 232.665  familienamen,

ook uit andere Provincies, en ca. 196.207

gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...