Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Doop-Trouw en Lidmaten van diverse plaatsen in Friesland aangevuld


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Doop-Trouw en Lidmaten van diverse plaatsen in Friesland aangevuld

Geachte Medeonderzoekers

Vandaag 24 mei 2012 geplaatst 3569 gefotografeerde pagina’s Dopen, Trouwen, Lidmaten aangevuld van IJsbrechtum-Tjalhuizum en Tirns, Rinsumageest en Sijbrandahuis, Dokkum huwelijken bevestigd door het Gerecht, Verenigde Christelijke gemeente, Remonstrantse gemeente, Doopsgezinde gemeente Anjum, Olde en Nijeberkoop, Jutrijp en Hommerts, Nijland, Ee en Engwierum, Dantumawoude Doopsgezind, Metslawier en Niawier, Wolvega. op

Please login or register to see this link.

Verder;

Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconierekeningboeken,

Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, enz.

van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 196.207 gefotografeerde bladzijden

zie

Please login or register to see this link.

â–ªAalsum-Wetsens-1772-1812

â–ªAchlum-Hitzum-1656-1934

â–ªAnjum-1684-1812

â–ªAkkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden-1602-1812

â–ªBirdaard-Janum-1645-1796

â–ªBlija-Hogebeintum-1611-1980

â–ªDantumadeel-Trouwen-Gerecht-en-Doopsgezinden-1796-1809 

â–ªDantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook Zwaagwesteinde

â–ªDokkum-1605-1829   

â–ªDongjum-1671-1970 

â–ªDonkerbroek en Haule-1701-1934

â–ªEe-Engwierum-1659-1850

â–ªFerwerd-1654-1934

â–ªGaastmeer-Nijehuizum-1720-1939

▪Goënga-Gauw-Offingawier-1667-1918

â–ªHallum-1532-1934 en Doopsgezind Hijum

â–ªHeeg-1594-1915

â–ªHerbaijum-1730-1903

â–ªHolwerd-Diaconierekeningen-1749-1823

â–ªIJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns-1705-1852

â–ªJoure-1802-1856

â–ªJutrijp-Hommerts-1682-1812

â–ªMakkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897

â–ªMarrum-Westernijkerk-1619-1962

â–ªMetslawier-Niawier-1658-1850

â–ªMidlum-1605-1970

â–ªMinnertsga-1655-1882

â–ªNijland-1651-1812

â–ªOlde-Nijeberkoop-1714-1850

â–ªOosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966

â–ªOosthem-Abbega-Folsgare-1723-1812

â–ªOppenhuizen-Uitwellingerga-1599-1987

â–ªOudega-Idzega-Sanfirden-1742-1812

â–ªPeins en Zweins-1653-1971

â–ªReitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

â–ªRinsumageest-Sijbrandahuis-1628-tot-29 maart 1812

â–ªRied en Boer 1614-1972

â–ªSchalsum-1636-1971

▪Scharnegoutum-Loënga-1645-1967

â–ªSloten 1594-1934

â–ªTjerkgaast-Doniaga-St.Nicolaasga-Idskenhuizen-Legemeer=Langweer-1613-1936

â–ªTzum-1634-1909 

â–ªWanswerd-Jislum-1686-1977

â–ªWijmbritseradeel-Trouwen-voor-het-Gerecht-1758-1811

â–ªWolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier

Please login or register to see this link.

Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief

van Friesland met ca. 232.665  familienamen,

ook uit andere Provincies, en ca. 196.207

gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...