Jump to content

Hinke Kobus x Hessel Sijmens Jongsma


gerri van dijk

Recommended Posts

  • Member Group
gerri van dijk

Hallo allemaal

Hinke (henke) Kobus de zuster van mijn stamvader Tjeerd Kobus van Dijk is overleden op 5 august 1846 te Rauwerd op de leeftijd van 97 jaar en 5 maanden. Volgens het overlijdens akte is Henke  de weduwe van Hessel Sijmens Jongsma

Ik heb overal al gezocht maar kom geen Henke en Hessel tegen in Tresoar. Wel dit:

Menaldumadeel, huwelijken 1774

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 september 1774

Man      : Hessel Simons afkomstig van Oosterbierum

Vrouw    : Rinske Jacobs afkomstig van Berlikum

Opmerking : gehuwd te Oosterbierum

Gestandaardiseerde namen: HESSEL SIEMENS en RINSKE JAKOBS

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum 1772-1811

Inventarisnr.: DTB 503

Mijn eerste vraag; Zijn Hinke (Henke) en Rinske de zelfde persoon.

Ik ga verder met het verhaal:

Hessel Sijmens is eerder getrouwt met Taetske Reins Baard(a) Ze krijgen 3 kinderen

Sijmon ged. 14-12-1766 Oosterbierum, soldaat in het leger van Napoleon, ovl 22-3-1812 als Sijmen Aessels Jongsma in Maagdenburg

Wijtske ged. 24-7-1768 Oosterbierum x Petrus Wink

Reijn ged. 15-11-1772 oosterbierum / het geboorte akte vermeld dat de moeder is reeds overleden

Dan vraag ik me af of Hessel Sijmens Jongsma en Hinke Kobus toch wel een zoon krijgen die ze Rein genoemd hebben:

Deze Rein (misschien vernoemt naar de eerste Rein die dan overleden is?) is geboren circa 1788 (kan geen doop vinden)  in Franeker en trouwt 20-5-1810 te Sneek met Marijke Pieters Bloksma. ze krijgen 7 kinderen:

Gatse geb Feb 1810 Sneek, ovl 12-4-1811 vernoemt naar zijn moeders net overleden zuster

Hessel 1813 Sneek - vernoemt naar Rein's vader?

Pieter 1814 Sneek - vernoemt naar Marijke's vader?

Hinke 1817 Sneek - vernoemt naar vader's moeder (dus Hinke Kobus)?

Geertruida

Gadske

Hessel

Rein Hessels Jongsma overleed op 8 - 11-1859, in Balk, ouders niet bekent.

Boven vermeld is maar een hypothese (hypothesis) en ik ben zoek aanknoop punten. Wie weet meer?

Zijn Hinke en Rinske een en de zelfde persoon?

was Hessel weduwe by zijn trouw met Rinske?

Is Rein Hessels Jongsma (1788) de zoon van Hessel en Hinke?

met vriendelijk groeten

Winnipeg, Canada

Gerri 

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Gerri,

voordat ik alles nakijk (vanavond niet meer hoor !) wil ik je vragen of je de site : www.allefriezen.nl kent.

Op deze site staan de volledige aktes, zoals die van Renke Kobus haar overlijden, zie:

Please login or register to see this link.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
gerri van dijk

Hallo Maikel

De website Alle Friezen is mij bekent. De gegevens van Rein Hessels Jongsma en Marijke Pieters Bloksma en kinderen komen uit Tresoar en dan verder nagekeken in Alle Friezen. Alles klopt 

Ik heb ook in Memorie van Successie gezocht maar kan geen memorie van Rein vinden. Wel van Marijke. Zij is overleden op 4 januari 1827 in Sneek - memorie - geen onroerend good tot de nalatenschap; Tekst - Onvermogend.

mvg

Gerri

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Gerri,

ik heb de door jou genoemde zaken grotendeels bekeken maar durf geen uitspraak te doen over de juistheid ervan.

In de overlijdensakte van Henke Kobus staat dat ze dochter is van Kobus Johannes en Antje Hanzes maar ook dat brengt geen nieuwe feiten met zich mee.

Rinske Jacobs wordt ze in 1774 genoemd, waarom niet Rinske (Ja)kobus ?

Zou ze eerder getrouwd geweest zijn of toch iemand anders ?

De overlijdensakte van Rein Hessels Jongsma vond ik heel bijzonder, met name de zinnen:

weduwnaar van vrouw

zoon van ouders

Ik hoop voor jou dat iemand anders je verder kan helpen.

Groetjes en succes verder, Maikel

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
joke andriessen

Hallo Gerri,

Helaas kom ik er ook niet uit.

Wel twee foutjes: overlijden Henke Kobus was op 05-08-1845

Geboorte Gatske was in 1811

Wel deze gevonden:

Quotisatiekohieren 1749

Cobus Johannes, Baarderadeel

              Plaats:  Oosterwierum

        Omschrijving:  gemeen arbeider

          Gezin volw:  2 en kind: 1

              Aanslag:  15-6-0

            Verhoging:

            Vermogen:

                Bron:  Baarderadeel, fol. 25

Gestandaardiseerde naam: JAKOB (m) JOHANNES

Mogelijk haar vader?

Groet, Joke

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
gerri van dijk

Hallo

Maikel en Joke bedankt voor het mee denken.

Je heb gelijk Joke ik had de gegevens verkeerd overgenomen van mijn stamreeks.

Cobus Johannes uit Oosterwierum genoemd in de Quotisatiekohieren van 1749 is inderdaad de vader van Hinke, Tjeerd en nog en zoon Hotze (van Dijk) Alle drie hebben als ouders Cobus Johannes en Antje Hanz(s)es.

mvg 

Gerri

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...