Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Index met familienamen weer aangevuld met 790 familienamen


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Geachte Mede Onderzoekers

De index met familienamen op mijn website

Please login or register to see this link.

Zijn weer aangevuld met 790 familienamen, zodat het totaal staat op 232.665

In dit archief wordt iedereen vermeld die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad,

en dat zijn personen die komen uit bijna alle provincies van Nederland, België, Duitsland, Rusland, Noorwegen,

Zweden, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen inwoners van Friesland).

Wat vindt u in dit Provinciaal Bestuurlijk Archief?,

Dat kan zijn: een enkele aantekening.

Het aanvragen van een vergunning vaak met een tekening of blauwdruk erbij.

Veel handgeschreven brieven met handtekeningen.

Rechtbankverslagen.

Gegevens over de Universiteit van Franeker met plattegrond van de Universiteit.

Ook volledige belastingdossiers/dwangbevelen, en executieverkopen met vermelding van de in beslag genomen goederen.

Aanleg van de eerste verharde wegen in Friesland.

Lijsten met alle Gezinshoofden van een dorp vaak met het huisnummer erbij.,

Geneesheren die een verklaringen afgeven, als er weer eens een besmettelijke ziekte was geconstateerd,

soms een heel dossier met de namen van de zieke personen erbij.

Personen die een paspoort nodig hebben om naar het buitenland te gaan in de 1e Wereldoorlog 1914-1918.

Dossiers van gestrande en/of gezonken schepen vaak met hele inventarislijsten en namen van de bemanning erbij,

ook de namen van de Bergers van de goederen worden dan vermeld.

Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Schoolonderwijzers, Soldaten ook met Signalement erbij, Deserteurs,

Soldaten naar Ned. Indien, Gestrafte Soldaten, Molenaars, Kooplieden, Wezen en Vondelingen enz. enz.

Een Luilekkerland voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten, dan alleen maar namen en datums

Voor de onderzoekers met Friese voorouders ruim 192.638 gefotografeerde paginas van kerkarchieven zoals o.a.

Doop-Trouw-Begraaf-Lidmaten- Diaconierekeningen enz. van veel kerkelijke gemeenten.

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...