Jump to content

Harlingen


Petra

Recommended Posts

  • Member Group

Laat ik dan eens een Friese vraag stelllen... is er iemand onder ons die Harlingen in de vingers heeft? 

Ik ben bezig met een stamreeks. Oudste generatie tot dusver:

Arjen Gerrits, van Harlingen, doop en ouders niet gevonden. Hij tr. Harlingen 6-11-1729 Jiskien Kaspers (haar doop trof ik daar wel aan: Iskie, dr. van Casper Claeses en Becke Claeses, op 10-11-1700). Slechts één kind aangetroffen: Klaas (ged. Harlingen 11-6-1730).

Andere kinderen zouden prima zijn, puur ter aanvulling, maar het gaat mij toch vooral om Arjen. Kan iemand hem thuisbrengen?

Alvast bedankt natuurlijk.... Petra.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Hallo,

het is een vrij lastige. Ik vind deze benoeming (=authorisatie) van voogden:

HAR O5, 28 feb 1748. Authorisatie van Jan Harmens, schoolmeester, en Claas Nauta, distillateur, tot curatoren over de minderjarige Klaas Arjens, zoon van wijlen Arjen Gerrits, in leven mr.ijzersmid, conform codicil van Arjen dd. 18 feb 1748.

Dat maakt het in ieder geval hoogst waarschijnlijk dat er maar één kind is (anders waren de andere wel genoemd). Curatoren (=voogden) zijn meestal familie, dus misschien levert het antecedentenonderzoek van hen wat op.

groeten, Andries.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Dag Andries, dat is dan het eerste aanknopingspunt!  Hartelijk dank. Of die voogden echt familie waren?  De schoolmeester ter plaatse werd er meestal bijgesleept als er geen naaste verwanten in de buurt waren. Claas Nauta, dat zou kunnen, maar ook dat kan gewoon een notabele zijn geweest.

Het lijkt me inderdaad wel duidelijk dat Klaas het enige kind is. (Geen andere dopen en gezien de datering - de ouders zijn minder dan 20 jaar getrouwd geweest - ook geen andere minderjarige kinderen, tenzij uit een onverhoopt eerder huwelijk van de man.) Ik heb niet zo gek veel routine in Fries onderzoek, kun jij misschien aangeven in welke bronnen ik dat "codicil" en een eerder testament zou kunnen zoeken?

Groet, Petra.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Hallo Petra,

testamenten en aanverwante zijn zo goed als helemaal niet bewaard gebleven. Ook zijn in de 18e eeuw in Harlingen niet veel eigenlijke weeszaken te vinden. Het enige dat ik op dit moment als overweging mee kan geven is dat Arjen niet in het burgerboek staat. Dat was klaarblijkelijk niet nodig - en toch is hij er niet gedoopt. Daardoor viel deze mij op:

Burgerboek Harlingen 1699

Legt de belofte af: Gerrit Arjens

Datum: 5 juni 1699

Geboren te Vrouwenparochie

Dat leidt dan weer naar dit huwelijk:

Bildt, het, huwelijken 1698

Vermelding: Derde proclamatie op 27 februari 1698 in St. Annaparochie

Man       : Gerrit Ariens afkomstig van St. Annaparochie

Vrouw     : Tzietske Jobs afkomstig van Harlingen

Twee dopen te vinden:

Het Bildt, dopen, doopjaar 1699

Dopeling: Aarien

Gedoopt op 5 februari 1699 in St. Annaparochie

Zoon van Gerrijt Aariens en niet genoemde moeder

en

Harlingen, dopen, doopjaar 1702

Dopeling: Hans

Gedoopt op 19 januari 1702 in Harlingen

Kind van Gerrit Arriens en Titske Jobs

Zouden dit de goede ouders kunnen zijn?

groeten, Andries

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Zolang er geen beter alternatief is ga ik nog maar even verder. Tjitske Jobs eerste huwelijk:

Harlingen, huwelijken 1691

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 maart 1691

Man      : Hans Gerryts afkomstig van Almenum

Vrouw    : Tzietskien Jobs afkomstig van Wynaldum

Daar komt de naam Hans dus vandaan. Volgens het lidmatenboek van Midlum, zij doen daar op 12 feb 1693 belijdenis, is hij mr.schuitmaker. Zij staat alleen op de lidmatenlijst van 1701. Het Harlinger lidmatenregister vermeldt haar inschrijving, op attestatie van Midlum, op 14 apr 1701, als vrouw van Gerrit Ariens (die zelf blijkbaar geen lidmaat is geworden). Overigens wordt ook Arjen Gerrits nooit lid!

Het enige kind uit het eerste huwelijk:

Franekeradeel, dopen, doopjaar 1693

Dopeling: Aaltje

Gedoopt op 16 april 1693 in Midlum

Kind van Hans Gerryts, schuitmaker en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : EELSE of AALTJE

Vader  : HANS GERRITS

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Herv. gem. Midlum, doop 1656-1811

En dan wordt het stil ...

groeten, Andries.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Andries... ik heb dit even laten bezinken.

Jouw commentaar over gebrek aan bronnen in het 18e eeuwse Harlingen is verhelderend genoeg. Dat betekent dat ik niet specifiek voor dit doel naar Leeuwarden hoef te reizen?

Gerrit Arjens was dus import in Harlingen: de timing klopt perfect. Als we jouw gegevens volgen -- ik vertaal de gegevens uit de bronnen nu naar een genealogische opstelling (en ik vertaal die "belofte" naar een doopsgezinde levensopvatting):

I. Gerrit Arjens, van St. Annaparochie (Het Bildt), doopsgezind, burger Harlingen (op belofte) 5-6-1699, otr. (3e proclamatie St. Annaparochie 27-2-1698) Tjitske [Tzietskien, Titske] Jobs, van Wijnaldum, belijdenis Midlum 12-2-1693, nog vermeld 1701, lidmaat Harlingen (op att. van Midlum) 14-4-1701; zij tr. 1. Harlingen 22-3-1691 Hans Gerryts, van Almenum, schuitmaker, belijdenis Midlum 12-2-1693.

Uit het huwelijk van Tjitske Jobs met Hans Gerrits:

a. Aaltje Hansen, ged. Midlum 16-4-16193.

Uit dit huwelijk:

1. Aarien Gerrits, ged. St. Annaparcohie 5-2-1699, volgt II.

2. Hans Gerrits, ged. Harlingen 19-1-1702.

Ik heb sterk het gevoel dat je hier goed zit?  Alles past.  Tenzij je nog bezwaren, kritiek of aanvullingen hebt op mijn interpretatie, houd ik dit er voorlopig in. Geweldig!

Petra.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Ik ben het helemaal met je schema eens, Petra. En ook vind ik dit goed gesteld:

Ik heb sterk het gevoel dat je hier goed zit?
Het klopt allemaal mooi, maar ik vind het bewijs nog onvoldoende. Als het weer wat minder wordt zal ik er nog eens naar kijken, maar tenzij er een toevalsvondst opduikt vrees ik het ergste. Hoewel: als er iemand meeleest die op een andere manier bij deze lieden is beland, en daardoor aanvullingen kan geven?

groeten, Andries

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...