Jump to content

Dopen en Trouwen Rinsumageest en Sijbrandahuis 1628-1810


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Geachte Medeonderzoekers

Vandaag 24 maart 2012 geplaatst 631 gefotografeerde pagina’s Dopen en Trouwen Rinsumageest en Sijbrandahuis 1628-1810 op

Please login or register to see this link.

Verder;

Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconierekeningboeken,

Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, enz.

van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 189.231 gefotografeerde bladzijden

zie

Please login or register to see this link.

Aalzum-Wettens 1772-1812

Achlum-Hitzum 1656-1934

Akkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden 1602-1812

Anjum 1684-1812

Birdaard en Janum 1645-1796

Blija en Hogebeintum 1611-1980

( Trouwen Gerecht ook Doopsgezinden) 1796-1805

Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898

Dokkum DTB

Dongjum-1671-1970

Donkerbroek en Haule-1701-1946

Ee en Engwierum 1659-1850

Ferwerd-1654-1958

Gaastmeer-Nijehuizum 1720-1939

Goënga, Gauw, Offingawier 1667-1916

Hallum-1532-1934

Heeg-1594-1915

Herbaijum-1730-1903

Hijum Doopsgezind 1654-1670, 1701-1708, 1730, 1761-1810, 1848

Joure-1802-1856

Jutrijp-Hommerts 1682-1812

Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897

Marrum-Westernijkerk-1619-1962

Midlum 1605-1970

Minnertsga 1655-1882

Nijland 1651-1812

Olde en Nijeberkoop-1714-1812

Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812

Oosthem-Abbega-Folsgare 1723-1812

Oppenhuizen en Uitwellingerga (1599) en 1642-1987

Oudega-Idzega-Sanfirden 1742-1812

Peins en Zweins 1653-1971

Ried en Boer 1614-1972

Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

Rinsumageest-Sijbrandahuis 1628-1812

Schalsum 1636-1971

Scharnegoutum en Loënga 1737-1812

Sloten 1594-1934

Tjerkgaast, Doniaga, St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Legemeer (Langweer) 1613-1812

Tzum (Tjum) 1634-1909

Wanswerd en Jislum 1686-1977

Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

Wijmbritseradeel ( Trouwen Gerecht en de Dorpsrechter) 1758-1811

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier

Please login or register to see this link.

Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief

van Friesland met ca. 231.875 familienamen,

ook uit andere Provincies, en ca. 189.231

gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...