Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Joan Raets en Wilhelmina Meijer.


Willemina Meijer

Recommended Posts

  • Member Group
Willemina Meijer

Hallo Allen.

In Duitsland vond ik het echtpaar Johan Blomers uit Delden en Wilhelmina Meijer, gehuwd circa 1701.

Op zoek naar Johan Blomers in Delden vind ik in D&T Delden een Joan Bloomers* 28-07-1657 Delden stadt, zoon van Walraet Bloomers.

Bij het eerste huwelijk van Johan/Joan 01-02-1680 met Aeltjen Andriessen heet hij Jan Raets en is hij de zoon van Raet Bloomers.

Op 23-10-1701 trouwt in Delden Wilhelmina Meijer met Jan Raets, Jan is dan weduwnaar in Delden.

Ik heb sterk het idee dat het hier om de gezochte Johan Blomers gaat.

Wie geeft mij raad?

Willemina. &^^

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
  • Member Group

In het betreffende Deldense doopboek staat letterlijk:

Dato 28 [= 28.7.1657] Walraet Boemes sijn kindt aengegeven, genoemt Joan

(RBS nr. 84, blz. 10).

Mogelijk is deze Joan dezelfde als de onderstaande Jan:

Proclamati die 11 jan[uari], copulati die 1 febr[uari 1680]:

Jan Raets, soone van zal. Raet Bloemer, & Aeltjen Andriessen, dochter van Andries Hermsen, beijde binnen Delden. (RBS nr. 90, blz. 39, NG trouwboek Delden).

Kinderen uit dit huwelijk NG ged. te Delden (allen ged. als Raets):

1. Conraedt, ged. 18.12.1681 (85-3)

2. Catrina, ged. 5.11.1686 (85-11)

3. Aele, ged. 26.2.1689 (85-15)

4. Berent, ged. 4.11.1691 (85-20)

5. Geertruit, ged. 27.6.1697 (85—31)

Bovenstaande Jan hertrouwde vervolgens te Delden:

Proclamati 9 octobris, copulati 23 octobris [1701]

Jan Raets, weduwenaer in Delden, & Willemina Meijers van Gildehuis

Proclamati 3 maij, copulati 24 maij [1705]

Jan Raats binnen Delden, weduwenaer, & Hilleken Gerritsen, weduwe op Assink aen den Deldener Es. (RBS nr. 92, blz. 64)

(Hilleken Gerritsen uit Boekelo (gericht Enschede) tr. Delden 4.3.1688 met de weduwnaar Jan Hubbelink (op Assink) aan de Deldener Es. (RBS nr. 91, blz. 1))

Of deze beide laatste huwelijken op dezelfde Jan betrekking hebben, ofwel één van beiden betrekking heeft op de Jan die eerder was gehuwd met Aeltjen Andriessen Hermsen, is uit de DTB-registers niet op te maken.

Kinderscheidingen zijn uit die periode helaas niet bewaardgebleven van de stad Delden.

Ook het lidmatenregister biedt hier geen soulaas: daarin Willemina Meijers, lidm pasen 1696 met att. van Goor, en Willemina Meijers, lidm. pasen 1716. Een in aanmerking komende Jan Raets of Jan B(l)oemer heb ik daarin niet kunnen vinden.

Het lijkt er dus sterk op, dat met de DTBL-bronnen de vraag niet kan worden opgelost. Wat rest is een kleine kans dat er nadere info is te halen uit de (schaarse) rechterlijke archieven van de stad Delden rond de 17e/18e –eeuwwisseling.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Willemina Meijer

Hallo Jan.

Dank je voor je reactie, dat Joan/Johan/Jan Blomers een zoon van Walreat/Reat Blomers is is voor mij nu wel duidelijk, ook dat hij getrouwd was met Aaltje Andriessen en de kinderen uit dat huwelijk is voor mij ook duidelijk, maar een bevestiging voor het huwelijk van bovenstaande Joan/Johan/Jan Blomers met Willemina Meijers heb ik tot nu toe niet kunnen vinden.

De zoon Conreadt uit het huwelijk van Joan/Johan/Jan Blomers met Aaltje Andriessen is een van mijn voorvaderen aan mijn oma's kant, en met deze vondst ben ik al heel blij.

Groetjes Willemina.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Wellicht is de moeder van Conraet identiek met de Aele Andriessen, die op michaelis 1675 belijdenis deed te Delden; in de inschrijving in het lidmatenregister wordt zij een dochter genoemd van Andries de speelman.

Haar echtgenoot Jan Raets heb ik inmiddels daar ook in gevonden: hij doet belijdenis op kerst 1678, helaas zonder elke nadere aanduiding.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Willemina Meijer

05-02-1712 word Conraet Bloemer, komende uit Delden, ingeschreven in het burgerboek van Oldenzaal, dan huwt hij 10-02-1712  te Oldenzaal Stad met Margaretha Bruggink, Margaretha is dan weduwe van Jan Caspar Vrijdag.

Hun kinderen worden in Oldenzaal geboren, tot nu toe, bron :DTB Oldenzaal.

De gegevens van Belijdenis van de(waarschijnlijke)ouders van Conreat/Conraad Blomer had ik nog niet, hiervoor mijn dank.

In Oldenzaal gaat Conraad door het leven als Conraad Bloemers/Blomers/Bleumers.

Dank je.

Vr. Groet Willemina.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...