Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. sadminF

  Markengracht Amsterdam

  Dag Uilenburg, Jammer dat u uw oproep niet wat meer tijd geeft. Ons StamboomVragenForum is een klein, maar fijn forum. Niet alle leden zullen geïnteresseerd zijn in een buurt die een klein deel van de bevolking huisde. Het is erg edel van u dit te willen, echter persoonlijk denk ik dat het een onbegonnen strijd is, gezien de verwoesting die er heeft plaats gehad. Er zouden miljoenen, miljarden opgebracht moeten worden, verder is de gedecimeerde Joodse gemeenschap nu gesetteld in het zuiden van Amsterdam, met alle voorzieningen. Wat ik voor u kan doen is uw oproep op onze SVF facebook plaatsen. Verwacht ook daar niet teveel van. Soms moeten we het doen met andere vormen, zoals de struikelstenen en de vele, vele verhalen van vroeger die verschijnen in boekvorm en worden geplaatst op internet, denk aan Joods amsterdam, op het Joods monument. Er zijn zo veel initiatieven om de herinneringen aan de mensen levend te houden, en daar gaat het om. In de Joodse traditie wordt ook gezegd, praat over je overledenen, opdat ze blijven voortleven onder ons, in onze herinneringen. Met een genealogische groet, sadminF - beheerder
 3. Yesterday
 4. uilenburg

  Markengracht Amsterdam

  Gezien het feit, dat er blijkbaar bijna geen enkele belangstelling alleen nieuwsgierigheid is, sluit ik deze "querie". Het email adres is ook gesloten. Ik verzoek mijn membership hiermee eindig te verklaren. Ik groet de goede onder U en dank hen oprecht voor hun medewerking. Uilenburg sluit. Wat mij betreft wordt deze hele "topic" verwijdert. Het ga U goed!
 5. Last week
 6. uilenburg

  Markengracht Amsterdam

  Afstammelingen zoals ik, waarvan de voorouders in deze bijzondere buurt gewoond hebben en zich er bij betrokken voelen. Laten we een groep vormen. Laat Uilenburg, Marken, Rapenburg en Vlooijenburg weer hun oorspronkelijke karakter terug krijgen. Wellicht zijn er sponsors, die zich betrokken voelen. De hele wereld is welkom om bij te dragen tot het erfgoed van deze buurt. Doe het voor diegenen , die geen familie of geen stem meer hebben. Weerloos vernietigd zijn in de oorlog en dus nu zonder stem. Voor hen kom ik op! De Zwanenburgerstraat en de Leprozengracht moeten terug ! Weg met die Stopera! Zo winnen we ons land terug! Joden horen op Uilenburg,Vlooijenburg,Rapenburg en Marken! Ik heb geen geldelijke middelen. Ik ben straatarm, oud en niet eens Joods, maar heb wel idealen! Laat Mokum weer Mokum zijn! Dat stukje Amsterdam, het Jeruzalem van Europa, dat is mijn ideaal. Dat is ook gerechtigheid. Wellicht een zinloze droom , maar dromen kunnen waarheid worden ! Vertaal dit in het engels, russisch en voor Israel in het hebreeuws. Hebreeuws moet iemand dan vertalen. De rest van de talen zijn geen probleem voor mij. Wie mij steunt of suggesties heeft; mijn email is vlooijenburg@yahoo.com Hartelijke groet, Uilenburg
 7. Earlier
 8. Niet alles waar op de kaart: Bekijk de blog op: Niet alles waar op de kaart Met een genealogische groet, sadminF
 9. uilenburg

  Markengracht Amsterdam

  Het volgende kaartje geeft de plaatsbepaling aan van de Rapenburgergragt rond 1750. Aan de Markensgragt (ik houd de ouderwetse spelling aan) was geen of nauwelijks bebouwing. Wel aan de Rapenburgergragt aan de kant van Marken (Watergragtje of nu Nieuwe Grachtje) , maar ook Uilenburg. De Oosterse kade wordt niet weergegeven. Er staat " Uylenburg"... De naam Korte Rapenburgergragt komt niet op deze kaart voor. Wel Markensgragt en Uylenburg. Volgens mij kan hier uit de conclusie getrokken , dat de "Korte" Rapenburgergragt of op Marken , maar ook op Uilenburg zou kunnen slaan. Dank voor de reakties en groeten voor iedereen !
 10. Kèren

  Markengracht Amsterdam

  Goed link die je gaf Jan! Dank je wel. Uilenburg plaats hier ook een kaartje met pin bij het Nieuwgrachtje, is denk ik wel leuk voor de meelezers. [op klikken dan zie je scherper]
 11. uilenburg

  Markengracht Amsterdam

  Jan, dank voor je antwoord, De notaris akte vermeldt Korte Rapenburgergragt de akte is uit 1780. De kerk(huwelijksakte) noemt in 1780 als adres Oostersche Kaai. In een akte van dezelfde familie 13 jaar later, in 1793 wordt dan weer als adres Markensgragtje genoemd. Ik ga er dus van uit , dat de plaatsbepaling van de Korte Rapenburgergragt bij de Peperbrug gezocht moet worden. Daar was ook het Uilenburgerplein(tje) deze plaatsnaam is net als het Korte Rapenburgergragtje ook al nergens officieel te vinden. Echter in de krant wordt het weleens genoemd. Waarschijnlijk zijn dit bijnamen , die alleen bij de bewoners gangbaar waren. Het Watergrachtje bij Marken heet nu trouwens Nieuwegrachtje. Groet, Uilenburg
 12. Jan Clavaux

  Markengracht Amsterdam

  Misschien heb je hier iets aan: http://www.islandsofmeaning.nl/projects/straatnamen/ De Rapenburgergracht heet nu Entrepotdok (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Entrepotdok)
 13. uilenburg

  Markengracht Amsterdam

  Hallo allemaal, Amsterdam vorsers! We zijn inmiddels een jaar verder en het wordt nog "leuker" ; Wie weet waar de Korte Rapenburgergracht (Rapenburgergragt) lag? Wordt daarmee de Oosterse kade of het Watergrachtje bedoelt? Wellicht leest het archief mee...;-) Groeten! Uilenburg
 14. Beste Jan, Bedankt hiervoor, het huwelijk in Den Haag is dus uitgesloten. Ik heb in Bergen op Zoom gezocht, omdat ik dacht dat er misschien een link zou kunnen bestaan tussen Hubert van Westhoven en Charles, omdat Hubert's 1e huwelijk daar plaatsvond, maar helaas. M.vr.gr. Pe
 15. Zojuist was ik even in de studiezaal van het Haags Gemeentearchief. Daar is de index te raadplegen op de DTB-registers. Vanwege de uiteenlopende schrijfwijzen van Charles' achternaam heb ik op Catharina gezocht. Het tweede huwelijk van Catharina stond wel in de index; het eerste niet. Daaruit mag ik denk ik wel concluderen, dat het eerste huwelijk van Catharina beslist niet in Den Haag is gesloten.
 16. Petra

  huwelijk weesp 1692

  Dank je wel Jan, dan had ik dus toch goed gezocht...
 17. Jan Clavaux

  huwelijk weesp 1692

  Uit de vermelding in het Repertorium DTB blijkt, dat het boek met de gereformeerde huwelijksinschrijvingen over de periode 1671-1722 van Weesp niet bewaard is gebleven. P.S. Hier wordt het nog iets duidelijker geïllustreerd: https://www.rhcvechtenvenen.nl/collectie?mivast=386&mizig=210&miadt=386&miaet=1&micode=GAW135&minr=881160&miview=inv2#inv3t2
 18. Petra

  huwelijk weesp 1692

  In de Amsterdamse ondertrouw-boeken vond ik aangetekend het bruidspaar Johannes Francois Buning en Anna Tusmans in 1692. Als kantmelding staat erbij, dat zij op 28 sept. 1692 tot Weesp zijn getrouwd volgens attest van de predikant Casparus Voskuijl. Via FamilySearch zocht ik naar huwelijken in Weesp, want ik ben wel erg nieuwsgierig wat daar in dat trouwboek staat. Ik vond onder Weesp echter geen films van hervormde huwelijken uit die periode (wel RK) en in de ondertrouwen aldaar stonden ze klaarblijkelijk niet. Zie ik iets over het hoofd?
 19. Je kunt voor een goed overzicht beter hier kijken: https://www.familysearch.org/search/catalog/256881?availability=Family%20History%20Library In aanmerking komen vier trouwboeken Grote Kerk, film 118270 en 118271 Kloosterkerk, film 118280 Nieuwe Kerk, film 118294 Rechts klikken op het camera-symbooltje succes
 20. Op welke manier heb je het huwelijk gezocht? Ben je in het Gemeentearchief geweest of heb je online gezocht? Er komen in Den Haag meerdere trouwboeken in aanmerking, de Grote of St Jacobskerk, de Nieuwe Kerk en de Kloosterkerk. Vanwege de naam van Charles zou ook de Waalse Kerk in aanmerking kunnen komen, maar daarvan staat een index online en daarin komen zij niet voor..
 21. Beste Jan, Wederom bedankt voor deze aanvulling. Idd zou je verwachten dat je in Den Haag het huwelijk zou kunnen vinden van Catharina en Charles, maar het is me helaas nog niet gelukt.
 22. Bij de verdeling van een erfenis van de familie Starck (Notaris Jan Pietersz Timmers 156f319 dd 12-10-1640) worden als erfgenamen vermeld Anthonij van Mouwerick, getrouwd geweest met Neeltge Jorisse Starck, alsmede de kinderen (geen namen genoemd) van Anthonij en Neeltge. Catharina zal in dat jaar omtrent 10 jaar oud geweest zijn. Je zou dan toch mogen verwachten, dat Catharina en Charles gewoon in Den Haag getrouwd zullen zijn
 23. Beste Semperomnibusidem, ik zie, dat je op het andere forum weer van voren af aan begint met het voorgeslacht van Willem van Turijn, dat ik vorige week toch helemaal voor je heb uitgezocht.
 24. Beste Jan, Heel erg bedankt voor deze aanvullingen, weer een stukje verder. De aktes probeer ik te zoeken, is nog even een puzzeltje voor me. Pe
 25. Catharina Anthonisse van Mourik komt in het Haagse notarieel archief nog een aantal malen voor vanaf 1658 (zij is dan 28 jaar) Zij was een dochter van Anthonis van Mouwerijck (etc), geappointeerde onder de capiteijn Germe(?) en Lijsbeth Jorisse Starck. Ook haar grootmoeder is in relatie tot haar vermeld: Gerritge Pieters Pens, weduwe van capiteijn Joris Starck. Gerritge is reeds in 1642 als diens weduwe vermeld, namelijk in het klapwakersgeld van dat jaar. Uit eigen ervaring weet ik, dat de families Pens en Starck reeds aan het eind van de 16e eeuw in Den Haag woonden. Om zelf de betreffende akten te bekijken klik hier
 26. De inschrijving in Den Haag is een ondertrouw. Huijbert van Westenhove en Catharina van Maurick zijn getrouwd te Rijswijk op 6-6-1666 met attestatie van Den Haag.
 27. Om dubbel zoekwerk te voorkomen: deze vraag is deze week ook hier gesteld: https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/73208/0/trouw_charles_monsee_en_catrina_catarina_van_maurick Zelf kwam ik daar helaas een uur te laat achter, en het meeste van mijn onderzoek is daar al door Jan Pieter Ouweltjes gemeld. Graag zou ik zien, dat je de onderstaande aanvullingen onder de aandacht van de heer Ouweltjes brengt. Charles is dus vóór 1659 overleden. In de index van het notarieel archief van Den Haag is zijn weduwe vermeld. In 1662 en 1663 wordt genoemd Catharina van Mourijck/Mourick, weduwe van Charles/Charel Morsij/Morsijn. In 1659 idem, hier is Catharina zonder achternaam genoemd, met het patroniem Anthoni. 18-12-1659 Notaris Benjamin van der Leij 577f54 Is helaas nog niet verfilmd. 4-8-1662 Notaris Johan Hacquard 618f406-408 Een verklaring van enige personen omtrent het betalen van een bedrag door Catharina. Zij kan de akte niet ondertekenen. 7-4-1665 Notaris Dirk Annoque 186f194 Catharina wordt als belangrijkste erfgename genoemd in het testament van een soldaat. De woonplaats van Catharina is hier onleesbaar doorgestreept en vervangen door "alhier in Den Haag". Alles lijkt er op te wijzen, dat Charles een soldaat was. Mogelijk ook in de compagnie van de kapitein Buijs. Ik vond het bestaan van een kapitein Paulus Buijs, maar het is in het begin van de 17e eeuw niet meer na te gaan, waar deze in garnizoen heeft gelegen.
 1. Load more activity
 • Member Statistics

  1,660
  Total Members
  5,066
  Most Online
  Pe Baars
  Newest Member
  Pe Baars
  Joined
×
×
 • Create New...