Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Pvdlee

  latijnse opmerking in doopboek

  Het is wel zo dat de inschrijvingen van 1583-1628 duidelijk overgeschreven van een ouder origineel. (RBS 1135) Die inschrijvingen zijn nl op alfabetische volgorde.
 3. Jan Clavaux

  latijnse opmerking in doopboek

  Hallo Chris, mijn bewering, dat het om een afschrift gaat, is een veronderstelling. die ik niet kan onderbouwen. Ik zie wel aanwijzingen in die richting, zoals de invoeging van 24-1-1706, en vooral de inschrijving waarin het in deze vraag om draait. Die is in het Latijn, terwijl in de overige dertig jaar (1697-1727) (voor zover ik heb kunnen nagaan) de schrijver uitsluitend in het Nederlands schreef. Dat geldt ook voor speciale aanvullende opmerkingen, zoals onechte kinderen etc. Daarom vermoed ik, dat de wat onbegrijpelijke tekst Nomen hoc desiderabat quod postea parentes dederunt is overgeschreven door de schrijver, die zelf mogelijk het Latijn niet machtig was. Maar ik wil inderdaad benadrukken, dat het - wat mij betreft - blijft bij een hypothese, die deze merkwaardige tekst zou kunnen verklaren. Tussen 1697 en 1727 is namelijk wel een bepaalde ontwikkeling in het handschrift te zien.
 4. cevdykum

  latijnse opmerking in doopboek

  Jan, waar is je bewering dat het een afschrift in het net is op gebaseerd? Als ik de scans van Familysearch bekijk is er niets wat er op wijst dat dit een overgeschreven exemplaar is. Ik heb de registraties van 1706 t/m 1710 bekeken en er staan invoegingen bij die er op wijzen dat dit geen kopie-exemplaar is. De huidige invoeging van 9 november is aannemelijk als geen notitie van de doop aan de dominee of koster is gegeven wegens het simpele feit dat de ouders het nog niet eens waren over de naam van de boreling en de dominee daarom geen geheugensteuntje had om de doop binnen 14 dagen in het doopboek te noteren.
 5. Jan Clavaux

  latijnse opmerking in doopboek

  Nog één opmerking, vanwege iets dat me te binnen schoot. Zoals gezegd is dit doopboek een afschrift "in het net" van een ouder doopboek. Omdat de doop van "Gerrit" er naderhand tussen is gewurmd, betekent dat, dat die doop blijkbaar niet in het origineel op die pagina stond, maar bijvoorbeeld ergens op een los blaadje. Degene, die dit afschrift heeft gemaakt, heeft dus mogelijk de Latijnse tekst helemaal niet begrepen en wellicht daarom ook nog eens foutief overgeschreven. Dat zou dan verklaren, waarom het zo'n onsamenhangende tekst is geworden, waar zelfs Chris van Dijkum geen chocola van kan maken
 6. Pvdlee

  latijnse opmerking in doopboek

  Hartelijk bedankt voor deze duidelijke en uitgebreide uitleg
 7. cevdykum

  latijnse opmerking in doopboek

  Het gaat om een registratie van een doop die op 9 november heeft plaatsgevonden en die wat later, in ieder geval na de 25e, in hetzelfde handschrift als dat van de andere dopen is toegevoegd. Ik lees net zo als Jan: den 9 Novemb. Gerrit – oud. Hendrick Gerrits Jannetien Brants Nomen hoc desiderabat quod postea parentes dederunt. desiderabat = wenste, verleden tijd 3e persoon enk. actief dederunt = hebben gegeven, voltooid tegenwoordige tijd 3e persoon mv. actief Dan kom je tot de onbegrijpelijke vertaling: Hij wenste deze naam die zijn ouders later hebben gegeven. Meer voor de hand ligt te veronderstellen dat de lange haal aan de slot-t van desiderabat staat voor een afkorting en wel voor -ur. -ur wordt vaker in het Latijn afgekort maar op een andere wijze: http://www.cartago.nl/nl/wie-helpt/handleiding (4.2. Specifieke afkortingstekens). In dat geval staat er / wordt bedoeld: Nomen hoc desiderabatur quod postea parentes dederunt. desiderabatur = werd gewenst, verleden tijd 3e persoon enk. passief deze naam werd gewenst die zijn ouders later hebben gegeven.
 8. Jan Clavaux

  latijnse opmerking in doopboek

  Het gereformeerde doopboek van Nijkerk is overduidelijk een afschrift "in het net" van een ouder doopboek. Zie bijvoorbeeld de aantekening op pagina https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9WK-5W7H De aantekeningen van de dominee zijn trouwens verder allemaal in het Nederlands, voor zover ik heb gezien. De onderstaande opmerking zou wel eens precies hetzelfde kunnen betekenen als de opmerking in het Latijn uit 1710.
 9. Pvdlee

  latijnse opmerking in doopboek

  Bedankt voor het meedenken. We zitten samen vast op de goede weg Ik heb de scans van de LDS kerk gebruikt, die zijn naar mijn mening iets beter dan die van het Gelders Archief Bij LDS laten ze beide pagina's van het boek zien, en het GA heeft die bladen gesplitst, dat geeft soms kleine verschillen
 10. Yesterday
 11. Jan Clavaux

  latijnse opmerking in doopboek

  Het was even puzzelen, waar ik deze doop kon vinden. Het bleek het doopboek van Nijkerk te zijn van eind 1710. Het is moeilijk om vast te stellen bij welke van de twee onderste dopen de opmerking hoort.
 12. Jan Clavaux

  latijnse opmerking in doopboek

  Er staat inderdaad Nomen hoc desiderabat quod postea parentes dederunt (vraagsteller heeft het woord postea per ongeluk overgeslagen) Mijn Latijn is ook niet optimaal, maar het lijkt er inderdaad op neer te komen, dat de gewenste/vereiste (desiderabat) naam naderhand (postea) door de ouders (parentes) nog zal worden opgegeven (dederunt). Dat kan meerdere redenen hebben. Bijvoorbeeld, dat er nog fikse onenigheid is, naar welke grootouder het kind vernoemd moet worden. Uit de afbeelding is helaas niet met zekerheid op te maken, bij welke doop de opmerking hoort. Is Aaris de later toegevoegde naam? Dan was de grootvader van moederskant qua vernoeming uiteindelijk de gelukkige. Het forumlid Chris van Dijkum leest vloeiend Latijn. Hopelijk kan hij een en ander verbeteren of bevestigen.
 13. Pvdlee

  latijnse opmerking in doopboek

  Er staat echt desidera want boven het streepje na de s staat een puntje, dat maakt het een i Ik begin te denken aan: deze naam staat nog ter discussie zoals de ouders meldden
 14. SadminF Hoe dit er komt snap ik niet. Gelieve te verwijderen. Groeten Cor
 15. nomen = naam - geslachtsnaam - titel hoc ook huc = arch. en vulgair - hierheen Desiderabat lijkt mij deehoova... (niets gevonden) quod = in zoverre -op grond van Polleo = (staat er ook nog) veel kunnen - invloed hebben - gelding hebben parentes = verwantschap (Doet mij aan parents = ouders denken) dederunt (niets gevonden) Veel heb je er niet aan. Misschien brengt dit een ander op een idee? Nooit Latijn geleerd, alleen een Latijn - Ned woordenboek bij de kringloop gekocht. Cor
 16. Last week
 17. Er staat hier een opmerking in latijn. Ik maak er van : nomen hoc desiderabat quod parentes dederunt Zou dat kunnen? en wat betekent het?
 18. sadminF

  Het merkwaardige fenomeen

  Top Archie, Bedankt. Met genealogische groet, sadminF
 19. Earlier
 20. Archie

  Het merkwaardige fenomeen

  Let op! Gewijzigde url. De juiste is: militaire-bronnen
 21. Jan, Bedankt voor de reactie. In mijn onderzoek komt dit probleem meer voor. Dus misschien komt er eens antwoord. Bram
 22. Ik zie het probleem al. Het gezin is vermeld in het bevolkingsregister van 1850-1860. Het daaropvolgende bevolkingsregister is niet bewaard gebleven, of om een andere reden niet verfilmd, en de draad wordt weer opgepakt in 1872, en daarin komen deze drie kinderen niet meer voor. De bevolkingsregisters van Schaesberg laten veel verhuizingen zien van en naar Duitsland (twee kilometer verderop), vooral bij de mensen, die in de mijnen werkten. Dus Duitsland ligt wat mij betreft het meest voor de hand, en het is nagenoeg onmogelijk, om daar te zoeken.
 23. Ter informatie: Waarheen ze vertrokken zijn stond er niet in. Rond 1850 waren er 6 familieleden, de twee oudsten ontbraken, de leeftijden klopten niet met de geboorteakten. Begin 1900 waren er nog drie leden, pa en ma en de jongste zoon, maar volgens de overlijdensakte was hij toen al overleden. Zeer vreemd allemaal. Bram
 24. En in ieder geval weet je ten minste dat alle drie in 1850 nog in leven waren .... Sylvia
 25. Maar dan weet je toch in ieder geval op zijn minst het laatste jaar, dat zij in Schaesberg woonden. En normaal gesproken staat dan in kolom 17, waarheen ze zijn verhuisd.
 26. Bevolkingsregisters en volkstelling uitgeplozen, geen aanvullende gegevens. Alleen maar tegenstrijdigheden in geboortedata en leeftijden.
 27. Ik zou maar eens beginnen met het bevolkingsregister en de volkstelling van Schaesberg. Succes. MMBC-1M8 bevolking 1850-1860 [285 img] MMBC-1M6 bevolking 1872-1910 [816 img] MMBC-1MJ dienstboden/knechten 1872-1910 [130 img] MMBC-1MK volkstelling 1849 [105 img]
 28. Hallo Bram, Helaas had het contact leggen geen antwoord opgeleverd op de zoekvraag. En ja het kan heel goed zijn dat zij naar Duitsland zijn vertrokken, ben benieuwd of er ooit een vondst wordt gedaan. Succes met het verdere onderzoek. Met een genealogische groet, sadminF
 29. Hallo sadminF, Immigratie is een mogelijkheid. Zelf denk ik dat deze drie in Duitsland zijn gaan wonen. Groet, Bram
 1. Load more activity
 • Member Statistics

  1,647
  Total Members
  5,066
  Most Online
  nicovde
  Newest Member
  nicovde
  Joined
×