Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Er was nog een zus, Annetje Jacobs, wonend op de Waal, die in 1717 trouwde met Rijk Jans. Moeder was Gerritje Daniels. Zij waren onder andere een keer samen doopgetuige bij een kind van Jan van Selsteden en Judith Jacobs, en een keer andersom. Bij een kind van Rijk en Annetje in 1735 waren blijkbaar de ouders van Annetje aanwezig: Jacobus Jacobse en Anna Jans. Met uitzondering van Selstleden stuk voor stuk zonder achternaam
 3. Graag gedaan. Het is best moeilijk, want ik vond uiteindelijk, dat Willem is gedoopt op 21-1-1731 als zoon van Jacob Jacobsz (zonder achternaam) en Johanna Jans. Dit stel is getrouwd in 1719. Hij woonde op de Waal. Ze lieten nog minstens drie kinderen dopen, waarbij de achternaam van de vader steeds niet is vermeld. De moeder van deze Jacob Jacobsz (zonder achternaam) was bij zijn huwelijk aanwezig en heette Gerritje Daniels. Nu wil het geval, dat Gerritje Daniels ook aanwezig was bij het trouwen van een dochter, in 1727, met de naam Judith Jacobs van Torijn met een Jan van Selstede, en ook zij woonde op de Waal. Dit lijkt mij het bewijs, dat Jacob Jacobsz (zonder achternaam) wel degelijk eigenlijk de achternaam Van Torijn had. Een extra bewijs is, dat die Jan van Selstede doopgetuige was van Willem in 1731. En de naam Daniel komt natuurlijk van oma Gerritje Daniels, of van haar vader, beter gezegd. Alles kun je uitgebreid zelf nalopen in Amsterdam. Het huwelijk van een Gerritje Daniels met een zekere Jacob(us) heb ik nog niet kunnen vinden.
 4. Beste Jan, heel hartelijk dank voor de moeite die je nam om bovenstaande informatie uit te zoeken! Ik ben er heeeeeeeeeel erg blij mee! Nu kan ik verder. Met vriendelijke groet, semperomnibusidem
 5. Last week
 6. Ik weet niet, wat er al bekend is, dus ik ben even gaan zoeken. Als Willem van Turijn trouwt, woont hij in de Palmstraat, is zijn vader overleden, en is hij vergezeld van zijn moeder Johanna Jans. Johanna Jans treedt later nog op als doopgetuige bij haar kleindochter Jannetje in 1756. Johanna Jans overlijdt in de Palmstraat op 15-10-1761. Zij wordt dan genoemd weduwe van Jacobus van Turijn. Verdere doopgetuigen zijn Jannetje Turijn en Daniel Turijn. Jannetje trouwt in 1753, 21 jaar oud, met Hendrik Mulder. Ook zij woont in de Palmstraat Ze wordt vergezeld door haar broeder Daniel In 1768 trouwt ze als weduwe en woont dan nog steeds in de Palmstraat Jannetje en Daniel zijn gedoopt te Amsterdam als kinderen van Jacobus Tor(r)ijn en voornoemde Johanna Jans. Het is me teveel werk, en zoals gezegd, weet ik niet wat er al bekend is, maar ik vermoed, dat deze familie in Amsterdam begint met Jacques Torrijn, hoedenmaker uit Rouaen (in Normandië), die op zijn 30e trouwt in 1656, met Adrienne Cossuaert, eveneens uit Rouaen. Varianten als Van der Mijn en Jardin lijken mij hier op het eerste gezicht niet aan de orde te zijn. Susanna Groothof was de oma van Jannetje van Ingen.
 7. jwsarkeraats

  onleesbare woorden

  Zeer bedankt mensen! groet, JW
 8. joke andriessen

  onleesbare woorden

  Knap Jan. Ik had nog geen tijd en alleen het woordje bloed herkend. groet, Joke
 9. Beste Anton, reeds jaren ben ik op zoek naar Willem van Turijn, gehuwd met Jannetje van Ingen op 11 juni 1751 te Amsterdam. Heb al e.e.a. kunnen traceren via OPEN ARCHIEVEN , DOOPREGISTER en ontvangen gegevens van verre verwanten. Op zeker moment verandert de naam in Van Torrijn. De laatste in OPEN ARCHIEVEN is Jacobus Torijn/Torrijn. Ik kom op namen van familieleden als Susanna Groothof, vele namen van getuigen en op zeker moment komen er Franse namen in voor. Ik heb al vele bronnen aangeboord; Marcel Vervloet (naamdeskundige) vermoedt dat Van Turijn een naam kan zijn als familie Tourinne te Luik. Nog een Nederlandse naam is Van der Mijn en díe bracht mij naar de Leidse Stambomen. Daar zag ik zoveel namen die overeenkomsten KUNNEN tonen met voorouders, dat ik nu door de bomen het bos niet meer kan zien! Zouden die voorouders dan écht uit Artois en andere plaatsen kunnen komen, of is het een verdraaiing van Jardin/Sjardin???????? Wilt u ajb. proberen mij uit de droom te helpen? Gaarne uw hulp, alvast dank, semperomnibusidem.
 10. Jan Clavaux

  onleesbare woorden

  Ik ben er uit. Aamborstig en bloed spuwende Het is dus inderdaad een lijst van weerbare mannen (graag in het vervolg zoiets er bij vertellen), en hij is dus X ongeschikt
 11. semperomnibusidem

  Overijssel: Genealogische Database Avereest

  Je kunt zoeken op GeneaNet!
 12. Jan Clavaux

  onleesbare woorden

  Blijkbaar is het een lijst van "weerbare mannen" tussen de 18 en 65 jaar, (of misschien een belastingkohier) en staat in de desbetreffende kolom bij iedereen het beroep. Ik kom er nog niet uit, maar hierbij een verbeterde versie van het detail. De mogelijkheid bestaat, dat deze toevoeging in de verkeerde kolom is geplaatst, en dat het bijvoorbeeld met zijn huwelijkse staat, in de kolom daarnaast, te maken heeft, waar verder geen ruimte was.
 13. jwsarkeraats

  onleesbare woorden

  Dag Joke, ik heb het bestand zelf gefotografeerd, hierbij een groter stuk van de bladzijde, ergens een beetje in 't midden staat de close up van hierboven, waarnaar ik nieuwsgierig ben. vr groet, JW
 14. joke andriessen

  onleesbare woorden

  Welkom op dit forum. Het is handig als je een link naar je vindplaats zet, zodat het handschrift kan worden vergeleken. groet, Joke
 15. jwsarkeraats

  onleesbare woorden

  In een lijst van manspersonen uit 1798, te Goedereede, staan enkele moeilijk leesbare woorden. Wie kan mij helpen dit te ontcijferen? Het bovensten woord herken ik als Herbergier, maar wat staat daar allemaal onder? Bij voorbaat hartelijk dank voor de reactie, Jan-Willem Arkeraats.
 16. Jan Clavaux

  Leeshulp gevraagd

  Maria Verhoef stond daar bij de volkstelling van 1840 overigens niet ingeschreven. LINK Die volkstelling was natuurlijk een momentopname; er woonden twee gezinnen en nog een alleenstaande jonge vrouw (Geertruida Willemse) op dat adres. Maria Verhoef zal dus mogelijk eerder in dat jaar in de kamer gewoond hebben, waar later die Geertruida woonde.
 17. Jan Clavaux

  Leeshulp gevraagd

  Graag gedaan. Wanneer je op het hieronder aangegeven knopje drukt, kun je de kwaliteit van de afbeelding enigszins verbeteren. Misschien lukt het je dan de volgende keer zelf. Succes.
 18. Bjorn

  Leeshulp gevraagd

  Helaas. Wel heel hartelijk bedankt
 19. Jan Clavaux

  Leeshulp gevraagd

  Op heden etc Anna Jansen, werkster, oud 45 jaar, weduwe van Anthonie Schoenmaker, wonend alhier in de Brandsteeg, wijk B nr 820 welke ons verklaard heeft, dat Maria Verhoef, dienstmeid, oud 22 jaar, wonend ten huize van de declarant (Anna Jansen dus) op de 9e dezer maand des middags ten 2 uur aldaar bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de moeder de voornamen van Anthonie Johannes heeft gegeven, hebbende de declarante bij de bevalling geadsisteerd Deze verklaring gedaan en Akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit van Maanen, concierge, oud 58 jaar, wonende alhier in het stadhuis, en Johannes van Embden, bediende, oud 56 jaar, wonend alhier achter de Dom, die na voorlezing van de akte hebben ondertekend. De comparante (Anna Jansen) kon niet lezen en schrijven. Om een lang verhaal kort te maken: de vader is onbekend. Voor de twee getuigen was het dagelijkse kost om hun medewerking te verlenen aan een geboorteinschrijving (zie de rest van het boek) Die hebben met het vaderschap niets te maken.
 20. Dit is de geboorteakte van Anthonie Johannes Verhoef. Alleen is de moeder bekend en de vader helaas niet. Misschien dat het in de tekst staat of waarom deze niet bekend is. Maar ik probeer het wel maar ik kan er helaas niks van maken
 21. Earlier
 22. (Deze? ) Bernhard Teppe, Handelsvertreter, woonde in 1955 nog in de Benderstrasse 150 in Düsseldorf. LINK Meer recente informatie over hem is er kennelijk online niet te vinden. Het lijkt mij het beste, om in Düsseldorf zijn overlijdensakte op te vragen.
 23. Zij is 2x gehuwd geweest met Adrianus Huwelijk: 12-10-1934 te Dusseldorf Scheiding: 23-06-1941 te Den Haag Huwelijk: 26-05-1943 te Amsterdam Eerste huwelijk en scheiding met Steven de Kok zijn ook bekend bij mij, evenals zijn 2 andere huwelijken (3 in totaal)
 24. Mogelijk wel bekend, maar niettemin interessant. Volgens haar (tweede) Amsterdamse paspoort (kort vóór haar huwelijk) had Gertrud een dochter Elza Adriana (de Kok?), geboren te Antwerpen op 24-7-1930 LINK Haar huwelijk zou geweest zijn met Adrianus van Wijk, als ik MyHeritage mag geloven (daar staat een verkeerd huwelijksjaar) Gertrud Teppe en Steven de Kok, gehuwd te Düsseldorf, vragen in Den Haag echtscheiding aan op 14-2-1930 Steven de Kok, stoker en machinist ter koopvaardij, geboren te Dordrecht, was al eerder gehuwd en gescheiden geweest. Misschien ook wel bekend: in 1942 is Gertrud enige tijd in Duitsland tewerkgesteld geweest als kokkin: LINK
 25. Ben op zoek naar de geboorte, overlijden en huwelijksdata van het echtpaar Bernhard Teppe en Ida Paschedach (Paschedag) Tijdens het huwelijk van hun dochter Gertrud Teppe op 26-05-1943 te Amsterdam woonde beiden te Dusseldorf, Bernard was toen van beroep Koopman. Gertrud wordt geboren op 01-02-1905 te Heerdt, Duitsland, haar overlijden is mogelijk op 22-03-1971.
 26. Kèren

  BORGSTEDE of BORGSTEEDE in kamp Amersfoort

  Oh top Enno dat dit zo lukken gaat! Ben heel benieuwd, en leve de vrijwilligers!! Groet, Kèren
 27. Op de website van Wat staat daer? voor het oefen van het lezen van oude handschriften, heeft nu ook Franse, Duitse, Latijnse en zelfs Limburgse dialect woorden toegevoegd. Toegespitst op de genealogie, een hele handige site. Met een genealogische groet, sadminF
 28. Enno Borgsteede

  BORGSTEDE of BORGSTEEDE in kamp Amersfoort

  Hallo Kèren, Dat formulier is afschrikwekkend, zeker als je dat voor 3 personen in zou moeten vullen, terwijl de Borgste(e)de's zo weinig voorkomen dat er geen enkele kans is op vergissing. Ik heb het info-adres dus gemaild, en kreeg een hele vriendelijke reactie. Ik heb daarna de documenten van kamp Vught nog gemaild, zodat de data van vertrek uit Amersfoort ook enigszins bekend zijn, en nu is het afwachten. Het zijn tenslotte ook vrijwilligers die dit doen. Als ik resultaten heb, meld ik het. groetjes, Enno
 1. Load more activity
 • Member Statistics

  1,658
  Total Members
  5,066
  Most Online
  semperomnibusidem
  Newest Member
  semperomnibusidem
  Joined
×