Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Weet iemand wat het ververschil is tussen gaarder begraafboeken en nederduitse begraafboeken. Ik heb nl al een paar keer meegemaakt dat er dezelfde gegevens in beide begraafboeken staan.
 3. ChrisvD

  afkorting in latijn

  26 Aprilis proclamationibus requisitis coram communitate congregata in Ecclesia præmissis (12, 19, 26 ejusdem mensis) coram pastore J.B. Thijssen matrimonio juncti sunt Michaël Alferink Adolescens natus et habitans Neo-Ecclesia, et Waltera Diks Adolescentula nata Amstelodami, et habitans Neo-Ecclesia non consanguinei, neque affines Testes Wilhelmus Alferink, Peregrinus Hendrikse, Maria Diks etc. etc. etc. tussen haakjes de data van de 3 proclamaties (het plus-teken geeft aan waar het ingevoegd moet worden). noch bloedverwanten noch aanverwanten (= aangetrouwden)
 4. In 1795 moet de pastoor nu veel meer noteren, oa de voorafkondigingen, en dus ook meer latijn Op scan 124 heb ik oa. 26 Aprilis Proclamationibus requisitis coram communitata congregata in Ecclesia præmisius coram pastore J.B. Thijsen +12:19:26 Matrimonio juncti sunt Michaël Alferink Adolescens natus et habitans Neo-Ecclesia, et ejusdem mensis Waltera Diks Adolescentula nata Amstelodami, et habitans Neo-Ecclesia non consanguinei, negue affinis Testes Wilhelmus Alferink, Peregrinus Hendrikse, Maria Diks etc. etc. etc. Aan het eind staat non cosanguinei neg?? affinis Van dat laatste ben ik niet helemaal zeker, en ook de betekenis is me niet duidelijk PS (zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99W-P9S5-M?cc=2038506)
 5. Yesterday
 6. ChrisvD

  Vreemd tekentje (trouwen Nijkerk)

  (c[um] dispensa[ti]o[n]e) c[um] dispensa[ti]o[n]e
 7. Op scan 96 rechts heb ik het volgende (zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99W-P9S5-M?cc=2038506) 5 Januar. Johannes Aerts V.W. viduus et Wautertje van Westerveld, testib. Wijmptie Ramhorst et Evertje van Westerveld dispensaæ 9 Januar. Wilm Jansen et Jannetje Berens presentib. Cornelia vant Sandhuisje et Aertje Kille etc. 2 Febr. Melis Elbertsen et Beertje Jans, presentib. Wijmptie Ramshorst et Evertje van Westerveld item T Dispensaæ Bij het woord dispensaæ staat een vreemd tekentje, zou "cum" kunnen betekenen?
 8. ChrisvD

  De betekenis van impetrata

  Zonder leesfouten: NB. impetrata dispensatione in quarto consanguinitatis gradu, hetgeen betekent: na verkregen dispensatie in de vierde graad van bloedverwantschap. In het Latijn betekent impetro: gedaan krijgen, verkrijgen. Het MNW geeft een zelfde betekenis voor impetreren: verkrijgen. Pas later krijgt het mede de betekenis van eisen (zie impetreeren in het WNT: verzoeken, eischen; probeeren te verwerven; verwerven).
 9. In een van de inschrijvingen in het trouwboek staat het volgende Matrimonio juncti sunt Henricus van Oostenrijk et Gertrudis Corsen NB. impetrata dispensatione in quarto consanquinitatis grada Het gaat hier klaarblijkelijk om bloedverwantschap in de 4 graad Maar het woord impetrata kan ik hierin niet plaatsen , dat heeft iets met eisen van doen. Wat zou hier de juiste vertaling/betekenis zijn?
 10. Pvdlee

  latijn in trouwboek

  Bedankt Peter
 11. Last week
 12. ChrisvD

  latijn in trouwboek

  “coram testibus requisitis” zou ik vertalen als “ten overstaan / in aanwezigheid van de vereiste getuigen”. In het kanoniek recht zijn twee getuigen vereist. Soms waren er geen aparte getuigen gevraagd, in dat geval schreef de pastoor bijvoorbeeld “coram tota ecclesia”. Ik denk dat deze pastoor in geval er geen specifieke getuigen aanwezig waren de formulering “coram sat (= satis) testibus” (= ten overstaan van voldoende getuigen) gebruikt. Ik heb deze formulering niet eerder gezien.
 13. Het gaat weer over het Doop en trouwboek van Nijkerk zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99W-P9S5-M?cc=2038506 op scan 114 rechts heeft de pastoor het over "coram testibus requisitis" ik veronderstel dat dit betekent de vereiste getuigen maar een huwelijk verder "coram sat testibus" tenminste dat maak ik er van, betekent dit misschien zoiets als voldoende getuigen?
 14. Bjorn

  Militaire info voorouder

  Dank je wel. Kan ik weer verder mee.
 15. Dus na de bekering van de vrouw werd het huwelijk alsnog RK ingezegend.
 16. Pvdlee

  nog een stukje latijn

  Weer bedankt Peter
 17. ChrisvD

  nog een stukje latijn

  11 Februarij ... et Beeltje Janss in huius morbo consensum matrimonialem renovarunt, praesentibus Aris Stevensen et Neeltje Janss.
 18. Junij Renovatus consensus Matrimonialis inter ..... Catholicum et .... conversam, post duos annos a matrimoniali consensu coram Ministro in facie ecclesiae Reformatae, aderant testes Aeltje van Blommendael et Evertje van Weste[r]veld. Juni opnieuw bevestigd de huwelijksovereenstemming tussen (man) katholiek en (vrouw) bekeerde twee jaar na de huwelijksovereenstemming ten overstaan van de predikant in de gereformeerde kerk. Als getuigen waren aanwezig Aeltje Blommendael en Evertje Weste[r]veld.
 19. Framegote

  Mackaij, Zutphen

  Nog een aanvulling: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89W2-5H2N?i=289&wc=SM96-JWG%3A1293261601%2C346014401%2C346777501&cc=2037906 Hier staat de inschrijving in Maarssen van de attestatie van Margaretta Makkie h.v. Jan Lewis. Dit is dus de juiste persoon. In de linkermarge staat echter nog wat .... staat daar nou "attestatie gegeven naar Harderwijk 3 maart 1741? Als dat zo is, is dat op z'n zachtst gezegd vreemd, want in 1741 gaan ze niet naar Harderwijk, maar naar Zutphen. Harderwijk komt pas in 1753 in beeld.
 20. Framegote

  Mackaij, Zutphen

  Hallo allemaal, In 2011 heb ik deze vraag al eens in een forum gesteld, maar nooit enige reactie op gekregen. Dus ik probeer het nu hier eens. Wie weet: Ik vond in Zutphen het huwelijk van Marquis Mackaij, j.m. soldaet in de compagnie van cap. Verster - Marija Goris, j.d. w.a. Getrout in de N.K. op den 21 octobr. 1714 Omdat ik geen enkel idee heb over de ouders of geboorteplaats van Marquerite Mackaij, de vrouw van Jean Lewis - die ik zoek, pak ik elke strohalm die ik kan vinden aan om meer over haar te weten te komen. Dus ook dit huwelijk. Als dit echtpaar niet te lang na hun huwelijk een dochter krijgen zou die op haar beurt een heel nette leeftijd hebben om in 1734 zelf kinderen te krijgen. Het zou dus best kunnen dat zij de ouders van Marguerite zijn. Helaas is ook dit weer het enige dat ik over deze mensen kan vinden. Zelfs de naam van de kapitein kan ik niet meer vinden en dus ook zijn compagnie niet. ---- Daarnaast een aanvullende vraag: Jean Lewis en Marguerite Makie (zoals haar naam ook wel geschreven is) laten in 1734 in IEPER een dochter dopen (en begraven). Een jaar later duiken ze, met attestatie van Veurne, op in Maarssen. Ze zullen dus in Veurne en/of Ieper hebben gekerkt, maar daarvan kan ik niets vinden. Wie heeft hier meer info over of weet hoe ik daar achter kan komen? Vast bedankt voor het meedenken/meezoeken.
 21. In het trouwboek van Nijkerk zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99W-P9S5-M?cc=2038506 scan 95 onderaan het blad lees ik : 11 Februarij ... et Beeltje Jans in huius morbo consensum matrimonialem rens anunten præsentibus Aris Stevensen et Neeltje Jans maar dat klopt vast niet helemaal want er is nogal gekriebeld Graag correctie en/of aanvulling
 22. Ik vind in het trouwboek van Nijkerk op scan 95 (juni 1705) de volgende tekst (als ik het goed heb) zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99W-P9S5-M?cc=2038506 Junij Renovatus consensus Matrimonialis inter ..... Catholicum et .... conversum, postemos annos a matrimoniali consensu coram Ministro in facie ecclesie Reformatie, aderant testes Aeltje van Blommendael et Evertje van Westerveld Ik zou graag weten of ik dat goed heb gezien en wat het betekent.
 23. Jan Clavaux

  Wijnant Hermansz, vanaf ca 1592 in Amsterdam

  Daar heb ik dus ook over nagedacht, en aangezien er van Herman geen doop bekend is, bestaat de mogelijkheid, dat hij gedoopt is als Hemumes of iets dergelijks, en is hij in Amsterdam in het dagelijks leven Herman gaan heten. Ik denk verder.
 24. Ik heb de volgende tekst 9 febr. Gerrit Hendriksen et Arisje Jansz sponsus primum ad fidem conversus, præsentibus Jacobje Claes et Lubbertje Teunis Mag ik dat vertalen met: "de bruidegom is eerst tot het geloof bekeerd" ??
 25. jacqueline

  Wijnant Hermansz, vanaf ca 1592 in Amsterdam

  Uiteraard sluit ik niet uit dat er voor de naam Hemumesz enz. een verklaring is die we nog niet zien, en ik ben heel blij dat je meedenkt! Wijnands patroniem was denk ik echter wel Hermansz, in 1613 trouwt nl. zijn zoon Herman, 27 jaar oud, geboren rond 1586, waarschijnlijk ook in Antwerpen dus, dit staat er helaas niet bij. Baijken is van ca 1585 en hoewel er zonder huwelijksdatum van Wijnand zelf geen zekerheid is lijken zij en Herman de oudste kinderen.
 26. Jan Clavaux

  Wijnant Hermansz, vanaf ca 1592 in Amsterdam

  Verbasteringen gaan over het algemeen van een moeilijk te begrijpen woord naar een makkelijk te begrijpen woord, en niet andersom. Ik denk niet, dat een naam als Hermansz in Amsterdam niet werd begrepen, en dus verbasterd werd tot Hemumes etc. Chronologisch zie je: 1591. Hemumesz 1592. Homume 1594. Hermansen 1600. Harmens En daarna komt de "originele" naam Hemomus etc weer terug. Het is jammer, dat de Lutherse lidmatenregisters pas in 1609 beginnen. Wat mij zelf betreft is er nog geen duidelijkheid over deze vreemde naam, maar ik blijf er op studeren.
 27. Earlier
 28. Hallo allen, In de tweede wereldoorlog zijn in 1944 en 1945 in de Duitse plaats Verden a/d Aller een aantal Nederlandse (21), Belgische (2) en Oost-Europese (Sowjet Unie 7, Polen 19) kinderen overleden. Hiervan is een overzicht (link verwijst naar een pdf bestand) gemaakt, die op de website regionalgeschichte-verden.de is terug te vinden. De volgende Nederlandse kinderen komen in deze lijst voor, tussen haakjes de geboorteplaats en leeftijd bij overlijden: Reehorst (Velsen, 0 jaar), Piek (Verden, geen dag oud), Peulen (Zeist, 2 mnd), Kooismans (Verden, 1,5 mnd), van Reck (Verden, 1 mnd), Kok (Amsterdam, 4 mnd), Te Lintelo (Den Haag, 4 mnd), Van der Bley (Reyswyk, 2 mnd), Spruit (Naaldwijk, 4,5 mnd), Camffermann (Naaldwijk, 6 mnd), Coret (Leiden, 11 mnd), Pleysant (Den Haag, 1 jaar), van der Kruk (geen plaats, 8 mnd), Soepnel (Amsterdam, 11 mnd), Oosterhaan (Deventer, 6,5 jaar), Beumer (Deventer, 4 jaar), Kos (Verden, 2 weken), Witges (Verden, 3 mnd), De Ruyck (Verden, 3 weken), Ploeg (Amsterdam, 1 jaar), van Essen (Verden, ruim 1 mnd). De genoemde Belgische namen zijn: Peelaerts (Herenthals Antw., 7 mnd), Dobbelaere (Verden, 3 mnd). In de genoemde lijst staat ook een kolom waarin de moeder en soms de vader is genoemd, de moeder inclusief meisjesnaam. Let op dat er spelfouten gemaakt zijn, zoals hierboven Kooismans, waarvan ik denk dat het Kooimans of Kooiman moet zijn. Van deze kinderen is op het Domfriedhof (begraafplaats) in Verden een monument opgericht. De namenlijst staat hier ook weer naast. Mocht iemand hier iemand in herkennen, ik heb contact gehad met mensen in Verden en eventueel meer informatie beschikbaar. Ik zal dit ook plaatsen op andere genealogie-gerelateerde forums en facebook groepen.
 1. Load more activity
 • Member Statistics

  1,702
  Total Members
  5,066
  Most Online
  piershil
  Newest Member
  piershil
  Joined
×
×
 • Create New...