Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Alle archieven van de gemeente West Betuwe worden bij het Regionaal Archief Rivierenland ondergebracht. Link: Archieven West Betuwe naar Tiel
 3. LET OP!! Dit zijn de groepsregels van onze Facebook pagina! De huisregels van het StamboomVragenForum zijn hier door te lezen. LEES: onderaan de acht facebook groepsregels aandachtig door, u heeft zich hier aan te houden. Het StamboomVragenForum.nl is een forum voor de genealogie in de breedste zin van het woord! We doen dit op vriendelijke en beleefde wijze en laten elkaar in onze waarde. 1 Zorg ervoor dat u bij het plaatsen in de groep al uw gevonden info aangeeft. Dit omvat eigen onderzoek, geef aan of u een online zichtbare stamboom beschikbaar hebt. Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk zelf onderzoek hebt gedaan. Het is niet de bedoeling uw onderzoek voor u te doen, als u de gebruikelijke wegen nog niet hebt uitgeput. We helpen u wel graag op weg. 2 Iedereen die een link of gedeelde pagina wil bijdragen aan de groep over andere onderwerpen dan de genealogie, neem contact op met sadminF . GELIEVE geen niet gerelateerde links/foto's te plaatsen zonder eerst met sadminF te overleggen, het zal worden verwijderd. Neem contact op als u twijfelt over het plaatsen van een link of gedeelde pagina. De sadminF beslissing is definitief, respecteer dit ook. 3 We houden ons aan de privacywet AVG, door deel te nemen aan deze groep, geeft u meteen te kennen zich daaraan te houden. Berichten die in strijd zijn met de AVG worden verwijderd. Lees meer op onze SVF-website http://bit.ly/aanpassingavg 4 Wanneer u om hulp in de groep vraagt, geef goed aan of u hulpverzoeken in andere groepen/websites hebt geplaatst. We helpen u graag met onderzoek en advies, maar als u ook op andere groepen / fora post kan er dubbel onderzoek worden gedaan, dit wekt irritaties op en boosheid. Gelieve de groep op de hoogte te stellen van alle cross-posten en nieuwe info die is opgedaan. 5 De StamboomVragenForum website en deze groep zijn, zoals de naam al suggereert, voor liefhebbers van stamboomonderzoekers die met vragen zitten, daar vallen ook beginnende onderzoekers onder. Enig incasseringsvermogen betreffende beginnersvragen is dan ook een vereiste. 6 Wees altijd beleefd, attent en hoffelijk voor alle leden. Brutaliteit en persoonlijke aanvallen of leden die onbeleefd of beledigend zijn tegenover een ander lid, worden onmiddellijk verwijderd en de aanstichter uit de groep gezet. 6a Binnen de groep zien wij liever geen discussies over DNA in de genealogie, er zijn andere groepen die zich hier specifiek op richten. Het noemen van commerciële sites voor DNA is niet toegestaan. 7 Geen enkele vorm van reclame (inclusief toch niet beperkt tot commerciële sites, goederen, diensten of speciale doelen) is toegestaan. Plaats zeker geen links die advertenties bevatten. We zijn een gratis groep die gratis hulp en advies biedt en we staan geen enkele vorm van zelfpromotie toe voor geldelijke winst in de de groep. Neem bij twijfel contact op. 8 Geen trollen of spammen, het resulteert in onmiddellijke verwijdering en permanent verbod. Met een genealogische groet, sadminF en het team
 4. Jan Clavaux

  Plaatsnaam in Hessen

  Zou dit hem ook kunnen zijn? http://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=2-1&id=63353926&index=2
 5. Petra

  Plaatsnaam in Hessen

  Dank je wel, ook dat geef ik door.
 6. Jan Clavaux

  Plaatsnaam in Hessen

  Hij maakte deel uit van het infanterieregiment 671b onder kolonel Lewe van Aduard. Onderaan deze pagina staat een (onvolledig) lijstje met plaatsen, waar dit regiment heeft vertoefd. Misschien is dat nog handig, om alle kinderen uit zijn gezin te achterhalen.
 7. Petra

  Plaatsnaam in Hessen

  Dank je wel Joke... Ik ga ook dit doorsluizen naar degene die hiermee bezig is! Hij was al zeer onder de indruk van deze uitwisseling en heel tevreden met de plaats Balhorn.
 8. joke andriessen

  Plaatsnaam in Hessen

  Hier de militaire lidmaten: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-13WK?i=1223&cc=2036997&cat=129477 maar ik zie hem niet https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-13TQ?i=1231&cc=2036997&cat=129477
 9. Jan Clavaux

  Plaatsnaam in Hessen

  De naamlijst met militaire lidmaten moet ergens op film 1467698 staan: https://www.familysearch.org/search/catalog/129477?availability=Family History Library Klik op het camera-symbooltje rechts. Succes, en ik ben benieuwd hoe het afloopt.
 10. Jan Clavaux

  Plaatsnaam in Hessen

  In het lidmatenregister van Leeuwarden (1777) staat hij inderdaad als Dingeler, met attestatie van Sas van Gent. In Sas van Gent kom ik hem zo gauw niet tegen: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-13TW Dan houd ik het wat mij betreft toch gewoon op Balhorn. Helaas is het een plaats, waar je verder online nauwelijks kan zoeken. http://wiki-de.genealogy.net/Balhorn_(Bad_Emstal) P.S. De militaire lidmaten in Sas van Gent zijn apart genoteerd: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=239&miaet=1&micode=995&minr=13081400&miview=inv2
 11. Petra

  Plaatsnaam in Hessen

  Die Ortsteilen-lijst had ik al gevonden (via google) maar dat leverde mij ook niets op. Je Balhorn-vermelding geef ik door en inderdaad: in het latere leven van genoemde soldaat en zijn kinderen heten ze Dingeler of Tingeler of iets wat daarop lijkt.
 12. Jan Clavaux

  Plaatsnaam in Hessen

  Ik vond nog een enorme lijst: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Ortsteilen_in_Hessen Ook hierin vind ik niets. Met heel veel fantasie zou het om Balhorn kunnen gaan. De beginletters B en P worden in die streek moeiteloos verwisseld: http://www.kasselwiki.de/index.php?title=Wörterbuch_der_niederhessischen_Mundart,_M_–_Q Ga maar naar de beginletter P, daar staat om te beginnen: P siehe auch B (en andersom) Daar komt in de 18e eeuw de achternaam Dingler/Dingeler een flink aantal malen voor, bijvoorbeeld via http://meta.genealogy.net/
 13. Petra

  Plaatsnaam in Hessen

  Dank je wel Jan... Kennelijk is de plaatsnaam in het hedendaagse Duitsland dus niet meer herkenbaar. Da's jammer. Maar we kunnen dus in elk geval gerust zijn: het is toen wel zo opgeschreven. Petra.
 14. Jan Clavaux

  Plaatsnaam in Hessen

  Geen concreet antwoord, maar op deze website vind je werkelijk alle plaatsnamen in het huidige Duitsland: https://www.orte-in-deutschland.de/ Er staat overigens onmiskenbaar Palor. Zie ook de zelfde trouwinschrijving in Sas van Gent: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-1QZK Zelfs het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw leest in 1906 Palor
 15. Ik heb te maken met een plaatsnaam in Hessen (anno 1777) die ik best wel denk te kunnen lezen [ Palor ] maar niet kan thuisbrengen. http://allegroningers.nl/zoeken-op-naam/persons?ss={"q":"dengler"} (op de scan: rechtsonder). Heb alles er op losgelaten, ook met een andere eerste letter: Andrees Handatlas, de Amsterdamse plaatsnamenlijst, en gewoon Google natuurlijk. Maar ik krijg het niet te pakken. Iemand? Zou heel mooi zijn. Petra.
 16. cevdykum

  latijnse opmerking in doopboek

  Ook dat is een origineel (1593-1628). Alfabetisch op voornaam registreren komt, behalve bij de ev.-luth. kerk in Nederland, niet veel voor. In Duitsland komt het meer voor. De registraties in de ev.-ref. doopboeken van Emden zijn bijv. ook alfabetisch op voornaam geordend. Dat blijft wel hangen in de herinnering na onderzoek!
 17. Pvdlee

  latijnse opmerking in doopboek

  Het is wel zo dat de inschrijvingen van 1583-1628 duidelijk overgeschreven van een ouder origineel. (RBS 1135) Die inschrijvingen zijn nl op alfabetische volgorde.
 18. Jan Clavaux

  latijnse opmerking in doopboek

  Hallo Chris, mijn bewering, dat het om een afschrift gaat, is een veronderstelling. die ik niet kan onderbouwen. Ik zie wel aanwijzingen in die richting, zoals de invoeging van 24-1-1706, en vooral de inschrijving waarin het in deze vraag om draait. Die is in het Latijn, terwijl in de overige dertig jaar (1697-1727) (voor zover ik heb kunnen nagaan) de schrijver uitsluitend in het Nederlands schreef. Dat geldt ook voor speciale aanvullende opmerkingen, zoals onechte kinderen etc. Daarom vermoed ik, dat de wat onbegrijpelijke tekst Nomen hoc desiderabat quod postea parentes dederunt is overgeschreven door de schrijver, die zelf mogelijk het Latijn niet machtig was. Maar ik wil inderdaad benadrukken, dat het - wat mij betreft - blijft bij een hypothese, die deze merkwaardige tekst zou kunnen verklaren. Tussen 1697 en 1727 is namelijk wel een bepaalde ontwikkeling in het handschrift te zien.
 19. cevdykum

  latijnse opmerking in doopboek

  Jan, waar is je bewering dat het een afschrift in het net is op gebaseerd? Als ik de scans van Familysearch bekijk is er niets wat er op wijst dat dit een overgeschreven exemplaar is. Ik heb de registraties van 1706 t/m 1710 bekeken en er staan invoegingen bij die er op wijzen dat dit geen kopie-exemplaar is. De huidige invoeging van 9 november is aannemelijk als geen notitie van de doop aan de dominee of koster is gegeven wegens het simpele feit dat de ouders het nog niet eens waren over de naam van de boreling en de dominee daarom geen geheugensteuntje had om de doop binnen 14 dagen in het doopboek te noteren.
 20. Jan Clavaux

  latijnse opmerking in doopboek

  Nog één opmerking, vanwege iets dat me te binnen schoot. Zoals gezegd is dit doopboek een afschrift "in het net" van een ouder doopboek. Omdat de doop van "Gerrit" er naderhand tussen is gewurmd, betekent dat, dat die doop blijkbaar niet in het origineel op die pagina stond, maar bijvoorbeeld ergens op een los blaadje. Degene, die dit afschrift heeft gemaakt, heeft dus mogelijk de Latijnse tekst helemaal niet begrepen en wellicht daarom ook nog eens foutief overgeschreven. Dat zou dan verklaren, waarom het zo'n onsamenhangende tekst is geworden, waar zelfs Chris van Dijkum geen chocola van kan maken
 21. Pvdlee

  latijnse opmerking in doopboek

  Hartelijk bedankt voor deze duidelijke en uitgebreide uitleg
 22. cevdykum

  latijnse opmerking in doopboek

  Het gaat om een registratie van een doop die op 9 november heeft plaatsgevonden en die wat later, in ieder geval na de 25e, in hetzelfde handschrift als dat van de andere dopen is toegevoegd. Ik lees net zo als Jan: den 9 Novemb. Gerrit – oud. Hendrick Gerrits Jannetien Brants Nomen hoc desiderabat quod postea parentes dederunt. desiderabat = wenste, verleden tijd 3e persoon enk. actief dederunt = hebben gegeven, voltooid tegenwoordige tijd 3e persoon mv. actief Dan kom je tot de onbegrijpelijke vertaling: Hij wenste deze naam die zijn ouders later hebben gegeven. Meer voor de hand ligt te veronderstellen dat de lange haal aan de slot-t van desiderabat staat voor een afkorting en wel voor -ur. -ur wordt vaker in het Latijn afgekort maar op een andere wijze: http://www.cartago.nl/nl/wie-helpt/handleiding (4.2. Specifieke afkortingstekens). In dat geval staat er / wordt bedoeld: Nomen hoc desiderabatur quod postea parentes dederunt. desiderabatur = werd gewenst, verleden tijd 3e persoon enk. passief deze naam werd gewenst die zijn ouders later hebben gegeven.
 23. Jan Clavaux

  latijnse opmerking in doopboek

  Het gereformeerde doopboek van Nijkerk is overduidelijk een afschrift "in het net" van een ouder doopboek. Zie bijvoorbeeld de aantekening op pagina https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9WK-5W7H De aantekeningen van de dominee zijn trouwens verder allemaal in het Nederlands, voor zover ik heb gezien. De onderstaande opmerking zou wel eens precies hetzelfde kunnen betekenen als de opmerking in het Latijn uit 1710.
 24. Pvdlee

  latijnse opmerking in doopboek

  Bedankt voor het meedenken. We zitten samen vast op de goede weg Ik heb de scans van de LDS kerk gebruikt, die zijn naar mijn mening iets beter dan die van het Gelders Archief Bij LDS laten ze beide pagina's van het boek zien, en het GA heeft die bladen gesplitst, dat geeft soms kleine verschillen
 25. Jan Clavaux

  latijnse opmerking in doopboek

  Het was even puzzelen, waar ik deze doop kon vinden. Het bleek het doopboek van Nijkerk te zijn van eind 1710. Het is moeilijk om vast te stellen bij welke van de twee onderste dopen de opmerking hoort.
 26. Jan Clavaux

  latijnse opmerking in doopboek

  Er staat inderdaad Nomen hoc desiderabat quod postea parentes dederunt (vraagsteller heeft het woord postea per ongeluk overgeslagen) Mijn Latijn is ook niet optimaal, maar het lijkt er inderdaad op neer te komen, dat de gewenste/vereiste (desiderabat) naam naderhand (postea) door de ouders (parentes) nog zal worden opgegeven (dederunt). Dat kan meerdere redenen hebben. Bijvoorbeeld, dat er nog fikse onenigheid is, naar welke grootouder het kind vernoemd moet worden. Uit de afbeelding is helaas niet met zekerheid op te maken, bij welke doop de opmerking hoort. Is Aaris de later toegevoegde naam? Dan was de grootvader van moederskant qua vernoeming uiteindelijk de gelukkige. Het forumlid Chris van Dijkum leest vloeiend Latijn. Hopelijk kan hij een en ander verbeteren of bevestigen.
 1. Load more activity
 • Member Statistics

  1,652
  Total Members
  5,066
  Most Online
  roytenbergen
  Newest Member
  roytenbergen
  Joined
×