Jump to content

Content I Posted In

Showing all content posted in for the last 365 days.

This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. Op 22 december wordt de documentaire "Zoon van Mokum vertelt het bijzondere levensverhaal van Salomon Rodrigues de Miranda", die vooral bekend is onder de naam Monne de Miranda." uitgezonden. Zie voor meer informatie: Monne de Miranda, zoon van Mokum Met een genealogische groet, sadminF
 3. Test versie indexen Amsterdams archief binnenkort online. De testomgeving raakt steeds verder gevuld met Indexgegevens, Inventarissen en Beeldbeschrijvingen. Het begint langzaam aan ergens op te lijken en we kunnen nu écht bekijken hoe de systemen gaan werken. https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/organisatie/vernieuwing-website/testomgeving/ Met genealogische groet, sadminF - beheerder
 4. flepstra

  Matthias Leppers of Lepper

  Jan, Dank je klaarblijkelijk die aantekening kwijt geraakt ga mijn archief doorspitten :-)
 5. Earlier
 6. Framegote

  Leeshulp maar geen oud schrift

  Aha, dat wist ik niet. Ik geloof niet dat ik daar iets zal kunnen vinden, omdat het te jong is, maar ik zal er eens een kijkje nemen. Je weet nooit. bedankt!
 7. a.vdzee, er zijn door de tijd heen allerlei gewoonten ontstaan. De laatste anderhalve eeuw (bij benadering) waren het begrafenis medewerkers. Daarvoor familie en/of bekenden. In de meeste akten zal er bijstaan wat de aangever’s relatie is met de overledene. Die kan je inventariseren. Zelf doe ik dat in mijn genealogie software in de notitie. Met ook leeftijd en beroep als dat wordt genoemd. Dat lijkt me een betere manier dan een echte inventarisatie doen, maar dat is geheel persoonlijk natuurlijk. Iig succes!! Met een genealogische groet, sadminF - beheerder. PS overigens is het een gewoonte om aan te geven dat een zelfde vraag ook op een ander forum wordt gesteld. Dat is prettiger voor de behulpzame leden, zodat kunnen lezen wat al beantwoord is. Maar ook om irritaties te voorkomen, vooral als er veel zoekwerk nodig is. Gewoon in beide fora een link plaatsen dus.
 8. Framegote

  fouten in FamilySearch

  Ik ben benieuwd wat hierop eventueel volgt. ;-)
 9. Hierbij de inhoud van de artikelen van het kwartaalblad GEN.magazine 2019 nr.4 met als dossier "de krant" Artikelen: - De Muze van een wereldwandelaar; globetrotters in het begin van de 20e eeuw door Willem Willems - Van schoenlapper tot drossaard; de vroegmoderne Amsterdamse migrantenfamilie Wigtendaal door Jessica den Oudsten, Judith Brouwer en Jelle van Lottum - Doofpot of antipapistische veldtocht? Feiten en verzinsels na de moord op Mia Kessels in 1900 door Jacqueline Verkleij - Het zenuwmoordende vak van de Belinfantes; de grootste journalistenfamilie van Nederland door Elias van der Plicht - CBG familie advertenties We missen in hem alle onze vooruitzichten; Overlijdensberichten door Jean Niewenhuijse, collectie-beheerder CBG - Portret en verhaal Man met krant; Pieter Anne Haaxman door Marieke de Natris, RKD - Wereldnieuws uit Leiden, de 18e-eeuwse krantenfamilie Luzac door Peter van Dijk - Wat als Delpher het niet weet? op zoek naar voorouders in regionale krantenberichten door redactie GEN.magazine - Geluk in het blaadje van een oudpapierclub, gedigitaliseerd verengingsorgaan als bron voor familiegeschiedenis door Leendert Brouwer - Museumstukken Wan Pipel, de grote Suriname tentoonstelling in de Nieuwe Kerk, Amsterdam door Vera Weterings - Interview Een meisje met twee gezichten; Greddy Huisman over het dagboek van een 18e-eeuws adellijke jongedame door Leon Wessels, historicus - Eerbetoon 'Ik dacht dat ik de enige Schachner op de wereld was' door Fred van Vliet, gepensioneerd leraar - Onderzoek Spoorloos verdwenen? Nederlanders in het Franse Vreemdenlegioen 1930-40 door Frans Janssen, werkt aan proefschrift over dit onderwerp - Rubriek Internet: Genealogie op Instagram en Pinterest door Jacqueline Verkleij - Intieme bronnen de 1e eeuwen, van Emo tot ego door Kees Kuiken - Oefeningen in deugd en liefde - bladeren door oude vriendenboekjes van adellijke vrouwen door Sophie Reinders - Portret en verhaal: De brief door José van Geldrop - Uit het leven van een Haagse dienstbode – Liefde onder postzegels door Leo Kindt en Frank Hoogewoning - Dossier kort: Familieverhaal - Brieven uit Berlijn 1939-43 ‘Liebes Gerdalein’ door Sanne van Heijst - Emigranten: De Staphorst-tapes door Wim Coster - Amoriaal: Heraldiek buitengaats door Guus van Bruegel - Onderzoek: In het spoor van Napoleons Bataafse soldaten door Evelyn Ligtenberg - Onderzoek: Sporen leggen in Transvaal door Renée Smid Vaste Rubrieken: Nieuws; Letterie; NostalGen; DNA; Archiefwijzer; Armoriaal; Boeken; Diensten; Verleden tijd. Het GEN. wordt uitgegeven door het CBG Centrum voor familiegeschiedenis , een kwartaalblad. Het is [op papier en/of digitaal] te ontvangen door vriend te worden van het CBG, aan het vriend worden zijn tevens andere voordelen verbonden. Het GEN.magazine kan ook los worden besteld.
 10. Misjpoge is het kwartaalblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie. Eén van de weinige genealogische periodieken die ik van begin tot einde uitlees. Er staan erg interessante artikelen in dit blad, hierbij de inhoud van de laatste uitgave. In nummer 3 van jaargang 32 - 2019: Redactioneel De diva Jette Goudal - haar inspiratiebronnen door Ko Sturkop Asjkenazische Joden in Suriname [2], de Hammelburgclan door Emile Salomons Jules Boesnach (1881-1927), piano-humorist door Martin Maas SCHURK -- een nieuwe rubriek Een kastijding die uit de hand liep door Emile Salomons Sjnoderboek: een speurtocht naar een merkwaardig fenomeen door Billha Zussman Sjnoderboekjes: wonderlijke vorm en religieuze functie door Emile Schrijver Protocolboek synagoge Edam Gelezen: boekrecensies: Igor Cornelissen - Tussen Lenin en Lucebert - Mathlide Visser, kunstcritica (1900-1985) door Ieke Rottenberg-Spiekman -- Aart Vos - Als ik in Vught ben probeer dan eens te schrijven, de ondergang van de Joodse gemeenschap in Zaltbommel, Rossum en Herwijnen door Victor Brilleman Het lidmaatschap van de vereniging Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie kost € 35,= per jaar. Binnen het lidmaatschap valt ook dit prachtige kwartaalblad Misjpoge.
 11. Goede morgen forumleden Het echtpaar Jeremias Sanderz (Snijder) X Anneke Jans laten hun ondertrouw intekenen op 15 nov 1665 te Gorinchem al waar ze op 8 jan 1666 werden gehuwd. Daar werd ook op 16 sept 1668 hun (eerste?) kind/zoon Johannes gedoopt. Doopgetuigen waren Pieter Hendrix en Willemijntje Joris. Na deze doop vond ik geen aantekeningen meer. Om een mogelijk overlijden van man of vrouw vast te stellen zou ik graag weten of er in deze periode een inschrijving is in het begraafboek. De link begint bij 1666 maar het handschrift is voor mij onleesbaar en gaat verder na een hiaat in 1681.... Wie zou zo vriendelijk willen zijn om eens na te gaan of Jeremias/Jurjen, Anneke Jans of (kraam)kinderen zijn overleden? Vriendelijke groet, Mars
 12. Kèren

  Laptop na update Windows 10 erg langzaam

  Top dat dit heeft geholpen!
 13. Dank je, Henk. Lezen is 1 ding, maar het begrijpen is soms wat lastiger. Ik denk ook dat het de kosten zijn van het hospitaal. Volgens mij staat er ook iets voor dat bedrag wat ik zou kunnen herkennen als een "F(aktuurnumer)o" en "tegoet"(of zoiets). Ik denk overigens dat die 300 gulden schuld aan zijn broer (J.R. Lewis) wel goed zou zijn gekomen. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat die - als hij zou zijn blijven leven - nooit echt een probleem zou zijn geweest. Broers onder elkaar ....
 14. henk elsinga

  Leverancier voor het bewaren van familiefoto's en documenten

  Dag Konstantin, Bovenstaande behoefte is reeds lang geleden onderkend door Bibliotheken en Musea, waar ze kostbare documenten en boeken bewaren, conserveren en restaureren. De Koninklijke Bibliotheek heeft ook adviezen en informatie voor particulieren, op het gebied van conservering en het veilig bewaren onder optimale omstandigheden. Daar is een brochure van, die digitaal geraadpleegd kan worden en er is een telefoonnummer, zodat je contact kunt opnemen en informatie kunt krijgen over de leveranciers van producten en diensten op het terrein van opslag en conservering. Hieronder staat de link van de KB. Met vriendelijke groet, Henk Elsinga https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/conservering/het-behoud-van-boeken-en-papier
 15. Kaart die de ouderdom van gebouwen toont op basis van de kadastergegevens. U kunt goed de oude stadskernen zien en de latere uitbreidingen. Leeftijden van Nederlandse gebouwen Met een genealogische groet, sadminF
 16. sadminF

  Privacy waarborgen

  Beste Paulpdv, Dat valt alleen te waarborgen door geen namen en data te noemen. Wat het erg moeilijk maakt om de vragen te stellen. Algemene vragen kunnen wel, zoals welk archief enz. U kunt ook een algemene vraag stellen of vragen of iemand u via een PB wilt helpen, dmv algemene gegevens. Succes, sadminF
 17. Hallo Jacqueline, De door jouw beschreven Obbe Spij(y)kerman was ondergedoken bij de familie Kolkman in Laren (gld) op boerderij De Buisweerd (familie van mij). Er zijn foto’s en verhalen van Obbe uit die tijd. Na de oorlog is hij naar Canada vertrokken, maar om de paar jaar kwam hij terug om zijn nieuwe “familie” op te zoeken.
 18. Framegote

  foutje van een archief?

  Ik heb de inschrijving van de ondertrouw bij de Waalse kerk in Harderwijk ook terug gevonden ... met daarnaast de vermelding dat het huwelijk in Amsterdam heeft plaats gevonden. https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=158&miadt=37&miq=1&milang=nl&misort=last_mod|asc&mizk_alle=harderwijk&mif3=Waals Gereformeerde gemeente&miview=ldt (plus de volgende pagina)
 19. Pvdlee

  Hulp bij latijn

  Heel hartelijk bedankt. Dit is weer zo'n krentje in de pap.
 20. Gbaart

  oude foto gezocht, van Bilderdijkstraat 183, Amsterdam

  Hoi enno. Bedankt voor je reactie. De piano heeft helaas ernstig onderhoud nodig. Er zijn verschillende verflagen overheen gegaan en er is wat schade aan de buitenzijde. Desondanks is het geluid nog heel mooi. Ik denk dat een plaatje al eens is verwijderd. Bij dit schilderwerk. Wij hebben de piano nog maar kort in ons bezit. Helaas blijkt hij toch wat meer ruimte in te nemen in onze woonkamer dan we hadden verwacht. Dus waarschijnlijk gaat de piano ook weer weg. Groeten Gerard
 21. Framegote

  leeshulp

  aha .. dank je
 22. D.J. Reijnhout

  Gaarder en Nederduitse boeken

  Bedankt voor de uitleg.
 23. Pvdlee

  nog een stukje

  Dat was me nog niet eens opgevallen dat er steeds maar 1 vrouw als doophefster is, merkwaardig.
 24. Pvdlee

  hulp bij Latijn

  Dat is vaak de moeilijkheid, wat wordt er bedoeld met zo'n streepje. In het nederlands weet ik dat dan wel, maar je moet latijn als vak gehad hebben om zulke dingen te weten. Weer heel hartelijk bedankt. Ik heb nu het hele boek doorgewerkt en veel opgestoken, !!
 25. ChrisvD

  een vondeling?

  delatus ex Harderwijk ut dicebatur Zonder verdere kennis van het taalgebruik in het doopboek is niet duidelijk of delatus (defero) letterlijk of overdrachtelijk wordt bedoeld: meegebracht uit Harderwijk, naar men zei, of aangegeven/gerapporteerd uit Harderwijk, naar men zei Het ontbreken van de naam van de moeder maakt de interpretatie niet makkelijker.
 26. Pvdlee

  Hulp bij latijn

  Dat is een leuke !! Bedankt weer
 1. Load more activity
 • Member Statistics

  1,717
  Total Members
  5,066
  Most Online
  Robertcp
  Newest Member
  Robertcp
  Joined
×
×
 • Create New...