Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Yesterday
 3. Top FrankvdV bedankt voor de melding! Daarmee wordt ik meteen weer op de bron Nationale Militie gewezen. Met een genealogische groet, sadminF - beheerder
 4. Hallo allen, Mijn bovengenoemde website is sinds kort ook bereikbaar via: www.nationalemilitie.nl/ . Dit is voorlopig nog een doorverwijzing, dus er verschijnt gewoon weer www.famvandevelde.nl/militie in beeld.
 5. Last week
 6. cevdykum

  oud duits?

  Tekst in handschrift: 1/14 Susanne de Wekker ersten Januar tausend neunhundert vierzehn Remscheid Markus de Wekker, Dekorationsmaler Anna Wilhelmine Sophie von der Mühlen Remscheid 2 Januar 1914
 7. vermeegen58

  oud duits?

  cevdykum ik heb nog een geboorteakte van onze familie wil je deze ook aub voor mij vertalen alvast bedankt
 8. Kent u iemand die hieraan kan/wil meewerken? Gezichten van Joods verzet In 2020 is het 75 jaar geleden dat een einde kwam aan de bezetting. De Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie wil daar aandacht aan besteden in de vorm van één of meer publicaties over Joden in de illegaliteit in Nederland. Het bestuur van de Kring en de redactie van Misjpoge roepen leden én niet-leden op verhalen over verzetsactiviteiten van Joden op te sporen, op te schrijven en in te sturen. Daarbij gaat het in het bijzonder om verzetsverhalen die ondersteund worden door niet eerder gebruikt archiefmateriaal. Aandacht moet worden geschonken aan de levensloop van de persoon in kwestie, familieomstandigheden en verzetsactiviteiten. De optimale lengte van een bijdrage is 2.000 woorden. Als leidraad dient de auteursinstructie van ons blad Misjpoge. Hebt u een voorstel voor een door u te schrijven verhaal, stuur dat dan voor 1 oktober 2019 aan Jeroen Sprenger (info [at] nljewgen.org) en Victor Brilleman (misjpoge [at] nljewgen.org). Omvang van het voorstel: maximaal 200 woorden. Voor 15 oktober krijgt u nadere richtlijnen voor de bijdrage.
 9. vermeegen58

  oud duits?

  Hartelijk dank ben er heel blij mee Groetjes Karin
 10. cevdykum

  oud duits?

  610 12. Januar 1915 Bescheinigung. Auf Grund des bei den Belegen zum diesseitigen Heiratsre- gister vom Jahre 1913 beruhenden Heimatscheines wird hiermit amtlich bescheinigt, daß der Dekorationsmaler Markus de Wekker, geboren am 25. Februar 1889 zu Leiden in den Niederlanden, Ehemann von Anna Wilhelmine Sophie geborenen von der Mühlen, wohnhaft in Remscheid, die holländische Staats- angehörigkeit besitzt und in Leiden heimatberechtigt. Der Standesbeamte
 11. vermeegen58

  oud duits?

  is er misschien iemand die mij een document kan vertalen alvast bedankt
 12. Earlier
 13. Hoi Jacqueline, Dank voor je reactie! Deze publicatie kende ik nog niet en wist ook niet van de melding dat ze neef en nicht zouden zijn. Ik ga die publicatie maar eens bestellen. Ik had dat echtpaar Jeanne de Rivasson x Pierre d'Augerel al wel in mijn bestand staan, maar heb daar (nog) geen kinderen bij gevonden. Moijse past er wel bij denk ik. We gaan zoeken! Dank.
 14. henk elsinga

  Moijse d'Augerel, eind 17e, begin 18e eeuw Harderwijk

  Er is een boek "The Huguenot Galley slave...........", daarin staat het verhaal van de Protestanten die op grond van hun geloof werden veroordeel tot de galeien. Deze straf was een marteling, die eindigde met de dood. De sterken na ongeveer een jaar, de zwakkeren een half jaar of korter. https://books.google.nl/books/about/The_Huguenot_Galley_Slave.html?id=mVrpPQAACAAJ&redir_esc=y Dit boek van 1867 beleefde een aantal herdrukken en is nog steeds te koop bij Bol.com. In dit boek komt een persoon voor met de naam Samuel de Rivasson (1677). Hij was een broer van Jeanne de Rivasson. Het complete gezin staat op http://timmonstree.org/fam830.html Daar staat ook de naam d' Augerel bij. Ze kwamen van de Dordogne. Als groepjes Hugenoten er in slaagden om te ontsnappen uit Frankrijk, om te ontkomen aan de vervolging, dan was dat een geheime vlucht "bei Nacht und Nebel" en die kregen beslist geen akte van indemniteit mee. met vriendelijke groet, Henk Elsinga
 15. Nog e.e.a. over Moijse: Uit: Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, 1773 https://books.google.nl/books?id=LxwZBY77858C&pg=RA5-PP2&lpg=RA5-PP2&dq=captain+dAugerel&source=bl&ots=5Z_CjMNAZo&sig=ACfU3U3wAdMMJwsLhul8HjwIzCj6d7NsJw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjuy-_Y4orkAhUKYlAKHTuzB4AQ6AEwCnoECAkQAQ#v=onepage&q=moise&f=false Krygsgevangene geweest zijnde officieren, gepensioneerd in gevolge haar Hoog. Mog. Resolutie van den 24 januari 1749 Regiment Randwyk, Moise d’Augerel, S. Lt. Uit: Naemregister der heeren militaire officieren 1744 https://books.google.nl/books?id=uvlAAQAAMAAJ&pg=PA44&lpg=PA44&dq=captain+dAugerel&source=bl&ots=np8KtThvWS&sig=ACfU3U0ug-C1uZfuogqdeoYkGx1uMzy-bg&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjuy-_Y4orkAhUKYlAKHTuzB4AQ6AEwCHoECAUQAQ#v=onepage&q=augerel&f=false Infanterie Gelderland Van Randwyck in garnizoen te Audenaarden (= Oudenaarden, Brielle) Vend. D’Augerel 18 oktober 1736 Via Dutch regiments: Van Randwijck is Steven Carel, baron van; het gaat om regiment R674a, in garnizoen te: 1715 Arnhem 1716 Grave 1719 Arnhem 1722 Maastricht 1725 's Hertogenbosch 1725 Venlo 1727 Nijmegen, Zaltbommel 1728 Namen 1731 Arnhem 1732 Grave 1734 Maastricht, Stevensweert 1737 Namen 1743 Oudenaarden 1744 Namen 1745 Steenbergen 1746 Arnhem 1748 Tholen 1749 Nijmegen 1751 Ieperen Uit: Bulletin de la Commission pour l'histoire des églises Wallonnes https://archive.org/stream/bulletindelacom15unkngoog/bulletindelacom15unkngoog_djvu.txt Kteartier van Feluwe, 5 Met 1735. Moïse d'Augerel, gendre de Rivasson, pasteur français à Arnhera, est nommé enseigne à la requête de Lubbert-AdolfTorck, et la pre- mière plaoe vacante dans cette charge dont le quartier pourra dispo- ser, lui sera donnée. Cette faveur est conférée en considération de l'âge avancé et des mérites de son beau-père, ainsi qu'à cause des bons services rendus par Augerel comme cadet. Op het geproponeerde door Lubbert Adolff Tork,heere van Rosendaal, lantdrost van Veluwen, off Haar Ed. Mog. niet souden connen resolveren, om aan Hoijne d' Augerel, schoonzoon van D'. Rivasson, France predicant tôt Harderwijfc , ex massa te begunetigen met het eerste vacerende vaandel. Hebben Haer Ed. Mog., in consideratie van de verdiensten en hoge jaren van vooin. sohoonvader van voors. d' Augerel, ende mede gelet op den langduiri- gen en esaCten dienst van hem, d'Augerel selfs, als cadet, in dit singulier geval, en uit een sonderlinge gratie goedgevonden met eenparigbeit van Btommeii, den voors. Mojjse d'Augerel aan te stellen tot vaendrig,om tesuc- cederen in sodaene vaendrigsplaete, als van nu aan het eerste salkomen te vaceeren op deesen quartiere, ongepraejudiceert nogtane hierdoor de ordre en tour van begeeving omtrent 't militaire in deesen quartiere gerecipieert ende vastgestelt
 16. In Publicatie 27, huwelijksdispensatien in Gelderland 1617 – 1775 Vereniging Veluwse Geslachten © 1984 - 2003: H.1728- 4- 8.Moyse Dangerel en Maria Rivasson, zuster en broederskinderen. (L. 1728-9-7) Haar ouders zijn bekend, daar zit geen d'Augerel bij dus Moyses vader of moeder moet een Rivasson of een Aubin zijn. via https://timmonstree.org/fam827.html het volgende echtpaar: Jeanne de RIVASSON (1663) en Pierre d’Augerel . Jeanne is net als Jean een kind van Jean de RIVASSON and Suzanne-Marie BOUSSATRAN, op de betreffende pagina kun je doorklikken naar meer voorouders. Over Jean de Rivasson is wel het een en ander te vinden, dat is jou neem ik aan allemaal wel bekend. Hier een lijntje d'Augerel: https://gw.geneanet.org/mbelliard?lang=en&iz=75446&m=N&v=d'Augerel&t=A Groet, Jacqueline
 17. Jan Clavaux

  jan van der Wilk of Jan van der Willik

  Dat Sara van Leeuwen in Capelle is geboren is ook nog maar de vraag. Ook van haar liepen nogal wat naamgenotes rond. Ik lees in de diverse begraafboeken van Hilligersberg nergens, hoe oud zij was. Dat "66 jaar" is dus geen feit en bemoeilijkt het onderzoek. Ook was zij niet hervormd. De hervormde kerk dateert van 1816. Deze vraag is in ieder geval twee keer op het andere forum gesteld. https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/54007/0 https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/65596/0 Ik ben er toen ook mee bezig geweest. Er werden daar ook veel (goedbedoelde) dwaalsporen uitgezet, tot vermeldingen in Bergen op Zoom aan toe. De meer serieuze onderzoekers vonden, dat gewacht moet worden, tot de archieven van Hillegersberg verder ontsloten worden (want de naam Van der Wilk komt daar al in de 17e eeuw voor.) (zie afbeelding) Aan de hand van de kerkelijke registers kom je absoluut geen steek verder.
 18. sadminF

  jan van der Wilk of Jan van der Willik

  Oh wow!! Jan mooie vondst!! Je staart je zo blind op een gegeven moment. Dit kan zomaar de doorbraak worden. Met een genealogische groet, sadminF
 19. Jan Clavaux

  jan van der Wilk of Jan van der Willik

  Die Jan Gerritsz van der Willik was dus de andere Jan van der Willik. getrouwd met Maria/Maartje van der Helm. De doopakten van de begraven kinderen Ary, Cornelis en Sijmen bewijzen dat. Om een lang verhaal kort te maken: jouw Jan heette geen Gerritsz. P.S. Die Jan Gerritsz van der Willik en Maartje (Simons) van der Helm lieten eerder ook kinderen dopen in Pijnacker. Ik zag het toevallig dus ik meld het maar even.
 20. bertvdw

  jan van der Wilk of Jan van der Willik

  Dank ik ga verder zoeken. Ik kreeg ook de tip om nog eens in de trouwboeken van Capelle te zoeken
 21. sadminF

  jan van der Wilk of Jan van der Willik

  Beste Bertvdw, Het patroniem Gerritz ben ik inderdaad veel tegenkomen. En verschillende spellingvarianten van Willik, het maakt het er niet makkelijker op. Het zal betekenen dat zijn vader Gerardus-Gerrit heette. Het is een idee om de namen het gezin van vader Gerrit in kaart te brengen, wiens vader waarschijnlijk Ary [Adrianus] heet, gezien de vernoeming. Gezocht op familysearch, staan veel fouten op altijd checken dus, maar kon die combinatie niet vinden. Met een genealogische groet, sadminF
 22. andreas zijn zoon is naar kleve gegaan en daar weer zonen van zijn naar den haag gegaan en nu zitten de meeste ardesch in oost nederland
 23. Gaat dus om Steinfurt NRW. Natuurlijk gaat u nu al heel ver terug en hoe verder terug hoe minder bewaard is gebleven. Een ander punt is de grote verspreiding van archieven in Duitsland, vele kerkelijke archieven worden nog bewaard door de kerken zelf. Toch moet over die boerderij in Horstmar wat te vinden zijn, maar online? Ik denk dat u moet nadenken over een bezoek aan het plaatselijke archief, indien mogelijk natuurlijk. Dat gezegd, de taal uit dit tijd is erg moeilijk leesbaar, vermoedelijk komt u niet ver zonder hulp. Is Andreas naar [het huidige] Nederland gekomen of waren dat latere generaties? Heeft u de scan van familysearch wel een bekeken? Kan u niet zo vertellen of er scans van Steinfurt bijstaan, maar is de moeite waard. Aanmelden is noodzakelijk. Verder kan u uw zoekvraag ook stellen op http://forum.genealogy.net/ daar zitten veel specialisten. Zo wie zo aan te raden om op die site eens rond te kijken, als u dat nog niet al deed. Een paar maanden is normaal voor de Duitse archieven, maar meer dan dat? Het kan, anders zou ik een herhalingsoproep doen, dat u nog steeds wacht op antwoord. Al met al staat uw vraag nu hier op het SVF en google pikt dat snel op. Anderen die zoeken naar Andreas Ardesch uit Horstmar/Steinfurt vinden u oproep. Het auteursrecht is complex en durf niet zo te zeggen of dat zomaar uit een boek publiceren op internet zeker met bronvermelding kan. Eventueel een link naar het boek? Met recente boeken zou ik het niet doen. Succes en mocht u meer te weten komen zou ik het erg leuk vinden als u het hier komt vertellen. Met een genealogische groet, sadminF
 24. bertvdw

  jan van der Wilk of Jan van der Willik

  Hallo beheerder Ik heb wel teruggezocht in Hilligersberg maar niet in Capelle Jan was gereformeerd en Sara Hervormd Bij de doop van Sara kon ik geen getuige ontcijferen Bij Pieter was Ariaantje van der Willik getuige. Mogelijke heette hij ook Jan gerritz. van der Willik, want die naam kwam daarna ook voor in het begraafboek van de gereformeerde gemeente van Hilligersberg 6/5/1727 zoon Ary. Het kind wordt pro deo begraven. De vader noemt zich dan Jan Gerritsz van der Wilk 11/8/1732 zoon Cornelis wordt in de kerk begraven geen kleed. De vader noemt zich dan Jan Gerritsz van der Wilk 7/8/1733 zoon Sijmen in de kerk begraven met een kleed van 12 stuivers. De vader noemt zich dan Jan Gerritsz van der Willig 11/3/1734 een dood geboren kind in de kerk begraven geen kleed. De vader noemt zich dan Jan van der Willik Ik heb ook al via de site van Rotterdam in notariële akten gekeken, maar daar kwam ik Jan niet tegen. Het lastige is dat in die periode in Hilligersberg nog een Jan van der Willik leefde, die was echter met iemand anders getrouwd. Sara stierf namelijk pas op 2/3/1671 zo vond ik terug in het begraafboek Misschien dat iemand nog op een idee komt Hartelijke groet
 25. de zoektocht naar andreas ardesch ben ik al een jaar mee bezig en heeft mij geleid van bodelschwing bij dortmund waar hij pfarre was tot zijn dood in 1638 van daaruit werd ik gestuurd naar het steinfurt en daar kreeg ik in een schrijven dat zowel uit een boek als een kaart kwam dat hij op het arnoldium college heeft gezetten en wel in 1615 daar zouden ze volgens de website nog een heel oud archief hebben. het gaat om steinfurt om het makkelijk te zeggen over de grens bij enschede. maar verder toen ik dat wist ben ik gaan zoeken naar mensen in het archief van steinfurt en vond iemand die ook mee hielp bij het arnoldium archief en dat was ongeveer 4 maand geleden en naar lang zoeken van zijn kant kwam hij dus met het verhaal dat verder op het arnoldium niks meer te vinden was maar dat hij na vraag aan zijn collega's kwamen ze er dus achter dat de familie ardesch een grote boerderij bezat in horstmar duitsland en dat daar andreas geboren moet zijn en daar hoop ik dus nu achter te komen en zeker of hij nog broers en zusters had omdat mijn stamboom tot nu toe uit twee takken ardesch bestaat een adelijke tak uit gelderland en mijn tak. nu heb ik dus zeg drie maand geleden eerst het nrw archief gezocht en daar iemand aan geschreven die er over zou gaan maar van haar kreeg ik dus een email adres waar ik moest zijn en dat was stad.horstmar.de dus dit was ook 3 maand geleden en tot op de dag van vandaag nooit wat van weer gehoord. ik moet even op de computer zoeken dan kan ik misschien laten zien wat ik tot nu toe heb alleen weet ik niet hoe het zit met inhoud van een boek tonen i.v.m auteursrechten.
 26. sadminF

  jan van der Wilk of Jan van der Willik

  Beste bertvdw, Allereerst welkom op ons forum! Paar vraagjes: Heb je al vanaf jaar van de doop van Pieter teruggezocht in de trouwboeken van Capelle en Hillegersberg? Wat is de religie van Jan en Sara? Wie waren de getuigen bij de doop van Sara en zoon Pieter? Ben u een patroniem van Jan tegengekomen? Het kan een idee zijn om de notariële akten te bekijken of er iets over hem bekend is met een link naar de ouders. Met een genealogische groet, sadminF - beheerder
 27. Beste Ardesch, U heeft contact gezocht met "het archief", [welke archief?] hoe lang geleden was dat? En Over welk Steinfurt gaat het? Bestaat het Arnoldium College nog, zijn er archieven overgeleverd uit die tijd? Archieven in algemeen en zeker in Duitsland zijn niet altijd de vlotste. EN het is vakantietijd. Is er op de site van het archief wellicht een forum? Zo wie zo komen mensen met dezelfde zoektocht de link naar dit forum tegen, dus wie weet. Ik kan u verder niet helpen in de zoektocht zelf. Succes! Met een genealogische groet, sadminF - beheerder
 28. Beste Jan en Peter, De recente geboorte gegevens heb ik moeten verwijderen. Helaas is de verdraaide AVG geen vriend van onze hobby. Mag ik jullie verzoeken er rekening mee te houden en eventuele recente vondsten via PM te communiceren? Alvast bedankt en succes met de zoektocht. Met een genealogische groet, sadminF - beheerder
 29. Mijn stamboomonderzoek loopt tot nu toe tot Jan van der Willik Ik weet over hem het volgende: Jan van der Willik is mogelijk geboren in Hillegersberg. Nu gemeente Rotterdam. Jan is overleden. Hij is mogelijk begraven op 20-09-1762 in Hillegersberg buiten de kerk. Jan was mogelijk getrouwd met Sara van Leeuwen. Zij is gedoopt op 02-11-1704 in Capelle aan de IJssel als dochter van Cornelis van Leeuwen[1]. Sara is overleden, 66 jaar oud. Zij is buiten de kerk begraven op 02-03-1771 in Hillegersberg. Over de kist hing een kleed waarvoor 12 stuiver werd betaald Jan en Sara hadden in ieder geval een zoon Pieter Willik (Wilk) van der, gedoopt op 16-12-1731 in Hillegersberg. Wie kan mij helpen aan nadere info over Jan b.v. zijn huwlijkdatum, zijn geboortedatum, ouders etc. en zijn overlijdensdatum Bij voorbaat dank
 1. Load more activity
 • Member Statistics

  1,681
  Total Members
  5,066
  Most Online
  Henk3001
  Newest Member
  Henk3001
  Joined
×
×
 • Create New...