Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Dag A. van der Zee, Ik heb gezien dat je vraag intussen al is beantwoord en opgelost via een andere website. Nog veel succes gewenst met je inventarisatie. Henk Elsinga https://www.stamboomforum.nl/genealogie/2/74729/0/inventarisatie_van_personen_die_melding_maakten_van_de_overledene_zinvol_j_n_opgelost
 3. Yesterday
 4. Dank je, Henk. Lezen is 1 ding, maar het begrijpen is soms wat lastiger. Ik denk ook dat het de kosten zijn van het hospitaal. Volgens mij staat er ook iets voor dat bedrag wat ik zou kunnen herkennen als een "F(aktuurnumer)o" en "tegoet"(of zoiets). Ik denk overigens dat die 300 gulden schuld aan zijn broer (J.R. Lewis) wel goed zou zijn gekomen. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat die - als hij zou zijn blijven leven - nooit echt een probleem zou zijn geweest. Broers onder elkaar ....
 5. henk elsinga

  Alexander Lewis ... VOC ... 1773

  Dag Frank, Alexander Lewis is overleden op 16-12-1773, nadat hij 1 maand en 7 dagen heeft gelegen 'int Bat: Hosp:' Het Bat: Hosp: = het Hospitaal in Batavia. Dat betekent dat hij op 9 november 1773 is opgenomen in het Hospitaal. Het schip is vertrokken van de rede bij Batavia op 18-11-1773. Dat betekent dat Alexander niet aan boord was, want hij was in het Hospitaal. Hij is overleden zonder Test(ament) of (Goederen). Zij gage bedroeg volgens het soldijboek 6 maanden x ƒ.26,- = ƒ.156,- Zijn schulden bedroegen veel meer, er staat een 'quaat' saldo. Het bedrag wat onder zijn overlijden is ingevuld kan m.i. geen betrekking hebben op inkomsten, want je kunt over 1 maand en 7 dagen geen ƒ. 131,15 verdienen als je maar ƒ.26,- per maand verdient. Mogelijk zijn het de kosten van het Hospitaal, maar dat konden ze op niemand meer verhalen. Met vriendelijke groet, Henk Elsinga
 6. Last week
 7. Bedankt voor je uitgebreide antwoord het geeft gelijk al veel informatie. Het gaat voornamelijk om mijn eigen familie en speelt vooral in de regio zuid-west Friesland, Sneek en Leeuwarden tussen 1811 en 1900.
 8. Dag A. van der Zee, Voor een goed begrip is het handig dat je ons vertelt wat de gedachte omvang is van jouw plan tot inventarisatie. I Gaat het alleen om je eigen familie, of gaat het om een heel dorp, een streek, een provincie of een heel land ? Om welk tijdvak gaat het, om de 19e en 20e eeuw, of betreft het de tijd voor de burgerlijke stand, dus voor 1811 ? Zoals je wellicht weet was het voor de invoering van de Burgerlijke Stand in sommige streken de gewoonte, dat de buren (de 'noabers') de aangifte van overlijden deden. Zij zorgden ook dat het lijk van een overledene werd gewassen, gekleed en gekist en brachten de dode naar de kerk en / of de begraafplaats. In andere streken was het noodzakelijk, dat een familielid aangifte deed bij de Gaarder. Na betaling van de verschuldigde belasting 'op het begraven', kreeg men dan toestemming om de dode te (doen) begraven. Na 1811 was er de Code Napoleon, een vorm van Nationale wetgeving, waarin de procedures, verplichtingen en taken na overlijden waren vastgelegd. Onze huidige wetgeving is afgeleid van de Code Napoleon. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de aangifte van overlijden kan worden gedaan door eenieder die uit eigen kennis wetenschap heeft van het overlijden van een persoon. Dit is meestal een naaste familielid van de overledene, maar bij gebrek daaraan een goede bekende, een veldwachter, politieman, een gestichtswachter, een bewaker, een verpleger, een zaalopziener van een Gasthuis, een groefbidder, een aanzegger, een priorin, een abt, een koster, diaken of ouderling, een ambtenaar van de gemeente, een scheepsofficier, een collega van het gilde, een bestuurslid van een vereniging, of vakbond, etc, etc. De aangifte van overlijden werd in de 20e eeuw steeds vaker gedelegeerd aan de begrafenisondernemer. Dit is zo'n ingesleten gewoonte geworden, dat de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Hoogeveen in 1984 weigerde om mijn aangifte te accepteren van het overlijden van mijn eigen moeder, Hij wenste dat de begrafenis- ondernemer de aangifte deed, want zo deden ze dat in zijn gemeente, want die had ook nog de informatie voor het CBS. Na een halfuur bekvechten aan het loket, was hij uiteindelijk bereid om, op mijn uitdrukkelijke wens, zijn chef er bij te halen. Deze bezat gelukkig de benodigde wetskennis , zodat ik in het gelijk werd gesteld en de aangifte doorgang kon vinden. De aangevers kunnen dus familie zijn, of personen waarmee de overledene omging, maar dat is lang niet altijd zo. Als je jouw plan tot inventarisatie wat nader kunt toelichten, dan heb je meer kans op een goed advies. Met vriendelijke groet, Henk Elsinga
 9. Ik ben van plan om een inventarisatie te maken van de personen die melding deden van de overleden personen. Met als doel om meer inzicht te krijgen met welke personen de overledene omging. Tenminste mijn gedachtegang is dat degenen die melding deden ook bekende waren van de overledenen, of is dit een verkeerde gedachtegang?
 10. henk elsinga

  Leverancier voor het bewaren van familiefoto's en documenten

  Dag Konstantin, Bovenstaande behoefte is reeds lang geleden onderkend door Bibliotheken en Musea, waar ze kostbare documenten en boeken bewaren, conserveren en restaureren. De Koninklijke Bibliotheek heeft ook adviezen en informatie voor particulieren, op het gebied van conservering en het veilig bewaren onder optimale omstandigheden. Daar is een brochure van, die digitaal geraadpleegd kan worden en er is een telefoonnummer, zodat je contact kunt opnemen en informatie kunt krijgen over de leveranciers van producten en diensten op het terrein van opslag en conservering. Hieronder staat de link van de KB. Met vriendelijke groet, Henk Elsinga https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/conservering/het-behoud-van-boeken-en-papier
 11. Kaart die de ouderdom van gebouwen toont op basis van de kadastergegevens. U kunt goed de oude stadskernen zien en de latere uitbreidingen. Leeftijden van Nederlandse gebouwen Met een genealogische groet, sadminF
 12. sadminF

  Privacy waarborgen

  Beste Paulpdv, Dat valt alleen te waarborgen door geen namen en data te noemen. Wat het erg moeilijk maakt om de vragen te stellen. Algemene vragen kunnen wel, zoals welk archief enz. U kunt ook een algemene vraag stellen of vragen of iemand u via een PB wilt helpen, dmv algemene gegevens. Succes, sadminF
 13. Kèren

  Laptop na update Windows 10 erg langzaam

  Er staan verschillende links met uitleg als u zoekt op; na update WIN10 langzaam Zoals deze: https://nl.easeus.com/schijfbeheer/computer-traag-na-windows-10-creators-update.html en https://answers.microsoft.com/nl-nl/windows/forum/windows_10-update/traag-na-update/14119259-f2e0-4d6a-a371-5061a51c443d Het valt te proberen of dit u ook helpt.Succes
 14. Earlier
 15. Hobby genealoog

  Laptop na update Windows 10 erg langzaam

  Twee tot drie weken geleden heeft Windows 10 op mijn laptop een grote update gehad en sinds dien is de laptop zo langzaam geworden dat een slak sneller van Maastricht naar Amsterdam is dan dat mijn laptop een site pagina kan openen. Ik gebruik als browsers Opera en Chroom en heb met beide de zelfde probleem, ik heb bij beiden de browsergeschiedenis gewist maar het probleem blijft zelfs nu bij het typen kan de laptop mij niet bijhouden. Heeft iemand een idee wat ik kan doen op de laptop weer "op snelheid" te krijgen?
 16. Beste mensen, ik wil graag vragen stellen die te maken hebben met zgn foute Nederlanders. Hoe kan de privacy hiervan gewaarborgd blijven?
 17. Hallo Jacqueline, De door jouw beschreven Obbe Spij(y)kerman was ondergedoken bij de familie Kolkman in Laren (gld) op boerderij De Buisweerd (familie van mij). Er zijn foto’s en verhalen van Obbe uit die tijd. Na de oorlog is hij naar Canada vertrokken, maar om de paar jaar kwam hij terug om zijn nieuwe “familie” op te zoeken.
 18. Framegote

  foutje van een archief?

  Ik heb de inschrijving van de ondertrouw bij de Waalse kerk in Harderwijk ook terug gevonden ... met daarnaast de vermelding dat het huwelijk in Amsterdam heeft plaats gevonden. https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=158&miadt=37&miq=1&milang=nl&misort=last_mod|asc&mizk_alle=harderwijk&mif3=Waals Gereformeerde gemeente&miview=ldt (plus de volgende pagina)
 19. Framegote

  foutje van een archief?

  Nogmaals dank. Eigenlijk wilde ik zeggen dat mijn genealogieprogramma maar 1 ondertrouwdatum aan kan, maar dat is niet zo. Al wil ik er 10 invoeren, dat kan ook, maar dat is hier niet nodig. De huwelijksdatum in Amsterdam heb ik wel gevonden. Dat is op zich niet zo moeilijk als je weet dat er 3 zondagse meldingen aan vooraf moeten gaan (en als je weet in welke kerk je moet zoeken). Ik vond over dit huwelijk ergens dat het de nieuwe kerk zou moeten zijn (maar dat kan ik natuurlijk weer niet meer terug vinden), dus heb ik daar gezocht en BINGO ... op 22 maart 1695! Bedankt voor je hulp!
 20. Petra

  foutje van een archief?

  Mijn gebruikelijke formulering is: Jan Jansen, otr. Middelburg 11 nov., otr./tr. Bergen op Zoom 13 nov./27 nov. 1789 Roelofjen Roelofs. Of in dit geval (want de huwelijken te Amsterdam zijn notoir lastig te achterhalen): N.N., otr. Harderwijk 24 febr., otr. Amsterdam 5 maart 1695 X.X. Je moet goed beschouwd beide vermeldingen aanhouden. Er is niet één ondertrouwdatum, er zijn er meerdere. En ze staan daardoor genoteerd in meer dan één kerkelijk register, ook handig. De opgeschreven informatie varieert soms, het geeft je een extra herkomstvermelding of een (tijdelijke) woonplaats, enfin: die gegevens wil je niet mislopen. En: er is geen enkele reden waarom de predikant in zijn trouwboek (of ondertrouwboek) een gewone kerkelijke attestatie voor twee personen zou noteren... Wat hij doet is zijn collega elders melden dat de jongelui netjes volgens de regels (ook) in zijn gemeente zijn ondertrouwd. Ik lees ook wel eens een ondertrouw (met daarop volgend huwelijk) waarbij in de marge is aangetekend "de geboden moeten ook te Haarlem gaan" o.i.d.; dan heeft een van het bruidspaar daar recent gewoond. Trouwens, als Jan Jansen van Maastricht komt en Roelofje Roelofs van Middelburg, en ze trouwen in Bergen op Zoom, dan kun je ze ook in drie huwelijksregisters aantreffen. Of (heel incidenteel) nergens, als predikanten wat slordig zijn met deze administratie. In jouw geval lijkt me niet zozeer sprake van een huwelijksreis. Een Waalse predikant te Harderwijk trouwt met een meisje dat in Amsterdam woont, in haar woonplaats. De ondertrouw in Harderwijk is netjes aangetekend, maar daarbij hoeft de jongedame niet eens aanwezig te zijn geweest: een ondertekend verzoek van haar en/of haar ouders/voogden is voldoende. Gewapend met die attestatie meldt hij zich bij zijn bruid, ze gaan ook daar in ondertrouw, zullen er daarna gehuwd zijn onder toezicht oog van de familie, en na het feest reizen ze af naar zijn standplaats.
 21. Framegote

  foutje van een archief?

  Dank voor je reactie, Petra. Welke ondertrouwdatum zou jij dan aanhouden? Die in Harderwijk (deze dus) of die in Amsterdam (5 maart)? Er staat bij deze nergens dat ze in ondertrouw gaan, of dat er drie zondagse aankondigingen volgen. Wel dat ze naar Amsterdam gaan met attestatie.
 22. Petra

  foutje van een archief?

  Frank... dit is een doodgewone ondertrouw. Een stel moet immers overal ondertrouwen waar ze wonen c.q. onlangs gewoond hebben, en na drie proclamaties krijgen ze keurig een attestatie van de dominee mee naar de plaats waar het feitelijke huwelijk plaatsvindt (waar in principe, dacht ik, ook proclamaties moeten gaan -- maar misschien niet als ze er geen van beiden woonachtig zijn?).
 23. Framegote

  foutje van een archief?

  In mijn - heel brede - zoektocht kwam ik een tijd geleden op een inschrijving waarvan gezegd werd dat het ging om een huwelijks- of ondertrouwinschrijving. Het gaat om bijgaande scan. Op 24 februari 1695 staan daar ingeschreven Jean Rivasson "bedenaar des goddelijke woords in de franse gemeynte tot Harderwijck" en Catarina Aubijn woonende tot Amsterdam. Het Gelders Archief geeft hierover aan dat het om een huwelijksinschrijving gaat, maar volgens mij is dit een attestatie. Er staat namelijk in de marge, net onder de datum, "attestatie op Amsterdam". Op zich zou dat wel kloppen want het stel heeft in Amsterdam op 5 maart 1695 verzocht "hare drie sondaagse uytroepingen" te doen. Mijn idee is dus dat zij eind februari naar Amsterdam zijn gegaan om daar te trouwen en daarna weer terug te keren naar Harderwijk. Een soort huwelijksreisje dus. Wat is jullie gedachte hierover? Groet Frank
 24. Pvdlee

  Hulp bij latijn

  Heel hartelijk bedankt. Dit is weer zo'n krentje in de pap.
 25. ChrisvD

  Hulp bij latijn

  Brandolph Berntz, Bernt Elbertz son up Schlichtenhorst Gertrudt Niclas. ante aliquot annos tempore Everhardi Suarii coram Ecclesia sunt proclamati sed hoc die demum sunt consociati B.B., B.E.’s zoon op S. (en) G.N. zijn enige jaren geleden ten tijde van E.S. voor de kerk geproclameerd, maar zijn op deze dag (1 maart) pas (in de echt) verbonden. Everhardus Suarius zal wel een eerdere dominee zijn. Suarius betekent varkenshoeder. Er was rond 1592 wel een Everhardus Swaen predikant, maar zwaan in het Latijn is olor. https://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=12343
 26. Pvdlee

  Hulp bij latijn

  In het Trouwboek van Nijkerk RBS 1135 1593-1620 op blad 62 Lees ik : 01-03-1599 Brandolph Berntz, Bernt Elbertz son up Schlichtenhorst ende Gertrudt Niclas. Ante aliqe annos tempore Everhardi suarii coram Ecclesia sunt proclamatie sed hoc die demun sunt consociati Voor het origineel zie: bron https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WK-5QW6?cc=2038506. scan 62 Ik zou graag willen weten of ik alles goed heb gelezen, vooral demun is vast niet goed. En wat betekent het, en wat doet die Everardi er tussen?
 27. Gbaart

  oude foto gezocht, van Bilderdijkstraat 183, Amsterdam

  Hoi enno. Bedankt voor je reactie. De piano heeft helaas ernstig onderhoud nodig. Er zijn verschillende verflagen overheen gegaan en er is wat schade aan de buitenzijde. Desondanks is het geluid nog heel mooi. Ik denk dat een plaatje al eens is verwijderd. Bij dit schilderwerk. Wij hebben de piano nog maar kort in ons bezit. Helaas blijkt hij toch wat meer ruimte in te nemen in onze woonkamer dan we hadden verwacht. Dus waarschijnlijk gaat de piano ook weer weg. Groeten Gerard
 28. Enno Borgsteede

  oude foto gezocht, van Bilderdijkstraat 183, Amsterdam

  Beste Gerard, Hartelijk dank voor je bericht, en de foto. Ik was eerst nogal verbaasd over het jaartal, maar in de inschrijving in het handelsregister zag ik net dat mijn opa zijn zaak al in 1910 gevestigd heeft, aan de Kinkerstraat 19 in Amsterdam. De inschrijving zelf is van 1921, en ik heb geen idee of er nog een eerdere registratie is. En op zich is 1910 geen raar jaartal, want mijn opa is in 1879 geboren, en was bij de vestiging dus al 31. Als ik afga op de plek waar zijn naam geschreven staat, dan zou het kunnen dat hij de piano in dat jaar heeft gestemd. Een handelaar bevestigde meestal een plaatje met zijn naam aan de buitenkant, of aan de binnenkant van de klep, zoals je op de foto van Heleen kunt zien. Heeft jouw piano ook zo'n plaatje, misschien van een andere handelaar? Ik vind dit heel bijzonder, omdat ik bijna niets van mijn opa weet. Hij overleed in 1947, toen mijn vader 13 was, en ik ben zelf van 1960. Zou je ook een foto van de voorkant kunnen maken? Vriendelijke groeten, Enno
 1. Load more activity
 • Member Statistics

  1,707
  Total Members
  5,066
  Most Online
  MarsL
  Newest Member
  MarsL
  Joined
×
×
 • Create New...