Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Today
 2. Wow Peter. Heel hartelijk dank. Ik zal het er nog eens naast leggen, want ik moet (vooral) die afkortingen nog eens bekijken. Voor 1656 bleek de bruidegom toch best een vermogend mannetje te zijn! Geen wonder dat er huwelijkse voorwaarden werden opgesteld. Ook toen had je (weet ik uit een andere tak in mijn familie) goudzoekers die eigenlijk alleen leken te trouwen vanwege de erfenis. Zo heb ik er een dame bij die 8 keer getrouwd was en bij elk van haar echtgenoten een kind had gekregen (en na hun overlijden al hun vermogen en eigendommen). Het bleek niet gezond om met haar te trouwe
 3. Framegote

  Ransdorp doop 1801

  Dank voor je reactie Henk. Dat is een duidelijk verhaal. Toch heb ik van het archief een antwoord gekregen dat hoop biedt: ook de doopsgezinde gemeente had een soort lidmatenregister. Daarin werden hele gezinnen in geregistreerd, inclusief geboortedata. Het register waar het gezin dat IK zoek heb ik alleen helaas nog niet gevonden. Het kan zijn dat dat dat nog in het bezit is van het kerkbestuur. Groet Frank
 4. en het laatste gedeelte: Alle twelcke voors[eijt] is verclaerden sij comp[a]r[an]t[e]n voor eenige banden van huwelijck metten anderen alsoo besloten te hebben Ende daer op sij aennamen haer naer voorgaende wettige pro- clamatien in den huwelijcken staet te laten bevestigen Sonder daer tegens oijt te doen nochte gedogen te geschieden in rechte noch daer buijten onder't verbandt van hunne respective personen en goederen. Die submitterende allen rechten en[de] rechteren sonder fraude Ende [ver]sochten voorts hier bij mij notaris voorn[oem]t gemaeckt en[de] hen lieden
 5. Hallo Frank, je bent toch al een aardig eind op weg! Onderstaand de aangepaste versie met enkele aanvullingen en correcties mvg, Peter In den name Godes Amen. in den jare van der geboorte onses Heeren en saligmaekers Jesu Christi XVIc en vijftich opten XIIe dagh der maent februarij compareerde voor mij Jan Jansz: Pranger secr[e]t[ari]s der stede Monickedam ende notaris publijcq. bij den Hove van Hollandt geadmitteert ter presentie van d’onder- ges[chreven] getuijgen Claes Cornelis Cluijdt jongman toecomende bruijdegom geadisteert met Jacob Jac
 6. Yesterday
 7. Hallo samen, Ik vond de huwelijkse voorwaarden van mijn Stam-betovergrootouders (dat is 12 generaties terug) Klaas Cornelisz Kluijt en Geertje Jans van Dijck die werd opgemaakt op 12 februari 1656 in Monnickendam. Vol vertrouwen begon ik een transcriptie te maken. Dat ging - hoewel ik met sommige woorden best problemen had - eigenlijk best wel aardig. Helaas werd ik weggeroepen om iets totaal anders te doen en toen ik terug kwam lukte het me niet meer om de draad op te pakken. Na een aantal dagen wezenloos naar het scherm te hebben gekeken vraag ik nu toch maar jullie hulp.
 8. Beste Henk, Bedankt voor de interessante informatie. Weer een stukje aan de puzzel toegevoegd. Zoekend naar de Nieuwland polder, kwam ik deze interessante site tegen. http://www.biesbosch.nu/magazine/0812/artikel_poldernieuwland04.htm Het blijkt dat de ontginning van deze buitendijkse polder al in de 11e, 12e en 13e eeuw is begonnen. Ben benieuwd of ik nog verder kom in de zoektocht. Vriendelijke groet, Karel Nieuwland
 9. Last week
 10. henk elsinga

  familienaam nieuwland

  Er zijn in Nederland en België 24 plaatsen of locaties met de naam Nieuwland. We moeten dus een keuze maken en proberen de meest logische locatie te vinden. De raakpunten uit jouw verhaal, die ik heb gekozen, zijn: -Berkenwoude -Lekkerkerk -Kortland. Via deze 3 plaatsen kun je een route tekenen, die naar het Zuiden loopt. Kortland was een polder aan de Alblas, waar ook mensen woonden. Als we de lijn naar het Zuiden nog iets doortrekken komen we in een polder genaamd "Het Nieuwland". "Nieuw" zegt iets over de volgorde van ontstaan. Het ontstaan van een polder brengt w
 11. joke andriessen

  Even voorstellen

  Welkom op dit forum. Wettig zal je bij de stamboom van Dijk horen, maar zeker ook bij Verkerk. Het staat je vrij om zelf een keuze te maken wat je gaat verzamelen. Je kunt de lijn van je moeder uitzoeken, zowel de mannelijke en vrouwelijke kant. De voorouders van Dijk zijn je wettige voorouders en ook daar kun je naar gaan zoeken. Als er iets van je biologische vader bekend is, dan kun je ook die lijn uitzoeken. Het is aan jou om de keuze te maken en je kunt ook alles gaan doen. Veel plezier met deze hobby. Mochten er vragen zijn dan kun je ze op dit forum st
 12. De naam Ferla, Firla of Farla is verklaard door de naamkundige Dr. Frans de Brabandere. Deze naam is afgeleid van de plant genaamd Ferula, welke o.a. groeit in het gebied rond de Middellandse Zee. Sicilië kan kloppen, maar de Middellandse Zee is veel groter en de plant is winterhard, dus meer mogelijkheden. Met vriendelijke groet, Henk Elsinga
 13. Peter

  Jacobus Schillemans 06-11-1916 Wouw

  Dank @JPB heb nu nog niet de overlijdensdatum van Jacobus maar ik weet nu waar ik moet gaan zoeken.
 14. henk elsinga

  KETELTAS

  Eine Kesseltasche is een draagzakje, of draaghoes om je drinkfles of veldfles in te dragen. Het is gemaakt van canvas, zeildoek, of wol en tegenwoordig van kunststof. Het is een essentieel uitrustingsstuk wat gedragen werd en wordt door de soldaten van alle legers ter wereld. Ik heb ook jarenlang zo'n veldfles met draaghoes aan mijn koppel gedragen, als we op oefening gingen. Bij Out-door kledingzaken verkopen ze tegenwoordig diverse luxe keteltassen van allerlei kleuren en vormen. Met vriendelijke groet, Henk Elsinga
 15. henk elsinga

  Ransdorp doop 1801

  Frank, Geboortes voor 1811 van Doopsgezinde kinderen werden niet officieel geregistreerd. Er werd pas gedoopt na het afleggen van de geloofsbelijdenis, als volwassene (=bejaarde). De regel was: "Spreek wat bondig is, doop wat mondig is". Zij legden dus de eed niet af, ook niet bij de rechtbank, maar legden een verklaring af volgens "Mannen Woord". Sommigen werden pas gedoopt op hun sterfbed. Indien er een geboortebewijs nodig was, bijvoorbeeld bij een huwelijk na 1811, dan werd dit gedaan middels een akte van bekendheid, opgemaakt door de Vrederechter en gelegaliseerd door de
 16. Fred van Dijk

  Even voorstellen

  Hallo allemaal, Mijn naam is Fred van Dijk , 72 jaar en geinteresseerd in mijn stamboom. Ik zit wel met een vraag en hoop dat ik hier een antwoord kan vinden. Ik ben geboren in 1948 bij een ongehuwde moeder. Ik kreeg de naam Verkerk van mijn moeder. Toen ik 5 was trouwde mijn moeder met een man met de achternaam van Dijk. In welke stamboom hoor ik nu thuis in Verkerk of van Dijk? Mvrgr, Fred van Dijk
 17. Framegote

  Ransdorp doop 1801

  Klopt, Joke. Ik weet (nog) niet waar ik moet zoeken. Ik vermoed dat ik maandag wel een emailtje van iemand van het Amsterdams Archief krijg met een hint er in. Zodra ik iets weet zal ik het hier melden.
 18. joke andriessen

  Ransdorp doop 1801

  Frank, ik zag dat de geboortedatum in haar overlijdensakte is vermeld. Het zal mooi zijn als je nog een andere bevestiging kunt vinden.
 19. zie [hier] en [hier] voor een bericht over het overlijden van de weduwe Maria de Laet in 2018
 20. zie overlijdensbericht van zijn vader Franciscus Schillemans (†1967) in de bijlagen; J. Schillemans woonde indertijd in Putte België
 21. Er moet ook een inschrijving militieregister van hem zijn. Ik heb geen idee waar die van Wouw liggen. In Ned Indie heb ik hem niet gevonden bij de militairen en ook niet op de kampkaarten resp de slachtoffersite van OGS. Ook de site van ITS Arolsen geeft geen treffer. met vriendelijke groet, Bart
 22. Framegote

  Ransdorp doop 1801

  UPDATE: ik heb de boeken in Amsterdam doorgebladerd. Gelukkig zitten daar een aantal indexen in, maar helaas staat Maartje/Maria Vogel daar niet tussen en ook haar vader Jan niet. Ik vermoed dat die boeken dus echt over de kerk in Amsterdam gaan en dat er in Durgerdam toch een andere kerk was. Ik heb daar wel iets over gevonden, maar die boeken zijn in ieder geval niet online beschikbaar en de originelen zijn een tijdje in bruikleen gekregen van de Doopsgezinde kerk, maar ook inmiddels weer terug gegeven. Ik denk dat ik daar maar eens een mailtje aan ga wagen. Ondertussen heb ik ook
 23. Framegote

  Jacobus Schillemans 06-11-1916 Wouw

  Heb je iets kunnen vinden over zijn eventuele militaire activiteiten? Misschien in WO2 bezig geweest en/of in het buitenland gaan wonen/overleden. Zomaar een paar gedachten.
 24. Jacobus Schillemans wordt geboren op 06-11-1916 te Wouw, hij wordt erkend bij huwelijk tussen Franciscus Schillemans (1897-1967) en Petronella Johanna Maria de Greef (1889-1968) op 28-12-1916 te Wouw. Laatste verblijfplaats die ik tot nu toe gevonden heb is in Wouw op 1930. Een aanvraag voor een PK/PL bij het CBG heeft niets opgeleverd. Alle info en/of suggesties zijn welkom.
 25. Framegote

  Ransdorp doop 1801

  Ik keek even niet en meteen drie reacties. Heel goed dames! ik ga (morgen) zoeken. Dank jullie wel!
 26. Framegote

  Ransdorp doop 1801

  Dat was me nog niet opgevallen. Ik zal eens kijken. Dank je.
 27. Framegote

  Ransdorp doop 1801

  Dank voor je reactie, Petra. Ik bedoelde dat, as de gaarder niet weet dat iemand geboren is, er ook niet op latere leeftijd gegaard kan worden. Er moest daarom toch enige vorm van registratie zijn, lijkt me.
 28. Petra

  Ransdorp doop 1801

  Frank, ik zit me het hoofd te breken over die gaarder en die belastingen... Voor geboorten werd echt geen belasting geheven, hoor. Misschien een jaarlijkse aanslag voor gezinnen met zoveel volwassenen en zoveel kinderen onder de (noem es een leeftijd). Ik ken dat helemaal niet, in Groningen heb je dat niet. Maar dat zal dan ad hoc worden geregistreerd, gewoon met een lijst bij de huizen langs, ze hielden toen echt geen bevolkingsboekhouding bij. Of bedoel je iets anders m.b.t. die gaarder?
 1. Load more activity
 • Member Statistics

  1,877
  Total Members
  5,066
  Most Online
  Evelyne Verheggen
  Newest Member
  Evelyne Verheggen
  Joined
×
×
 • Create New...