Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. We zijn inmiddels de 3500 gepasseerd. De link naar waar deze lijst te vinden is, is https://patmcast.blogspot.com/2012/12/born-in-nederlands-indiedutch-east.html. Mvg, Peter
 3. Heeft iemand weet van transcripties/afschriften van de Burgerlijke Stand van Semarang in de periode 1860-1870? Het gaat mij voornamelijk om geboorten en huwelijken. Voor zover ik heb kunnen nagaan, gaat het om LDS-film 1357797. Met dank voor uw tips! Mvg Peter Miebies
 4. Peter Miebies

  Vraag over Naamlijsten/Regeringsalmanak

  Op de site van het IGV (https://igv.nl/de-burgerlijke-stand-van-nederlands-indie-op-lds-films/) wordt een publicatie van H.van Houten genoemd: "Bepalingen op het houden der Registers van den Burgerlijke Stand in Nederlandsch-Indië". Daarin op blz. 7 (PDF)/XII (origineel) uitleg van hetgeen in de bijregisters kan worden opgenomen. Verdere verduidelijking op blz. 155/276 suggereert dat het hier (o.a.) gaat over gemengde huwelijken die buiten de belangrijkste plaatsen worden gesloten door anderen dan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De genoemde publicatie van Van Houten kan gedownload worden via de hierboven genoemde link. Wellicht wat kort door de bocht, zouden vermeldingen in bijregisters kunnen duiden op betrokkenheid van niet-Nederlandse partners. Blz. 7/XII: Blz. 155/276
 5. Last week
 6. Pvdlee

  Hulp bij latijn

  Hartelijk bedankt, een mooi lesje latijn
 7. cevdykum

  Hulp bij latijn

  Neen, allereerst staat er: viduus domi suae tempore morbi viduus (manl.) = weduwnaar domus (vrl.) = huis domi = locativus van domus = in huis , thuis suus = zijn, haar suae = locativus van sua (vrl.) tempus (onz.) = tijd, toestand, situatie tempore = ablativus van tempus = in een tijd, in een toestand morbus (manl.) = ziekte morbi = genitivus van morbus = van ziekte m.a.w. weduwnaar in zijn huis in een tijd/toestand van ziekte = weduwnaar, momenteel ziek thuis
 8. Jan Clavaux

  Hulp bij latijn

  Chris heeft het correcte antwoord al gegeven. Gedeelte vervallen, Chris heeft het hieronder haarfijn uitgelegd. Hij is dus mogelijk "met de handschoen" getrouwd, vandaar de twee mannelijke huwelijksgetuigen (?)
 9. Pvdlee

  Hulp bij latijn

  Klopt het dat als ik het letterlijk lees zoiets is als: Domini = de man, suae = van haar, temporae = tijdelijk, morbi = ziek. ?
 10. cevdykum

  Hulp bij latijn

  momenteel ziek thuis
 11. Jan Clavaux

  Hulp bij latijn

  Het is het trouwboek. Van 1695. Wat het kan betekenen, is me niet duidelijk.
 12. Pvdlee

  Hulp bij latijn

  In het RK doopboek van Nijkerk heb ik de volgende regel: 30 Aug. Volkert Jacobs viduus Domi suae tempore morbi et Geurtje Hendriks, Praesentibus Gisbert Gisbertsen et Jacob Claasen viduus weet ik dat is weduwnaar maar dan: Domi suae tempore morbi Wat mag dat betekenen?
 13. Jan Clavaux

  Een afkorting Dla

  Het viel mij ook al op, maar ik zou het eerlijk gezegd niet met zekerheid durven zeggen. Misschien was Gerarda inderdaad een "officiële" geestelijke dochter, die drie geloftes had gedaan, en waren de andere dames van een iets lagere status, omdat ze getrouwd waren geweest of iets dergelijks. Weduwen zagen dit soms ook als een zinvolle besteding van hun oude dag. De hoogste status waren drie geloftes: kuisheid, armoede en gehoorzaamheid
 14. Pvdlee

  Een afkorting Dla

  Bedankt voor je reaktie. Ik vermoedde al dat het om zoiemand ging maar mijn kennis van Latijn is niet dusdanig dat ik deze afkorting kon thuisbrengen. Wat me wel opviel nu dat Dla steeds bij Gerarda van de Poll wordt gebruikt maar niet bij de andere klopjes, is daar nog een reden voor te bedenken? Misschien een gelofte gedaan?
 15. Jan Clavaux

  Een afkorting Dla

  Aanvulling. Als je het RK trouwboek van Nijkerk bekijkt, valt op, dat bij ieder huwelijk een of meer dezelfde dames getuige zijn. Vooral Anna van Duikersloot is er jarenlang iedere keer bij. Dat bevestigt, dat het hier om klopjes gaat.
 16. Jan Clavaux

  Een afkorting Dla

  Wanneer deze term in een RK doop- of trouwboek voorkomt, heeft het meestal betrekking op een "geestelijke dochter" of "klopje" (filia devota), dat wil zeggen, een ongehuwde vrouw, die zich aan de kerk heeft verbonden, en daarom soms als doop- en huwelijksgetuige optreedt. "Dochter van de Heer" betekent in dit geval dus zoiets als "dochter van God" Uit andere inschrijvingen in Nijkerk blijkt, dat zij Gerarda van de Poll heette. De kans, dat zij familie was van Elbert Melissen en Rijntie Janse is niet echt groot. Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Klopje
 17. Kèren

  Een afkorting Dla

  Hi, Dlla: Domicella = juffrouw, jonkvrouw (dochter van de heer), jonge edele vrouw. Ik maak veel gebruik van de uitstekende site latijn
 18. In het RK trouwboek van Nijkerk een persoon bijgeschreven met de afkorting Dla en de naam G. vande Poll. wat mag dat Dla betekenen?
 19. Van sadminF kreeg ik bericht dat ik verkeerd gereageerd heb met beantwoorden! Dank voor de opmerking........ik ben nog maar pas lid! Vriendelijke groet, semperomnibusidem
 20. Eerlijk gezegd kan ik geen touw vastknopen aan deze reactie. De Waal is uiteraard een straatnaam in Amsterdam, nu 300 jaar later bekend als de Oude Waal. Nesse is een dorp in Duitsland, aan de Waddenzee. Volkert Reijmers liet al zijn kinderen dan ook Luthers dopen. Hier houdt mijn medewerking op. Nog veel succes met je onderzoek.
 21. Jacobus, Annetje en Judith zijn respectievelijk gedoopt in 1695, 1693 en 1692 te Amsterdam als kinderen van Jacob Danielsz (zonder achternaam) en Gerritje Daniels. Het klopt als een bus.
 22. Earlier
 23. Er was nog een zus, Annetje Jacobs, wonend op de Waal, die in 1717 trouwde met Rijk Jans. Moeder was Gerritje Daniels. Zij waren onder andere een keer samen doopgetuige bij een kind van Jan van Selsteden en Judith Jacobs, en een keer andersom. Bij een kind van Rijk en Annetje in 1735 waren blijkbaar de ouders van Annetje aanwezig: Jacobus Jacobse en Anna Jans. Met uitzondering van Selstleden stuk voor stuk zonder achternaam
 24. Graag gedaan. Het is best moeilijk, want ik vond uiteindelijk, dat Willem is gedoopt op 21-1-1731 als zoon van Jacob Jacobsz (zonder achternaam) en Johanna Jans. Dit stel is getrouwd in 1719. Hij woonde op de Waal. Ze lieten nog minstens drie kinderen dopen, waarbij de achternaam van de vader steeds niet is vermeld. De moeder van deze Jacob Jacobsz (zonder achternaam) was bij zijn huwelijk aanwezig en heette Gerritje Daniels. Nu wil het geval, dat Gerritje Daniels ook aanwezig was bij het trouwen van een dochter, in 1727, met de naam Judith Jacobs van Torijn met een Jan van Selstede, en ook zij woonde op de Waal. Dit lijkt mij het bewijs, dat Jacob Jacobsz (zonder achternaam) wel degelijk eigenlijk de achternaam Van Torijn had. Een extra bewijs is, dat die Jan van Selstede doopgetuige was van Willem in 1731. En de naam Daniel komt natuurlijk van oma Gerritje Daniels, of van haar vader, beter gezegd. Alles kun je uitgebreid zelf nalopen in Amsterdam. Het huwelijk van een Gerritje Daniels met een zekere Jacob(us) heb ik nog niet kunnen vinden.
 25. Beste Jan, heel hartelijk dank voor de moeite die je nam om bovenstaande informatie uit te zoeken! Ik ben er heeeeeeeeeel erg blij mee! Nu kan ik verder. Met vriendelijke groet, semperomnibusidem
 26. Ik weet niet, wat er al bekend is, dus ik ben even gaan zoeken. Als Willem van Turijn trouwt, woont hij in de Palmstraat, is zijn vader overleden, en is hij vergezeld van zijn moeder Johanna Jans. Johanna Jans treedt later nog op als doopgetuige bij haar kleindochter Jannetje in 1756. Johanna Jans overlijdt in de Palmstraat op 15-10-1761. Zij wordt dan genoemd weduwe van Jacobus van Turijn. Verdere doopgetuigen zijn Jannetje Turijn en Daniel Turijn. Jannetje trouwt in 1753, 21 jaar oud, met Hendrik Mulder. Ook zij woont in de Palmstraat Ze wordt vergezeld door haar broeder Daniel In 1768 trouwt ze als weduwe en woont dan nog steeds in de Palmstraat Jannetje en Daniel zijn gedoopt te Amsterdam als kinderen van Jacobus Tor(r)ijn en voornoemde Johanna Jans. Het is me teveel werk, en zoals gezegd, weet ik niet wat er al bekend is, maar ik vermoed, dat deze familie in Amsterdam begint met Jacques Torrijn, hoedenmaker uit Rouaen (in Normandië), die op zijn 30e trouwt in 1656, met Adrienne Cossuaert, eveneens uit Rouaen. Varianten als Van der Mijn en Jardin lijken mij hier op het eerste gezicht niet aan de orde te zijn. Susanna Groothof was de oma van Jannetje van Ingen.
 27. jwsarkeraats

  onleesbare woorden

  Zeer bedankt mensen! groet, JW
 1. Load more activity
 • Member Statistics

  1,658
  Total Members
  5,066
  Most Online
  semperomnibusidem
  Newest Member
  semperomnibusidem
  Joined
×
×
 • Create New...