Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Today
 2. Helpt u mee? https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/gezocht-adviseurs-online
 3. Last week
 4. hselling

  Ortssippenbücher Oost Friesland

  Beste Pim In het boek van Loga heb ik helaas niets gevonden, niet op Van Buiren en niet op Remmelts. Maar als de familie Luthers was, is er misschien het een en ander te vinden in het OSB van de Lutherse Gemeente in Leer. Die boeken heb ik niet, maar Teijo Doornkamp wel. Via de webpagina https://genealogiegroningen.nl/diversen/ortssippenbuecher is hij te benaderen. Harm
 5. Beste Harm, Kunnen er nog steeds verzoeken worden ingediend om namen op te zoeken in de OSB's? Dat zou super zijn! Ik zoek naar informatie over familie van Buiren. Ik weet dat Berend (Remmelts?) van Buiren (1759?-1804) uit Loga naar Delfzijl is verhuisd. Ik denk dat hij Luthers van geloof was omdat dat bij de doop van zijn kinderen is aangeven. Het zou heel fijn zijn meer te weten komen van zijn familie: ouders, voorfamilie, broers, zussen e.d. Daarbij heb ik al gezien dat er waarschijnlijk ook familieleden hebben gewoond in Loga (of Lage, Loge), Leer, Emden en Freepsum. Maar wellicht ook nog in andere plaatsen. Ik kom daar (online) wel de naam van Buiren tegen maar ik mis alleen de links tussen de verschillende familieleden en plaatsen. Alvast dank. Bij eventuele verdere vragen hoor ik het graag. Groet, Pim
 6. Framegote

  Huwelijk in Amsterdam 1642

  aha... dank je. Vasanevelt en Werf waren dus de schepenen aan wie die ƒ 3,20 betaald is? Het zit niet echt in mijn stambos, maar in de struik ernaast, maar het is best leuk om te (leren) lezen en begrijpen.
 7. JPB

  Huwelijk in Amsterdam 1642

  er staat geen "600" maar "voor Vasanevelt en[de] Werf schepenen" in de margestaat "ontf[ang]en] III [munteenheidssymbool] IIII St[uijvers]" (dus betaald 3.2 gulden)
 8. Earlier
 9. Framegote

  Huwelijk in Amsterdam 1642

  nou, dat had ik toch niet slecht gelezen dus. Maar wat staat er nou onder? en in de marge, want daarvoor moet ik echt naar de snackbar ... ikzelf kan er geen patat van bakken. op de indexpagina (wat je online als eerste ziet) staat dat er 3.2 betaald is. Dat zie ik dus nergens, maar iets van 600 wel.
 10. JPB

  Huwelijk in Amsterdam 1642

  Jan Bavier Passchier schoemaecker van Symaey in Henegouwen es op te getuijchnisse & borchtochte van Abraham de Burch- graeff saeijwercker & Niclaes Warnier Actum de xen julij 1609 het zal te veel papier en inkt hebben gekost om de hele tekst telkenmale uit te schrijven, dus men beperkte zich tot het essentiële (aan het begin van het boek zijn de inschrijvingen aanmerkelijk langer)
 11. Framegote

  Huwelijk in Amsterdam 1642

  Die inschrijving in het poorterboek: Jan Bavier Passchier schoenmaecker van Symaey in Henegouwen en .... getuijchenisse & borchtochte van Abraham de Burch grave ssaeijwercker & Niclaes Warnier Actum de x.7 julij 1609 600v valamebelt in werf schepen kun jij me zeggen of ik dit een beetje goed gelezen heb? (zal wel niet natuurlijk) Ik zie overigens in dit stukje tekst niet het woord poorter ergens staan en wel in een paar andere stukjes tekst op die pagina. Betekent dit dat hij geen poorter was, maar hooguit het een of ander moest betalen?
 12. Framegote

  Huwelijk in Amsterdam 1642

  misschien een domme vraag, maar hoe weet je nou dat Simei Chimay is (en die andere ook)? Ik had dus geen idee waar ik moest zoeken en heb naar oude Franse plaatsnamen gekeken, maar niets kunnen vinden. Volgens mij stond zijn beroep ook bij de doop van een van z'n kids of bij z'n ondertrouw. aha. Altijd handig als iemand weet wat je bedoelt. Het woord Greinwerker is inmiddels ook al niet meer in gebruik sinds de industriële revolutie. Vandaar dat ik dat dus ook niet herkende.
 13. JPB

  Huwelijk in Amsterdam 1642

  den XXVen Julij 1592 - Jean Bavier de Simei [=Chimay] [ver]geselschapt mit Sian Cafel van Trucon [=Tourcoing] Steffen Bulon van Risel [= Rijssel/Lille] ene bekende & Jianna de Pla de Turcoon [=Tourcoing] [ver]geselschapt mit Mari Pla haer suster Flipoote de Turcoongie haer goede bekende | in de Walsche kerck zie ook zijn poorterinschrijving 10.07.1609 [hier] volgens een notariële akte (franstalig) uit 1619 is hij 51 jaar en schoenmaker [hier, scan 183] wat betreft het beroep van Jacob F. zie [hier]
 14. Framegote

  Huwelijk in Amsterdam 1642

  De vader van Daniel Bavierre was Jan Bavier(re). Ik vond een huwelijk van een Jan Bavier in de Waalse Kerk te Leiden op 25-07-1592. Als ze kort daarna een kind (Daniel) gekregen hebben zou die zo'n 25 zijn bij zijn huwelijk en dat is best mogelijk, lijkt me. Jan Bavier trouwde dus op 25-07-1592 met Sianne de Pla. Jan was geboren te Simei en Sianne in Turcoon. Heeft een van de lezers enig idee waar die plaatsten liggen? Getuigen bij dat huwelijk voor de bruidegom waren Sian Catel, een bekende van Trucon (zal wel het zelfde zijn als Turcoon) en Steffen Bulon, een bekende uit Risel. De getuigen van de bruid waren haar zus Mari Pla en Filipote de Turcoongie, een bekende. (Ik zou de scan bijvoegen, maar die is te groot. Na het verkleinen ervan was het nog slecht leesbaar en dat kun je met dit soort handschriften beter niet hebben.) Je kunt hem vinden op www.erftoedleiden.nl en dan zoeken naar Jan Bavier.
 15. Framegote

  Huwelijk in Amsterdam 1642

  Je bent lekker bezig Heb je enig idee wat een sijgroffraijnwercker is? Het lijkt wat op schizofreen, maar ik vermoed dat een psychiater toen toch anders genoemd werd. Overigens .... zijn 2e vrouw was Ma(g)dale(ij)na(/e) (de) la Haij(e). Met Philippe Lancquier, uit Arras, waren zij mijn stam-overgrootouders. Over dit echtpaar heb ik een tijd geleden ook wat in dit forum geplaatst. Van haar voorgeschiedenis, anders dan dat zij rond 1609 in Doornik geboren zou zijn, weet ik niet veel. Van Philippe Lancquier wel, mede dankzij hulp van o.a. Henk v.d. Velde.
 16. JPB

  Huwelijk in Amsterdam 1642

  04.12.1644 Ragel. Jacob Feder & Maritje Daniels. get: Pietertje Pieters [Nieuwe Kerk] 10.02.1647 Jacob. Jacob de Feder & Maritje Daniels [Nieuwe Kerk] 26.05.1652 Maritje. Jacobus Federbie & Maritje Daniels. get: Maritje Jans [Nieuwe Kerk] 23.06.1658 Jannetje. Jacop Feijderbee & Merrijke Daniels. get: Zacharijas du Boo, Jannetien Hendrix [Westerkerk] 2e huwelijk: 10.06.1662 Jacob Abramsen Fiedarber van Cantelbergh sijgroffraijnwercker wed[uwnae]r van Marritje Daniels woont in de Roosestraet & Magdalena Lakij van Dorenick wedu van Philip Lanskeere woont in de Lauriersstraet | sij hebben de weescamer voldaan den 13 Junij 1662 | gaat het 3 gebodt voort den 2 Julij 1662 | de geboden sijn in de Walekerk on[ver]hindert gegaan zij eerste vrouw werd 11.11.1660 begraven: Marretie Daniels in de Roosestraet voor aen daer blijven 6 kindere na [Karthuizer Kerkhof] volgens de weeskamer zouden er 6 nagelaten kinderen zijn: Maritge Daniels in de Roosestraet voor aen, 11 g[ber], 6 | den 13 Junij heeft Jacob Abrahams Fijdarne de weduwenaer verclaert gene middelen te hebben om sijn kinderen ijets van moeders erff te conne bewijsen twelck Rachel Daniels getuichde waerachtich te sijn [hier]
 17. Framegote

  Huwelijk in Amsterdam 1642

  jemig. Dat is een hoop na te kijken! Dank je, JPB.
 18. JPB

  Huwelijk in Amsterdam 1642

  "Jacob ^Fedeern" van Cantelberg grograijnwercker woonen[de] inde Haesestraet geen ouders hebb[ende] geassis[teer]t met Jean Cinge[?] zijn neve en[de] Marritie Daniels van A woon[ende] inde Louwerierstraet geass[isteert] met Daniel Bavier haer vader | de geboden sijn in de Waelsche kercke gegaen" voor het huwelijk 26.10.1642 in de Waalse Kerk zie [hier] Daniel wordt in juni 1617 lidmaat van de Waalse kerk te Leiden [hier] 15.06.1618 Daniel Bavierre schoemaecker jongman van Leijden vergeselschapt met Jan Bavier sijn vader & Marij Sgijlon jongedochter van Franckendael vergeselschapt met Susanne Baelje haer schoonsuster [Leiden] de kinderen te A'dam gedoopt: 27.12.1620 Marija. Daniel Baviers & Marija Sijlon. get: Celijde Corij, Pieter Missaer [Oude Kerk] 26.02.1623 Rachelle. Daniel Bavier & Marie Baulieu. get: Jean Bavier, Rachelle de Banne, Daniel Foulon [Oude Waalse Kerk] 19.01.1625 Jan. Daniel Barire & Marie Gillon. get: Gilame Petit, Ester de Banne, Genne Cenbauce [Oude Waalse Kerk] 23.08.1626 Isaac. Daniel Bavier & Marie L'eguillion. get: Pierre Boursette, Ganne le Blas [Oude Waalse Kerk] 12.12.1627 David. Daniel Bavier & Marie Gillion. get: Jean Francois, Françoise ... Motti [Oude Waalse Kerk]
 19. Terwijl ik wacht op antwoord op eerdere vragen ga ik lekker verder met het proberen aan te vullen aan mijn "boomtoppen" Zo is hier een inschrijving in het ondertrouwregister van Amsterdam op 11 oktober 1642. Toen trouwden (midden rechts) Jacob Fedeern (eigenlijk Faiderbe) van Canterbury met Marritie Daniels uit Amsterdam. Er zijn weer - zoals u zult begrijpen - een aantal woorden die ik niet kan thuisbrengen. Op de 2e regel staat (denk ik) eerst zijn beroep en dan waar hij woont "woonend in de Roosestraat" (dat kon ik beter lezen op de inschrijving van zijn 2e huwelijk in 1662). Eigenlijk kan ik tot aan Marritie Daniels niets ontcijferen, maar ik vermoed dat er ook iets staat als "geassisteerd met Jean ....." "Marritie Daniels van A, woonende in de ..... straat geassisteerd met Daniel Bavier , haar vader" En dan staat er nog wat in de marge. Bovenaan staat wat ze van de naam van de bruidegom gemaakt hebben, onderaan zie ik iets dat lijkt op de naam van de vader van de bruid, maar wat daartussen staat .... geen idee. Wie kan dit voor me ontcijferen? https://archief.amsterdam/indexen/deeds/e96b538a-1450-476f-9701-b39a164d6f7c Overigens, de bruidegom mag dan uit Canterbury komen, waar hij is gedoopt op 07-10-1610, maar hij was daar schijnbaar geen autochtoon. Hij werd namelijk gedoopt in de "Walloon or Strangers Church". De namen van zijn ouders, Abraham Faiderbe en Marie Rotru, doen vermoeden dat zij een van de vele geloofsvluchtelingen uit Frankrijk waren.
 20. Framegote

  Botje Willems, Laren 1757

  Inderdaad. Ik heb dus ook aan de beheerster van de site larensevoorouders.nl gevraagd wat haar bron was voor die dopen (van Botje EN van haar man Gerrit). wordt vervolgt.
 21. JPB

  Botje Willems, Laren 1757

  een doop die ontbreekt in het doopboek, is natuurlijk een slecht uitgangspunt, zeker als de bronvermelding ontbreekt... open vragen: - om welke reden is Gijsbertie Jans Vlijmen 3x doopgetuige; zij is 07.07-1782 gehuwd met Hendrik Martensz van den Brink - is er een relatie tussen Botje Willems Kaarsgaren en Teunis Willemsz Kaarsgaren, wiens doop eveneens ontbreekt (19.04.1795 gehiwd met Jannetje Willemse Post)? [hier]
 22. Framegote

  Botje Willems, Laren 1757

  Ik heb er inmiddels 6 gevonden met behulp van larensevoorouders.nl. Ik heb schijnbaar eerder met mijn neus gekeken. Doopgetuigen waren (1 per doop): Gijbertie Jans, Grietie Bon, Gijbertie van Vlijmen, Grietie Cornelis Bon, Gijsbertie van Vlijmen en Pieternel Willems. Ik vermoed dat die laatste een jongere zus van Botje is, maar weten doe ik dat (nog) niet. De doop van Botje, die op larensevoorouders.nl staat aangegeven als 24 april 1757 in Laren, Heb ik dus NIET kunnen vinden. Ik zie op die datum in het RK doopboek alleen een Aeltje staan met Hendrick Hendrickzen als vader. En die kwam nog uit Hilversum ook. Ik zoek dus eigenlijk een Botje die de dochter is van Willem en Lijsje. Lijsje was de naam van hun enige dochter en de moeder van Gerrit heette Gerritje.... Mijn dank. Als ik de namen zo zie, kan ik geen relatie zien met Botje Willems .... Botje kan ook Betje/Elisabetje zijn of er van afgeleid zijn, las ik ergens, maar zoals ik al schreef zou ze in april 1757 gedoopt zijn en dat past niet lekker tussen Hermentje en Ruth uit z'n eerste huwelijk.
 23. JPB

  Botje Willems, Laren 1757

  18.07.1790 eodem die bapt[isat]us est Claas, pater Gerrit Cornelisse Bon, mater Botie Willems, susc. Grietie Cornelis Bon [Laren r.k. hier]
 24. JPB

  Botje Willems, Laren 1757

  02.05.1755 die eodem Willem Gerrits cum Lammertje Rutten. testes ut supra. | Laren [Laren r.k. hier] 02.05.1755 Willem Gerritz Caarsgaren met Lambertje Rutten. prodeo [Laren gaarder hier] 19.03.1756 die 19 Martii Hermentje, pater Willem Gerritzen, mater Lambertje Rutten, suscepit Jaabje Gerrits [Laren r.k.] 06.08.1757 die 6ta Augusti Ruth, pater Willem Gerritze, mater Lamberthe Rutten, susceit Eefje Rutten [Laren r.k.] 06.08.1762 die 6ta Augusti Willem Gerritsen Kaarsgaerden cum Grietje Claas. testes: Hermen Wieghers, Joanna et Theodora Meijers | Laren [Laren r.k. hier] 06.08.1762 Willem Gerritz Caarsgaren met Grietje Claas. prodeo [Laren gaarder hier] 05.08.1763 die 5ta Augusti Willemtje, pater Willem Gerritzen Kaaarsgaeren, mater Grietje Claaszen, suscepit Beijtje Lambers [Laren r.k.] 28.06.1764 die 28 junii Lambertje, pater Willem Gerritzen, mater Grietje Claas, suscepit Eijtje Rutten [Laren r.k.] 30.08.1765 die 30 Aug. Willemtje, pater Willem Gerritzen, mater Grietje Claas, matrine Peetje Lamber [Laren r.k.] 25.03.1768 die 25 Martii Gerrit, pater Willem Gerritszen, mater Grietje Claaszen, suscepit Jaabje Gerrits [Laren r.k.] (ik heb het doopboek maar tot 1768 vluchtig doorgenomen) dat geldt voor alle archiefsites die zijn ontworpen door DEVENTit... o.a. Den Bosch, Enschede, Gooi, Delft, je herkent ze meteen
 25. Hi Beth, I don't have a problem changing a transcript when it doesn't correctly represent the original document. Some of these historic documents are hard to read and some people are better at this task than others (e.g. I am really bad at old script). Hopefully as time goes by the transcripts will become better and better. So yes, the edit function has a role to play. However, I have seen many instances where someone was convinced about certain historical data only to be proved that they had been wrong at a later date. And where to stop? Should you go all the way and correct every piece of data like birth dates, immigration dates, place names? After a while the altered transcription wouldn't represent the original document anymore and that is a scary thought. I noticed that you had linked the data to your family tree and that should point other people in the right direction anyway. BTW this is one of the best variations of Cavemann that I've seen. The address and date confirm that it is for the death of your (x times) great grandmother Maria Elisabeth Pohlmann: https://drc.libraries.uc.edu/bitstream/handle/2374.UC/588129/18681023d_2.JPG rgds, Sylvia
 26. Framegote

  Botje Willems, Laren 1757

  Dat is een interessante gedachte! Helaas ..... ik kan via WieWasWie, maar ook via FamilySearch geen huwelijk vinden op 02-05-1755 en/of op 06-08-1762. Ook de dopen van de kinderen van Gerrit en Botje kan ik niet vinden. Ik zit hier echt mijn mijn handen in mijn (spaarzame) haar. Op de site van Gooi&Vecht Historisch kan ik helemaal geen scans vinden. Ik vind dat echt een van de meest waardeloze archiefsites die ik in Nederland gezien heb.
 27. Dear Sylvia, I agree with your "if not him, who else?" question regarding the 1849 death of Henry Kaverman. We believe J. Henrich "checked out" with the German authorities in 1845, along with his wife and son. No one of his name and age was buried in Neuenkirchen between 1845-49 (I checked), and as you pointed out, he isn't on the 1850 census with the rest of the family. There aren't many Cavemanns/Kavemanns present in Cincinnati at that time. To eliminate locate any other Joannes Henricus Cavemann candidates for Neuenkirchen area, I've gone through the all of the 1780's baptismal records from St. Bonifatius, and the other two parishes in Neuenkirchen from 1780-86. There is no other Joannes Henricus Cavemann. I believe I have found a sibling in 1790 but haven't gone further yet. Elimination isn't proof, but it helps. I apologize - I did suggest an edit to the Kavenen name on the 1850 census, and one or two others. My idea was to be helpful to others who are searching for this easily-mangled surname, and making an edit doesn't render the original spelling unsearchable. But I do take your point, because I get annoyed with others who add the first search finding that comes up, without critically analysing it. In fact, I made that mistake with the 1803 Johann Henrich Cavemann birth. I just don't know where the line is between clarifying a clear mistake and imposing one's truth on a public document. I understand from your polite suggestion that the professional genealogy code is not to change any transcriptions or records. I wonder why the Family Search and Ancestry software provides edit buttons, and if there are any rules-of-thumb about when it IS acceptable to make an edit. I expect you're busy and I don't mean to engage you in a long discussion. Just saying I didn't know not to do it and was trying to be helpful. Best wishes, Beth
 28. JPB

  Botje Willems, Laren 1757

  heb je al onderzocht of er een relatie is met Teunis Willemsz Kaarsgaaren (∞ 19.04.1795 Jannetje Willemze Post ; ∞ 17-05-1810 Lena Jansen van Putten) mogelijk kinderen van Willem Gerrits (Kaarsgaren) ∞ 02.05.1755 Lammertje Rutten en ∞ 06-08-1762 Grietje Claas
 1. Load more activity
 • Member Statistics

  1,932
  Total Members
  5,066
  Most Online
  Pim
  Newest Member
  Pim
  Joined
×
×
 • Create New...