Spring naar bijdragen
frenkievee

Nationale Militie - overzichten ziekten en gebreken

Recommended Posts

frenkievee

Allen,

Vanaf heden is

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

voorzien van vier overzichten van de lijsten van ziekten en gebreken, welke voor de Nationale Militie in gebruik waren bij de keuring van de jonge mannen. De overzichten van 1821, 1836, 1862 en 1871 zijn beschikbaar.

Gewerkt wordt nog aan de wetteksten, die ik ook geheel en gedeeltelijk (alleen de meest belangrijke delen).

Aanvullingen en andere opmerkingen zijn uiteraard van harte welkom!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ludmilla

De overgrootvader van mijn man is in 1875 als oudste zoon vrijgesteld van militie uit hoofde van lichaamsgebreken (nr. 17 van het reglement op het geneeskundig onderzoek). Volgens het besluit van 1871 is dat dan: N°. 17. * Litteekens, gepaard met stoornis in de verrigtingen of met neiging tot weder opbreken.

Dat valt nog reuze mee gezien al die andere ziektes en gebreken die vrijstelling gaven. Leuk om te lezen, mooi project.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
frenkievee

Gewerkt wordt nog aan de wetteksten, die ik ook geheel en gedeeltelijk (alleen de meest belangrijke delen).

Aanvullingen en andere opmerkingen zijn uiteraard van harte welkom!

De eerste wettekst m.b.t. de Nationale Militie staat sinds zojuist op mijn site. Het is de volledige wettekst van de Wet op inrigting van de Nationale Militie van 8 januari 1817. Vanuit de tekst kan doorgeklikt worden naar een pagina waarop afbeeldingen van alle in de wet genoemde modellen en voorbeeld-formulieren.

En ook in 1817 was de ambtenarij al aardig op dreef 

Log alstublieft in om de image te kunnen zien.

/emoticons/default_grin0.gif" alt="default_grin0.gif">

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
RichardK

De formulieren zijn via Internet Explorer niet te zien, waarschijnlijk vanwege het tegenhouden van pop-ups. Daar komt geen melding van op het scherm, dus is het ook niet mogelijk om de pop-upblokkering tijdelijk uit te schakelen.

Via Firefox zijn de modellen wel te zien, alleen dan valt op dat ze niet scherp worden afgebeeld. Voor mensen met slechte ogen is dat niet prettig.

Groeten van Richard

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
frenkievee

De formulieren zijn via Internet Explorer niet te zien, waarschijnlijk vanwege het tegenhouden van pop-ups. Daar komt geen melding van op het scherm, dus is het ook niet mogelijk om de pop-upblokkering tijdelijk uit te schakelen.

Via Firefox zijn de modellen wel te zien, alleen dan valt op dat ze niet scherp worden afgebeeld. Voor mensen met slechte ogen is dat niet prettig.

Groeten van Richard

De modellen van de formulieren zijn nu aangepast: ze zijn groter gemaakt, dus beter leesbaar. Ook is de wijze van pop-up gewijzigd. Testen van anderen hebben uitgewezen dat dit nu correct werkt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
frenkievee

De tweede wettekst staat sinds zojuist op

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

, en wel die van 19 augustus 1861. Deze wet is per 1 januari 1862 van kracht geworden.

Aan het einde van deze tekst zijn drie afbeeldingen gevoegd, waarin een flink aantal situaties weergegeven worden hoe het exact zit met het dienstplichtig zijn ingeval een gezin vier zonen heeft of ingeval een zoon vijf zonen heeft.

De wettekst van 1815 is de volgende, die op het lijstje staat om geplaatst te worden.

Als altijd: vragen, opmerkingen en aanvullingen zijn van harte welkom!

met groet, Frank

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
frenkievee
De wettekst van 1815 is de volgende, die op het lijstje staat om geplaatst te worden.

En ook die is inmiddels online te bewonderen. Veel lees plezier!  boi&

met groet, Frank

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
priegel

wat een uitgebreide site, maar ik kom niet helemaal verder, ik weet niet waaronder ik moet zoeken.

bij mijn voorouder staat in het militaire register;

Op den 24n junii

1828 met gagement

wegens ligchaams-

gebreken, ingevolge

Z. M. dispositie

van den 17e mei te

voren, no. 46, en minis-

terieele aanschrijving

van den 9 junii

daaraan volgende.

L.A.

ik weet dat hij blind daar geworden is, maar wat hierboven allemaal bedoeld word, word er bedoelt; 17 mei ongeluk  ingevolge

Z. M. dispositie?? 

Z.M is zijne majesteit en volgens mij behaagde het haar? klopt dat?

dus eigenlijk wil ik alleen nog weten wat no 46 is.

24 juni ontslagen met behoud van gagement/geld.

is het nu na te zoeken waardoor hij blind is geworden?  er was toendertijd geen oorlog ofzo.

gera

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
RichardK

Z.M. Dispositie betekent Zijne Majesteits dispositie. Het moet dus ergens in de 19e eeuw zijn geweest, onder koning Willem I (1813-1840), dan wel Willem II (1840-1849) dan wel Willem III (1849-1890).

Dispositie betekent beschikking, anders gezegd het gaat hier om een Koninklijk Besluit, en wel besluit nummer 46, uitgevaardigd op 17 mei. Die KB's (zoals ze ook wel worden genoemd) worden bewaard bij het Nationaal Archief en de kans is groot dat daar in staat hoe de verwondingen tot stand zijn gekomen. Het KB 46 van 17 mei 1828 (onder koning Willem dus) inzien in Den Haag. Wat veel mensen vergeten is, dat Willem I pas zo heette nadat hij overleden was en zijn zoon Willem II vanuit Tilburg het land regeerde. Willem I werd bij leven gewoon Koning Willem genoemd.

Groeten van Richard

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ludmilla

Frank van de Velde heeft zijn website Digitale Bronnen - Nationale Militie

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

inmiddels oo de kaart gezet en wordt ook genoemd op de site van de militieregisters.nl

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

, op

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

wat weer overgenomen is door

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

Een mooi resultaat

Log alstublieft in om de image te kunnen zien.

/emoticons/default_clap_clap.gif" alt="B-5"> waardoor nog meer kijkers de site kunnen raadplegen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
frenkievee

Allen,

Mijn site over de

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

is zojuist uitgebreid met een flink aantal pagina's die een "Handleiding tot de leer van het geneeskundig onderzoek bevatten". Op de eerste pagina geef ik wat meer informatie hierover:

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

In 1856 is de door A.W.M. van Hasselt (1814-1902) geschreven "Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek (het Visiteren)" verschenen. In dit werk behandelde hij de onderzoeken die benodigd waren voor het onderzoek om manschappen te keuren. Ook heeft hij tot in detail aangegeven welke mogelijkheden iemand kon voorwenden om of ziekten voor te wenden, het simuleren om voor de dienst afgekeurd te worden of juist of deze te maskeren, het dissimulieren, ten einde goedgekeurd te worden, het dissimuleren.

Korte biografie

Alexander Willem Michiel van Hasselt was geboren in 1814 in Amsterdam. Door overplaatsing van zijn vader naar Dokkum heeft hij daar het gymnasium doorlopen. Nadat hij in 1832 het gymnasium voltooid had, heeft hij zich in 1832 ingeschreven voor 's Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen (RKMG). In 1833 gevolgd door de inschrijving aan de factulteit Geneeskunde van de Hogeschool Utrecht. Hij heeft zijn studie aan de RKMG gevolgd en in 1837 is hij na zijn examen aangesteld als officier van gezondheid 3e klasse. In 1838 promoveerde hij met de hoogste lof tot Medicinae Doctor, mits hij een contract voor 10 jaar tekende als Officier van Gezondheid.

In 1840 werd hij als docent geplaatst op het RKMG. Hij had daarmee feitelijk een dubbele functie: die van leraar in een aantal toegewezen vakken en een functie bij een van de klinieken van het Groot Rijks Hospitaal. Van Hasselt kreeg als vakken toegewezen: "leer der vergiften", "leer van de dood en de schijndood", "leer van het visiteren van manschappen op verborgen en voorgewende kwalen" en "leer van de Militaire Reglementen".

In 1843 trouwde hij met zijn nicht Cornelia Georgette 's-Gravesande Guicherit (Delft 1823 - Den Haag 1896). Zij kregen in de periode van 1843 tot 1861 zeven kinderen. Van deze zeven overleven slechts de oudste en jongste dochters hun ouders.

Van Hasselt heeft in zijn professionele loopbaan een flink aantal publicaties op zijn naam gezet, onder meer over toxicologie en gezondheidsleer. In 1856 verscheen bovengenoemde handleiding.

A.W.M. van Hasselt.

Afbeelding op site van de KNAW

In 1856 is hij benoemd tot lid van de KAW (Koninklijke Academie van Wetenschappen), afd. Wis- en Natuurkunde. In 1857 heeft hij zitting genomen in de redactie van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Door de wettelijk verplichte sluiting van de RKMG in 1880 en het besluit van Van Hasselt om geen burger-praktijk te openen (waar hij als officier van gezondheid op tegen was) is hij met pensioen gegaan.

Hij is op 16 september 1902 in Den Haag overleden. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw en Ridder der Orde van de Eikenkroon.

De Handleiding

Het originele boek is ingescand door "The Internet Archive" in 2011 met financiele ondersteuning door de ":Open Knowledge Commons and Harvard Medical School". De scan is te vinden op de website www.archive.org (opent in nieuw venster).

Deze pagina's zijn puur bedoeld als achtergrondinformatie voor de lijsten met overzichten van ziekten en gebreken, die gebruikt werden voor de keuring van manschappen. Graag reactie bij vragen, opmerkingen, aanvullingen etc.etc.

met groet, Frank

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
frenkievee

Een gedeelte van mijn website heeft een technische update gekregen en is daarmee (naar mijn gevoel) weer bij de tijd. Ook is de lay-out enigszins aangepast.

Alle pagina's van de Nationale Militie zijn nu te vinden onder zowel het oude:

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

als het nieuwe

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

.

De pagina's van de genealogie van de familie Camfferman hebben niet alleen de nieuwe lay-out, maar ook inhoudelijk is daar het nodige aangepast. Voor hen die die naam eens tegengekomen zijn: neem gerust eens een kijkje. Ik heb al eens het compliment mogen ontvangen dat mijn site de grootste en beste is wat betreft de stamboom van de familie Camfferman.

met groet, Frank

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
frenkievee

Allen,

 

Even dit draadje onder het stof vandaag gehaald

Log alstublieft in om de image te kunnen zien.

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="http://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

De pagina's van de Nationale Militie op mijn site zijn aangevuld met de eerste pagina's aanvullende

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

. Deze ben ik aan het opbouwen naar aanleiding van de

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

op militieregisters.nl. Ook probeer ik aanvullende documenten, die ik vind n.a.v. verwijzingen in de vermelde documenten te plaatsen.

Een leuke vondst is een vermelding van een

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

in een ingezonden brief in Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad waarin de getalsterkte van het Nederlands leger in 1867 staat vermeld. Uiteraard verdeeld over de diverse wapens, zoals kavallerie, infanterie, etc.

bewerkt door Frank van de Velde

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
frenkievee

Eerst het stof wegblazen van dit draadje en dan iedereen die dit leest op deze eerste januari van 2018 een heel goed en positief jaar wensen!

 

En dan vertellen, dat mijn

Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

de afgelopen paar weken een ruime aanvulling heeft gekregen in diverse wetten en Koninklijke besluiten en wel:

Een transcriptie van (korte) wetten:

 • Wet van den 1sten Mei 1863 betrekkelijk de Nationale Militie, kleine wijziging op de wet van 19 augustus 1861.
 • Wet van den 22sten April 1864 betrekkelijk de Nationale Militie, kleine wijziging op de wet van 19 augustus 1861.
 • Wet van den 11den Julij 1882 tot wijziging van heffing der registraties, kleine wijziging op de wet van 19 augustus 1861.

En transcripties van een aantal Koninklijke besluiten en reglementen welke overzichten van ziekten en gebreken bevatten op welke de mannen al dan niet afgekeurd werden voor de militaire dienst.

 • Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

  met de lijst van ziekten en gebreken.
 • Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

  met de lijst van ziekten en gebreken.
 • Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

  , bevat wijzigingen van het Koninklijk Besluit 9 van 1871 (die al op mijn site staat).
 • Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

  , bevat wijzigingen van het Koninklijk Besluit 9 van 1871.
 • Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

  , is een volledige herziening van de Reglementen op het geneeskundig onderzoek van 1871 en de wijzigingen daarom van 1878 en 1881.
  Bij dit Koninklijk besluit horen drie reglementen met overzichten van ziekten en gebreken:
  1. Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

   behorend bij Koninklijk Besluit 151
  2. Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

   behorend bij Koninklijk Besluit 151
  3. Log alstublieft in om de link te kunnen zien.

   behorend bij Koninklijk Besluit 151

Ik ben nog bezig met een aantal andere reglementen met lijsten van ziekten en gebreken en diverse andere documenten, zoals voorgeschreven middelen e.d. bij medische onderzoeken om te werken en t.z.t. te plaatsen.

 

Leuk vind ik om te zien, dat het oudste reglement (wat ik gevonden heb) een overzicht bevat van 36 punten, waarop afgekeurd kon worden, tegen 327 van Reglement B voor de Nationale Militie uit 1883. Dan kun je wel spreken van voortschrijdend medisch inzicht, denk ik dan.

 

Graag bij foutjes, onduidelijkheden of andere op- of aanmerkingen graag even een berichtje.

 

bewerkt door frenkievee

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om commentaar te plaatsen

Je moet lid zijn om commentaar achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan voor onze forum. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden


×